XS_gc_15png.png
MS-XS_gc_09png.png
Standardowy kołnierz 30 mm

Standardowy kołnierz 30 mm

MS-XS_gc_01png.png
Rama z kątownika 35 x 35 x 3 mm

Rama z kątownika 35 × 35 × 3 mm

Splitter_frame_SDpng.png
Ramy kulis o aerodynamicznie zoptymalizowanym kształcie

Ramy kulis o aerodynamicznie zoptymalizowanym kształcie

VDI6022_gs_01ai.png
Spełnione wymagania VDI 6022

Spełnione wymagania VDI 6022

XS_gc_15png.png
MS-XS_gc_09png.png
MS-XS_gc_01png.png
Splitter_frame_SDpng.png
VDI6022_gs_01ai.png

Typ XS

Kulisowy tłumik dźwięku o dużym tłumieniu wtrąceniowym, także w wysokich częstotliwościach oktawowych

Kulisowe tłumiki dźwięku, o konstrukcji w postaci odcinka przewodu ze zintegrowanymi kulisami (typu XK), przeznaczone do stosowania w systemach wentylacji i klimatyzacji

 • Efekt tłumienia dzięki zjawisku absorpcji dźwięku
 • Energooszczędne dzięki aerodynamicznie ukształtowanym ramom kulis (promień krzywizny 20 mm)
 • Materiał dźwiękochłonny jest biodegradowalny, a zatem higienicznie bezpieczny
 • Materiał dźwiękochłonny jest pokryty tkaniną z włókna szklanego, w celu zabezpieczenia przed erozją przy prędkości powietrza do 20 m/s
 • Materiał dźwiękochłonny jest niepalny, zgodnie z PN-EN 13501, klasa ogniowa A1
 • Klasa szczelności C i klasa ciśnienia 2 zgodnie z PN-EN 15727.
 • Do stosowania w obszarach potencjalnie zagrożonych wybuchem (Dyrektywa 2014/34/UE (ATEX)), strefy 1, 2 oraz 21 i 22 (na zewnątrz) zgodnie z Dyrektywą 1999/92/WE
 • Temperatura pracy do 100 °C, z okładziną z blachy perforowanej (wariant L) do 300 °C przez określony czas


Opcjonalne wyposażenie i akcesoria

 • Okładzina z blachy perforowanej w celu dodatkowej ochrony materiału dźwiękochłonnego
 • Wykonanie ze stali nierdzewnej A2 (1.4301), z opcjonalną okładziną z blachy perforowanej, w celu dodatkowej ochrony materiału dźwiękochłonnego
 • Warianty wykonania z innych stali nierdzewnych i aluminium oraz malowanie proszkowe dostępne na życzenie

Informacje ogólne

Zastosowanie

 • Kulisowe tłumiki dźwięku stosowane są do redukcji szumu przepływu generowanego przez wentylator i hałasu przenoszonego przez obudowę przewodów w systemach wentylacji i klimatyzacji
 • Efekt tłumienia dzięki zjawisku absorpcji dźwięku
 • Tłumienie szerokopasmowe nawet w wysokich częstotliwościach
 • Do stosowania w obszarach potencjalnie zagrożonych wybuchem (Dyrektywa EC 2014/34/UE (ATEX)), strefy 1, 2, 21 i 22 (na zewnątrz) zgodnie z Dyrektywą 1999/92/WE

Cechy charakterystyczne

 • Zwiększone tłumienie wtrąceniowe nawet w zakresie wysokich częstotliwości
 • Klasa szczelności C i klasa ciśnienia 2 zgodnie z PN-EN 15727
 • Aerodynamicznie zoptymalizowane ramy kulis zapewniają oszczędność energii
  • Do 30% niższe straty ciśnienia
 • Spełnione wymagania higieniczne VDI 6022
 • Przy dużych wymiarach podzielona konstrukcja tłumika

Wielkość nominalna

 • Szerokość B: 200, 400, 600, 800, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2200, 2400 mm
  • Wielkości pośrednie: w odstępach co 1 mm
   • Grubość kulis 100 mm: 150 – 2399 mm
   • Grubość kulis 200 mm: 250 – 2399 mm
   • Grubość kulis 230 mm: 288 – 2399 mm
   • Grubość kulis 300 mm: 375 – 2399 mm
 • Wielkości tłumika od 2401 – 4800 mm, podzielonego na wymiarze szerokości, dostępne w odstępach co 1 mm
 • Parzysta liczba kulis: podział symetryczny
 • Nieparzysta liczba kulis: podział asymetryczny
 • Wysokość H: 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800 mm
  • Wielkości pośrednie 150 – 1799 mm w odstępach co 1 mm
  • Wielkości tłumika od 1801 – 3600 mm, podzielonego na wymiarze wysokości, dostępne w odstępach co 1 mm
   • Podział symetryczny
 • Długości L: 500, 750, 1000, 1250, 1500 mm
  • Wielkości pośrednie 501 – 1499 mm w odstępach co 1 mm
 • Wielkości tłumika od 1501 – 3000 mm, podzielonego na wymiarze długości, dostępne w odstępach co 1 mm
  • Część L1: 1000, 1250, 1500 mm
  • Część L2: co najmniej 501 mm i ≤ L1, w odstępach co 1 mm
 • Tłumiki są podzielone na wymiarze szerokości i/lub wysokości jeśli B + H > 4200 mm
 • Odstęp pomiędzy kulisami S
  • Minimum: grubość kulisy T × 0.25, ale nie < 40 mm
  • Maksimum: grubość kulisy T × 2


Warianty wykonania

 • XS z kulisami typu XK
  • Grubość kulisy 100 mm
  • Grubość kulisy 200 mm
  • Grubość kulisy 230 mm
  • Grubość kulisy 300 mm


Wykonanie

Przewód wentylacyjny

 • Bez oznaczeń: z obudową (przewodem)
 • OL: bez przewodu (tylko zestaw kulis typu XK)


