BLOG EKSPERCKI TROX

 Redakcje branżowe HVAC zapraszamy do publikowania na Waszych łamach naszych artykułów z podpisem:
 "Na podstawie materiałów TROX GROUP".
  W sprawie dodatkowych informacji prasowych oraz zdjęć lepszej rozdzielczości prosimy o kontakt z Biurem Prasowym TROX:
  Marta Błońska
  office-pl@troxgroup.com

NOWA JAKOŚĆ W OBSZARZE KLAP JEDNOSTREFOWYCH

Nowa klapa EK-JS produkcji TROX to nowa jakość jak i nowy obszar zastosowania w zakresie klap odcinających do systemów wentylacji pożarowej oraz systemów mieszanych (z wentylacją bytową).

Po pierwsze wielkość.

Klapa EK-JS dostępna jest w typoszeregu zaczynającym się już od wielkości 100x100mm. Maksymalny gabaryt pojedynczego urządzenia to 1250x2560mm co umożliwia transfer powietrza w ilości ponad 115,000 m3/h przy prędkości 10 m/s, natomiast konstrukcja klapy i jej badania rozszerzają zakres jej zastosowania do prędkości 12 m/s w standardowym wykonaniu lub warunkowo* nawet do 20 m/s.


Po drugie wszechstronność.

Klapa EK-JS została przebadana zarówno w poziomym (ho) jak i pionowym (ve) położeniu oraz w najbardziej wymagających warunkach testowych (temperatury, ciśnienia, ilości cykli zmęczeniowych) co w efekcie pozwoliło na uzyskanie wszystkich najwyższych klas i poziomów właściwości użytkowych klap jednostrefowych w skład których wchodzą m.in. :
 • dowolna pozycja montażu (pionowo ve lub poziomo ho) zarówno „na" jak i „w" jednostrefowych przewodach oddymiających
 • najwyższa 3 klasa ciśnieniowa S1500, do pracy przy podciśnieniu roboczym nawet do - 1500 Pa
 • najwyższa klasa odporności temperaturowej E600 osiągnięta dla pełnego typoszeregu i dla maksymalnych wartości ciśnienia roboczego
 • najwyższa klasa wytrzymałościowa Cmod czyli potwierdzenie skuteczności działania po 20.000 cykli otwarć i zamknięć


Po trzecie funkcjonalność.

Zastosowanie klap wentylacji pożarowych do celów wentylacji bytowej wymaga ustanowienia klasy niezawodności minimum C10.000. TROX również i w tym obszarze wyszedł krok do przodu uzyskując dla klapy EK-JS certyfikację na 20.000 cykli opisaną jako Cmod cecha ta bezpośrednio przekłada się na możliwość wykorzystania klapy EK-JS jako urządzenia regulacyjnego z płynną zmianą położenia lamel w cyklu bytowym. Tak więc jest to pierwsza na polskim rynku klapa wentylacji pożarowej, która w cyklu bytowym może służyć jako przepustnica regulacyjna w dodatku z płynnym sterowaniem standardowym sygnałem napięciowym 2-10V.

Dopełnieniem uniwersalności klapy EK-JZ jest prosty montaż w/na przewodach stalowych (po prostu dokręcamy klapę kołnierz do kołnierza), na ścianie murowanego szachtu oddymiającego oraz możliwość wyboru materiału korpusu klapy ze stali ocynkowanej lub nierdzewnej.

Kwiecień 2022 "Nowa jakość w obszarze klap jednostrefowych"

PRZEGLĄD CENTRAL WENTYLACYJNYCH TROX X-CUBE

MARZEC 2022

Innowacyjne centrale wentylacyjne X-CUBE firmy TROX dostępne są w wielu wariantach wykonania. Centrale X-CUBE definiują nowe, wysokie standardy jakości, działania, niezawodności, skuteczności energetycznej oraz wymagań higienicznych. Standardy wykonania zachowane są dla całej linii technologicznej oraz pełnego typoszeregu. Firma TROX oferuje obecnie wszystkie, doskonale dopasowane i uzupełniające się elementy instalacji wentylacyjnych.

