00259472_0


00259472_0

PURELINE18

NAWIEWNIKI SZCZELINOWE O MAŁEJ SZEROKOŚCI, DOSTĘPNE W WIELU WARIANTACH WYKONANIA, DO MONTAŻU W RÓŻNYCH INSTALACJACH

Nawiewniki szczelinowe o szerokości szyny czołowej 18 mm (szerokość nominalna) i z regulowanymi kierownicami powietrza

 • Długość nominalna 600 – 2000 mm (długość kierownicy powietrza 100 mm), 1 lub 2 szczeliny
 • Zakres strumieni objętości powietrza 5 – 84 l/s lub 17 – 302 m³/h
 • Indywidualnie regulowane kierownice pozwalają uzyskać poziomy, skośny lub pionowy wypływ powietrza
 • Nawiew jednostronny lub naprzemienny gwarantuje warunki zgodnie z lokalnymi wymaganiami
 • Jednolity model wypływu dzięki indukcji powietrza z pomieszczenia zapobiega zanieczyszczeniom sufitu
 • W kierownicach powietrza znajdują się rowki, które pozwalają na precyzyjne ustawienie


Opcjonalne wyposażenie i akcesoria

 • Atrakcyjny wygląd dzięki wykonaniu z anodowanego aluminium w kolorze naturalnym lub lakierowaniu proszkowemu
 • Symetryczne lub asymetryczne umieszczenie skrzynki rozprężnej
 • Skrzynka rozprężna z wykładziną
 • Płytki końcowe, kątowniki końcowe, elementy narożne
 • Możliwość wyboru koloru kierownic powietrza czarne, szare lub białe

00259472_0


00259472_0

PURELINE18

NAWIEWNIKI SZCZELINOWE O MAŁEJ SZEROKOŚCI, DOSTĘPNE W WIELU WARIANTACH WYKONANIA, DO MONTAŻU W RÓŻNYCH INSTALACJACH

Nawiewniki szczelinowe o szerokości szyny czołowej 18 mm (szerokość nominalna) i z regulowanymi kierownicami powietrza

 • Długość nominalna 600 – 2000 mm (długość kierownicy powietrza 100 mm), 1 lub 2 szczeliny
 • Zakres strumieni objętości powietrza 5 – 84 l/s lub 17 – 302 m³/h
 • Indywidualnie regulowane kierownice pozwalają uzyskać poziomy, skośny lub pionowy wypływ powietrza
 • Nawiew jednostronny lub naprzemienny gwarantuje warunki zgodnie z lokalnymi wymaganiami
 • Jednolity model wypływu dzięki indukcji powietrza z pomieszczenia zapobiega zanieczyszczeniom sufitu
 • W kierownicach powietrza znajdują się rowki, które pozwalają na precyzyjne ustawienie


Opcjonalne wyposażenie i akcesoria

 • Atrakcyjny wygląd dzięki wykonaniu z anodowanego aluminium w kolorze naturalnym lub lakierowaniu proszkowemu
 • Symetryczne lub asymetryczne umieszczenie skrzynki rozprężnej
 • Skrzynka rozprężna z wykładziną
 • Płytki końcowe, kątowniki końcowe, elementy narożne
 • Możliwość wyboru koloru kierownic powietrza czarne, szare lub białe

Zastosowanie

Zastosowanie

 • Nawiewniki szczelinowe typu PureLine18 stosowane są do nawiewu lub wywiewu powietrza w pomieszczeniach komfortu
 • Szczególnie dyskretny nawiewnik dzięki płaskiej konstrukcji
 • Do montażu w sufitach podwieszonych
 • Do pomieszczeń o wysokości do 4 m (niższa krawędź sufitu podwieszonego)
 • Do sufitów podwieszonych; ze względu na małą wysokość skrzynki rozprężnej odpowiednie do przestrzeni międzystropowych o ograniczonej wysokości
 • Odpowiednie do aranżacji liniowych
 • Regulowane kierownice pozwalają uzyskać poziomy, skośny lub pionowy wypływ powietrza
 • Nawiewniki do systemów wentylacji mieszającej z jednostronnym lub naprzemiennym wypływem umożliwiają adaptację do konstrukcji budynku
 • Wynikiem wysokiej indukcji jest gwałtowny spadek różnicy temperatury i prędkości powietrza (nawiew powietrza)
 • Do stałych i zmiennych strumieni objętości powietrza
 • Różnica temperatury pomiędzy powietrzem nawiewanym, a powietrzem w pomieszczeniu: –10 do +10 K

Cechy charakterystyczne

 • Jednolity model wypływu dzięki indukcji powietrza z pomieszczenia zapobiega zanieczyszczeniom sufitu
 • Regulowane ręcznie kierownice pozwalają uzyskać poziomy, skośny lub pionowy wypływ powietrza
 • Komfortowy klimat dzięki wysokiej indukcji powietrza oraz gwałtownemu spadkowi prędkości strumienia i różnicy temperatury pomiędzy nawiewanym powietrzem, a powietrzem w pomieszczeniu.
 • Estetyczny wygląd dzięki wykonaniu z aluminiowych profili (E6-C-0, kolor naturalnego aluminium) lub lakierowaniu proszkowemu (dowolny kolor z palety RAL CLASSIC)
 • Szyna czołowa nawiewnika została zoptymalizowana pod kątem niskiego poziomu mocy akustycznej przy maksymalnym strumieniu objętości powietrza
 • Odpowiednie do aranżacji liniowych

Wielkości nominalne

 • LN: 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, 2000 mm
 • Szyna czołowa dostępna także w wymiarach pośrednich

Zastosowanie

 • Nawiewniki szczelinowe typu PureLine18 stosowane są do nawiewu lub wywiewu powietrza w pomieszczeniach komfortu
 • Szczególnie dyskretny nawiewnik dzięki płaskiej konstrukcji
 • Do montażu w sufitach podwieszonych
 • Do pomieszczeń o wysokości do 4 m (niższa krawędź sufitu podwieszonego)
 • Do sufitów podwieszonych; ze względu na małą wysokość skrzynki rozprężnej odpowiednie do przestrzeni międzystropowych o ograniczonej wysokości
 • Odpowiednie do aranżacji liniowych
 • Regulowane kierownice pozwalają uzyskać poziomy, skośny lub pionowy wypływ powietrza
 • Nawiewniki do systemów wentylacji mieszającej z jednostronnym lub naprzemiennym wypływem umożliwiają adaptację do konstrukcji budynku
 • Wynikiem wysokiej indukcji jest gwałtowny spadek różnicy temperatury i prędkości powietrza (nawiew powietrza)
 • Do stałych i zmiennych strumieni objętości powietrza
 • Różnica temperatury pomiędzy powietrzem nawiewanym, a powietrzem w pomieszczeniu: –10 do +10 K

Cechy charakterystyczne

 • Jednolity model wypływu dzięki indukcji powietrza z pomieszczenia zapobiega zanieczyszczeniom sufitu
 • Regulowane ręcznie kierownice pozwalają uzyskać poziomy, skośny lub pionowy wypływ powietrza
 • Komfortowy klimat dzięki wysokiej indukcji powietrza oraz gwałtownemu spadkowi prędkości strumienia i różnicy temperatury pomiędzy nawiewanym powietrzem, a powietrzem w pomieszczeniu.
 • Estetyczny wygląd dzięki wykonaniu z aluminiowych profili (E6-C-0, kolor naturalnego aluminium) lub lakierowaniu proszkowemu (dowolny kolor z palety RAL CLASSIC)
 • Szyna czołowa nawiewnika została zoptymalizowana pod kątem niskiego poziomu mocy akustycznej przy maksymalnym strumieniu objętości powietrza
 • Odpowiednie do aranżacji liniowych

Wielkości nominalne

 • LN: 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, 2000 mm
 • Szyna czołowa dostępna także w wymiarach pośrednich

Opis

Warianty wykonania

 • PL18-*: 1 lub 2 szczeliny
 • PL18-*-DF: Szyna czołowa nawiewnika mocowana za pomocą sprężynek
 • PL18-*-DS: Szyna czołowa nawiewnika z rozszerzonym profilem (B00) i ukrytym mocowaniem za pomocą śrub
 • PL18-*-PB: Skrzynka rozprężna do montażu za pomocą śrub
 • PL18-*-PF: Szyna czołowa nawiewnika i skrzynka rozprężna, szyna niedemontowalna
 • PL18-*-SF: Szyna czołowa nawiewnika i skrzynka rozprężna, szyna demontowalna
 • PL18-*-CS: Element narożny


