PURELINE35

Liczne warianty wykonania do różnych sytuacji montażowych

Nawiewniki szczelinowe o szerokości szyny czołowej 35 mm (szerokość nominalna) i z regulowanymi kierownicami powietrza

 • Długość nominalna 600 – 1950 mm (długość kierownicy powietrza 150 mm), 1 do 4 szczelin
 • Zakres strumieni objętości powietrza 7 – 197 l/s lub 27 – 709 m³/h
 • Indywidualnie regulowane kierownice pozwalają uzyskać poziomy, skośny lub pionowy wypływ powietrza
 • Nawiew jednostronny lub naprzemienny gwarantuje warunki zgodnie z lokalnymi wymaganiami
 • Jednolity model wypływu dzięki indukcji powietrza z pomieszczenia zapobiega zanieczyszczeniom sufitu
 • W kierownicach powietrza znajdują się rowki, które pozwalają na precyzyjne ustawienie


Opcjonalne wyposażenie i akcesoria

 • Atrakcyjny wygląd dzięki wykonaniu z anodowanego aluminium w kolorze naturalnym lub lakierowaniu proszkowemu (dowolny kolor z palety RAL CLASSIC)
 • Symetryczne lub asymetryczne umieszczenie skrzynki rozprężnej
 • Skrzynka rozprężna z wykładziną
 • Płytki końcowe, kątowniki końcowe, elementy narożne
 • Możliwość wyboru koloru kierownic powietrza czarne, szare lub białe

Zastosowanie

Zastosowanie

 • Nawiewniki szczelinowe typu PureLine35 stosowane są do nawiewu lub wywiewu powietrza w pomieszczeniach komfortu
 • Dzięki wielu wariantom wykonania istnieje możliwość zastosowania w systemach wentylacji mieszającej w różnych aplikacjach
 • Dyskretna integracja w sufitach podwieszonych
 • Do pomieszczeń o wysokości do 4 m (niższa krawędź sufitu podwieszonego)
 • Do sufitów podwieszonych; ze względu na małą wysokość skrzynki rozprężnej odpowiednie do przestrzeni międzystropowych o ograniczonej wysokości
 • Odpowiednie do aranżacji liniowych
 • Regulowane kierownice pozwalają uzyskać poziomy, skośny lub pionowy wypływ powietrza
 • Nawiew jednostronny lub naprzemienny może być ustawiony na budowie zgodnie z lokalnymi wymaganiami
 • Wynikiem wysokiej indukcji jest gwałtowny spadek różnicy temperatury i prędkości powietrza (nawiew powietrza)
 • Do stałych i zmiennych strumieni objętości powietrza
 • Różnica temperatury pomiędzy powietrzem nawiewanym, a powietrzem w pomieszczeniu: –10 do +10 K

Cechy charakterystyczne

 • Jednolity model wypływu dzięki indukcji powietrza z pomieszczenia zapobiega zanieczyszczeniom sufitu
 • Regulowane ręcznie kierownice pozwalają uzyskać poziomy, skośny lub pionowy wypływ powietrza
 • Komfortowy klimat dzięki wysokiej indukcji powietrza oraz gwałtownemu spadkowi prędkości strumienia i różnicy temperatury pomiędzy nawiewanym powietrzem, a powietrzem w pomieszczeniu.
 • Atrakcyjny wygląd dzięki wykonaniu z anodowanego aluminium w kolorze naturalnym lub lakierowaniu proszkowemu (dowolny kolor z palety RAL CLASSIC)
 • Szyna czołowa nawiewnika została zoptymalizowana pod kątem niskiego poziomu mocy akustycznej przy maksymalnym strumieniu objętości powietrza
 • Odpowiednie do aranżacji liniowych

Wielkości nominalne

 • LN: 600, 750, 900, 1050, 1200, 1350, 1500, 1650, 1800, 1950 mm
 • Szyna czołowa dostępna także w wymiarach pośrednich

Zastosowanie

 • Nawiewniki szczelinowe typu PureLine35 stosowane są do nawiewu lub wywiewu powietrza w pomieszczeniach komfortu
 • Dzięki wielu wariantom wykonania istnieje możliwość zastosowania w systemach wentylacji mieszającej w różnych aplikacjach
 • Dyskretna integracja w sufitach podwieszonych
 • Do pomieszczeń o wysokości do 4 m (niższa krawędź sufitu podwieszonego)
 • Do sufitów podwieszonych; ze względu na małą wysokość skrzynki rozprężnej odpowiednie do przestrzeni międzystropowych o ograniczonej wysokości
 • Odpowiednie do aranżacji liniowych
 • Regulowane kierownice pozwalają uzyskać poziomy, skośny lub pionowy wypływ powietrza
 • Nawiew jednostronny lub naprzemienny może być ustawiony na budowie zgodnie z lokalnymi wymaganiami
 • Wynikiem wysokiej indukcji jest gwałtowny spadek różnicy temperatury i prędkości powietrza (nawiew powietrza)
 • Do stałych i zmiennych strumieni objętości powietrza
 • Różnica temperatury pomiędzy powietrzem nawiewanym, a powietrzem w pomieszczeniu: –10 do +10 K