 • Centrale wentylacyjne TROX X-CUBE przeznaczone są do wentylacji różnorodnych pomieszczeń oraz budynków, filtracji, ogrzewania i chłodzenia powietrza, odzysku ciepła, nawilżania i osuszania strumieni objętości powietrza do 100.000 m³/h.
 • Konstrukcja obudowy z izolacją termiczną i akustyczną eliminuje ryzyko powstawania mostków termicznych oraz ogranicza straty ciepła przez obudowę.
 • Łatwy montaż, konserwacja oraz czyszczenie central wentylacyjnych X-CUBE zapewnia ich długą żywotność.
 • Modułowy system regulacji z możliwością integracji z nowoczesnymi systemami zarządzania budynkiem za pomocą technologii Bus.
 • Specjalna konstrukcja w wykonaniu higienicznym spełniająca wymagania RLT-Richtlinie 01, DIN 1946-4 oraz VDI 6022 przeznaczona jest do szpitali i laboratoriów. Wariant odporny na warunki atmosferyczne umożliwia montaż na zewnątrz.
 • Certyfikaty Eurovent oraz TUV zapewniają najwyższą jakość wykonania, spełnienie wysokich wymagań technicznych oraz niskiego zużycia energii.
 • Wykonanie przeciwwybuchowe central wentylacyjnych X-CUBE Ex ATEX z podwójną certyfikacją zapewnia bezpieczną oraz niezawodną pracę.


W załączonym przeglądzie znajdziecie Państwo więcej informacji o naszych innowacyjnych centralach wentylacyjnych TROX X-CUBE. 

PRZEGLĄD CENTRAL WENTYLACYJNYCH TROX X-CUBE

NOWA FABRYKA TROX AURANOR NEUTRALNA POD WZGLĘDEM EMISJI DWUTLENKU WĘGLA

LUTY 2022


Zrównoważony rozwój był zasadą przewodnią zarówno przy projektowaniu nowego budynku fabryki TROX Auranor w Norwegii, jak i późniejszej produkcji. TROX Auranor wdraża innowacyjne instrumenty cyfryzacji Przemysł 4.0, aby od samego początku umożliwić produkcję neutralną pod względem emisji dwutlenku węgla. 

Wysokosprawny system ogrzewania i chłodzenia budynku pracuje w 100% z wykorzystaniem odnawialnej energii wodnej. Montaż pompy ciepła wymagał wycięcia w skale otworu o głębokości prawie 3000 metrów. Dostarczono już 50 stacji ładowania dla floty elektrycznej, a kolejna stacja ładowania elektrycznych samochodów ciężarowych powstaje w strefie załadunku. Aby zredukować straty ciepła w tak dużym obiekcie rozwiązaniem było wzniesienie „budynku w budynku", na przykład wewnątrz budynku zostały umieszczone strefy załadunku i rozładunku surowców i gotowych produktów, co znacznie zmniejsza straty ciepła i prowadzi do mniejszego zużycia energii.

Na poszczególnych etapach inwestycji od projektu aż do planowanej produkcji wykorzystywanych jest wiele najnowocześniejszych narzędzi, urządzeń i systemów, w tym:

 • AURASIM – narzędzie do projektowania 3D, które pokazuje rozkład powietrza w przestrzeni wewnętrznej już w fazie projektowania, aby odpowiednio zoptymalizować interakcję różnych elementów.
 • Centrale X-CUBE – wysokowydajne centrale wentylacyjne.
 • X-AIRCONTROL – system sterowania wentylacją i klimatyzacją w zależności od zapotrzebowania, który spełnia wszystkie indywidualne wymagania dotyczące efektywności energetycznej, komfortu, jakości powietrza i parametrów akustycznych.
 • AURASAFE – pozwala na elastyczny monitoring systemów przeciwpożarowych i oddymiających.
 • Svalbard-I Comfort – aktywne belki chłodzące. Energooszczędne systemy powietrzno-wodne zastosowano do wentylacji i klimatyzacji większości biur i sal konferencyjnych. 
 • SvalVent – zapewnia dostosowaną do potrzeb, komfortową klimatyzację w budynkach biurowych. SvalVent jest wynikiem wspólnego projektu badawczego dotyczącego „osobistej wentylacji" z instytutem badawczym i największym klientem TROX Auranor, firmą KG. SvalVent składa się z serii małych dysz nawiewnych, które ustawiają się tak, aby strumień powietrza był skierowany na osoby w pomieszczeniu. Zapewnia to lepszą jakość powietrza w poszczególnych obszarach, a także komfortowe temperatury, przy jednoczesnym zmniejszeniu zużycia energii.
 • Micon – monitoring energii urządzeń produkcyjnych. Narzędzie to pomaga zidentyfikować maszyny, które wymagają zbyt dużej ilości energii, wykrywa szczytowe obciążenia i zapobiega stratom.