Umieszczenie skrzynki rozprężnej względem szyny czołowej nawiewnika

 • Umieszczenie centralne
 • Umieszczenie z lewej strony (LE)
 • Umieszczenie z prawej strony (RI)


Wariant skrzynki rozprężnej

 • Symetrycznie umieszczona skrzynka rozprężna z bocznym podłączeniem króćca (HS)
 • Symetrycznie umieszczona skrzynka rozprężna z górnym podłączeniem króćca (VS)
 • Asymetrycznie umieszczona skrzynka rozprężna z bocznym podłączeniem króćca (HA)

Wariant wykonania

Szyna czołowa nawiewnika

 • Anodowane, naturalne aluminium E6-C-0
 • P1: Lakierowane proszkowo RAL 9010, biały, stopień połysku 50%
 • P1: Lakierowane proszkowo na RAL 9006, białe aluminium, stopień połysku 30 %
 • P1: Lakierowane proszkowo na dowolny kolor RAL CLASSIC, stopień połysku 70 %

Wyposażenie

 • D: Przepustnica do bilansowania strumieni objętości powietrza
 • LS: Uszczelka wargowa
 • L: Wewnętrzna izolacja
 • EP: Dwie płytki końcowe
 • EA: Dwa kątowniki końcowe


W pojedynczych nawiewnikach płytki lub kątowniki końcowe zamontowane są fabrycznie.

Wyposażenie dodatkowe

 • EP: Dwie płytki końcowe
 • EA: Dwa kątowniki końcowe


W nawiewnikach montowanych liniowo płytki lub kątowniki końcowe należy zamówić osobno i zamontować na budowie.

Cechy konstrukcyjne

 • Króciec przyłączny dopasowany do połączeń z przewodami okrągłymi zgodnymi z wymogami norm PN-EN 1506 lub PN-EN 13180
 • 4 uchwyty montażowe (montaż po stronie Klienta)
 • Regulowane ręcznie kierownice powietrza z rowkami ułatwiającymi ustawienie i zablokowanie we właściwym położeniu
 • Króciec z przetłoczeniem do uszczelki wargowej (jeśli zamówiono z uszczelką)
 • Szyna czołowa nawiewnika dostępna w wielkościach pośrednich od 600 do 2000 mm, w odstępach co 1 mm
 • Skrzynki rozprężne dostępne tylko w wielkościach nominalnych

Materiały

 • Szyna czołowa nawiewnika z wytłoczonych aluminiowych profili
 • Kierownice powietrza wykonane z niepalnego tworzywa ABS, UL 94, V-0
 • Skrzynka rozprężna z blachy stalowej ocynkowanej
 • Płytki końcowe i kątowniki końcowe wykonane z aluminium
 • Uszczelka wargowa wykonana z gumy
 • Wykładzina z wełny mineralnej z winylową pianką o zamkniętych komórkach
 • Szyna czołowa nawiewnika z anodowanego aluminium, E6-C-0, kolor naturalnego aluminium
 • P1: Lakierowane proszkowo, dowolny kolor RAL CLASSIC
 • Kierownice powietrza zbliżone do RAL 9005, czarne
 • G: Kierownice powietrza zbliżone do RAL 9006, szare
 • W: Kierownice powietrza zbliżone do RAL 9010, białe


Wełna mineralna

 • W miejscach styczności wełny mineralnej z powietrzem jest ona pokryta włóknem szklanym w celu ochrony przed erozją przy prędkości powietrza do 20 m/s
 • Zgodnie z PN-EN 13501, klasa ogniowa A1, niepalna
 • Znak jakości RAL-GZ 388
 • Biodegradowalna w rozumieniu TRGS 905 (Zasady techniczne dla preparatów niebezpiecznych) oraz dyrektywy EU 97/69/EC
 • Obojętna na rozwój grzybów i bakterii

Normy i wytyczne

 • Poziom mocy akustycznej szumu przepływu zmierzono w komorze pogłosowej zgodnie z normą PN-EN ISO 5135

Konserwacja

 • Elementy bezobsługowe, konstrukcja i materiały nie podlegają zużyciu
 • Inspekcja i czyszczenie zgodnie z VDI 6022

Warianty wykonania

 • PL18-*: 1 lub 2 szczeliny
 • PL18-*-DF: Szyna czołowa nawiewnika mocowana za pomocą sprężynek
 • PL18-*-DS: Szyna czołowa nawiewnika z rozszerzonym profilem (B00) i ukrytym mocowaniem za pomocą śrub
 • PL18-*-PB: Skrzynka rozprężna do montażu za pomocą śrub
 • PL18-*-PF: Szyna czołowa nawiewnika i skrzynka rozprężna, szyna niedemontowalna
 • PL18-*-SF: Szyna czołowa nawiewnika i skrzynka rozprężna, szyna demontowalna
 • PL18-*-CS: Element narożny


Umieszczenie skrzynki rozprężnej względem szyny czołowej nawiewnika

 • Umieszczenie centralne
 • Umieszczenie z lewej strony (LE)
 • Umieszczenie z prawej strony (RI)


Wariant skrzynki rozprężnej

 • Symetrycznie umieszczona skrzynka rozprężna z bocznym podłączeniem króćca (HS)
 • Symetrycznie umieszczona skrzynka rozprężna z górnym podłączeniem króćca (VS)
 • Asymetrycznie umieszczona skrzynka rozprężna z bocznym podłączeniem króćca (HA)

Wariant wykonania

Szyna czołowa nawiewnika

 • Anodowane, naturalne aluminium E6-C-0
 • P1: Lakierowane proszkowo RAL 9010, biały, stopień połysku 50%
 • P1: Lakierowane proszkowo na RAL 9006, białe aluminium, stopień połysku 30 %
 • P1: Lakierowane proszkowo na dowolny kolor RAL CLASSIC, stopień połysku 70 %

Wyposażenie

 • D: Przepustnica do bilansowania strumieni objętości powietrza
 • LS: Uszczelka wargowa
 • L: Wewnętrzna izolacja
 • EP: Dwie płytki końcowe
 • EA: Dwa kątowniki końcowe


W pojedynczych nawiewnikach płytki lub kątowniki końcowe zamontowane są fabrycznie.

Wyposażenie dodatkowe

 • EP: Dwie płytki końcowe
 • EA: Dwa kątowniki końcowe


W nawiewnikach montowanych liniowo płytki lub kątowniki końcowe należy zamówić osobno i zamontować na budowie.

Cechy konstrukcyjne

 • Króciec przyłączny dopasowany do połączeń z przewodami okrągłymi zgodnymi z wymogami norm PN-EN 1506 lub PN-EN 13180
 • 4 uchwyty montażowe (montaż po stronie Klienta)
 • Regulowane ręcznie kierownice powietrza z rowkami ułatwiającymi ustawienie i zablokowanie we właściwym położeniu
 • Króciec z przetłoczeniem do uszczelki wargowej (jeśli zamówiono z uszczelką)
 • Szyna czołowa nawiewnika dostępna w wielkościach pośrednich od 600 do 2000 mm, w odstępach co 1 mm
 • Skrzynki rozprężne dostępne tylko w wielkościach nominalnych

Materiały

 • Szyna czołowa nawiewnika z wytłoczonych aluminiowych profili
 • Kierownice powietrza wykonane z niepalnego tworzywa ABS, UL 94, V-0
 • Skrzynka rozprężna z blachy stalowej ocynkowanej
 • Płytki końcowe i kątowniki końcowe wykonane z aluminium
 • Uszczelka wargowa wykonana z gumy
 • Wykładzina z wełny mineralnej z winylową pianką o zamkniętych komórkach
 • Szyna czołowa nawiewnika z anodowanego aluminium, E6-C-0, kolor naturalnego aluminium
 • P1: Lakierowane proszkowo, dowolny kolor RAL CLASSIC
 • Kierownice powietrza zbliżone do RAL 9005, czarne
 • G: Kierownice powietrza zbliżone do RAL 9006, szare
 • W: Kierownice powietrza zbliżone do RAL 9010, białe


Wełna mineralna

 • W miejscach styczności wełny mineralnej z powietrzem jest ona pokryta włóknem szklanym w celu ochrony przed erozją przy prędkości powietrza do 20 m/s
 • Zgodnie z PN-EN 13501, klasa ogniowa A1, niepalna
 • Znak jakości RAL-GZ 388
 • Biodegradowalna w rozumieniu TRGS 905 (Zasady techniczne dla preparatów niebezpiecznych) oraz dyrektywy EU 97/69/EC
 • Obojętna na rozwój grzybów i bakterii

Normy i wytyczne

 • Poziom mocy akustycznej szumu przepływu zmierzono w komorze pogłosowej zgodnie z normą PN-EN ISO 5135

Konserwacja

 • Elementy bezobsługowe, konstrukcja i materiały nie podlegają zużyciu
 • Inspekcja i czyszczenie zgodnie z VDI 6022

Informacje techniczne

Funkcja, DANE TECHNICZNE, SZYBKI DOBÓR, TEKST DO SPECYFIKACJI

 • Funkcja
 • DANE TECHNICZNE
 • SZYBKI DOBÓR
 • TEKST DO SPECYFIKACJI

Zasada działania

Nawiewniki szczelinowe kierują strumień powietrza do pomieszczenia poziomo, skośnie lub pionowo.

