TVE-Q verkleinerung

TVE-Q

TVE-Q_img_08psd.png
Wirkdruckerfassung über Regelklappe

Wirkdruckerfassung über Regelklappe

TVE-Q_img_09psd.png
Compactregler mit Display

Compactregler mit Display

TVE-Q_gc_06ai.png
Einbau direkt am Hauptkanal

Einbau direkt am Hauptkanal

doc_graphic_000009.png

Konform nach VDI 6022

TVE-Q verkleinerung
TVE-Q_img_08psd.png
TVE-Q_img_09psd.png
TVE-Q_gc_06ai.png
doc_graphic_000009.png

Typ TVE-Q

KOMPAKTOWE ROZWIĄZANIE DO SYSTEMÓW Z MAŁYMI PRĘDKOŚCIAMI PRZEPŁYWU

Prostokątne regulatory do stosowania w systemach zmiennego przepływu z małymi prędkościami powietrza nawet przy niekorzystnych warunkach napływu

 • Pomiar różnicy ciśnienia w przepustnicy regulacyjnej, bez rurek impulsowych
 • Transfer mierzonych wartości ciśnienia przez tunele w osi przepustnicy
 • Listwa zaciskowa z osłoną, nie jest wymagana skrzynka przyłączeniowa
 • Dowolny kierunek przepływu powietrza dla wariantu z dynamicznym przetwornikiem
 • Dopuszczalny zakres prędkości przepływu powietrza 0.8 – 8 m/s
 • Kompaktowe wymiary umożliwiające zastosowanie w ograniczonych przestrzeniach montażowych
 • Rozwiązanie plug-and-play do zastosowania z systemem regulacji XAIRCONTROL
 • Duża dokładność pomiaru nawet przy małych prędkościach przepływu powietrza
 • Montaż w dowolnym położeniu także ze statycznym przetwornikiem
 • Szczelność przepustnicy w pozycji zamkniętej zgodnie z EN 1751, co najmniej klasa 3
 • Szczelność obudowy zgodnie z EN 1751, klasa C
 • Zakres strumieni objętości powietrza 1:10 Opcjonalne wyposażenie i akcesoria
 • Tłumik akustyczny do redukcji szumu przepływu w sieci przewodów
 • Nagrzewnica wodna typu WT do ogrzewania strumienia powietrza

Informacje ogólne

Zastosowanie

 • Prostokątne regulatory zmiennego przepływu do stosowania
 • w systemach wentylacji i klimatyzacji
 • Do regulacji, ograniczania lub odcinania nawiewu i wywiewu
 • powietrza w systemach wentylacji i klimatyzacji
 • Także w niekorzystnych warunkach napływu w instalacjach o
 • małych prędkościach przepływu powietrza
 • Regulacja przepływu powietrza w zamkniętej pętli, z
 • zewnętrznym zasilaniem
 • Do systemów o stałych lub zmiennych strumieniach objętości
 • powietrza
 • Odcięcie przez sterowanie wymuszone (po stronie Klienta)


Cechy charakterystyczne

 • Wysoka czułość na zmianę sygnału różnicy ciśnienia, nawet przy niewielkich kątach napływu na przepustnicę
 • Nastawy fabryczne lub programowanie oraz test funkcji aerodynamicznych
 • Strumień objętości powietrza może być mierzony i następnie regulowany. W zależności od sterownika może być konieczne dodatkowe urządzenie nastawcze
 • Pomiar różnicy ciśnienia w przepustnicy regulacyjnej, bez rurek impulsowych
 • Transfer mierzonych wartości ciśnienia przez tunele w osi przepustnicy
 • Dowolny kierunek przepływu powietrza dla wariantu z dynamicznym przetwornikiem
 • Montaż w dowolnym położeniu także ze statycznym przetwornikiem
 • Dopuszczalny zakres prędkości przepływu powietrza 0.8 – 8 m/s
 • Kompaktowe wymiary umożliwiające zastosowanie w ograniczonych przestrzeniach montażowych