Cechy charakterystyczne

 • Jednolity model wypływu dzięki indukcji powietrza z pomieszczenia zapobiega zanieczyszczeniom sufitu
 • Regulowane ręcznie kierownice pozwalają uzyskać poziomy, skośny lub pionowy wypływ powietrza
 • Komfortowy klimat dzięki wysokiej indukcji powietrza oraz gwałtownemu spadkowi prędkości strumienia i różnicy temperatury pomiędzy nawiewanym powietrzem, a powietrzem w pomieszczeniu.
 • Atrakcyjny wygląd dzięki wykonaniu z anodowanego aluminium w kolorze naturalnym lub lakierowaniu proszkowemu (dowolny kolor z palety RAL CLASSIC)
 • Szyna czołowa nawiewnika została zoptymalizowana pod kątem niskiego poziomu mocy akustycznej przy maksymalnym strumieniu objętości powietrza
 • Odpowiednie do aranżacji liniowych

Wielkości nominalne

 • LN: 600, 750, 900, 1050, 1200, 1350, 1500, 1650, 1800, 1950 mm
 • Szyna czołowa dostępna także w wymiarach pośrednich

Opis

Warianty wykonania

 • PL35-*: 1 do 4 szczelin
 • PL35-*-DF: Tylko szyna czołowa
 • PL35-*-DS: Szyna czołowa nawiewnika z rozszerzonym profilem B00 i ukrytym mocowaniem za pomocą śrub
 • PL35-*-PB: Tylko skrzynka rozprężna
 • PL35-*-PF: Szyna czołowa nawiewnika i skrzynka rozprężna, Szyna niedemontowalna
 • PL35-*-SF: Szyna czołowa nawiewnika i skrzynka rozprężna, Szyna demontowalna
 • PL35-*-CS: 90° element narożny


Umieszczenie skrzynki rozprężnej względem szyny czołowej nawiewnika

 • Umieszczenie centralne
 • Umieszczenie z lewej strony (LE)
 • Umieszczenie z prawej strony (RI)


Wariant skrzynki rozprężnej

 • Symetrycznie umieszczona skrzynka rozprężna z bocznym podłączeniem króćca (HS)
 • Symetrycznie umieszczona skrzynka rozprężna z górnym podłączeniem króćca (VS)
 • Asymetrycznie umieszczona skrzynka rozprężna z bocznym podłączeniem króćca (HA)

Wariant wykonania

Szyna czołowa nawiewnika

 • Anodowane, naturalne aluminium E6-C-0
 • P1: Lakierowane proszkowo RAL 9010, biały, stopień połysku 50%
 • P1: Lakierowane proszkowo na RAL 9006, białe aluminium, stopień połysku 30 %
 • P1: Lakierowane proszkowo na dowolny kolor RAL CLASSIC, stopień połysku 70 %

Wyposażenie

 • D: Przepustnica do bilansowania strumieni objętości powietrza
 • LS: Uszczelka wargowa
 • L: Wewnętrzna izolacja
 • EP: Dwie płytki końcowe
 • EA: Dwa kątowniki końcowe


W pojedynczych nawiewnikach płytki lub kątowniki końcowe zamontowane są fabrycznie.

Wyposażenie dodatkowe

 • EP: Dwie płytki końcowe
 • EA: Dwa kątowniki końcowe


W nawiewnikach montowanych liniowo płytki lub kątowniki końcowe należy zamówić osobno i zamontować na budowie.

Cechy konstrukcyjne

 • Króciec przyłączny dopasowany do połączeń z przewodami okrągłymi zgodnymi z wymogami norm PN-EN 1506 lub PN-EN 13179
 • 4 uchwyty montażowe (montaż po stronie Klienta)
 • Regulowane ręcznie kierownice powietrza z rowkami ułatwiającymi ustawienie i zablokowanie we właściwym położeniu
 • Króciec z przetłoczeniem do uszczelki wargowej (jeśli zamówiono z uszczelką)
 • Szyna czołowa nawiewnika dostępna w wielkościach pośrednich od 600 do 1950 mm, w odstępach co 1 mm
 • Skrzynki rozprężne dostępne tylko w wielkościach nominalnych

Materiały

 • Szyna czołowa nawiewnika z wytłoczonych aluminiowych profili
 • Kierownice powietrza wykonane z niepalnego tworzywa ABS, UL 94, V-0
 • Skrzynka rozprężna z blachy stalowej ocynkowanej
 • Płytki końcowe i kątowniki końcowe wykonane z aluminium
 • Uszczelka wargowa wykonana z gumy
 • Wykładzina z wełny mineralnej z winylową pianką o zamkniętych komórkach
 • Szyna czołowa nawiewnika z anodowanego aluminium, E6-C-0, kolor naturalnego aluminium
 • P1: Lakierowane proszkowo, dowolny kolor RAL CLASSIC
 • Kierownice powietrza zbliżone do RAL 9005, czarne
 • G: Kierownice powietrza zbliżone do RAL 9006, szare
 • W: Kierownice powietrza zbliżone do RAL 9010, białe


Wełna mineralna

 • W miejscach styczności wełny mineralnej z powietrzem jest ona pokryta włóknem szklanym w celu ochrony przed erozją przy prędkości powietrza do 20 m/s
 • Zgodnie z PN-EN 13501, klasa ogniowa A1, niepalna
 • Znak jakości RAL-GZ 388
 • Biodegradowalna w rozumieniu TRGS 905 (Zasady techniczne dla preparatów niebezpiecznych) oraz dyrektywy EU 97/69/EC
 • Obojętna na rozwój grzybów i bakterii