Nowa fabryka w Norwegii budowana jest z myślą o lokalnym rynku: krótkie odległości do transportu przychodzących i wychodzących produktów, opakowania transportowe wielokrotnego użytku lub nadające się do recyklingu oraz oczywiście lokalni pracownicy.

Zwiększenie mocy produkcyjnych stało się niezbędne przy obecnym zapotrzebowaniu, a nowy zakład pozwoli firmie TROX Auranor na produkcję jeszcze bardziej przyjazną dla środowiska niż wcześniej. Podczas gdy stary budynek otrzymał certyfikat  Eco-Lighthouse  - norweski system certyfikacji zarządzania środowiskiem, prowadzony przez Fundację Eco-Lighthouse w Kristiansand, oczekuje się, że nowy budynek uzyska jeszcze lepszą certyfikację.

Przedsięwzięcie zostało docenione na najwyższym szczeblu. Budowę odwiedziła ówczesna premier Norwegii Erna Solberg. 

TROX Auranor pokazuje, w jaki sposób możemy spełniać zarówno nasze zobowiązania ekologiczne, jak i ekonomiczne.

PRAWIDŁOWA ZABUDOWA I MONTAŻ WENTYLATORÓW OSIOWYCH

STYCZEŃ 2022

Jak poprawnie zamontować wentylator osiowy, rodzaje zabudowy oraz niezbędne akcesoria dla różnych wariantów montażu. W systemach wentylacji i  klimatyzacji oraz oddymiania wentylator jest sercem systemu. Dlatego bardzo ważnym jest przestrzeganie podstawowych zasad optymalnego doboru i  zabudowy już na etapie projektowania oraz prawidłowego montażu podczas instalacji tych ważnych urządzeń. Aby spełnić nowe, prawne regulacje dotyczące efektywności energetycznej systemów wentylacyjnych, konieczna jest zoptymalizowana instalacja. Prawidłowy projekt i fachowy montaż są przy tym czynnikami decydującymi o skutecznym działaniu całości oraz mają bardzo duży wpływ na przyszłe koszty eksploatacji.


Architektura obiektu, przepisy budowlane, optymalizacja miejsca itd. stawiają przed nami szereg bardzo trudnych do spełnienia wymagań, które muszą być zrealizowane przez projektanta i wykonawcę. Na koszty eksploatacji mają wpływ nie tylko wybór systemu i urządzeń, lecz również poprawność montażu wszystkich jego elementów. Często wentylatory służą do podstawowej wentylacji obiektu, dlatego też szczególne znaczenie ma tu zużycie energii, idące w setki czy nawet tysiące kilowatogodzin. Oszczędności energii wynikające z prawidłowego doboru/montażu wentylatorów przyniosą wymierne korzyści finansowe oraz pozwolą ochronić środowisko naturalne przed nadmierną emisją dwutlenku węgla oraz innych szkodliwych substancji do atmosfery.

 Własne laboratorium i stanowisko badawcze wentylatorów oraz stały kontakt z projektantami i wykonawcami pozwalają nam na bazie wieloletnich doświadczeń w realizacji różnorodnych obiektów przedstawić kilka możliwości i podpowiedzi w odniesieniu do sytuacji mogących wystąpić w codziennej praktyce. Poniżej przedstawiamy kilka najczęstszych błędów w zabudowie wentylatorów osiowych wraz z propozycją ich optymalnej/poprawnej zabudowy. 

Stanowisko badań wentylatorów: wg DIN 24 163 pomiar przepływu powietrza i sprężu wg DIN 45635 cz. 9 pomiar hałasu: 

 • Wzorcową zabudowę mamy, gdy po stronie tłocznej i ssawnej występują proste odcinki kanału o długości co najmniej 2,5 x średnica wentylatora. Odstępstwa od tej reguły mogą powodować straty wydajności i sprężu  (rys. 1).