Wielkość nominalna

 • 200 × 100, 300 × 100
 • 200 × 200, 300 × 200, 400 × 200, 500 × 200, 600 × 200


Warianty wykonania

 • TVE-Q: Regulator zmiennego przepływu powietrza
 • TVE-Q z tłumikiem akustycznym TX do redukcji szumu przepływu w sieci przewodów


Wykonanie

 • Blacha stalowa ocynkowana
 • P1: Lakierowanie proszkowe, szary (RAL 7001)


Części i charakterystyka

 • Gotowy do pracy regulator jest zbudowany z mechanicznego regulatora przepływu oraz elektronicznego sterownika.
 • Przepustnica ze zintegrowanym układem pomiarowym
 • Oś przepustnicy z tunelami do transferu mierzonych wartości ciśnienia
 • Zamontowany fabrycznie sterownik elektroniczny
 • Przed wysyłką każdy regulator poddawany jest testom aerodynamicznym na specjalnym stanowisku testowym
 • Wartości zmierzonych nastaw podane są na etykiecie lub na regulatorze zamieszczona jest skala z wartościami strumieni objętości powietrza
 • Wysoka dokładność regulacji nawet w niekorzystnych warunkach napływu


Wyposażenie

 • Sterownik Easy: kompaktowe urządzenie zbudowane ze sterownika z potencjometrami, przetwornika różnicy ciśnienia i siłownika
 • Sterownik Compact: kompaktowe urządzenie zbudowane ze sterownika, przetwornika różnicy ciśnienia i siłownika
 • Sterownik Compact Modbus: wariant z interfejsem Modbus
 • RTU i wyświetlaczem; rozwiązanie plug-and-play do stosowania z systemem regulacji X-AIRCONTROL


Elementy uzupełniające

 • Tłumik akustyczny typu TX do redukcji szumu przepływu
 • Nagrzewnica wodna typu WT do ogrzewania strumienia powietrza


Cechy konstrukcyjne

 • Obudowa prostokątna
 • Obustronne kołnierze, odpowiednie do połączenia z przewodami
 • Położenie przepustnicy widoczne na zewnętrznym wskaźniku
 • Możliwość łatwej wymiany elementów sterujących


Materiały i powierzchnie

Blacha stalowa ocynkowana
 • Obudowa i przepustnica wykonane z blachy stalowej ocynkowanej
 • Oś wykonana z PA6 (H ≤ 200) lub aluminium (H > 200)
 • Uszczelka przepustnicy regulacyjnej i zaślepka wykonane z EPDM
 • Tuleje łożysk wykonane z PBT lub TPU
 • Mocowanie (śruby, nity) stal ocynkowana, aluminium
Wykonanie lakierowane proszkowo (P1)
 • Obudowa, przepustnica ze stali ocynkowanej, lakierowane proszkowo, RAL 7001, szary
 • Oś wykonana z PA6 (H ≤ 200) lub aluminium (H > 200)
 • Uszczelka przepustnicy regulacyjnej i zaślepka wykonane z EPDM
 • Tuleje łożysk wykonane z PBT lub TPU
 • Mocowanie (śruby, nity) stal ocynkowana, aluminium


Normy i wytyczne

Spełnia wymagania higieniczne norm
 • EN 16798, Część 3
 • VDI 6022, Arkusz 1
 • DIN 1946, Część 4
 • Inne obowiązujące normy i wytyczne umieszczono w certyfikacie higienicznym
 • Szczelność obudowy
 • EN 1751, Klasa C
Szczelność przepustnicy w pozycji zamkniętej:
 • EN 1751, Klasa 3
 • Spełnia ogólne wymagania DIN 1946, część 4, w zakresie szczelności przepustnicy w pozycji zamkniętej


Konserwacja

 • Elementy bezobsługowe, konstrukcja i materiały nie podlegają okresowej wymianie eksploatacyjnej