Na skutek wysokiej indukcji powietrza prędkość strumienia oraz różnica temperatury pomiędzy nawiewanym powietrzem, a powietrzem w pomieszczeniu gwałtownie maleje.

Wynikiem jest wentylacja mieszająca w obszarach komfortu, dobre wymieszanie powietrza w pomieszczeniu, z bardzo małą turbulencją w strefie przebywania ludzi.

Nawiewniki szczelinowe Typu PL18 są fabrycznie wyposażone w indywidualnie przestawiane kierownice powietrza.

Kierunek nawiewu powietrza może być ustawiony w sposób spełniający lokalne wymagania.

Wypływ powietrza jednostronny lub poziomy naprzemienny.

Inne modele wypływu: tryb ogrzewania z nawiewem pionowym, wypływ skośny.

Różnica temperatury pomiędzy powietrzem nawiewanym, a powietrzem w pomieszczeniu: –10 do +10 K.

Opcjonalna przepustnica regulacyjna do bilansowania strumieni objętości powietrza ułatwia proces uruchomienia.

W celu uzyskania estetycznego, jednolitego wyglądu pomieszczenia nawiewniki PureLine18 mogą być również stosowane do wywiewu.

Zasada działania

Nawiewniki szczelinowe kierują strumień powietrza do pomieszczenia poziomo, skośnie lub pionowo.

Na skutek wysokiej indukcji powietrza prędkość strumienia oraz różnica temperatury pomiędzy nawiewanym powietrzem, a powietrzem w pomieszczeniu gwałtownie maleje.

Wynikiem jest wentylacja mieszająca w obszarach komfortu, dobre wymieszanie powietrza w pomieszczeniu, z bardzo małą turbulencją w strefie przebywania ludzi.

Nawiewniki szczelinowe Typu PL18 są fabrycznie wyposażone w indywidualnie przestawiane kierownice powietrza.

Kierunek nawiewu powietrza może być ustawiony w sposób spełniający lokalne wymagania.

Wypływ powietrza jednostronny lub poziomy naprzemienny.

Inne modele wypływu: tryb ogrzewania z nawiewem pionowym, wypływ skośny.

Różnica temperatury pomiędzy powietrzem nawiewanym, a powietrzem w pomieszczeniu: –10 do +10 K.

Opcjonalna przepustnica regulacyjna do bilansowania strumieni objętości powietrza ułatwia proces uruchomienia.

W celu uzyskania estetycznego, jednolitego wyglądu pomieszczenia nawiewniki PureLine18 mogą być również stosowane do wywiewu.

trox_blau20

Długość nominalna

600 – 2000 mm, w odstępach co 100 mm

trox_blau20

Ilość szczelin

1 lub 2

trox_blau20

Minimalny strumień objętości powietrza, przy ΔtZ = –10 K 

5 l/s lub 17 m³/h

trox_blau20

Maksymalny strumień objętości powietrza, przy LWA ≅ 50 dB(A)

84 l/s lub 302 m³/h

trox_blau20

Różnica temperatury pomiędzy nawiewem powietrza, a powietrzem w pomieszczeniu

–10 do +10 K

Długość nominalna

600 – 2000 mm, w odstępach co 100 mm

Ilość szczelin

1 lub 2

Minimalny strumień objętości powietrza, przy ΔtZ = –10 K 

5 l/s lub 17 m³/h

Maksymalny strumień objętości powietrza, przy LWA ≅ 50 dB(A)

84 l/s lub 302 m³/h

Różnica temperatury pomiędzy nawiewem powietrza, a powietrzem w pomieszczeniu

–10 do +10 K


Tabele szybkiego doboru zawierają poziomy mocy akustycznej oraz strat ciśnienia dla różnych strumieni objętości powietrza.

Dobór urządzeń dla innych parametrów może być szybko i precyzyjnie przeprowadzony w programie Easy Product Finder.

Do długości nominalnej 1500 mm, skrzynka wyposażona jest w jeden króciec; od długości 1600 mm wymagane są dwa króćce.

Tabele szybkiego doboru zawierają poziomy mocy akustycznej oraz strat ciśnienia dla różnych strumieni objętości powietrza.

Dobór urządzeń dla innych parametrów może być szybko i precyzyjnie przeprowadzony w programie Easy Product Finder.

Do długości nominalnej 1500 mm, skrzynka wyposażona jest w jeden króciec; od długości 1600 mm wymagane są dwa króćce.

PL18-1, nawiew powietrza, wypływ naprzemienny poziomy, poziom mocy akustycznej i strata ciśnienia trox_blau20 Długość nominalna V V Położenie przepustnicy Położenie przepustnicy Położenie przepustnicy Położenie przepustnicy Położenie przepustnicy Położenie przepustnicy Położenie przepustnicy Położenie przepustnicy Położenie przepustnicy Położenie przepustnicy Położenie przepustnicy Położenie przepustnicy trox_blau20 Długość nominalna V V 45° 45° 45° 45° 90° 90° 90° 90° trox_blau20 Długość nominalna V V D = 78 D = 78 D = 98 D = 98 D = 78 D = 78 D = 98 D = 98 D = 78 D = 78 D = 98 D = 98 trox_blau20 Długość nominalna V V Δpt LWA Δpt LWA Δpt LWA Δpt LWA Δpt LWA Δpt LWA trox_blau20 Długość nominalna l/s m³/h Pa dB(A) Pa dB(A) Pa dB(A) Pa dB(A) Pa dB(A) Pa dB(A) trox_blau20