Normy i wytyczne

 • Poziom mocy akustycznej szumu przepływu zmierzono w komorze pogłosowej zgodnie z normą PN-EN ISO 5135

Konserwacja

 • Elementy bezobsługowe, konstrukcja i materiały nie podlegają zużyciu
 • Inspekcja i czyszczenie zgodnie z VDI 6022

Warianty wykonania

 • PL35-*: 1 do 4 szczelin
 • PL35-*-DF: Tylko szyna czołowa
 • PL35-*-DS: Szyna czołowa nawiewnika z rozszerzonym profilem B00 i ukrytym mocowaniem za pomocą śrub
 • PL35-*-PB: Tylko skrzynka rozprężna
 • PL35-*-PF: Szyna czołowa nawiewnika i skrzynka rozprężna, Szyna niedemontowalna
 • PL35-*-SF: Szyna czołowa nawiewnika i skrzynka rozprężna, Szyna demontowalna
 • PL35-*-CS: 90° element narożny


Umieszczenie skrzynki rozprężnej względem szyny czołowej nawiewnika

 • Umieszczenie centralne
 • Umieszczenie z lewej strony (LE)
 • Umieszczenie z prawej strony (RI)


Wariant skrzynki rozprężnej

 • Symetrycznie umieszczona skrzynka rozprężna z bocznym podłączeniem króćca (HS)
 • Symetrycznie umieszczona skrzynka rozprężna z górnym podłączeniem króćca (VS)
 • Asymetrycznie umieszczona skrzynka rozprężna z bocznym podłączeniem króćca (HA)

Wariant wykonania

Szyna czołowa nawiewnika

 • Anodowane, naturalne aluminium E6-C-0
 • P1: Lakierowane proszkowo RAL 9010, biały, stopień połysku 50%
 • P1: Lakierowane proszkowo na RAL 9006, białe aluminium, stopień połysku 30 %
 • P1: Lakierowane proszkowo na dowolny kolor RAL CLASSIC, stopień połysku 70 %

Wyposażenie

 • D: Przepustnica do bilansowania strumieni objętości powietrza
 • LS: Uszczelka wargowa
 • L: Wewnętrzna izolacja
 • EP: Dwie płytki końcowe
 • EA: Dwa kątowniki końcowe


W pojedynczych nawiewnikach płytki lub kątowniki końcowe zamontowane są fabrycznie.

Wyposażenie dodatkowe

 • EP: Dwie płytki końcowe
 • EA: Dwa kątowniki końcowe


W nawiewnikach montowanych liniowo płytki lub kątowniki końcowe należy zamówić osobno i zamontować na budowie.

Cechy konstrukcyjne

 • Króciec przyłączny dopasowany do połączeń z przewodami okrągłymi zgodnymi z wymogami norm PN-EN 1506 lub PN-EN 13179
 • 4 uchwyty montażowe (montaż po stronie Klienta)
 • Regulowane ręcznie kierownice powietrza z rowkami ułatwiającymi ustawienie i zablokowanie we właściwym położeniu
 • Króciec z przetłoczeniem do uszczelki wargowej (jeśli zamówiono z uszczelką)
 • Szyna czołowa nawiewnika dostępna w wielkościach pośrednich od 600 do 1950 mm, w odstępach co 1 mm
 • Skrzynki rozprężne dostępne tylko w wielkościach nominalnych

Materiały

 • Szyna czołowa nawiewnika z wytłoczonych aluminiowych profili
 • Kierownice powietrza wykonane z niepalnego tworzywa ABS, UL 94, V-0
 • Skrzynka rozprężna z blachy stalowej ocynkowanej
 • Płytki końcowe i kątowniki końcowe wykonane z aluminium
 • Uszczelka wargowa wykonana z gumy
 • Wykładzina z wełny mineralnej z winylową pianką o zamkniętych komórkach
 • Szyna czołowa nawiewnika z anodowanego aluminium, E6-C-0, kolor naturalnego aluminium
 • P1: Lakierowane proszkowo, dowolny kolor RAL CLASSIC
 • Kierownice powietrza zbliżone do RAL 9005, czarne
 • G: Kierownice powietrza zbliżone do RAL 9006, szare
 • W: Kierownice powietrza zbliżone do RAL 9010, białe


Wełna mineralna

 • W miejscach styczności wełny mineralnej z powietrzem jest ona pokryta włóknem szklanym w celu ochrony przed erozją przy prędkości powietrza do 20 m/s
 • Zgodnie z PN-EN 13501, klasa ogniowa A1, niepalna
 • Znak jakości RAL-GZ 388
 • Biodegradowalna w rozumieniu TRGS 905 (Zasady techniczne dla preparatów niebezpiecznych) oraz dyrektywy EU 97/69/EC
 • Obojętna na rozwój grzybów i bakterii

Normy i wytyczne

 • Poziom mocy akustycznej szumu przepływu zmierzono w komorze pogłosowej zgodnie z normą PN-EN ISO 5135

Konserwacja

 • Elementy bezobsługowe, konstrukcja i materiały nie podlegają zużyciu
 • Inspekcja i czyszczenie zgodnie z VDI 6022

Informacje techniczne

Funkcja, Dane techniczne, Szybki dobór, Tekst do specyfikacji

 • Funkcja
 • Dane techniczne
 • Szybki dobór
 • Tekst do specyfikacji

Zasada działania

Nawiewniki szczelinowe kierują strumień powietrza do pomieszczenia poziomo, skośnie lub pionowo.