Powierzchnia kulis

 • F: Tkanina z włókna szklanego
 • L: Tkanina z włókna szklanego z okładziną z blachy perforowanej w celu dodatkowej ochrony materiału dźwiękochłonnego
  • Wykonanie ze stali nierdzewnej z okładziną z blachy perforowanej


Materiały i powierzchnie

 • Bez oznaczeń: stal ocynkowana 1.0917
 • A2: stal nierdzewna 1.4301
 • P1: kulisy lakierowane proszkowo RAL 7001, szary


Podłączenie przewodów

 • P: kołnierz 30 mm, stal ocynkowana lub stal nierdzewna
 • W: rama z kątownika 35 × 35 × 3 mm, stal ocynkowana
 • T: kołnierz 20 mm, stal ocynkowana


Rama przyłączeniowa

 • Bez oznaczeń: brak
 • G: rama przyłączeniowa (tylko do kołnierza z ramy z kątownika W)


Części i charakterystyka

 • Przewód wentylacyjny
  • Klasa szczelności C i klasa ciśnienia 2 zgodnie z PN-EN 15727.
  • Możliwe różne sposoby połączenia z przewodami

Rama przyłączeniowa
 • Rama przyłączeniowa pasująca do wyspecyfikowanego tłumika dźwięku
 • Do montażu w przewodzie (poza zakresem dostawy)
  • Ramy o aerodynamicznie zoptymalizowanym kształcie
   • Zabezpieczenie krawędzi materiału pochłaniającego dźwięk
   • Redukcja strat ciśnienia
   • Optymalizacja przepływu powietrza, redukcja szumu przepływu
   • Specjalny profil zapewniający zwiększoną sztywność


  Cechy konstrukcyjne

  • Przewód z przetłoczeniami w celu zwiększenia sztywności
  • Tłumiki dźwięku z ramami z kątownika, podzielone na wymiarze szerokości lub wysokości
   • Tylko wykonanie ze stali ocynkowanej
  • Aerodynamicznie profilowana rama kulisy (promień 20 mm) zapewnia redukcję turbulencji zarówno od strony napływu jak i wypływu; rama z przetłoczeniami w celu zwiększenia sztywności
   • Zaokrąglone krawędzie ram w celu zwiększenia sztywności
  • Temperatura pracy do 100 °C, wariant L do 300 °C przez maksymalnie 8 h.


  Materiały i powierzchnie

  • Obudowa (przewód), kołnierze wykonane ze stali ocynkowanej 1.0917 lub stali nierdzewnej 1.4301
  • Rama z kątownika wykonana ze stali ocynkowanej S235JRC2
  • Ramy kulis i centralna poprzeczka wykonane ze stali ocynkowanej 1.0917 lub stali nierdzewnej 1.4301
   • Okładzina z blachy perforowanej wykonana ze stali ocynkowanej 1.0917
   • Okładzina z blachy perforowanej wykonana ze stali nierdzewnej 1.4301
   • Materiałem dźwiękochłonnym jest wełna mineralna
    • Zgodnie z PN-EN 13501, klasa ogniowa A1, niepalna
    • Znak jakości RAL-GZ 388
    • Biodegradowalna w rozumieniu TRGS 905 (Zasady techniczne dla preparatów niebezpiecznych) oraz Dyrektywy 97/69/WE
    • Pokryta tkaniną z włókna szklanego w celu zabezpieczenia przed erozją przy prędkości powietrza do 20 m/s
    • Obojętna na rozwój grzybów i bakterii zgodnie z EN 846

  Normy i wytyczne

  • Tłumienie wtrąceniowe i poziom mocy akustycznej szumu przepływu zmierzono zgodnie z normą PN-EN ISO 7235.
  • Spełnione wymagania norm higienicznych VDI 6022 VDI 6022, VDI 3803 Część 1 i DIN 1946 Część 4
  • Dyrektywa 2014/34/UE (ATEX): w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich dotyczących urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem
  • Dyrektywa 1999/92/WE (ATEX): w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracy, na których może wystąpić atmosfera wybuchowa
  • Klasa szczelności i klasa ciśnienia zgodnie z PN-EN 15727.

  Konserwacja

  • Elementy bezobsługowe, konstrukcja i materiały nie podlegają okresowej wymianie eksploatacyjnej
  • Częstotliwość regularnego czyszczenia według VDI 6022.

  Opis


  Warianty wykonania

  • XS z kulisami typu XK
   • Grubość kulisy 100 mm
   • Grubość kulisy 200 mm
   • Grubość kulisy 230 mm
   • Grubość kulisy 300 mm  Części i charakterystyka

  • Przewód wentylacyjny
   • Klasa szczelności C i klasa ciśnienia 2 zgodnie z PN-EN 15727.
   • Możliwe różne sposoby połączenia z przewodami


  Rama przyłączeniowa


  • Rama przyłączeniowa pasująca do wyspecyfikowanego tłumika dźwięku
  • Do montażu w przewodzie (poza zakresem dostawy)p
  • Ramy o aerodynamicznie zoptymalizowanym kształcie
   • Zabezpieczenie krawędzi materiału pochłaniającego dźwięk
   • Redukcja strat ciśnienia
   • Optymalizacja przepływu powietrza, redukcja szumu przepływu
   • Specjalny profil zapewniający zwiększoną sztywność


  Cechy konstrukcyjne

  • Przewód z przetłoczeniami w celu zwiększenia sztywności
  • Tłumiki dźwięku z ramami z kątownika, podzielone na wymiarze szerokości lub wysokości
  • Tylko wykonanie ze stali ocynkowanej
  • Aerodynamicznie profilowana rama kulisy (promień 20 mm) zapewnia redukcję turbulencji zarówno od strony napływu jak i wypływu; rama z przetłoczeniami w celu zwiększenia sztywności
  • Zaokrąglone krawędzie ram w celu zwiększenia sztywności
  • Temperatura pracy do 100 °C, wariant L do 300 °C przez maksymalnie 8 h.