INFORMACJE OGÓLNE

 • FUNKCJA 
 • DANE TECHNICZNE
 • SZYBKI DOBÓR
 • TEKST DO SPECYFIKACJI
 • KOD ZAMÓWIENIOWY 

1 Kołnierz do profili przewodów wentylacyjnych
2 Obudowa
3 Przepustnica z czujnikiem pomiaru ciśnienia
4 Oś przepustnicy z tunelami do transferu wartości ciśnienia
5 Elektroniczny sterownik
6 Preferowany kierunek przepływu powietrza

Opis działania

Przepustnica działa zarówno jako element regulacyjny oraz jako czujnik różnicy ciśnienia. Przez tunele w osi przepustnicy ciśnienie transferowane jest do przetwornika (statycznego lub dynamicznego), konwertowane na sygnał elektryczny, który porównywany jest z wartością nastawy. W przypadku odchyłki zintegrowany siłownik zmienia położenie przepustnicy. Sposób pomiaru i sterowania przepustnicą zapewnia utrzymywanie stabilnego przepływu i gwarantuje wysoką dokładność regulacji w pełnym zakresie różnicy ciśnienia.
Tabele szybkiego doboru zawierają informacje o minimalnej różnicy ciśnienia, dokładności regulacji Δqv i przewidywanym poziomie ciśnienia akustycznego w pomieszczeniu. Wartości pośrednie mogą być interpolowane. Poziomy mocy akustycznej do obliczenia poziomów ciśnienia akustycznego zostały pomierzone w laboratorium TROX zgodnie z normą EN ISO 5135 - rozdział "Podstawowe informacje i oznaczenia". Szczegółowe informacje oraz rozkład wartości w poszczególnych częstotliwościach zawarto w programie doboru urządzeń Easy Product Finder. Pierwszym kryterium doboru wielkości nominalnej są minimalne i maksymalne wartości strumienia objętości powietrza qvmin i qvmax. 


Zakresy strumieni objętości powietrza i wartości minimalnej różnicy ciśnienia 

Minimalna różnica ciśnienia regulatora VAV jest istotnym czynnikiem w projektowaniu sieci przewodów i doborze wentylatora oraz jego prędkości obrotowej. Odpowiednia różnica ciśnienia statycznego musi być zapewniona dla wszystkich regulatorów przepływu i w każdych warunkach pracy (Δpstmin). Punkty pomiaru prędkości powinny być odpowiednio dobrane. Zakres strumieni objętości powietrza dla danego regulatora VAV zależy od wielkości nominalnej i zamontowanych elementów automatyki

Tekst do specyfikacji dotyczy podstawowego wariantu wykonania urządzenia. Tekst dla innych wariantów wykonania może być wygenerowany w języku angielskim w programie Easy Product Finder.


Tekst do specyfikacji

Prostokątne regulatory VAV do systemów ze zmienną i stałą ilością powietrza, do stosowania na nawiewie lub wywiewie, dostępne w kilku wielkościach nominalnych. Wysoka dokładność
regulacji strumienia objętości powietrza nawet w niekorzystnych warunkach napływu. Zakres strumieni objętości powietrza co najmniej 1:10. Pomiar różnicy ciśnienia i regulacja za pomocą przepustnicy regulacyjnej. Transfer mierzonych wartości ciśnienia przez tunele w osi przepustnicy. Szczelność przepustnicy w położeniu zamkniętym zgodnie z EN 1751, klasa 3. Szczelność obudowy zgodnie z EN 1751: klasa C. Gotowe do pracy urządzenie jest zbudowane z części mechanicznej oraz fabrycznie zamontowanych elementów automatyki. Położenie przepustnicy widoczne jest na zewnątrz regulatora. Przepustnica
jest fabrycznie ustawiona w położeniu otwartym, co umożliwia przepływ powietrza także bez sterowania. Spełnione wymagania norm higienicznych EN 16798, Część 3, VDI 6022, Arkusz 1, i DIN 1946, Część 4.