Na skutek wysokiej indukcji powietrza prędkość strumienia oraz różnica temperatury pomiędzy nawiewanym powietrzem, a powietrzem w pomieszczeniu gwałtownie maleje.

Wynikiem jest wentylacja mieszająca w obszarach komfortu, dobre wymieszanie powietrza w pomieszczeniu, z bardzo małą turbulencją w strefie przebywania ludzi.

Nawiewniki szczelinowe Typu PL35 są fabrycznie wyposażone w indywidualnie przestawiane kierownice powietrza.

Kierunek nawiewu powietrza może być ustawiony w sposób spełniający lokalne wymagania.

Wypływ powietrza jednostronny lub poziomy naprzemienny.

Inne modele wypływu: tryb ogrzewania z nawiewem pionowym, wypływ skośny.

Różnica temperatury pomiędzy powietrzem nawiewanym, a powietrzem w pomieszczeniu: –10 do +10 K.

Opcjonalna przepustnica regulacyjna do bilansowania strumieni objętości powietrza ułatwia proces uruchomienia.

W celu uzyskania estetycznego, jednolitego wyglądu pomieszczenia nawiewniki PureLine35 mogą być również stosowane do wywiewu.

Zasada działania

Nawiewniki szczelinowe kierują strumień powietrza do pomieszczenia poziomo, skośnie lub pionowo.

Na skutek wysokiej indukcji powietrza prędkość strumienia oraz różnica temperatury pomiędzy nawiewanym powietrzem, a powietrzem w pomieszczeniu gwałtownie maleje.

Wynikiem jest wentylacja mieszająca w obszarach komfortu, dobre wymieszanie powietrza w pomieszczeniu, z bardzo małą turbulencją w strefie przebywania ludzi.

Nawiewniki szczelinowe Typu PL35 są fabrycznie wyposażone w indywidualnie przestawiane kierownice powietrza.

Kierunek nawiewu powietrza może być ustawiony w sposób spełniający lokalne wymagania.

Wypływ powietrza jednostronny lub poziomy naprzemienny.

Inne modele wypływu: tryb ogrzewania z nawiewem pionowym, wypływ skośny.

Różnica temperatury pomiędzy powietrzem nawiewanym, a powietrzem w pomieszczeniu: –10 do +10 K.

Opcjonalna przepustnica regulacyjna do bilansowania strumieni objętości powietrza ułatwia proces uruchomienia.

W celu uzyskania estetycznego, jednolitego wyglądu pomieszczenia nawiewniki PureLine35 mogą być również stosowane do wywiewu.

trox_blau20

Długość nominalna

600 – 1950 mm, w odstępach co 150 mm

trox_blau20

Ilość szczelin

1, 2, 3 lub 4

trox_blau20

Przedłużenie łącznika

30, 55, 80, 105, 129

trox_blau20

Minimalny strumień objętości powietrza, przy ΔtZ = –10 K 

7 l/s lub 27 m³/h

trox_blau20

Maksymalny strumień objętości powietrza, przy LWA ≅ 50 dB(A)

197 l/s lub 709 m³/h

trox_blau20

Różnica temperatury pomiędzy nawiewem powietrza, a powietrzem w pomieszczeniu

–10 do +10 K

Długość nominalna

600 – 1950 mm, w odstępach co 150 mm

Ilość szczelin

1, 2, 3 lub 4

Przedłużenie łącznika

30, 55, 80, 105, 129

Minimalny strumień objętości powietrza, przy ΔtZ = –10 K 

7 l/s lub 27 m³/h

Maksymalny strumień objętości powietrza, przy LWA ≅ 50 dB(A)

197 l/s lub 709 m³/h

Różnica temperatury pomiędzy nawiewem powietrza, a powietrzem w pomieszczeniu

–10 do +10 K


Tabele szybkiego doboru zawierają poziomy mocy akustycznej oraz strat ciśnienia dla różnych strumieni objętości powietrza.

Dobór urządzeń dla innych parametrów może być szybko i precyzyjnie przeprowadzony w programie Easy Product Finder.

Do długości nominalnej 1500 mm, skrzynka wyposażona jest w jeden króciec; od długości 1650 mm wymagane są dwa króćce.

Tabele szybkiego doboru zawierają poziomy mocy akustycznej oraz strat ciśnienia dla różnych strumieni objętości powietrza.

Dobór urządzeń dla innych parametrów może być szybko i precyzyjnie przeprowadzony w programie Easy Product Finder.

Do długości nominalnej 1500 mm, skrzynka wyposażona jest w jeden króciec; od długości 1650 mm wymagane są dwa króćce.