  Cechy konstrukcyjne

  • Obudowa z przetłoczeniami w celu zwiększenia sztywności, większe wymiary dodatkowo wzmocnione
  • Aerodynamicznie profilowana rama kulisy (promień > 15 mm) zapewnia redukcję turbulencji zarówno od strony napływu jak i wypływu; rama z przetłoczeniami w celu zwiększenia sztywności
  • W celu zabezpieczenia wypełnienia krawędzie ram są zagięte
  • Tłumiki podzielone na wymiarze szerokości lub wysokości dostarczane są z ramami z kątownika
  • Temperatura pracy do 100 °C


  Materiały i powierzchnie

  • Obudowa i ramy kulis wykonane z blachy stalowej ocynkowanej
  • Standardowe kołnierze i ramy z kątownika wykonane z blachy stalowej ocynkowanej
  • Materiałem dźwiękochłonnym jest wełna mineralna

  Wełna mineralna

  • Zgodnie z PN-EN 13501, klasa ogniowa A1, niepalna
  • Znak jakości RAL-GZ 388
  • Biodegradowalna w rozumieniu TRGS 905 (Zasady techniczne dla preparatów niebezpiecznych) oraz Dyrektywy 97/69/WE
  • Pokryta tkaniną z włókna szklanego w celu zabezpieczenia przed erozją przy prędkości powietrza do 20 m/s
  • Obojętna na rozwój grzybów i bakterii


  Normy i wytyczne

  • Tłumienie wtrąceniowe i poziom mocy akustycznej szumu przepływu zmierzono zgodnie z normą PN-EN ISO 7235.
  • Spełnione wymagania normy higienicznej VDI 6022, DIN 1946, części 1 i 2 oraz VDI 3803
  • Dyrektywa 94/9/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 marca 1994 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich dotyczących urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem  Wielkość nominalna

  • Szerokość B: 200, 400, 600, 800, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2200, 2400 mm
   • Wielkości pośrednie: w odstępach co 1 mm
    • Grubość kulis 100 mm: 150 – 2399 mm
    • Grubość kulis 200 mm: 250 – 2399 mm
    • Grubość kulis 230 mm: 288 – 2399 mm
    • Grubość kulis 300 mm: 375 – 2399 mm
   • Wielkości tłumika od 2401 – 4800 mm, podzielonego na wymiarze szerokości, dostępne w odstępach co 1 mm
    • Parzysta liczba kulis: podział symetryczny
    • Nieparzysta liczba kulis: podział asymetryczny

  • Wysokość H: 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800 mm
   • Wielkości pośrednie 150 – 1799 mm w odstępach co 1 mm
   • Wielkości tłumika od 1801 – 3600 mm, podzielonego na wymiarze wysokości, dostępne w odstępach co 1 mm
    • Podział symetryczny
  • Długości L: 500, 750, 1000, 1250, 1500 mm
   • Wielkości pośrednie 501 – 1499 mm w odstępach co 1 mm
  • Wielkości tłumika od 1501 – 3000 mm, podzielonego na wymiarze długości, dostępne w odstępach co 1 mm
   • Część L1: 1000, 1250, 1500 mm
   • Część L2: co najmniej 501 mm i ≤ L1, w odstępach co 1 mm
  • Tłumiki są podzielone na wymiarze szerokości i/lub wysokości jeśli B + H > 4200 mm
  • Odstęp pomiędzy kulisami S
   • Minimum: grubość kulisy T × 0.25, ale nie < 40 mm
   • Maksimum: grubość kulisy T × 2

  Informacje techniczne

  Funkcja, Dane techniczne, Szybki dobór, Tekst do specyfikacji, Kod zamówieniowy

  • FUNKCJA
  • DANE TECHNICZNE
  • SZYBKI DOBÓR
  • TEKST DO SPECYFIKACJI
  • KOD ZAMÓWIENIOWY

  W kulisowych tłumikach dźwięku typu XS zamontowano kulisy typu XK. Efekt tłumienia kulis typu XK wynika ze zjawiska absorpcji dźwięku. Kulisy wypełnione są wełną mineralną jako materiałem pochłaniającym dźwięk.


  Grubość kulisy100, 200, 230, 300 mm
  Wielkości nominalne (B × H × L)Typ XS 100: 150 × 150 × 500 mm – 2400 × 1800 × 1500 mm
  Typ XS 200: 250 × 150 × 500 mm – 2400 × 1800 × 1500 mm
  Typ XS 230: 288 × 150 × 500 mm – 2400 × 1800 × 1500 mm
  Typ XS 300: 375 × 150 × 500 mm – 2400 × 1800 × 1500 mm
  Konstrukcja podzielona na wymiarze szerokości2401 – 4800 mm
  Konstrukcja podzielona na wymiarze wysokości1801 – 3600 mm
  Konstrukcja podzielona na wymiarze długości1501 – 3000 mm
  Wymiary pośrednieW odstępach co 1 mm
  Temperatura pracy

  Do 100 °C, wariant L do 300 °C przez maksymalnie 8 h.


  Tabele szybkiego doboru zawierają wartości tłumienia wtrąceniowego i strat ciśnienia dla różnych odstępów pomiędzy kulisami i prędkości przepływu powietrza. Wartości pośrednie mogą być obliczone w programie doboru urządzeń Easy Product Finder.

  Straty ciśnienia dotyczą tłumików o wysokości 1 m.