 • Przy zasysaniu swobodnym należy koniecznie stosować zoptymalizowaną dyszę ssawną. Bez dyszy ssawnej drastycznie rosną opory i zwiększa się poziom hałasu. Dla bezpieczeństwa trzeba również zastosować siatkę ochronną na ssaniu (rys. 2.1).


 • Przy napływie z dołu przez strop lub kanał i jeśli występują przepustnice żaluzjowe, powinny to być żaluzje przeciwbieżne dające równomierny napływ na znajdujące się za nimi kierownice powietrza. Dysza ssawna z króćcem elastycznym poprawia napływ powietrza i parametry akustyczne (rys. 3.1).

 • Pokazane podłączenie kanału jest niedopuszczalne (rys. 4). W przypadkach gdy konieczne jest zwiększenie średnicy należy przewidzieć odcinek przejściowy z konfuzorem oraz odcinek prosty o długości 2,5 x D (rys. 4.1).

 • Przy napływie od przodu z komory lub z kanału o średnicy większej niż wentylator, warunki napływu i parametry akustyczne  zdecydowanie poprawia zastosowanie odpowiednio większego króćca elastycznego oraz dyszy (rys. 5.1). Sytuacja wg rys. 5 powoduje duże straty energii i wzrost poziomu hałasu.
 • Jeśli wentylator jest zabudowany bezpośrednio za kolanem gwałtownie spada jego wydajność i wzrasta poziom hałasu (rys. 6). Jeśli nie ma miejsca na kanał o długości 2,5 x D wentylatora należy zastosować w kolanie kierownice powietrza (rozmieszczenie i odstępy (rys. 6.1 oraz 3.1).


 • Króćce elastyczne przed i za wentylatorem muszą być starannie zamontowane zgodnie z ich długością bez przesunięć w kierunku osiowym czy promieniowym. Niedokładny montaż jest źródłem strat wydajności i powoduje wzrost hałasu. 
 • Uwaga! króćce elastyczne nie służą jako kompensata ewentualnych niedokładności montażu.

 • Przy wywiewie swobodnym bezpośrednio z wentylatora stratę miejscową od nagłego zwiększenia przekroju należy obliczyć jako spręż dynamiczny dla danej średnicy. Dla zmniejszenia ciśnienia dynamicznego, zalecamy na tłoczeniu wentylatora montaż kanału o dł. 2,5 x D, a najlepiej dyfuzora.


 • Utrata wydajności spowodowana krótkim dyfuzorem oraz ostro zakończonymi kulisami (rys. 10) może być źródłem niepotrzebnych strat i dodatkowo zmniejszać efekt tłumienia tłumika. W celu poprawienia rozdziału powietrza zaleca się  montaż dyfuzora z rdzeniem wewnętrznym, króćca elastycznego, komory rozprężnej przed tłumikiem oraz kulis z zaokrąglonymi brzegami.
 • Przy zabudowie w komorze muszą być zachowane podane minimalne odstępy wentylatora od ścian, które należy przyjąć > 0,5 x D (rys. 11). Gdy obok siebie pracuje więcej wentylatorów, odległość między sąsiednimi dyszami ssącymi powinna wynosić > 2,5 x D. Na rysunku pokazano też minimalny odstęp serwisowy, który niezbędny jest do prawidłowego serwisu i konserwacji.

 • W komorach ssawnych o różnych dopływach powietrza do wentylatora mogą powstawać silne zawirowania powodujące dużą utratę wydajności. Rozwiązaniem jest  zastosowanie specjalnej kierownicy powietrza o strukturze plastra miodu, która ustabilizuje przepływ i zrównoważy napływ powietrza na wirnik. 
 • W rzeczywistości często widzimy, że wentylatory są tak zabudowane, że wykonanie serwisu czy naprawy jest prawie niemożliwe lub wymaga ogromnych nakładów pracy. Wentylatory są urządzeniami zawierającymi zużywające się elementy, dlatego istotne jest pozostawienie wokół wentylatora koniecznej przestrzeni serwisowej. Przy montażu na dachach, należy pamiętać o montażu wentylatorów na odpowiednio sztywnych płaszczyznach. Pomocne jest też wykonanie wokół i nad wentylatorem pomostu serwisowego. 