600

5

17

4

<15

3

<15

5

<15

4

<15

8

<15

5

<15

trox_blau20

600

10

38

15

29

14

26

21

29

16

26

35

29

22

26

trox_blau20

600

16

58

34

40

31

38

49

41

37

38

81

41

50

38

trox_blau20

600

22

78

62

49

57

46

88

49

67

46

148

49

91

46

trox_blau20

700

6

20

4

<15

3

<15

6

<15

4

<15

10

<15

6

<15

trox_blau20

700

12

42

14

29

13

26

22

29

16

26

39

30

23

27

trox_blau20

700

18

63

32

40

28

38

49

41

35

38

89

41

51

38

trox_blau20

700

24

85

57

48

51

46

88

49

63

46

159

49

91

46

trox_blau20

800

6

23

4

<15

3

<15

6

<15

4

<15

12

<15

7

<15

trox_blau20

800

13

46

14

29

12

27

23

30

16

27

44

30

24

27

trox_blau20

800

19

69

31

40

27

38

51

41

35

38

98

41

54

38

trox_blau20

800

26

92

54

48

47

46

91

49

61

46

173

49

94

46

trox_blau20

900

7

26

4

<15

4

<15

7

<15

5

<15

14

<15

7

<15

trox_blau20

900

14

50

14

30

12

27

25

30

16

27

50

31

26

28

trox_blau20

900

21

75

30

41

25

38

54

41

35

38

109

41

57

38

trox_blau20

900

28

99

52

48

44

46

95

49

61

46

190

49

99

46

trox_blau20

1000

8

29

4

<15

4

<15

8

<15

5

<15

16

<15

8

<15

trox_blau20

1000

15

54

14

30

11

27

27

30

17

28

56

31

28

28

trox_blau20

1000

22

80

29

41

24

38

57

41

35

38

119

41

60

38

trox_blau20

1000

29

105

51

48

41

45

99

49

60

46

206

49

104

46

trox_blau20

1100

9

32

5

<15

4

<15

9

<15

6

<15

19

<15

10

<15

trox_blau20

1100

16

58

14

30

11

28

29

31

17

28

62

31

30

28

trox_blau20

1100

24

85

29

41

23

38

60

41

36

38

130

42

64

38

trox_blau20

1100

31

111

50

48

39

45

104

49

61

46

224

49

109

46

trox_blau20

1200

10

35

5

<15

4

<15

10

15

6

<15

22

16

11

<15

trox_blau20

1200

17

62

14

31

11

28

31

31

18

28

69

32

33

29

trox_blau20

1200

25

90

29

41

23

38

64

41

37

38

143

42

68

39

trox_blau20

1200

33

117

50

48

38

45

109

49

62

46

243

49

115

46

trox_blau20

1300

11

38

5

16

4

<15

11

16

6

<15

25

17

12

<15

trox_blau20

1300

18

66

15

31

11

28

34

32

19

29

77

32

36

29

trox_blau20

1300

26

95

30

41

22

38

69

41

38

38

156

42

73

39

trox_blau20

1300

34

123

50

48

37

45

116

49

64

46

263

49

123

46

trox_blau20

1400

11

41

6

16

4

<15

13

17

7

<15

29

17

13

<15

trox_blau20

1400

19

70

15

31

11

28

36

32

20

29

84

32

39

29

trox_blau20

1400

27

99

30

41

22

38

73

41

39

38

168

42

77

39

trox_blau20

1400

36

128

50

48

36

45

121

49

65

46

281

49

129

46

trox_blau20

1500

12

44

6

17

4

<15

14

18

8

<15

33

18

15

15

trox_blau20

1500

20

74

16

32

11

29

40

32

21

29

93

33

42

30

trox_blau20

1500

29

104

31

41

22

38

78

42

41

39

183

42

83

39

trox_blau20

1500

37

134

51

48

36

45

129

49

67

46

304

49

137

46

trox_blau20

1600

13

47

4

<15

3

<15

6

<15

4

<15

12

<15

7

<15

trox_blau20

1600

24

86

12

30

11

28

20

31

14

28

38

31

21

28

trox_blau20

1600

35

125

25

41

22

38

42

41

29

38

80

41

44

39

trox_blau20

1600

46

164

43

48

37

46

72

49

49

46

138

49

75

46

trox_blau20

1700

14

49

4

<15

3

<15

7

<15

5

<15

13

<15

7

<15

trox_blau20

1700

25

90

12

31

10

28

21

31

14

28

40

31

22

28

trox_blau20

1700

36

130

25

41

21

38

43

41

28

38

84

42

45

39

trox_blau20

1700

47

170

42

48

36

46

74

49

48

46

144

49

77

46

trox_blau20

1800

15

52

4

<15

4

<15

7

15

5

<15

14

16

7

<15

trox_blau20

1800

26

94

12

31

10

28

22

31

14

28

43

32

23

29

trox_blau20

1800

37

135

25

41

21

38

44

41

29

38

89

42

46

39

trox_blau20

1800

49

176

41

48

35

46

75

49

48

46

151

49

79

46

trox_blau20

1900

15

55

4

15

4

<15

8

16

5

<15

15

16

8

<15

trox_blau20

1900

27

98

12

31

10

28

22

31

14

29

46

32

24

29

trox_blau20

1900

39

140

24

41

20

38

46

41

29

38

93

42

48

39

trox_blau20

1900

51

182

41

48

34

46

77

49

48

46

158

49

81

46

trox_blau20

2000

16

58

4

16

4

<15

8

16

5

<15

16

17

8

<15

trox_blau20

2000

28

101

12

31

10

28

23

32

14

29

48

32

24

29

trox_blau20

2000

40

144

24

41

20

38

47

41

29

38

97

42

49

39

trox_blau20

2000

52

187

40

48

33

45

78

49

48

46

164

49

82

46

PL18-2, nawiew powietrza, wypływ naprzemienny poziomy, poziom mocy akustycznej i strata ciśnienia trox_blau20 Długość nominalna V V Położenie przepustnicy Położenie przepustnicy Położenie przepustnicy Położenie przepustnicy Położenie przepustnicy Położenie przepustnicy Położenie przepustnicy Położenie przepustnicy Położenie przepustnicy Położenie przepustnicy Położenie przepustnicy Położenie przepustnicy trox_blau20 Długość nominalna V V 45° 45° 45° 45° 90° 90° 90° 90° trox_blau20 Długość nominalna V V D = 98 D = 98 D = 123 D = 123 D = 98 D = 98 D = 123 D = 123 D = 98 D = 98 D = 123 D = 123 trox_blau20 Długość nominalna V V Δpt LWA Δpt LWA Δpt LWA Δpt LWA Δpt LWA Δpt LWA trox_blau20 Długość nominalna l/s m³/h Pa dB(A) Pa dB(A) Pa dB(A) Pa dB(A) Pa dB(A) Pa dB(A) trox_blau20