PL35-1, nawiew powietrza, wypływ naprzemienny poziomy, poziom mocy akustycznej i strata ciśnienia trox_blau20 Długość nominalna V V Położenie przepustnicy Położenie przepustnicy Położenie przepustnicy Położenie przepustnicy Położenie przepustnicy Położenie przepustnicy Położenie przepustnicy Położenie przepustnicy Położenie przepustnicy Położenie przepustnicy Położenie przepustnicy Położenie przepustnicy trox_blau20 Długość nominalna V V 45° 45° 45° 45° 90° 90° 90° 90° trox_blau20 Długość nominalna V V D = 98 D = 98 D = 123 D = 123 D = 98 D = 98 D = 123 D = 123 D = 98 D = 98 D = 123 D = 123 trox_blau20 Długość nominalna V V Δpt LWA Δpt LWA Δpt LWA Δpt LWA Δpt LWA Δpt LWA trox_blau20 Długość nominalna l/s m³/h Pa dB(A) Pa dB(A) Pa dB(A) Pa dB(A) Pa dB(A) Pa dB(A) trox_blau20

600

7

27

3

<15

3

<15

4

<15

3

<15

7

<15

4

<15

trox_blau20

600

17

60

14

28

12

25

21

28

15

26

32

29

19

26

trox_blau20

600

26

93

33

40

29

37

49

40

35

38

76

41

46

38

trox_blau20

600

35

126

61

48

52

46

90

48

64

46

139

49

84

46

trox_blau20

750

9

33

4

<15

3

<15

6

<15

4

<15

9

<15

5

<15

trox_blau20

750

19

70

14

28

11

26

23

29

15

26

38

30

21

27

trox_blau20

750

29

106

31

39

25

37

52

40

33

37

87

41

48

38

trox_blau20

750

39

142

56

47

45

45

92

48

60

45

156

49

86

46

trox_blau20

900

11

40

4

<15

3

<15

7

<15

4

<15

12

<15

6

<15

trox_blau20

900

22

79

14

29

11

26

25

29

15

27

45

30

23

27

trox_blau20

900

33

118

31

39

24

37

56

40

34

38

100

41

51

38

trox_blau20

900

44

157

55

47

41

45

99

48

59

45

177

49

90

46

trox_blau20

1050

13

47

5

<15

3

<15

8

<15

5

<15

15

<15

8

<15

trox_blau20

1050

24

88

15

29

11

26

29

30

16

27

53

31

26

28

trox_blau20

1050

36

129

31

39

22

37

61

40

34

38

113

41

55

38

trox_blau20

1050

47

170

54

47

39

44

106

48

59

45

197

49

96

46

trox_blau20

1200

15

53

5

<15

4

<15

10

<15

6

<15

19

15

9

<15

trox_blau20

1200

27

96

16

29

11

27

32

31

17

28

62

32

29

28

trox_blau20

1200

39

140

32

40

22

37

67

41

36

38

129

42

61

38

trox_blau20

1200

51

183

55

47

37

44

115

48

61

45

221

49

104

46

trox_blau20

1350

17

60

6

<15

4

<15

12

16

6

<15

24

17

11

<15

trox_blau20

1350

29

105

17

30

11

27

37

31

19

28

71

32

33

29

trox_blau20

1350

42

150

34

40

22

37

74

41

38

38

145

42

66

39

trox_blau20

1350

54

195

57

47

36

44

125

48

64

45

245

49

112

46

trox_blau20

1500

18

67

7

16

4

<15

15

17

7

<15

28

18

13

<15

trox_blau20

1500

31

113

18

30

11

28

41

32

20

28

81

33

37

29

trox_blau20

1500

44

160

36

40

22

37

81

41

40

38

161

42

72

39

trox_blau20

1500

57

206

59

47

36

44

135

48

66

45

268

49

120

46

trox_blau20

1650

20

73

4

<15

3

<15

6

<15

4

<15

10

<15

6

<15

trox_blau20

1650

38

136

12

30

9

27

20

30

13

28

35

31

18

28

trox_blau20

1650

55

198

25

40

19

37

42

41

26

38

73

42

39

39

trox_blau20

1650

73

261

42

47

33

45

73

48

45

45

126

49

67

46

trox_blau20

1800

22

80

4

<15

3

<15

7

<15

4

<15

12

15

6

<15

trox_blau20

1800

40

144

12

30

9

27

21

31

13

28

38

32

19

29

trox_blau20

1800

58

209

24

40

19

37

44

41

26

38

78

42

40

39

trox_blau20

1800

76

273

42

47

31

45

75

48

45

45

134

49

68

46

trox_blau20

1950

24

86

4

<15

3

<15

8

16

5

<15

13

16

7

<15

trox_blau20

1950

42

153

12

30

9

28

23

31

13

28

41

32

21

29

trox_blau20

1950

61

219

25

40

18

37

46

41

27

38

84

42

42

39

trox_blau20

1950

79

285

41

47

30

45

78

48

45

45

142

49

71

46

PL35-2, nawiew powietrza, wypływ naprzemienny poziomy, poziom mocy akustycznej i strata ciśnienia trox_blau20 Długość nominalna V V Położenie przepustnicy Położenie przepustnicy Położenie przepustnicy Położenie przepustnicy Położenie przepustnicy Położenie przepustnicy Położenie przepustnicy Położenie przepustnicy Położenie przepustnicy Położenie przepustnicy Położenie przepustnicy Położenie przepustnicy trox_blau20 Długość nominalna V V 45° 45° 45° 45° 90° 90° 90° 90° trox_blau20 Długość nominalna V V D = 123 D = 123 D = 138 D = 138 D = 123 D = 123 D = 138 D = 138 D = 123 D = 123 D = 138 D = 138 trox_blau20 Długość nominalna V V Δpt LWA Δpt LWA Δpt LWA Δpt LWA Δpt LWA Δpt LWA trox_blau20 Długość nominalna l/s m³/h Pa dB(A) Pa dB(A) Pa dB(A) Pa dB(A) Pa dB(A) Pa dB(A) trox_blau20