  XK100, XS100, tłumienie wtrąceniowe De [dB] i strata ciśnienia Δpt [Pa]

  L

  Odstęp między kulisami

  Środkowa częstotliwość fm [Hz]

  vs [m/s]

  63

  125

  250

  500

  1000

  2000

  4000

  8000

  6

  10

  14

  500

  50

  4

  8

  6

  18

  35

  40

  27

  22

  10

  29

  56

  500

  100

  4

  4

  4

  15

  27

  22

  15

  10

  8

  23

  45

  1000

  50

  6

  10

  14

  28

  44

  48

  35

  29

  13

  37

  72

  1000

  80

  5

  7

  10

  24

  38

  38

  27

  20

  10

  28

  55

  1000

  100

  5

  5

  8

  23

  36

  33

  23

  15

  9

  26

  51

  1500

  50

  7

  13

  21

  38

  > 50

  > 50

  43

  37

  16

  44

  87

  1500

  80

  6

  9

  16

  33

  48

  48

  35

  26

  12

  32

  63

  1500

  100

  6

  7

  13

  30

  45

  45

  31

  21

  10

  29

  56

  2000

  50

  8

  16

  29

  48

  > 50

  > 50

  > 50

  45

  19

  52

  102

  2000

  80

  7

  10

  21

  41

  > 50

  > 50

  43

  33

  13

  36

  70

  2000

  100

  7

  8

  18

  38

  > 50

  > 50

  39

  27

  11

  32

  62

  2500

  50

  10

  18

  36

  > 50

  > 50

  > 50

  > 50

  > 50

  22

  60

  118

  2500

  80

  8

  12

  27

  49

  > 50

  > 50

  > 50

  39

  14

  40

  78

  2500

  100

  8

  9

  22

  45

  > 50

  > 50

  48

  33

  12

  34

  67

  3000

  50

  11

  21

  44

  > 50

  > 50

  > 50

  > 50

  > 50

  24

  68

  133

  3000

  80

  10

  14

  33

  > 50

  > 50

  > 50

  > 50

  45

  16

  44

  85

  3000

  100

  9

  10

  27

  > 50

  > 50

  > 50

  > 50

  38

  13

  37

  73

  XK200, XS200, tłumienie wtrąceniowe De [dB] i strata ciśnienia Δpt [Pa]

  L

  Odstęp między kulisami

  Środkowa częstotliwość fm [Hz]

  vs [m/s]

  63

  125

  250

  500

  1000

  2000

  4000

  8000

  6

  10

  14

  500

  50

  4

  9

  14

  27

  42

  38

  25

  19

  21

  58

  114

  500

  100

  2

  5

  10

  19

  28

  24

  16

  12

  11

  31

  61

  1000

  50

  5

  14

  21

  43

  > 50

  > 50

  36

  25

  24

  67

  131

  1000

  80

  4

  10

  18

  35

  46

  41

  27

  19

  15

  43

  84

  1000

  100

  4

  9

  16

  32

  41

  35

  23

  16

  13

  35

  69

  1500

  50

  7

  19

  29

  > 50

  > 50

  > 50

  47

  31

  27

  75

  147

  1500

  80

  6

  14

  24

  49

  > 50

  > 50

  35

  23

  17

  48

  94

  1500

  100

  5

  12

  22

  44

  > 50

  46

  30

  19

  14

  40

  78

  2000

  50

  9

  24

  36

  > 50

  > 50

  > 50

  > 50

  37

  30

  83

  164

  2000

  80

  7

  19

  31

  > 50

  > 50

  > 50

  44

  27

  19

  53

  105

  2000

  100

  6

  16

  28

  > 50

  > 50

  > 50

  37

  23

  16

  44

  86

  2000

  200

  3

  9

  19

  40

  44

  31

  16

  9

  9

  25

  50

  2500

  50

  11

  29

  44

  > 50

  > 50

  > 50

  > 50

  42

  33

  92

  180

  2500

  80

  9

  23

  37

  > 50

  > 50

  > 50

  > 50

  32

  21

  59

  115

  2500

  100

  8

  20

  34

  > 50

  > 50

  > 50

  44

  27

  17

  48

  94

  2500

  200

  4

  11

  24

  49

  > 50

  38

  19

  11

  10

  28

  54

  3000

  50

  13

  34

  > 50

  > 50

  > 50

  > 50

  > 50

  48

  36

  100

  197

  3000

  80

  10

  27

  44

  > 50

  >50

  > 50

  > 50

  36

  23

  64

  126

  3000

  100

  9

  23

  40

  > 50

  > 50

  > 50

  > 50

  30

  19

  53

  103

  3000

  200

  5

  13

  29

  > 50

  > 50

  45

  22

  12

  11

  30

  59

  XK230, XS230, tłumienie wtrąceniowe De [dB] i strata ciśnienia Δpt [Pa]

  L

  Odstęp między kulisami

  Środkowa częstotliwość fm [Hz]

  vs [m/s]

  63

  125

  250

  500

  1000

  2000

  4000

  8000

  6

  10

  14

  500

  80

  3

  6

  11

  22

  30

  22

  16

  15

  15

  43

  84

  500

  100

  3

  5

  10

  19

  26

  19

  14

  14

  13

  35

  69

  1000

  80

  4

  10

  18

  32

  42

  34

  23

  19

  18

  49

  97

  1000

  100

  4

  9

  17

  29

  38

  30

  20

  17

  14

  40

  78

  1000

  200

  3

  6

  12

  20

  23

  17

  11

  10

  8

  23

  44

  1500

  80

  5

  14

  25

  41

  > 50

  47

  30

  22

  20

  56

  109

  1500

  100

  5

  13

  23

  38

  49

  41

  26

  20

  16

  45

  88

  1500

  200

  4

  8

  18

  27

  32

  23

  14

  12

  9

  25

  49

  2000

  80

  6

  18

  32

  > 50

  > 50

  > 50

  37

  26

  22

  62

  121

  2000

  100

  6

  16

  30

  47

  > 50

  > 50

  32

  23

  18

  50

  98

  2000

  200

  4

  11

  23

  35

  40

  28

  17

  14

  10

  28

  54

  2500

  80

  7

  22

  39

  > 50

  > 50

  > 50

  43

  29

  25

  68

  134

  2500

  100

  7

  20

  37

  > 50

  > 50

  > 50

  38

  26

  20

  55

  108

  2500

  200

  5

  13

  28

  42

  48

  34

  20

  16

  11

  30

  59

  3000

  80

  8

  26

  46

  > 50

  > 50

  > 50

  50

  32

  27

  74

  146

  3000

  100

  8

  24

  43

  > 50

  > 50

  > 50

  44

  29

  22

  60

  117

  3000

  200

  6

  16

  33

  50

  > 50

  40

  24

  18

  12

  33

  64

  XK300, XS300, tłumienie wtrąceniowe De [dB] i strata ciśnienia Δpt [Pa]