600

10

35

4

<15

4

<15

6

<15

4

<15

11

<15

6

<15

trox_blau20

600

19

67

13

28

11

26

21

29

15

26

37

30

21

27

trox_blau20

600

27

98

28

39

24

36

46

40

31

37

81

41

46

38

trox_blau20

600

36

130

49

47

42

44

79

48

54

45

141

49

79

45

trox_blau20

700

11

41

4

<15

4

<15

7

<15

5

<15

13

<15

7

<15

trox_blau20

700

21

74

13

29

11

26

23

30

15

27

43

31

23

27

trox_blau20

700

30

108

27

39

22

36

48

40

31

37

90

41

48

38

trox_blau20

700

39

141

46

47

38

44

82

48

52

44

155

49

82

45

trox_blau20

800

13

47

5

<15

4

<15

9

<15

5

<15

16

16

9

<15

trox_blau20

800

23

81

13

29

11

26

25

31

15

27

49

32

25

28

trox_blau20

800

32

116

26

39

21

36

51

40

31

37

100

42

51

38

trox_blau20

800

42

151

44

47

35

43

85

48

51

44

169

49

85

45

trox_blau20

900

15

52

5

15

4

<15

10

16

6

<15

20

18

10

<15

trox_blau20

900

25

89

14

30

10

27

28

31

16

27

56

32

28

28

trox_blau20

900

35

125

26

39

20

36

54

41

31

37

111

42

54

38

trox_blau20

900

45

161

44

46

33

43

90

48

52

44

185

49

90

45

trox_blau20

1000

16

58

6

16

4

<15

12

18

7

<15

24

19

12

15

trox_blau20

1000

27

95

14

30

10

27

30

32

17

28

64

33

30

29

trox_blau20

1000

37

133

27

39

19

36

58

41

32

37

123

42

58

38

trox_blau20

1000

47

170

43

46

31

43

95

48

52

44

201

49

95

45

trox_blau20

1100

18

64

6

18

4

<15

13

19

7

15

28

20

13

16

trox_blau20

1100

28

102

14

31

10

27

33

32

18

28

71

34

33

29

trox_blau20

1100

39

140

27

39

19

36

62

41

33

37

134

42

62

38

trox_blau20

1100

49

178

43

46

30

43

100

48

53

44

216

49

100

45

trox_blau20

1200

19

70

7

19

5

15

15

20

8

16

33

22

15

18

trox_blau20

1200

30

109

15

31

10

28

36

33

19

29

79

34

36

30

trox_blau20

1200

41

147

27

40

18

36

66

41

34

37

146

43

66

38

trox_blau20

1200

52

186

43

46

29

43

105

48

54

44

232

49

105

45

trox_blau20

1300

21

76

7

20

5

16

17

21

9

17

38

23

17

19

trox_blau20

1300

32

115

16

31

10

28

40

33

20

29

88

35

39

30

trox_blau20

1300

43

155

28

40

18

36

71

41

36

37

158

43

71

39

trox_blau20

1300

54

194

44

46

29

43

112

48

56

44

249

49

111

45

trox_blau20

1400

23

81

8

21

5

17

20

22

10

18

44

24

20

20

trox_blau20

1400

34

121

17

32

11

28

43

33

21

30

97

35

43

31

trox_blau20

1400

45

161

29

40

18

36

75

41

37

37

170

43

75

39

trox_blau20

1400

56

201

45

46

28

42

117

48

57

44

265

49

117

45

trox_blau20

1500

24

87

8

22

5

18

22

23

11

19

50

25

22

21

trox_blau20

1500

35

128

17

32

11

29

47

34

22

30

106

35

46

31

trox_blau20

1500

47

168

30

40

18

36

80

42

39

38

183

43

80

39

trox_blau20

1500

58

208

46

46

28

42

123

48

59

44

281

49

123

45

trox_blau20

1600

26

93

5

17

4

<15

9

18

5

<15

16

19

9

15

trox_blau20

1600

42

152

12

31

9

28

22

32

13

28

43

33

22

29

trox_blau20

1600

59

211

22

40

17

37

42

41

25

37

83

42

42

38

trox_blau20

1600

75

270

36

47

28

44

68

48

41

44

135

49

68

45

trox_blau20

1700

27

99

5

18

4

<15

9

19

6

15

18

20

9

16

trox_blau20

1700

44

159

12

31

9

28

23

32

14

28

46

33

23

29

trox_blau20

1700

61

218

22

40

17

37

43

41

25

37

87

42

43

38

trox_blau20

1700

77

278

35

46

27

43

70

48

41

44

140

49

69

45

trox_blau20

1800

29

105

5

18

4

15

10

20

6

16

20

21

10

17

trox_blau20

1800

46

165

12

31

9

28

24

32

14

29

49

34

24

30

trox_blau20

1800

63

226

22

40

17

37

45

41

26

37

92

42

45

38

trox_blau20

1800

80

287

35

46

26

43

72

48

41

44

147

49

72

45

trox_blau20

1900

31

111

5

19

4

16

11

20

6

17

22

22

11

18

trox_blau20

1900

48

172

12

31

9

28

25

33

14

29

52

34

25

30

trox_blau20

1900

65

234

22

40

16

37

46

41

26

38

96

43

46

39

trox_blau20

1900

82

295

35

46

26

43

74

48

41

44

153

49

73

45

trox_blau20

2000

32

116

6

20

4

16

12

21

7

17

24

22

12

18

trox_blau20

2000

50

178

12

32

9

28

26

33

15

29

56

34

26

30

trox_blau20

2000

67

240

22

40

16

37

48

41

26

38

100

43

48

39

trox_blau20

2000

84

302

34

46

25

43

75

48

41

44

159

49

75

45

PL18-1, nawiew powietrza, wypływ naprzemienny poziomy, poziom mocy akustycznej i strata ciśnienia

Długość nominalna V Położenie przepustnicy
Długość nominalna V 45° 90°
Długość nominalna V D = 78 D = 98 D = 78 D = 98 D = 78 D = 98
Długość nominalna V Δpt LWA Δpt LWA Δpt LWA Δpt LWA Δpt LWA Δpt LWA
Długość nominalna l/s m³/h Pa dB(A) Pa dB(A) Pa dB(A) Pa dB(A) Pa dB(A) Pa dB(A)

600

5

17

4

<15

3

<15

5

<15

4

<15

8

<15

5

<15

600

10

38

15

29

14

26

21

29

16

26

35

29

22

26

600

16

58

34

40

31

38

49

41

37

38

81

41

50

38

600

22

78

62

49

57

46

88

49

67

46

148

49

91

46

700

6

20

4

<15

3

<15

6

<15

4

<15

10

<15

6

<15

700

12

42

14

29

13

26

22

29

16

26

39

30

23

27

700

18

63

32

40

28

38

49

41

35

38

89

41

51

38

700

24

85

57

48

51

46

88

49

63

46

159

49

91

46

800

6

23

4

<15

3

<15

6

<15

4

<15

12

<15

7

<15

800

13

46

14

29

12

27

23

30

16

27

44

30

24

27

800

19

69

31

40

27

38

51

41

35

38

98

41

54

38

800

26

92

54

48

47

46

91

49

61

46

173

49

94

46

900

7

26

4

<15

4

<15

7

<15

5

<15

14

<15

7

<15

900

14

50

14

30

12

27

25

30

16

27

50

31

26

28

900

21

75

30

41

25

38

54

41

35

38

109

41

57

38

900

28

99

52

48

44

46

95

49

61

46

190

49

99

46

1000

8

29

4

<15

4

<15

8

<15

5

<15

16

<15

8

<15

1000

15

54

14

30

11

27

27

30

17

28

56

31

28

28

1000

22

80

29

41

24

38

57

41

35

38

119

41

60

38

1000

29

105

51

48

41

45

99

49

60

46

206

49

104

46

1100

9

32

5

<15

4

<15

9

<15

6

<15

19

<15

10

<15

1100

16

58

14

30

11

28

29

31

17

28

62

31

30

28

1100

24

85

29

41

23

38

60

41

36

38

130

42

64

38

1100

31

111

50

48

39

45

104

49

61

46

224

49

109

46

1200

10

35

5

<15

4

<15

10

15

6

<15

22

16

11

<15

1200

17

62

14

31

11

28

31

31

18

28

69

32

33

29

1200

25

90

29

41

23

38

64

41

37

38

143

42

68

39

1200

33

117

50

48

38

45

109

49

62

46

243

49

115

46

1300

11

38

5

16

4

<15

11

16

6

<15

25

17

12

<15

1300

18

66

15

31

11

28

34

32

19

29

77

32

36

29

1300

26

95

30

41

22

38

69

41

38

38

156

42

73

39

1300

34

123

50

48

37

45

116

49

64

46

263

49

123

46

1400

11

41

6

16

4

<15

13

17

7

<15

29

17

13

<15

1400

19

70

15

31

11

28

36

32

20

29

84

32

39

29

1400

27

99

30

41

22

38

73

41

39

38

168

42

77

39

1400

36

128

50

48

36

45

121

49

65

46

281

49

129

46

1500

12

44

6

17

4

<15

14

18

8

<15

33

18

15

15

1500

20

74

16

32

11

29

40

32

21

29

93

33

42

30

1500

29

104

31

41

22

38

78

42

41

39

183

42

83

39

1500

37

134

51

48

36

45

129

49

67

46

304

49

137

46

1600

13

47

4

<15

3

<15

6

<15

4

<15

12

<15

7

<15

1600

24

86

12

30

11

28

20

31

14

28

38

31

21

28

1600

35

125

25

41

22

38

42

41

29

38

80

41

44

39

1600

46

164

43

48

37

46

72

49

49

46

138

49

75

46

1700

14

49

4

<15

3

<15

7

<15

5

<15

13

<15

7

<15

1700

25

90

12

31

10

28

21

31

14

28

40

31

22

28

1700

36

130

25

41

21

38

43

41

28

38

84

42

45

39

1700

47

170

42

48

36

46

74

49

48

46

144

49

77

46

1800

15

52

4

<15

4

<15

7

15

5

<15

14

16

7

<15

1800

26

94

12

31

10

28

22

31

14

28

43

32

23

29

1800

37

135

25

41

21

38

44

41

29

38

89

42

46

39

1800

49

176

41

48

35

46

75

49

48

46

151

49

79

46

1900

15

55

4

15

4

<15

8

16

5

<15

15

16

8

<15

1900

27

98

12

31

10

28

22

31

14

29

46

32

24

29

1900

39

140

24

41

20

38

46

41

29

38

93

42

48

39

1900

51

182

41

48

34

46

77

49

48

46

158

49

81

46

2000

16

58

4

16

4

<15

8

16

5

<15

16

17

8

<15

2000

28

101

12

31

10

28

23

32

14

29

48

32

24

29

2000

40

144

24

41

20

38

47

41

29

38

97

42

49

39

2000

52

187

40

48

33

45

78

49

48

46

164

49

82

46


PL18-2, nawiew powietrza, wypływ naprzemienny poziomy, poziom mocy akustycznej i strata ciśnienia

Długość nominalna V Położenie przepustnicy
Długość nominalna V 45° 90°
Długość nominalna V D = 98 D = 123 D = 98 D = 123 D = 98 D = 123
Długość nominalna V Δpt LWA Δpt LWA Δpt LWA Δpt LWA Δpt LWA Δpt LWA
Długość nominalna l/s m³/h Pa dB(A) Pa dB(A) Pa dB(A) Pa dB(A) Pa dB(A) Pa dB(A)