Cechy charakterystyczne

 • Wysoka czułość na zmianę sygnału różnicy ciśnienia, nawet przy niewielkich kątach napływu na przepustnicę
 • Nastawy fabryczne lub programowanie oraz test funkcji aerodynamicznych
 • Strumień objętości powietrza może być mierzony i następnie regulowany. W zależności od sterownika może być konieczne dodatkowe urządzenie nastawcze
 • Pomiar różnicy ciśnienia w przepustnicy regulacyjnej, bez rurek impulsowych
 • Transfer mierzonych wartości ciśnienia przez tunele w osi przepustnicy
 • Dowolny kierunek przepływu powietrza dla wariantu z dynamicznym przetwornikiem
 • Montaż w dowolnym położeniu także ze statycznym przetwornikiem
 • Dopuszczalny zakres prędkości przepływu powietrza 0.8 – 8 m/s
 • Kompaktowe wymiary umożliwiające zastosowanie w ograniczonych przestrzeniach montażowych


Materiały i powierzchnie

 • Obudowa i przepustnica wykonane z blachy stalowej ocynkowanej
 • Oś wykonana z PA6, UL94-V0 (H ≤ 200) lub aluminium (H > 200)
 • Uszczelka przepustnicy regulacyjnej wykonana z EPDM
 • Łożyska z tworzywa sztucznego


Cechy charakterystyczne

 • Atest higieniczny zgodnie z VDI 6022, Arkusz 1 (01/2018), ÖNORM H 6020 (03/2015) i ÖNORM H 6021 (08/2016)
 • Dowolny kierunek przepływu powietrza - przepływ w obu kierunkach
 • Dopuszczalny zakres prędkości przepływu powietrza 0.8 – 8 m/s
 • Brak wymaganych prostych odcinków napływu (również za trójnikiem)
 • Spełnione wymagania norm higienicznych EN 16798, Część 3, VDI 6022, Arkusz 1, i DIN 1946, Część 4.
 • Nastawa strumieni objętości powietrza bez dodatkowych narzędzi, na potencjometrach Vmin- i Vmax
 • Przyłącza elektryczne z zaciskami śrubowymi, dodatkowe skrzynki przyłączeniowe nie są wymagane
 • Dane akustyczne zgodnie z EN ISO 5135
 • Maksymalna odchyłka regulacji wynosi 5 % przy qvmax, bez prostych odcinków napływu


Połączenie

 • Obustronne kołnierze, odpowiednie do połączenia z przewodami


Dane techniczne

 • Minimalna różnica ciśnienia: Do 50 Pa (bez tłumika)
Maksymalna różnica ciśnienia
 • Sterownik z dynamicznym przetwornikiem ciśnienia: 900 Pa
 • Sterownik ze statycznym przetwornikiem ciśnienia: 600 Pa


Tekst do specyfikacji

Regulacja zmiennej ilości powietrza za pomocą regulatora ze sterownikiem Easy z zewnętrznym sygnałem wiodącym i sygnałem wartości rzeczywistej zintegrowanymi z systemem BMS 


 • Napięcie zasilania 24 V AC/DC
 • Sygnał sterujący 0 – 10 V DC
 • Możliwość sterowania wymuszonego za pomocą zewnętrznych przełączników wykorzystujących bezpotencjałowe styki: ZAMKNIJ, OTWÓRZ, qvmin i qvmax
 • Potencjometry z procentową skalą do ustawiania strumieni objętości powietrza qvmin i qvmax
 • Sygnał wartości rzeczywistej odniesiony jest do przepływu nominalnego co ułatwia uruchomienie i regulację podczas eksploatacji
 • Zakres regulacji: od około 10 do 100% nominalnego strumienia objętości powietrza
 • Na zewnątrz dobrze widoczna dioda do sygnalizacji różnych stanów pracy regulatora
 • Przyłącza elektryczne z zaciskami śrubowymi. Podwójne zaciski do podłączenia napięcia zasilania, np. do poprowadzenia napięcia do kolejnego regulatora.
1 Typ
TVE-Q Regulator przepływu powietrza