Z pewnością nie wyczerpaliśmy wszystkich możliwych sytuacji z praktyki, jednak mamy nadzieję, że zwróciliśmy Państwa uwagę na te problemy, które najczęściej mogą wystąpić i podajemy prawidłowe rozwiązania. Zachęcamy do współpracy z naszymi specjalistami w podobnych i innych nietypowych przypadkach. 


TROX X-FANS Business Development


CZY NALEŻY STOSOWAĆ FILTRY HEPA W STANDARDOWYCH CENTRALACH WENTYLACYJNYCH DLA ZAPEWNIENIA WYSOKIEJ JAKOŚCI POWIETRZA W POMIESZCZENIACH WENTYLOWANYCH?

GRUDZIEŃ 2021

Stosowanie filtrów powietrza w centralach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych jest wymagane między innymi przez „Warunki Techniczne" § 154 p.6. przy użyciu wymienników odzysku ciepła, nagrzewnicy oraz chłodnicy.
W centralach wentylacyjnych należy zastosować przed tymi urządzeniami filtr klasy co najmniej G4 (wg starej normy PN-EN 779). W przypadku centrali wentylacyjnej z nawilżaczem powietrza wg WT należy zainstalować filtr klasy co najmniej F6. Wg wymogów Ecodesign / Ekoprojekt w centrali nawiewno-wywiewnej minimalna klasa filtracji na nawiewie to F7, na wywiewie M5.
Od 2018 r. obowiązuje norma PN-EN 16890, która bardziej szczegółowo precyzuje klasy filtracji wprowadzając dwa parametry: średnicę pyłów [µm] ePM1, ePM2,5, ePM10 oraz skuteczność [%] dla danej średnicy. Bezpośrednie porównanie tych norm jest niemożliwe ze względu na odmienne procedury pomiarowe.


Stosowanie wysokoskutecznych filtrów EPA i HEPA (o skuteczności filtracji od 85 % do 99,995 %) w systemach wentylacyjnych dotyczy najczęściej rozwiązań higienicznych takich jak pomieszczenia sal operacyjnych w szpitalach, produkcja farmaceutyczna, produkcja komponentów elektronicznych itd. Wysokoskuteczne filtry HEPA są poprzedzone najczęściej podwójną filtracją powietrza zwiększającą skuteczność oraz żywotność filtra końcowego. Stosowanie filtrów EPA i HEPA (E10-H14) w standardowych centralach wentylacyjno-klimatyzacyjnych np. do pomieszczeń biurowych nie ma większego uzasadnienia jeśli chodzi o jakość powietrza. Należy również mieć na uwadze aspekty ekonomiczne, gdyż dodatkowy stopień filtracji, a co za tym idzie dodatkowe opory przepływu powietrza [Pa] zwiększa zużycie energii przez wentylatory. Poza tym w trakcie zabrudzenia filtrów zużycie energii systematycznie rośnie. Stosowanie odpowiedniej klasy filtracji, szczególnie powietrza nawiewanego określa projektant instalacji wentylacyjnej na podstawie wymogów higienicznych wentylowanych pomieszczeń oraz wymagań inwestora.
Zdj. 1. Centrala wentylacyjna X-CUBE-CROFCU w wykonaniu higienicznym z regulatorami przepływu powietrza. 

W większości przypadków standardowych central wentylacyjnych w celu spełnienia wysokiej jakości powietrza nawiewanego wystarczy odpowiednio dobrana podwójna filtracja. Poniżej przedstawiony jest przykład zastosowania 2 stopni filtracji w centrali wentylacyjnej TROX X-Cube. Centrala została zainstalowana w centrum Berlina (Neuköln Karl-Marx-Str.). Średnioroczne stężenie pyłów PM10 na zewnątrz w 2016 r. wynosiło: 29 μg/m³ (Źródło Federalna Agencja Środowiska).

Jak widać na przedstawionym przykładzie zastosowanie 2 stopni filtracji ePM1 65 % oraz ePM1 85% zapewniło bardzo skuteczne oczyszczenie powietrza nawiewanego do pomieszczeń.

Do filtracji powietrza w pomieszczeniach czystych (np. sale operacyjne, produkcja leków, laboratoria) najlepiej jest  stosować filtry HEPA umieszczone w specjalistycznych nawiewnikach lub wywiewnikach  wraz z zintegrowaną skrzynką rozprężną oraz systemem mocowania. Stosowanie nawiewników i wywiewników z filtrami HEPA powinno być poprzedzone obróbką powietrza w centrali wentylacyjnej.