600

10

35

4

<15

4

<15

6

<15

4

<15

11

<15

6

<15

600

19

67

13

28

11

26

21

29

15

26

37

30

21

27

600

27

98

28

39

24

36

46

40

31

37

81

41

46

38

600

36

130

49

47

42

44

79

48

54

45

141

49

79

45

700

11

41

4

<15

4

<15

7

<15

5

<15

13

<15

7

<15

700

21

74

13

29

11

26

23

30

15

27

43

31

23

27

700

30

108

27

39

22

36

48

40

31

37

90

41

48

38

700

39

141

46

47

38

44

82

48

52

44

155

49

82

45

800

13

47

5

<15

4

<15

9

<15

5

<15

16

16

9

<15

800

23

81

13

29

11

26

25

31

15

27

49

32

25

28

800

32

116

26

39

21

36

51

40

31

37

100

42

51

38

800

42

151

44

47

35

43

85

48

51

44

169

49

85

45

900

15

52

5

15

4

<15

10

16

6

<15

20

18

10

<15

900

25

89

14

30

10

27

28

31

16

27

56

32

28

28

900

35

125

26

39

20

36

54

41

31

37

111

42

54

38

900

45

161

44

46

33

43

90

48

52

44

185

49

90

45

1000

16

58

6

16

4

<15

12

18

7

<15

24

19

12

15

1000

27

95

14

30

10

27

30

32

17

28

64

33

30

29

1000

37

133

27

39

19

36

58

41

32

37

123

42

58

38

1000

47

170

43

46

31

43

95

48

52

44

201

49

95

45

1100

18

64

6

18

4

<15

13

19

7

15

28

20

13

16

1100

28

102

14

31

10

27

33

32

18

28

71

34

33

29

1100

39

140

27

39

19

36

62

41

33

37

134

42

62

38

1100

49

178

43

46

30

43

100

48

53

44

216

49

100

45

1200

19

70

7

19

5

15

15

20

8

16

33

22

15

18

1200

30

109

15

31

10

28

36

33

19

29

79

34

36

30

1200

41

147

27

40

18

36

66

41

34

37

146

43

66

38

1200

52

186

43

46

29

43

105

48

54

44

232

49

105

45

1300

21

76

7

20

5

16

17

21

9

17

38

23

17

19

1300

32

115

16

31

10

28

40

33

20

29

88

35

39

30

1300

43

155

28

40

18

36

71

41

36

37

158

43

71

39

1300

54

194

44

46

29

43

112

48

56

44

249

49

111

45

1400

23

81

8

21

5

17

20

22

10

18

44

24

20

20

1400

34

121

17

32

11

28

43

33

21

30

97

35

43

31

1400

45

161

29

40

18

36

75

41

37

37

170

43

75

39

1400

56

201

45

46

28

42

117

48

57

44

265

49

117

45

1500

24

87

8

22

5

18

22

23

11

19

50

25

22

21

1500

35

128

17

32

11

29

47

34

22

30

106

35

46

31

1500

47

168

30

40

18

36

80

42

39

38

183

43

80

39

1500

58

208

46

46

28

42

123

48

59

44

281

49

123

45

1600

26

93

5

17

4

<15

9

18

5

<15

16

19

9

15

1600

42

152

12

31

9

28

22

32

13

28

43

33

22

29

1600

59

211

22

40

17

37

42

41

25

37

83

42

42

38

1600

75

270

36

47

28

44

68

48

41

44

135

49

68

45

1700

27

99

5

18

4

<15

9

19

6

15

18

20

9

16

1700

44

159

12

31

9

28

23

32

14

28

46

33

23

29

1700

61

218

22

40

17

37

43

41

25

37

87

42

43

38

1700

77

278

35

46

27

43

70

48

41

44

140

49

69

45

1800

29

105

5

18

4

15

10

20

6

16

20

21

10

17

1800

46

165

12

31

9

28

24

32

14

29

49

34

24

30

1800

63

226

22

40

17

37

45

41

26

37

92

42

45

38

1800

80

287

35

46

26

43

72

48

41

44

147

49

72

45

1900

31

111

5

19

4

16

11

20

6

17

22

22

11

18

1900

48

172

12

31

9

28

25

33

14

29

52

34

25

30

1900

65

234

22

40

16

37

46

41

26

38

96

43

46

39

1900

82

295

35

46

26

43

74

48

41

44

153

49

73

45

2000

32

116

6

20

4

16

12

21

7

17

24

22

12

18

2000

50

178

12

32

9

28

26

33

15

29

56

34

26

30

2000

67

240

22

40

16

37

48

41

26

38

100

43

48

39

2000

84

302

34

46

25

43

75

48

41

44

159

49

75

45


Nawiewniki szczelinowe Typ PL18, z ręcznie, indywidualnie przestawianymi kierownicami powietrza, 1 lub 2 szczeliny.

Wypływ powietrza może być naprzemienny poziomy, naprzemienny skośny, pionowy, jednostronny poziomy w lewo, jednostronny poziomy w prawo.

Nawiewniki szczelinowe przeznaczone są do montażu w sufitach podwieszonych, odpowiednie do nawiewu i wywiewu powietrza. Gotowy do montażu element składający się z szyny czołowej nawiewnika z czarnymi, szarymi lub białymi (do wyboru) kierownicami powietrza.

Warianty ze skrzynką rozprężną posiadają 1 lub 2 króćce; skrzynki umieszczone symetrycznie mogą mieć boczne lub górne podłączenie króćca, skrzynki umieszczone asymetrycznie mają tylko boczne podłączenie króćca.

Skrzynki rozprężne wyposażone są w 4 uchwyty do zawieszenia.

Szyna czołowa nawiewnika może być demontowalna lub niedemontowalna.

Króćce przyłączne dopasowane do połączeń z przewodami okrągłymi zgodnymi z wymogami norm PN-EN 1506 lub PN-EN 13180. Poziom mocy akustycznej szumu przepływu zmierzono w komorze pogłosowej zgodnie z normą PN-EN ISO 5135.

Cechy charakterystyczne

 • Jednolity model wypływu dzięki indukcji powietrza z pomieszczenia zapobiega zanieczyszczeniom sufitu
 • Regulowane ręcznie kierownice pozwalają uzyskać poziomy, skośny lub pionowy wypływ powietrza
 • Komfortowy klimat dzięki wysokiej indukcji powietrza oraz gwałtownemu spadkowi prędkości strumienia i różnicy temperatury pomiędzy nawiewanym powietrzem, a powietrzem w pomieszczeniu.
 • Estetyczny wygląd dzięki wykonaniu z aluminiowych profili (E6-C-0, kolor naturalnego aluminium) lub lakierowaniu proszkowemu (dowolny kolor z palety RAL CLASSIC)
 • Szyna czołowa nawiewnika została zoptymalizowana pod kątem niskiego poziomu mocy akustycznej przy maksymalnym strumieniu objętości powietrza
 • Odpowiednie do aranżacji liniowych

Materiały

 • Szyna czołowa nawiewnika z wytłoczonych aluminiowych profili
 • Kierownice powietrza wykonane z niepalnego tworzywa ABS, UL 94, V-0
 • Skrzynka rozprężna z blachy stalowej ocynkowanej
 • Płytki końcowe i kątowniki końcowe wykonane z aluminium
 • Uszczelka wargowa wykonana z gumy
 • Wykładzina z wełny mineralnej z winylową pianką o zamkniętych komórkach
 • Szyna czołowa nawiewnika z anodowanego aluminium, E6-C-0, kolor naturalnego aluminium
 • P1: Lakierowane proszkowo, dowolny kolor RAL CLASSIC
 • Kierownice powietrza zbliżone do RAL 9005, czarne
 • G: Kierownice powietrza zbliżone do RAL 9006, szare
 • W: Kierownice powietrza zbliżone do RAL 9010, białe


Wełna mineralna

 • W miejscach styczności wełny mineralnej z powietrzem jest ona pokryta włóknem szklanym w celu ochrony przed erozją przy prędkości powietrza do 20 m/s
 • Zgodnie z PN-EN 13501, klasa ogniowa A1, niepalna
 • Znak jakości RAL-GZ 388
 • Biodegradowalna w rozumieniu TRGS 905 (Zasady techniczne dla preparatów niebezpiecznych) oraz dyrektywy EU 97/69/EC
 • Obojętna na rozwój grzybów i bakterii

Wariant wykonania

Szyna czołowa nawiewnika

 • Anodowane, naturalne aluminium E6-C-0
 • P1: Lakierowane proszkowo RAL 9010, biały, stopień połysku 50%
 • P1: Lakierowane proszkowo na RAL 9006, białe aluminium, stopień połysku 30 %
 • P1: Lakierowane proszkowo na dowolny kolor RAL CLASSIC, stopień połysku 70 %

Dane techniczne

 • Długość nominalna: 600 – 2000 mm, w odstępach co 100 mm
 • Ilość szczelin: 1 lub 2
 • Minimalny strumień objętości powietrza, przy ΔtZ = –10 K: 5 l/s lub 17 m³/h
 • Maksymalny strumień objętości powietrza, przy LWA ≅ 50 dB(A): 84 l/s or 302 m³/h
 • Różnica temperatury pomiędzy powietrzem nawiewanym, a powietrzem w pomieszczeniu: –10 do +10 K

Parametry

 • V _______________________ [m³/h]
 • Δpt _______________________ [Pa]

Poziom mocy akustycznej

 • LWA _______________________ [dB(A)]

Nawiewniki szczelinowe Typ PL18, z ręcznie, indywidualnie przestawianymi kierownicami powietrza, 1 lub 2 szczeliny.