600

15

53

4

<15

4

<15

6

<15

5

<15

11

<15

8

<15

trox_blau20

600

28

102

13

28

12

27

21

29

17

27

39

30

29

28

trox_blau20

600

42

150

28

39

27

38

44

40

37

38

85

41

62

39

trox_blau20

600

55

199

49

47

46

45

77

48

64

46

148

49

109

47

trox_blau20

750

18

67

4

<15

4

<15

7

<15

6

<15

15

<15

11

<15

trox_blau20

750

33

118

12

29

11

27

22

30

18

28

47

31

33

29

trox_blau20

750

47

170

25

39

23

37

45

40

36

38

97

41

68

39

trox_blau20

750

61

221

42

47

39

45

77

48

60

46

165

49

116

47

trox_blau20

900

22

80

5

<15

4

<15

9

16

7

<15

21

18

14

15

trox_blau20

900

37

134

12

30

11

28

25

31

19

29

57

32

39

30

trox_blau20

900

52

188

23

39

21

37

49

40

37

38

112

42

77

40

trox_blau20

900

67

242

39

46

34

45

80

48

61

46

186

49

127

47

trox_blau20

1050

26

93

5

17

4

15

11

18

8

16

27

20

18

18

trox_blau20

1050

41

149

12

30

11

28

28

32

21

30

68

33

46

31

trox_blau20

1050

57

204

23

39

20

37

52

41

38

39

127

42

86

40

trox_blau20

1050

72

260

36

46

31

44

84

47

62

45

206

49

138

47

trox_blau20

1200

30

106

6

19

5

17

14

20

10

18

34

22

23

20

trox_blau20

1200

45

163

12

31

11

29

31

32

23

30

79

34

53

32

trox_blau20

1200

61

220

22

39

19

37

57

41

41

39

144

43

96

40

trox_blau20

1200

77

277

35

46

30

44

90

47

64

45

228

49

151

47

trox_blau20

1350

33

120

6

20

5

18

16

22

12

20

42

24

28

21

trox_blau20

1350

49

177

13

31

11

29

35

33

25

31

92

35

60

33

trox_blau20

1350

65

235

22

39

18

37

61

41

43

39

160

43

106

41

trox_blau20

1350

81

292

34

45

28

44

95

47

66

45

248

49

163

47

trox_blau20

1500

37

133

7

22

6

20

19

24

14

21

51

25

34

23

trox_blau20

1500

53

191

14

32

11

30

39

34

27

32

105

36

69

33

trox_blau20

1500

69

249

23

39

18

38

67

41

46

39

178

43

116

41

trox_blau20

1500

85

307

34

45

27

43

101

47

70

45

271

49

177

47

trox_blau20

1650

41

146

4

17

4

16

8

19

6

17

18

20

13

18

trox_blau20

1650

65

233

11

31

10

29

20

32

16

30

45

33

31

31

trox_blau20

1650

89

320

19

40

18

38

38

41

29

39

84

42

58

40

trox_blau20

1650

113

407

31

46

28

45

60

48

47

46

135

49

94

47

trox_blau20

1800

44

160

5

19

4

17

9

20

7

18

21

21

14

19

trox_blau20

1800

69

248

11

31

9

29

21

32

16

30

49

34

34

32

trox_blau20

1800

93

337

19

40

17

38

39

41

30

39

90

42

62

40

trox_blau20

1800

118

425

30

46

27

45

62

48

47

46

143

49

98

47

trox_blau20

1950

48

173

5

20

4

18

10

21

8

19

24

22

16

20

trox_blau20

1950

73

262

11

31

9

30

23

33

17

31

54

34

37

32

trox_blau20

1950

98

352

18

40

16

38

40

41

30

39

96

43

65

40

trox_blau20

1950

123

441

29

46

25

44

63

47

47

45

151

49

102

47

PL35-3, nawiew powietrza, wypływ naprzemienny poziomy, poziom mocy akustycznej i strata ciśnienia trox_blau20 Długość nominalna V V Położenie przepustnicy Położenie przepustnicy Położenie przepustnicy Położenie przepustnicy Położenie przepustnicy Położenie przepustnicy Położenie przepustnicy Położenie przepustnicy Położenie przepustnicy Położenie przepustnicy Położenie przepustnicy Położenie przepustnicy trox_blau20 Długość nominalna V V 45° 45° 45° 45° 90° 90° 90° 90° trox_blau20 Długość nominalna V V D = 138 D = 138 D = 158 D = 158 D = 138 D = 138 D = 158 D = 158 D = 138 D = 138 D = 158 D = 158 trox_blau20 Długość nominalna V V Δpt LWA Δpt LWA Δpt LWA Δpt LWA Δpt LWA Δpt LWA trox_blau20 Długość nominalna l/s m³/h Pa dB(A) Pa dB(A) Pa dB(A) Pa dB(A) Pa dB(A) Pa dB(A) trox_blau20