3 Wielkość nominalna [mm]
Podać wymiar (szerokość × wysokość)


5 Wyposażenie (elementy sterowania)
Easy Regulator przepływu, dynamiczny, interfejs analogowy,
nastawa qvmin i qvmax z potencjometrami (ustawiane na budowie)1 Typ
TVE-Q Regulator przepływu powietrza


3 Materiał
Bez oznaczeń: stal ocynkowana
P1 Obudowa lakierowana proszkowo, RAL 7001, szary


4 Wielkość nominalna [mm]
Podać wymiar (szerokość × wysokość)


5 Wyposażenie (elementy sterowania)
XB0 Regulator przepływu, dynamiczny, interfejs analogowy
XM0 Regulator przepływu, statyczny, interfejs analogowy i
Modbus RTU, wyświetlacz
XM0-J6 Regulator przepływu, interfejs Modbus RTU,
wyświetlacz, gniazdo RJ12 (do X-AIRCONTROL)
XS0 Regulator przepływu, statyczny, interfejs analogowy i
Modbus RTU, wyświetlacz
XS0-J6 Regulator przepływu, statyczny, interfejs Modbus RTU,
wyświetlacz, gniazdo RJ12 (do X-AIRCONTROL)


6 Tryb pracy
Dla sterowników XB0, XM0, XS0
F Tryb stałowartościowy, jedna wartość nastawy (bez
zewnętrznych przełączników)
V Praca zmienna (domyślna wartość zadana z sygnału
analogowego)
Dla sterowników XM0, XM0-J6, XS0, XS0-J6


M Interfejs Modbus RTU, praca zmienna (domyślna wartość
nastawy zadana w rejestrze Modbus)


7 Zakres sygnału sterującego
Tylko dla trybu pracy F lub V
0 0 – 10 V DC
2 2 – 10 V DC


8 Fabryczne nastawy parametrów
Strumień objętości powietrza [m³/h lub l/s]
qvconst (dla trybu pracy F)
qvmin – qvmax (dla trybu pracy V lub M)

Pobranie

informacje o produkcie

certyfikaty

production {"X-Frame-Options"=>"SAMEORIGIN", "X-XSS-Protection"=>"1; mode=block", "X-Content-Type-Options"=>"nosniff", "X-Download-Options"=>"noopen", "X-Permitted-Cross-Domain-Policies"=>"none", "Referrer-Policy"=>"strict-origin-when-cross-origin", "Content-Security-Policy"=>"frame-ancestors 'self' https://api.scrivito.com https://punchoutcommerce.com https://www.trox.de https://trox-extern.com https://psp40.onventis.com https://psp22.onventis.com https://trox4u.troxgroup.com", "Strict-Transport-Security"=>"max-age=31536000; includeSubDomains", "Content-Type"=>"text/html; charset=utf-8"}

podziel stronę

Poleć stronę

Poleć stronę przesyłając link e-mailem.

Pola oznaczone (*) są wymagane.

podziel stronę

Dziękujemy za polecenie strony!

Twoje polecenie strony zostało wysłane.


Kontakt

We are here for you

Proszę wpisać treść wiadomości i określić typ prośby
Tel.: +48 22 737 18 58

Pola oznaczone (*) są wymagane.

Kontakt

Dziękujemy za przesłanie wiadomości!

Twoja wiadomość została przesłana. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe.
Skontaktujemy się z Państwem najszybciej jak to będzie możliwe.
W przypadku pytań dotyczących produktów lub usług prosimy o kontakt:
Tel.: +48 22 737 18 58

Kontakt

We are here for you

Proszę wpisać treść wiadomości i określić typ prośby
Tel.: +48 22 737 18 58

Attachment (max. 10MB)

Pola oznaczone (*) są wymagane.

Kontakt

Dziękujemy za przesłanie wiadomości!

Twoja wiadomość została przesłana. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe.
Skontaktujemy się z Państwem najszybciej jak to będzie możliwe.
W przypadku pytań dotyczących produktów lub usług prosimy o kontakt:
Tel.: +48 22 737 18 58