Wypływ powietrza może być naprzemienny poziomy, naprzemienny skośny, pionowy, jednostronny poziomy w lewo, jednostronny poziomy w prawo.

Nawiewniki szczelinowe przeznaczone są do montażu w sufitach podwieszonych, odpowiednie do nawiewu i wywiewu powietrza. Gotowy do montażu element składający się z szyny czołowej nawiewnika z czarnymi, szarymi lub białymi (do wyboru) kierownicami powietrza.

Warianty ze skrzynką rozprężną posiadają 1 lub 2 króćce; skrzynki umieszczone symetrycznie mogą mieć boczne lub górne podłączenie króćca, skrzynki umieszczone asymetrycznie mają tylko boczne podłączenie króćca.

Skrzynki rozprężne wyposażone są w 4 uchwyty do zawieszenia.

Szyna czołowa nawiewnika może być demontowalna lub niedemontowalna.

Króćce przyłączne dopasowane do połączeń z przewodami okrągłymi zgodnymi z wymogami norm PN-EN 1506 lub PN-EN 13180. Poziom mocy akustycznej szumu przepływu zmierzono w komorze pogłosowej zgodnie z normą PN-EN ISO 5135.

Cechy charakterystyczne

 • Jednolity model wypływu dzięki indukcji powietrza z pomieszczenia zapobiega zanieczyszczeniom sufitu
 • Regulowane ręcznie kierownice pozwalają uzyskać poziomy, skośny lub pionowy wypływ powietrza
 • Komfortowy klimat dzięki wysokiej indukcji powietrza oraz gwałtownemu spadkowi prędkości strumienia i różnicy temperatury pomiędzy nawiewanym powietrzem, a powietrzem w pomieszczeniu.
 • Estetyczny wygląd dzięki wykonaniu z aluminiowych profili (E6-C-0, kolor naturalnego aluminium) lub lakierowaniu proszkowemu (dowolny kolor z palety RAL CLASSIC)
 • Szyna czołowa nawiewnika została zoptymalizowana pod kątem niskiego poziomu mocy akustycznej przy maksymalnym strumieniu objętości powietrza
 • Odpowiednie do aranżacji liniowych

Materiały

 • Szyna czołowa nawiewnika z wytłoczonych aluminiowych profili
 • Kierownice powietrza wykonane z niepalnego tworzywa ABS, UL 94, V-0
 • Skrzynka rozprężna z blachy stalowej ocynkowanej
 • Płytki końcowe i kątowniki końcowe wykonane z aluminium
 • Uszczelka wargowa wykonana z gumy
 • Wykładzina z wełny mineralnej z winylową pianką o zamkniętych komórkach
 • Szyna czołowa nawiewnika z anodowanego aluminium, E6-C-0, kolor naturalnego aluminium
 • P1: Lakierowane proszkowo, dowolny kolor RAL CLASSIC
 • Kierownice powietrza zbliżone do RAL 9005, czarne
 • G: Kierownice powietrza zbliżone do RAL 9006, szare
 • W: Kierownice powietrza zbliżone do RAL 9010, białe


Wełna mineralna

 • W miejscach styczności wełny mineralnej z powietrzem jest ona pokryta włóknem szklanym w celu ochrony przed erozją przy prędkości powietrza do 20 m/s
 • Zgodnie z PN-EN 13501, klasa ogniowa A1, niepalna
 • Znak jakości RAL-GZ 388
 • Biodegradowalna w rozumieniu TRGS 905 (Zasady techniczne dla preparatów niebezpiecznych) oraz dyrektywy EU 97/69/EC
 • Obojętna na rozwój grzybów i bakterii

Wariant wykonania

Szyna czołowa nawiewnika

 • Anodowane, naturalne aluminium E6-C-0
 • P1: Lakierowane proszkowo RAL 9010, biały, stopień połysku 50%
 • P1: Lakierowane proszkowo na RAL 9006, białe aluminium, stopień połysku 30 %
 • P1: Lakierowane proszkowo na dowolny kolor RAL CLASSIC, stopień połysku 70 %

Dane techniczne

 • Długość nominalna: 600 – 2000 mm, w odstępach co 100 mm
 • Ilość szczelin: 1 lub 2
 • Minimalny strumień objętości powietrza, przy ΔtZ = –10 K: 5 l/s lub 17 m³/h
 • Maksymalny strumień objętości powietrza, przy LWA ≅ 50 dB(A): 84 l/s or 302 m³/h
 • Różnica temperatury pomiędzy powietrzem nawiewanym, a powietrzem w pomieszczeniu: –10 do +10 K

Parametry

 • V _______________________ [m³/h]
 • Δpt _______________________ [Pa]

Poziom mocy akustycznej

 • LWA _______________________ [dB(A)]

Tekst ten dotyczy podstawowego wariantu wykonania urządzenia. Tekst dla innych wariantów wykonania może być wygenerowany w języku angielskim w programie Easy Product Finder.

Warianty wykonania, Wymiary i ciężary

 • Wymiary i ciężary
trox_blau20 Długość nominalna L₁ trox_blau20 Długość nominalna mm trox_blau20

600

600

trox_blau20

700

700

trox_blau20

800

800

trox_blau20

900

900

trox_blau20

1000

1000

trox_blau20

1100

1100

trox_blau20

1200

1200

trox_blau20

1300

1300

trox_blau20

1400

1400

trox_blau20

1500

1500

trox_blau20

1600

1600

trox_blau20

1700

1700

trox_blau20

1800

1800

trox_blau20

1900

1900

trox_blau20

2000

2000

trox_blau20 Wariant Z rozszerzonym profilem trox_blau20 Wariant P trox_blau20 Wariant mm trox_blau20

PL18-1

38

trox_blau20

PL18-2

55

Wymiary [mm] trox_blau20 Długość nominalna L₁ L₃ trox_blau20

600

600

595

trox_blau20

700

700

695

trox_blau20

800

800

795

trox_blau20

900

900

895

trox_blau20

1000

1000

995

trox_blau20

1100

1100

1095

trox_blau20

1200

1200

1195

trox_blau20

1300

1300

1295

trox_blau20

1400

1400

1395

trox_blau20

1500

1500

1495

trox_blau20

1600

1600

1595

trox_blau20

1700

1700

1695

trox_blau20

1800

1800

1795

trox_blau20

1900

1900

1895

trox_blau20

2000

2000

1995

trox_blau20 Wariant B3 H4 R M A O trox_blau20

PL18-1-HS / HA

70

120

100

18

110


trox_blau20

PL18-2-HS / HA

100

150

115

35

140


trox_blau20

PL18-1-VS

138

150


18

178


trox_blau20

PL18-2-VS

138

150


35

178


trox_blau20

PL18-1-PF-HA


54

trox_blau20

PL18-2-PF-HA


67

trox_blau20

PL18-1-SF-HA


50

trox_blau20

PL18-2-SF-HA


63

trox_blau20 Wariant ∅D C trox_blau20

PL18-1

78

42

trox_blau20

PL18-1

98

50

trox_blau20

PL18-2

98

50

trox_blau20

PL18-2

123

48

Ciężar trox_blau20 Wariant skrzynki rozprężnej Wariant kg/m trox_blau20

Szyna czołowa nawiewnika

PL18-1

0,5

trox_blau20

Szyna czołowa nawiewnika

PL18-2

0,8

trox_blau20

Skrzynka rozprężna HS/HA

PL18-1

2,4

trox_blau20

Skrzynka rozprężna HS/HA

PL18-2

3,4

trox_blau20

Skrzynka rozprężna VS

PL18-1

2,9

trox_blau20

Skrzynka rozprężna VS

PL18-2

2,8

Ciężar całkowity = ciężar szyny czołowej + ciężar skrzynki rozprężnej

trox_blau20 Wariant Bez rozszerzonego profilu Z rozszerzonym profilem trox_blau20 Wariant P P trox_blau20 Wariant mm mm trox_blau20

PL18-1

18

38

trox_blau20

PL18-2

35

55

trox_blau20 E F W trox_blau20

Wartość minimalna

100

100

45°

trox_blau20

Wartość maksymalna

300

300

175°

trox_blau20 Wariant Bez rozszerzonego profilu Z rozszerzonym profilem trox_blau20 Wariant P P trox_blau20 Wariant mm mm trox_blau20