  L

  Odstęp między kulisami

  Środkowa częstotliwość fm [Hz]

  vs [m/s]

  63

  125

  250

  500

  1000

  2000

  4000

  8000

  6

  10

  14

  500

  80

  3

  7

  15

  22

  29

  26

  18

  12

  21

  58

  113

  500

  100

  3

  6

  13

  20

  26

  23

  16

  11

  17

  46

  91

  1000

  80

  5

  12

  23

  34

  42

  37

  24

  16

  23

  65

  127

  1000

  100

  4

  11

  21

  31

  38

  33

  22

  14

  18

  51

  101

  1000

  200

  3

  8

  16

  22

  25

  21

  13

  10

  10

  27

  53

  1500

  80

  6

  17

  32

  45

  > 50

  47

  30

  20

  26

  72

  141

  1500

  100

  5

  16

  29

  42

  50

  42

  27

  18

  20

  56

  111

  1500

  200

  3

  12

  22

  29

  33

  27

  17

  11

  11

  29

  57

  2000

  80

  7

  23

  40

  > 50

  > 50

  > 50

  36

  23

  28

  79

  154

  2000

  100

  6

  21

  37

  > 50

  > 50

  > 50

  32

  21

  22

  62

  121

  2000

  200

  4

  15

  28

  37

  41

  33

  20

  13

  11

  31

  61

  2500

  80

  9

  28

  49

  > 50

  > 50

  > 50

  42

  27

  31

  86

  168

  2500

  100

  8

  26

  45

  > 50

  > 50

  > 50

  37

  24

  24

  67

  131

  2500

  200

  5

  19

  34

  45

  50

  39

  24

  15

  12

  33

  65

  3000

  80

  10

  34

  > 50

  > 50

  > 50

  > 50

  48

  30

  33

  93

  182

  3000

  100

  9

  31

  > 50

  > 50

  > 50

  > 50

  43

  27

  26

  72

  141

  3000

  200

  6

  23

  40

  > 50

  > 50

  45

  27

  17

  13

  35

  69

  Tekst do specyfikacji

  Kulisowe tłumiki dźwięku są stosowane do redukcji szumu przepływu generowanego przez wentylator i hałasu przenoszonego przez obudowę przewodów w systemach wentylacji i klimatyzacji. Efekt tłumienia następuje dzięki zjawiskom absorpcji dźwięku. Energooszczędne oraz spełniające wymagania higieniczne, potwierdzone testami i certyfikatami. Kulisowe tłumiki dźwięku o konstrukcji w postaci odcinka przewodu jako obudowy, z przyłączem do przewodów i zintegrowanymi kulisami typu XK lub zestaw kulis tłumiących. Kulisy tłumiące składają się z aerodynamicznie ukształtowanych ram (promień krzywizny 20 mm) oraz materiału dźwiękochłonnego. Konstrukcja ram kulis wpływa na redukcję strat ciśnienia i hałasu generowanego przez strumień przepływającego powietrza. Profilowane ramy z zakończeniami krawędzi zwiększającymi sztywność kulis. Tłumienie wtrąceniowe i poziom mocy akustycznej szumu przepływu zmierzono zgodnie z normą PN-EN ISO 7235. Do stosowania w obszarach potencjalnie zagrożonych wybuchem strefy 1, 2 oraz 21 i 22 (na zewnątrz) zgodnie z Dyrektywą 1999/92/WE Obudowa tłumików spełnia wymagania szczelności klasy C i klasę ciśnienia 2 zgodnie z PN-EN 15727.


  Cechy charakterystyczne

  • Zwiększone tłumienie wtrąceniowe nawet w zakresie wysokich częstotliwości
  • Klasa szczelności C i klasa ciśnienia 2 zgodnie z PN-EN 15727
  • Aerodynamicznie zoptymalizowane ramy kulis zapewniają oszczędność energii
   • Do 30% niższe straty ciśnienia
  • Spełnione wymagania higieniczne VDI 6022
  • Przy dużych wymiarach podzielona konstrukcja tłumika

  Materiały i powierzchnie

  • Obudowa (przewód), kołnierze wykonane ze stali ocynkowanej 1.0917 lub stali nierdzewnej 1.4301
  • Rama z kątownika wykonana ze stali ocynkowanej S235JRC2
  • Ramy kulis i centralna poprzeczka wykonane ze stali ocynkowanej 1.0917 lub stali nierdzewnej 1.4301
   • Okładzina z blachy perforowanej wykonana ze stali ocynkowanej 1.0917
   • Okładzina z blachy perforowanej wykonana ze stali nierdzewnej 1.4301
   • Materiałem dźwiękochłonnym jest wełna mineralna
    • Zgodnie z PN-EN 13501, klasa ogniowa A1, niepalna
    • Znak jakości RAL-GZ 388
    • Biodegradowalna w rozumieniu TRGS 905 (Zasady techniczne dla preparatów niebezpiecznych) oraz Dyrektywy 97/69/WE
    • Pokryta tkaniną z włókna szklanego w celu zabezpieczenia przed erozją przy prędkości powietrza do 20 m/s
    • Obojętna na rozwój grzybów i bakterii zgodnie z EN 846

  Wykonanie

  Przewód wentylacyjny

  • Bez oznaczeń: z obudową (przewodem)
  • OL: bez przewodu (tylko zestaw kulis typu XK)


  Powierzchnia kulis

  • F: Tkanina z włókna szklanego
  • L: Tkanina z włókna szklanego z okładziną z blachy perforowanej w celu dodatkowej ochrony materiału dźwiękochłonnego
   • Wykonanie ze stali nierdzewnej z okładziną z blachy perforowanej

  Materiały i powierzchnie

  • Bez oznaczeń: stal ocynkowana 1.0917
  • A2: stal nierdzewna 1.4301
  • P1: kulisy lakierowane proszkowo RAL 7001, szary

  Podłączenie przewodów

  • P: kołnierz 30 mm, stal ocynkowana lub stal nierdzewna
  • W: rama z kątownika 35 × 35 × 3 mm, stal ocynkowana
  • T: kołnierz 20 mm, stal ocynkowana