Zdj. 2. Zintegrowany filtr HEPA z nawiewnikiem typ TFP f. TROX.

Do standardowych pomieszczeń coraz bardziej popularne stają się rozwiązania z wykorzystaniem lokalnych oczyszczaczy powietrza. Takie urządzenia nie dostarczają powietrza zewnętrznego lecz filtrują powietrze obiegowe.

W związku z pandemią korona wirusa Covid-19 wg najnowszych badań naukowych zwiększenie intensywności wentylacji oraz skuteczna filtracja zwiększa bezpieczeństwo ludzi. Bardzo dobrym i skutecznym rozwiązaniem są np. stacjonarne oczyszczacze powietrza z podwójną filtracją z końcowym filtrem HEPA H13.

Najważniejszymi parametrami tego typu urządzeń są: skuteczność filtracji, szczególnie pyłów ePM1 i ePM2,5, wydajność przepływu powietrza [m3/h], poziom dźwięku [dB(A)] oraz prędkość powietrza [m/s] w strefie przebywania ludzi.  

Zdj. 3. Stacjonarny oczyszczacz powietrza TROX Air Purifier w podwójną filtracją z filtrem HEPA H13.

Podsumowując: stosowanie wysokoskutecznych filtrów HEPA w standardowych centralach wentylacyjnych nie ma większego uzasadnienia technicznego oraz ekonomicznego. Jednakże zawsze trzeba mieć na uwadze preferencje użytkowników oraz specyficzne wymagania danego obiektu. Dla zapewnienie wysokiego stopnia czystości powietrza w typowych pomieszczeniach lepszym rozwiązaniem jest zastosowanie skutecznej wentylacji nawiewno-wywiewnej z podwójną filtracją powietrza nawiewanego, filtrem wywiewnym oraz lokalnym oczyszczaczem powietrza. Oprócz wysokiej czystości powietrza w pomieszczeniach należy zapewnić pozostałe parametry jak temperatura, wilgotność oraz prędkość powietrza w strefie przebywania ludzi przy zachowaniu komfortu akustycznego. 

Autor: Jacek Kidoń, TROX AHU Business Development


production {"X-Frame-Options"=>"SAMEORIGIN", "X-XSS-Protection"=>"1; mode=block", "X-Content-Type-Options"=>"nosniff", "X-Download-Options"=>"noopen", "X-Permitted-Cross-Domain-Policies"=>"none", "Referrer-Policy"=>"strict-origin-when-cross-origin", "Content-Security-Policy"=>"frame-ancestors 'self' https://*.scrivito.com https://punchoutcommerce.com https://www.trox.de https://trox-extern.com https://*.onventis.com http://localhost:63342 http://cerebrum.local", "Strict-Transport-Security"=>"max-age=31536000; includeSubDomains", "Content-Type"=>"text/html; charset=utf-8"}

podziel stronę

Poleć stronę

Poleć stronę przesyłając link e-mailem.

Pola oznaczone (*) są wymagane.

podziel stronę

Dziękujemy za polecenie strony!

Twoje polecenie strony zostało wysłane.


Kontakt

We are here for you

Proszę wpisać treść wiadomości i określić typ prośby
Tel.: +48 22 737 18 58 | Fax: +48 22 737 18 59

Pola oznaczone (*) są wymagane.

Kontakt

Dziękujemy za przesłanie wiadomości!

Twoja wiadomość została przesłana. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe.
Skontaktujemy się z Państwem najszybciej jak to będzie możliwe.
W przypadku pytań dotyczących produktów lub usług prosimy o kontakt:
Tel.: +48 22 737 18 58 | Fax: +48 22 737 18 59

Kontakt

We are here for you

Proszę wpisać treść wiadomości i określić typ prośby
Tel.: +48 22 737 18 58 | Fax: +48 22 737 18 59

Attachment (max. 10MB)

Pola oznaczone (*) są wymagane.

Kontakt

Dziękujemy za przesłanie wiadomości!

Twoja wiadomość została przesłana. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe.
Skontaktujemy się z Państwem najszybciej jak to będzie możliwe.
W przypadku pytań dotyczących produktów lub usług prosimy o kontakt:
Tel.: +48 22 737 18 58 | Fax: +48 22 737 18 59