PL18-1

18

38

trox_blau20

PL18-2

35

55

Długość nominalna

Długość nominalna L₁
Długość nominalna mm

600

600

700

700

800

800

900

900

1000

1000

1100

1100

1200

1200

1300

1300

1400

1400

1500

1500

1600

1600

1700

1700

1800

1800

1900

1900

2000

2000


Wariant

Wariant Z rozszerzonym profilem
Wariant P
Wariant mm

PL18-1

38

PL18-2

55


Wymiary [mm]

Długość nominalna L₁ L₃

600

600

595

700

700

695

800

800

795

900

900

895

1000

1000

995

1100

1100

1095

1200

1200

1195

1300

1300

1295

1400

1400

1395

1500

1500

1495

1600

1600

1595

1700

1700

1695

1800

1800

1795

1900

1900

1895

2000

2000

1995


Wariant

Wariant B3 H4 R M A O

PL18-1-HS / HA

70

120

100

18

110


PL18-2-HS / HA

100

150

115

35

140


PL18-1-VS

138

150


18

178


PL18-2-VS

138

150


35

178


PL18-1-PF-HA


54

PL18-2-PF-HA


67

PL18-1-SF-HA


50

PL18-2-SF-HA


63


Wariant

Wariant ∅D C

PL18-1

78

42

PL18-1

98

50

PL18-2

98

50

PL18-2

123

48


Ciężar

Wariant skrzynki rozprężnej Wariant kg/m

Szyna czołowa nawiewnika

PL18-1

0,5

Szyna czołowa nawiewnika

PL18-2

0,8

Skrzynka rozprężna HS/HA

PL18-1

2,4

Skrzynka rozprężna HS/HA

PL18-2

3,4

Skrzynka rozprężna VS

PL18-1

2,9

Skrzynka rozprężna VS

PL18-2

2,8

Ciężar całkowity = ciężar szyny czołowej + ciężar skrzynki rozprężnej


Wariant

Wariant Bez rozszerzonego profilu Z rozszerzonym profilem
Wariant P
Wariant mm

PL18-1

18

38

PL18-2

35

55


E F W

Wartość minimalna

100

100

45°

Wartość maksymalna

300

300

175°


Wariant

Wariant Bez rozszerzonego profilu Z rozszerzonym profilem
Wariant P
Wariant mm

PL18-1

18

38

PL18-2

35

55


Przykłady zastosowania, Szczegóły montażu, Uruchomienie, Podstawowe informacje i oznaczenia

 • Szczegóły montażu
 • Uruchomienie
 • Podstawowe informacje i oznaczenia

Montaż i uruchomienie

 • Do pomieszczeń o wysokości do 4 m (niższa krawędź sufitu podwieszonego)
 • Montaż zlicowany z sufitem
 • Poziome lub pionowe podłączenie przewodu
 • Gdy (L₃+ 5) < L1, skrzynka rozprężna może być umieszczona z lewej strony, z prawej strony lub centralnie.
 • Przy aranżacji liniowej nawiewniki należy połączyć za pomocą trzpieni łączących i prowadnic
 • Jeśli istnieje konieczność należy zbilansować strumienie objętości powietrza za pomocą przepustnicy regulacyjnej
 • Dostawa materiałów do montażu nawiewników szczelinowych po stronie Klienta


Rysunki schematyczne przedstawiające sposoby montażu

Montaż i uruchomienie

 • Do pomieszczeń o wysokości do 4 m (niższa krawędź sufitu podwieszonego)
 • Montaż zlicowany z sufitem
 • Poziome lub pionowe podłączenie przewodu
 • Gdy (L₃+ 5) < L1, skrzynka rozprężna może być umieszczona z lewej strony, z prawej strony lub centralnie.
 • Przy aranżacji liniowej nawiewniki należy połączyć za pomocą trzpieni łączących i prowadnic
 • Jeśli istnieje konieczność należy zbilansować strumienie objętości powietrza za pomocą przepustnicy regulacyjnej
 • Dostawa materiałów do montażu nawiewników szczelinowych po stronie Klienta


Rysunki schematyczne przedstawiające sposoby montażu

Utrzymywanie zbilansowanych strumieni objętości powietrza

Gdy regulator przepływu zamontowany jest na wspólnym przewodzie zasilającym kilka nawiewników może okazać się niezbędne zrównoważenie ich przepływów.

 • Nawiewniki szczelinowe ze skrzynką rozprężną i przepustnicą regulacyjną (wariant -D): przepustnica może być ustawiona również po montażu szyny czołowej nawiewnika.

Utrzymywanie zbilansowanych strumieni objętości powietrza

Gdy regulator przepływu zamontowany jest na wspólnym przewodzie zasilającym kilka nawiewników może okazać się niezbędne zrównoważenie ich przepływów.

 • Nawiewniki szczelinowe ze skrzynką rozprężną i przepustnicą regulacyjną (wariant -D): przepustnica może być ustawiona również po montażu szyny czołowej nawiewnika.

Główne wymiary

ØD [mm]

Zewnętrzna średnica króćca

L₁ [mm]

Długość nawiewnika bez elementów końcowych

L₃ [mm]

Długość skrzynki rozprężnej

P [mm]

Całkowita szerokość szczeliny nawiewnej - również z rozszerzonym profilem

B₃ [mm]

Szerokość skrzynki rozprężnej

H₃ [mm]

Wysokość nawiewnika szczelinowego ze skrzynką rozprężną, od dolnej krawędzi sufitu podwieszonego do górnej krawędzi skrzynki rozprężnej lub króćca

Y [mm]

Przedłużenie łącznika - długość łącznika jest sumą długości stałej i przedłużenia

A [mm]

Położenie króćca, zdefiniowane jako odległość od osi króćca do dolnej krawędzi sufitu podwieszonego

C [mm]

Długość króćca

m [kg]

Ciężar

Oznaczenia

LWA [dB(A)]

Poziom mocy akustycznej szumów przepływu w skali A

V [m³/h] i [l/s]

Strumień objętości powietrza

Δtz [K]

Różnica temperatury pomiędzy powietrzem nawiewanym a pomieszczeniem, tzn. temperatura powietrza nawiewanego minus temperatura powietrza w pomieszczeniu

Δpt [Pa]

Strata ciśnienia

Aeff [m²]

Efektywna powierzchnia wypływu


Wszystkie poziomy mocy akustycznej odniesione do 1 pW.

Pobranie

informacje o produkcie

production {"X-Frame-Options"=>"SAMEORIGIN", "X-XSS-Protection"=>"1; mode=block", "X-Content-Type-Options"=>"nosniff", "X-Download-Options"=>"noopen", "X-Permitted-Cross-Domain-Policies"=>"none", "Referrer-Policy"=>"strict-origin-when-cross-origin", "Content-Security-Policy"=>"frame-ancestors 'self' https://api.scrivito.com https://punchoutcommerce.com https://www.trox.de https://trox-extern.com https://psp40.onventis.com https://psp22.onventis.com https://trox4u.troxgroup.com", "Strict-Transport-Security"=>"max-age=31536000; includeSubDomains", "Content-Type"=>"text/html; charset=utf-8"}

podziel stronę

Poleć stronę

Poleć stronę przesyłając link e-mailem.

Pola oznaczone (*) są wymagane.

podziel stronę

Dziękujemy za polecenie strony!

Twoje polecenie strony zostało wysłane.


Kontakt

We are here for you

Proszę wpisać treść wiadomości i określić typ prośby
Tel.: +48 22 737 18 58

Pola oznaczone (*) są wymagane.

Kontakt

Dziękujemy za przesłanie wiadomości!

Twoja wiadomość została przesłana. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe.
Skontaktujemy się z Państwem najszybciej jak to będzie możliwe.
W przypadku pytań dotyczących produktów lub usług prosimy o kontakt:
Tel.: +48 22 737 18 58

Kontakt

We are here for you

Proszę wpisać treść wiadomości i określić typ prośby
Tel.: +48 22 737 18 58

Attachment (max. 10MB)

Pola oznaczone (*) są wymagane.

Kontakt

Dziękujemy za przesłanie wiadomości!

Twoja wiadomość została przesłana. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe.
Skontaktujemy się z Państwem najszybciej jak to będzie możliwe.
W przypadku pytań dotyczących produktów lub usług prosimy o kontakt:
Tel.: +48 22 737 18 58