  Rama przyłączeniowa

  • Bez oznaczeń: brak
  • G: rama przyłączeniowa (tylko do kołnierza z ramy z kątownika W)

  Dane techniczne

  • Grubość kulis: 100, 200, 230, 300 mm
  • Wymiary B × H × L: XS 100: 150 × 150 × 500 mm, XS 200: 250 × 150 × 500 mm, XS 230: 288 × 150 × 500 mm, XS 300: 375 × 150 × 500 mm
  • Tłumik niepodzielony do wymiarów 2400 × 1800 × 1500 mm
  • Tłumik podzielony na wymiarze szerokości: 2401 – 4800 mm
  • Tłumik podzielony na wymiarze wysokości: 1801 – 3600 mm
  • Tłumik podzielony na wymiarze długości: 1501 – 3000 mm
  • Wielkości pośrednie: w odstępach co 1 mm
  Temperatura pracy: do 100 °C, wariant L do 300 °C przez maksymalnie 8 h.

  Długość (L) kulisowego tłumika dźwięku i kulis tłumiących dotyczy wymiaru zgodnego z kierunkiem przepływu powietrza.

  Dane do doboru

  • B [mm]
  • H [mm]
  • L (w kierunku przepływu powietrza) [mm]
  • qv  (m³/h)
  • De przy 250 Hz [dB]
  • Δpt [Pa]


  XSOLFA2/900×600×1500/3×200/P/G
  |||||| | | | | |
  123456 7 8 9 10 11

  1 Typ

  XS Kulisowy tłumik dźwięku 

  2 Obudowa (przewód wentylacyjny)
  Bez oznaczeń: kulisy zabudowane w przewodzie
  OL Bez przewodu (tylko zestaw kulis typu XK) 

  3 Powierzchnia kulis
  F Tkanina z włókna szklanego
  L Tkanina z włókna szklanego i blacha perforowana 

  4 Materiał obudowy i ram kulis
  Bez oznaczeń: stal ocynkowana 1.0917
  A2 Stal nierdzewna 1.4301
  P1 Lakierowane proszkowo RAL 7001 (tylko kulisy, bez przewodu)

  5 Szerokość B [mm]
  150 mm – 4800 mm (z obudową (przewodem))
  150 mm – 100000 mm (bez przewodu)

  6 Wysokość H [mm]
  150 mm – 3600 mm 

  7 Długość L w kierunku przepływu powietrza [mm]
  500 mm – 3000 mm (z obudową (przewodem))
  150 mm – 5000 mm (bez przewodu) 

  8 Liczba kulis 

  9 Grubość kulis T [mm]
  100, 200, 230, 300 

  10 Podłączenie przewodu
  P
  Standardowy kołnierz 30 mm, stal ocynkowana lub stal nierdzewna
  W Rama z kątownika 35 × 35 × 3 mm, tylko stal ocynkowana S235JRC2 (w przypadku tłumików podzielonych na wymiarze szerokości i/lub wysokości, konstrukcja zawsze z ramą z kątownika)
  T Standardowy kołnierz 20 mm, tylko stal ocynkowana 

  11 Rama przyłączeniowa
  Bez oznaczeń: brak
  G Rama przyłączeniowa (tylko do kołnierza z ramy z kątownika)


  Przykład zamówienia: XS-L/900×1500×1000/3×230/P
  Obudowa (przewód wentylacyjny)Z obudową (przewodem)
  Powierzchnia kulisTkanina z włókna szklanego i blacha perforowana
  Materiałstal ocynkowana 1.0917
  Szerokość900 mm
  Wysokość1500 mm
  Długość1000 mm
  Liczba kulis3
  Grubość kulisy 230 mm
  Podłączenie przewodówStandardowy kołnierz 30 mm
   Przykład zamówienia: XS-OL-L-A2/800×1500×1500/3×200
  Obudowa (przewód wentylacyjny)Bez przewodu (tylko zestaw kulis typu XK)
  Powierzchnia kulisTkanina z włókna szklanego i blacha perforowana
  MateriałStal nierdzewna 1.4301
  Szerokość800 mm
  Wysokość1500 mm
  Długość1500 mm
  Liczba kulis3
  Grubość kulisy 200 mm

  Ciężary, Montaż

  • CIĘŻARY
  • MONTAŻ
  Ciężar kulisowego tłumika dźwięku zależy od liczby i konstrukcji kulis oraz obudowy (przewodu).
  Ciężar [kg] = (ciężar kulisy x liczba kulis) + ciężar obudowy (przewodu)


  Przewód z kołnierzem (-P), L= 500
  H

  B

  400600800100012001400160020002400
  3007810121416182125
  60091113141618202327
  900131517192123252933
  1200151819212325273135
  1500182022242628293337
  1800212224262830323539
  Przewód z kołnierzem (-P), L= 750
  H

  B

  400600800100012001400160020002400
  30091215172022253036
  600131518202325283238
  900172023252831333944
  1200212326283133364146
  1500252831333639414752
  1800283134363941444954
  Przewód z kołnierzem (-P), L= 1000
  H

  B

  400600800100012001400160020002400
  300121619222529323946
  600161923262932354248
  900212528313538414855
  1200273034374044475461
  1500313437414447505663
  1800364043464953566369
  Przewód z kołnierzem (-P), L= 1250
  H

  B

  400600800100012001400160020002400
  300141721252933374553
  600202327313539435159
  900263034384245495765
  1200323640444852566472
  1500384246505458627078
  1800444852566064687784
  Przewód z kołnierzem (-P), L= 1500
  H

  B

  400600800100012001400160020002400
  300162126303540445463
  600232832374246516070
  900303539444953586776
  1200374146515560647383
  1500444853576266718089
  18005257616671768190100

  Przewód z ramą z kątownika (-W), L= 500

  H

  B

  400600800100012001400160020002400
  300101316192225283339
  600141720232628313743
  900202326293235384550
  1200242730333639424854
  1500283134374043465258
  1800323538414447505561
  Przewód z ramą z kątownika (-W), L= 750
  H