600

22

80

5

<15

5

<15

8

<15

6

<15

15

16

10

<15

trox_blau20

600

39

140

15

28

13

26

24

30

19

27

44

32

31

29

trox_blau20

600

55

199

29

38

27

36

48

40

38

37

89

42

62

39

trox_blau20

600

72

259

49

46

45

44

81

47

63

45

151

49

104

46

trox_blau20

750

28

100

6

16

5

<15

10

18

8

15

21

20

14

17

trox_blau20

750

44

160

14

29

12

27

26

31

19

28

53

33

35

30

trox_blau20

750

61

221

26

38

23

36

49

40

36

37

100

42

66

39

trox_blau20

750

78

281

42

45

37

43

79

47

58

44

161

49

106

46

trox_blau20

900

33

120

6

19

5

16

13

21

9

18

28

23

18

20

trox_blau20

900

50

180

14

30

12

28

29

32

21

30

63

35

40

32

trox_blau20

900

66

239

24

38

20

36

51

40

36

38

111

43

71

40

trox_blau20

900

83

299

38

44

31

42

80

47

56

44

173

49

110

46

trox_blau20

1050

39

140

7

21

6

19

16

24

11

21

37

26

23

23

trox_blau20

1050

55

198

14

31

12

29

33

33

22

31

74

36

46

33

trox_blau20

1050

71

257

23

38

19

36

55

41

37

38

123

43

77

40

trox_blau20

1050

88

316

35

44

28

42

82

47

56

44

186

49

116

46

trox_blau20

1200

44

160

8

23

7

21

20

26

14

23

47

28

29

25

trox_blau20

1200

60

216

15

32

12

29

37

35

24

32

85

37

53

34

trox_blau20

1200

76

273

23

38

18

36

58

41

39

38

136

44

84

41

trox_blau20

1200

92

330

34

44

26

41

85

46

56

44

198

49

122

46

trox_blau20

1350

50

180

9

25

7

23

25

28

16

25

58

31

36

28

trox_blau20

1350

65

234

16

33

12

30

41

36

27

33

99

38

60

35

trox_blau20

1350

80

289

23

39

18

36

63

42

41

39

150

44

91

41

trox_blau20

1350

96

344

33

43

25

41

89

46

57

43

212

49

129

46

trox_blau20

1500

55

200

11

27

8

24

29

30

19

27

71

33

43

29

trox_blau20

1500

70

252

16

33

12

31

46

37

30

34

112

39

68

36

trox_blau20

1500

84

304

24

39

18

36

67

42

43

39

163

45

99

41

trox_blau20

1500

99

356

32

43

24

41

92

46

59

43

224

49

135

46

trox_blau20

1650

61

220

6

22

5

20

12

24

9

22

24

26

16

23

trox_blau20

1650

86

309

12

32

10

30

23

34

17

31

48

36

31

33

trox_blau20

1650

111

399

19

39

16

37

38

41

27

38

79

43

51

40

trox_blau20

1650

136

489

28

45

24

42

56

47

41

44

118

49

77

46

trox_blau20

1800

67

240

6

23

5

21

13

26

9

23

28

28

18

25

trox_blau20

1800

91

328

12

32

10

30

24

35

17

32

52

37

33

34

trox_blau20

1800

116

417

18

39

16

37

39

41

27

39

84

44

54

41

trox_blau20

1800

140

505

27

44

23

42

57

47

40

44

123

49

79

46

trox_blau20

1950

72

259

7

25

6

22

15

27

10

24

32

29

20

26

trox_blau20

1950

96

346

12

33

10

31

26

35

18

32

57

38

36

35

trox_blau20

1950

120

432

18

39

15

37

40

41

28

39

89

44

56

41

trox_blau20

1950

144

519

26

44

21

42

58

47

40

44

128

49

81

46

PL35-4, nawiew powietrza, wypływ naprzemienny poziomy, poziom mocy akustycznej i strata ciśnienia trox_blau20 Długość nominalna V V Położenie przepustnicy Położenie przepustnicy Położenie przepustnicy Położenie przepustnicy Położenie przepustnicy Położenie przepustnicy Położenie przepustnicy Położenie przepustnicy Położenie przepustnicy Położenie przepustnicy Położenie przepustnicy Położenie przepustnicy trox_blau20 Długość nominalna V V 45° 45° 45° 45° 90° 90° 90° 90° trox_blau20 Długość nominalna V V D = 158 D = 158 D = 198 D = 198 D = 158 D = 158 D = 198 D = 198 D = 158 D = 158 D = 198 D = 198 trox_blau20 Długość nominalna V V Δpt LWA Δpt LWA Δpt LWA Δpt LWA Δpt LWA Δpt LWA trox_blau20 Długość nominalna l/s m³/h Pa dB(A) Pa dB(A) Pa dB(A) Pa dB(A) Pa dB(A) Pa dB(A) trox_blau20