  B

  400600800100012001400160020002400
  300131720242831354350
  600182125293236394654
  900242832353943465461
  1200293236404347515865
  1500353943465054586573
  1800404447515558626976
  Przewód z ramą z kątownika (-W), L= 1000
  H

  B

  400600800100012001400160020002400
  300162025293338435260
  600212630343943475564
  900283337414650556372
  1200354044495358627180
  1500414549545862677584
  1800485257616570748391
  Przewód z ramą z kątownika (-W), L= 1250
  H

  B

  400600800100012001400160020002400
  300172227323742475767
  600253035404550556575
  900333843485358637383
  1200404550556066718191
  1500485358636873788999
  18005661667176818697107
  Przewód z ramą z kątownika (-W), L= 1500
  H

  B

  400600800100012001400160020002400
  300202631374349546677
  600283440465157637485
  900374248546065718293
  12004551576268737990102
  15005459657176828798110
  180063697581879399110122
  XK 100 – Tkanina z włókna szklanego (-F)

  H

  L

  500

  750

  1000

  1250

  1500

  1750

  2000

  2250

  2500

  500334567899
  750345679101112
  100045781011131415
  1250568101214151920
  15006710121416202223
  175079111416XXXX
  2000810131517XXXX
  2250911141619XXXX
  2500912151821XXXX
  XK 100 – Tkanina z włókna szklanego i blacha perforowana (-L)

  H

  L

  500

  750

  1000

  1250

  1500

  1750

  2000

  2250

  2500

  5004578911121415
  750579111315171921
  10007911141820222527
  125081114182124273235
  150091317212428343841
  175079111416XXXX
  2000810131517XXXX
  2250911141619XXXX
  2500912151821XXXX
  XK 100 – Tkanina z włókna szklanego i blacha perforowana (-L-A2)

  H

  L

  500

  750

  1000

  1250

  1500

  1750

  2000

  2250

  2500

  500457101214161820
  7505710131619232629
  100071013172126303438
  125081216212732374148
  150091419263237435257
  17501623303743XXXX
  20001826344149XXXX
  22502129384655XXXX
  25002332415160XXXX
  XK 200 – Tkanina z włókna szklanego (-F)

  H

  L

  500

  750

  1000

  1250

  1500

  1750

  2000

  2250

  2500

  50046791012131516
  7506810121316182022
  100071012141820232527
  125091214182124273235
  1500101318212428343740
  17501216202428XXXX
  20001418232731XXXX
  22501520253035XXXX
  25001722273338XXXX

  XK 200 – Tkanina z włókna szklanego i blacha perforowana (-L)

  H

  L

  500

  750

  1000

  1250

  1500

  1750

  2000

  2250

  2500

  5006810121416182022
  75081013161922252831
  1000101317202529323639
  1250121620263035394550
  1500141925303541485358
  17501623293541XXXX
  20001825323946XXXX
  22502128364351XXXX
  25002331394756XXXX
  XK 200 – Tkanina z włókna szklanego i blacha perforowana (-L-A2)

  H

  L

  500

  750

  1000

  1250

  1500

  1750

  2000

  2250

  2500

  50071013151821242730
  750101418212530343841
  1000131822283439444954
  1250152128354147536268
  1500182533414856667380
  17502230394756XXXX
  20002434445363XXXX
  22502738495970XXXX
  25003042546677XXXX
  XK 230 – Tkanina z włókna szklanego (-F)

  H

  L

  500

  750

  1000

  1250

  1500

  1750

  2000

  2250

  2500

  500578101214151719
  7507911131518202225
  100081114162023262831
  1250101316212428313639
  1500121520242832384246
  17501418232832XXXX
  20001621263136XXXX
  22501723283439XXXX
  25001925313743XXXX
  XK 230 – Tkanina z włókna szklanego i blacha perforowana (-L)

  H

  L

  500

  750

  1000

  1250

  1500

  1750

  2000

  2250

  2500

  5006811131518202224
  75081114182124273033
  1000111418222731353943
  1250131822283338434954
  1500152127333844525863
  17501825313844XXXX
  20002028354350XXXX
  22502331394755XXXX
  25002534435261XXXX
  XK 230 – Tkanina z włókna szklanego i blacha perforowana (-L-A2)

  H

  L

  500

  750

  1000

  1250

  1500

  1750

  2000

  2250

  2500

  50081114161923262932
  750111519232732364044
  1000141924293641475257
  1250162329374451576672
  1500192736445160707885
  17502332415160XXXX
  20002636475767XXXX
  22502941526475XXXX
  25003245577083XXXX
  XK 300 – Tkanina z włókna szklanego (-F)

  H

  L

  500

  750

  1000

  1250

  1500

  1750

  2000

  2250

  2500

  5006810131517192123
  75081114171923262831
  1000101417212629333640
  1250131721263035394550
  1500151925303541485358
  17501823293541XXXX
  20002026333946XXXX
  22502229364350XXXX
  25002432404755XXXX
  XK 300 – Tkanina z włókna szklanego i blacha perforowana (-L)

  H

  L

  500

  750

  1000

  1250

  1500

  1750

  2000

  2250

  2500

  50071013151821242729
  750101417212529333640
  1000131722273337424751
  1250152127333945515964
  1500182532394653626975
  17502230374553XXXX
  20002433425160XXXX
  22502737475766XXXX
  25003041516273XXXX
  XK 300 – Tkanina z włókna szklanego i blacha perforowana (-L-A2)

  H

  L

  500

  750

  1000

  1250

  1500

  1750

  2000

  2250

  2500

  50091216192326303337
  750121722273137414651
  1000162228344148546066
  1250192734425058657582
  1500233141505968808997
  17502737485868XXXX
  20003042546577XXXX
  22503447607386XXXX
  25003752668095XXXX

  Montaż i uruchomienie

  • W celu uzyskania podanych parametrów należy postępować zgodnie z informacjami dotyczącymi montażu i ogólnymi kodeksami dobrych praktyk.
  • Do wysokości H = 1200 mm: dopuszczalny montaż w dowolnym położeniu, niemniej zalecany jest montaż z kulisami pionowymi
  • Od wysokości H = 1201 mm: tylko montaż z kulisami pionowymi
  • Długość (L) kulis tłumiących i kulisowych tłumików dźwięku jest odniesiona do kierunku przepływu powietrza; należy upewnić się jak w danym przypadku są zdefiniowane szerokość, wysokość i długość, szczególnie w przypadku pionowego przypływu powietrza
  • Montaż w instalacjach poza pomieszczeniami wewnętrznymi wymaga zapewnienia należytej ochrony przed negatywnym oddziaływaniem warunków atmosferycznych


  Tłumiki podzielone, Warunki napływu

  • TŁUMIKI PODZIELONE
  • WARUNKI NAPŁYWU
  Rysunek schematyczny podzielonych tłumików MS_XS_22ai.png

  1 Tłumik akustyczny podzielony na wymiarze szerokości i wysokości
  2 Profil uszczelniający
  3 Połączenie śrubami

  Wielkość nominalna

  • Szerokość B: 200, 400, 600, 800, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2200, 2400 mm
   • Wielkości pośrednie: w odstępach co 1 mm
    • Grubość kulis 100 mm: 150 – 2399 mm
    • Grubość kulis 200 mm: 250 – 2399 m
    • Grubość kulis 230 mm: 288 – 2399 mm
    • Grubość kulis 300 mm: 375 – 2399 mm
   • Wielkości tłumika od 2401 – 4800 mm, podzielonego na wymiarze szerokości, dostępne w odstępach co 1 mm
  • Parzysta liczba kulis: podział symetryczny
  • Nieparzysta liczba kulis: podział asymetryczny


  • Wysokość H: 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800 mm
   • Wielkości pośrednie 150 – 1799 mm w odstępach co 1 mm
   • Wielkości tłumika od 1801 – 3600 mm, podzielonego na wymiarze wysokości, dostępne w odstępach co 1 mm
    • Podział symetryczny
  • Długości L: 500, 750, 1000, 1250, 1500 mm
   • Wielkości pośrednie 501 – 1499 mm w odstępach co 1 mm
  • Wielkości tłumika od 1501 – 3000 mm, podzielonego na wymiarze długości, dostępne w odstępach co 1 mm
   • Część L1: 1000, 1250, 1500 mm
   • Część L2: co najmniej 501 mm i ≤ L1, w odstępach co 1 mm
  • Tłumiki są podzielone na wymiarze szerokości i/lub wysokości jeśli B + H > 4200 mm
  • Odstęp pomiędzy kulisami S
   • Minimum: grubość kulisy T × 0.25, ale nie < 40 mm
   • Maksimum: grubość kulisy T × 2

  Montaż i uruchomienie

  • W celu uzyskania podanych parametrów należy postępować zgodnie z informacjami dotyczącymi montażu i ogólnymi kodeksami dobrych praktyk.
  • Do wysokości H = 1200 mm, długości L = 1500 mm i 40 kg: dopuszczalny montaż w dowolnym położeniu, niemniej zalecany jest montaż z kulisami pionowymi
  • Od wysokości H = 1201 mm: tylko montaż z kulisami pionowymi
  • Długość (L) kulis tłumiących i kulisowych tłumików dźwięku jest odniesiona do kierunku przepływu powietrza; należy upewnić się jak w danym przypadku są zdefiniowane szerokość, wysokość i długość, szczególnie w przypadku pionowego przypływu powietrza
  • Przepływ turbulentny może uszkodzić kulisy
   • Przy montażu tłumika dźwięku i kulis tłumiących wymagane jest zachowanie prostego odcinka napływu
   • Zalecana minimalna długość prostego odcinka napływu zależy od zmiany kierunku, zmiany przekroju i pozycji kulis
  • Montaż w instalacjach poza pomieszczeniami wewnętrznymi wymaga zapewnienia należytej ochrony przed negatywnym oddziaływaniem warunków atmosferycznych

  Pobranie

  informacje o produkcie

  certyfikaty

  instrukcje obsługi

  production {"X-Frame-Options"=>"SAMEORIGIN", "X-XSS-Protection"=>"1; mode=block", "X-Content-Type-Options"=>"nosniff", "X-Download-Options"=>"noopen", "X-Permitted-Cross-Domain-Policies"=>"none", "Referrer-Policy"=>"strict-origin-when-cross-origin", "Content-Security-Policy"=>"frame-ancestors 'self' https://api.scrivito.com https://punchoutcommerce.com https://www.trox.de https://trox-extern.com https://psp40.onventis.com https://psp22.onventis.com https://trox4u.troxgroup.com", "Strict-Transport-Security"=>"max-age=31536000; includeSubDomains", "Content-Type"=>"text/html; charset=utf-8"}

  podziel stronę

  Poleć stronę

  Poleć stronę przesyłając link e-mailem.

  Pola oznaczone (*) są wymagane.

  podziel stronę

  Dziękujemy za polecenie strony!

  Twoje polecenie strony zostało wysłane.


  Kontakt

  We are here for you

  Proszę wpisać treść wiadomości i określić typ prośby
  Tel.: +48 22 737 18 58

  Pola oznaczone (*) są wymagane.

  Kontakt

  Dziękujemy za przesłanie wiadomości!

  Twoja wiadomość została przesłana. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe.
  Skontaktujemy się z Państwem najszybciej jak to będzie możliwe.
  W przypadku pytań dotyczących produktów lub usług prosimy o kontakt:
  Tel.: +48 22 737 18 58

  Kontakt

  We are here for you

  Proszę wpisać treść wiadomości i określić typ prośby
  Tel.: +48 22 737 18 58

  Attachment (max. 10MB)

  Pola oznaczone (*) są wymagane.

  Kontakt

  Dziękujemy za przesłanie wiadomości!

  Twoja wiadomość została przesłana. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe.
  Skontaktujemy się z Państwem najszybciej jak to będzie możliwe.
  W przypadku pytań dotyczących produktów lub usług prosimy o kontakt:
  Tel.: +48 22 737 18 58