600

30

106

4

16

4

<15

8

17

5

<15

14

18

8

<15

trox_blau20

600

48

173

11

30

9

26

20

31

12

27

37

32

19

28

trox_blau20

600

67

240

20

40

16

36

37

41

23

36

70

42

36

37

trox_blau20

600

85

307

33

47

26

43

60

48

37

43

114

49

59

44

trox_blau20

750

37

133

5

19

4

<15

10

20

6

16

20

22

10

17

trox_blau20

750

56

203

11

31

8

27

23

33

13

28

46

34

23

29

trox_blau20

750

76

272

20

40

15

36

41

41

23

36

83

42

41

37

trox_blau20

750

95

342

31

47

23

42

65

48

37

43

131

49

64

44

trox_blau20

900

44

160

6

22

4

17

13

23

7

18

28

24

13

19

trox_blau20

900

64

231

12

32

8

28

28

34

15

29

58

35

27

30

trox_blau20

900

84

303

21

40

14

36

47

42

25

37

99

43

46

38

trox_blau20

900

104

374

31

46

21

42

72

48

38

43

151

49

70

44

trox_blau20

1050

52

186

7

24

5

19

17

25

9

20

37

27

17

22

trox_blau20

1050

72

258

13

33

9

29

33

35

16

30

70

36

32

31

trox_blau20

1050

92

330

22

40

14

36

53

42

27

37

115

43

52

38

trox_blau20

1050

112

402

32

46

20

42

78

48

39

43

170

49

76

44

trox_blau20

1200

59

213

8

26

5

21

22

27

11

22

47

29

21

24

trox_blau20

1200

79

285

15

34

9

30

38

36

18

31

84

37

37

32

trox_blau20

1200

99

356

23

41

14

36

59

42

29

37

131

44

58

39

trox_blau20

1200

119

428

33

46

20

41

85

48

41

43

189

49

83

44

trox_blau20

1350

67

240

10

27

6

23

26

29

13

24

59

31

26

25

trox_blau20

1350

86

310

16

35

9

30

44

37

21

32

99

38

43

33

trox_blau20

1350

106

381

24

41

14

36

66

43

31

38

148

44

64

39

trox_blau20

1350

126

452

34

46

20

41

93

48

43

43

208

49

90

44

trox_blau20

1500

74

266

12

29

6

24

32

31

15

26

72

32

31

27

trox_blau20

1500

93

336

18

36

10

31

50

38

23

32

114

39

49

34

trox_blau20

1500

113

405

26

41

14

36

73

43

34

38

166

44

71

39

trox_blau20

1500

132

475

36

46

20

41

101

48

46

42

228

49

98

44

trox_blau20

1650

81

293

6

23

4

19

12

24

7

20

24

26

12

21

trox_blau20

1650

115

413

11

33

8

29

23

34

13

30

47

36

22

31

trox_blau20

1650

148

534

18

41

12

36

38

42

21

37

79

43

37

38

trox_blau20

1650

182

655

26

46

19

42

57

48

31

43

118

49

56

44

trox_blau20

1800

89

319

6

24

4

20

13

26

7

21

28

27

13

22

trox_blau20

1800

122

441

11

34

8

29

25

35

13

30

53

36

25

31

trox_blau20

1800

156

562

18

41

12

36

41

42

21

37

85

43

40

38

trox_blau20

1800

190

683

26

46

18

42

60

48

31

43

126

49

58

44

trox_blau20

1950

96

346

7

25

5

21

15

27

8

22

32

28

15

23

trox_blau20

1950

130

467

12

34

8

30

27

36

14

31

58

37

27

32

trox_blau20

1950

163

588

18

41

12

36

43

42

22

37

92

44

42

38

trox_blau20

1950

197

709

26

46

17

42

62

48

32

43

134

49

61

44

PL35-1, nawiew powietrza, wypływ naprzemienny poziomy, poziom mocy akustycznej i strata ciśnienia

Długość nominalna V Położenie przepustnicy
Długość nominalna V 45° 90°
Długość nominalna V D = 98 D = 123 D = 98 D = 123 D = 98 D = 123
Długość nominalna V Δpt LWA Δpt LWA Δpt LWA Δpt LWA Δpt LWA Δpt LWA
Długość nominalna l/s m³/h Pa dB(A) Pa dB(A) Pa dB(A) Pa dB(A) Pa dB(A) Pa dB(A)

600

7

27

3

<15

3

<15

4

<15

3

<15

7

<15

4

<15

600

17

60

14

28

12

25

21

28

15

26

32

29

19

26

600

26

93

33

40

29

37

49

40

35

38

76

41

46

38

600

35

126

61

48

52

46

90

48

64

46

139

49

84

46

750

9

33

4

<15

3

<15

6

<15

4

<15

9

<15

5

<15

750

19

70

14

28

11

26

23

29

15

26

38

30

21

27

750

29

106

31

39

25

37

52

40

33

37

87

41

48

38

750

39

142

56

47

45

45

92

48

60

45

156

49

86

46

900

11

40

4

<15

3

<15

7

<15

4

<15

12

<15

6

<15

900

22

79

14

29

11

26

25

29

15

27

45

30

23

27

900

33

118

31

39

24

37

56

40

34

38

100

41

51

38

900

44

157

55

47

41

45

99

48

59

45

177

49

90

46

1050

13

47

5

<15

3

<15

8

<15

5

<15

15

<15

8

<15

1050

24

88

15

29

11

26

29

30

16

27

53

31

26

28

1050

36

129

31

39

22

37

61

40

34

38

113

41

55

38

1050

47

170

54

47

39

44

106

48

59

45

197

49

96

46

1200

15

53

5

<15

4

<15

10

<15

6

<15

19

15

9

<15

1200

27

96

16

29

11

27

32

31

17

28

62

32

29

28

1200

39

140

32

40

22

37

67

41

36

38

129

42

61

38

1200

51

183

55

47

37

44

115

48

61

45

221

49

104

46

1350

17

60

6

<15

4

<15

12

16

6

<15

24

17

11

<15

1350

29

105

17

30

11

27

37

31

19

28

71

32

33

29

1350

42

150

34

40

22

37

74

41

38

38

145

42

66

39

1350

54

195

57

47

36

44

125

48

64

45

245

49

112

46

1500

18

67

7

16

4

<15

15

17

7

<15

28

18

13

<15

1500

31

113

18

30

11

28

41

32

20

28

81

33

37

29

1500

44

160

36

40

22

37

81

41

40

38

161

42

72

39

1500

57

206

59

47

36

44

135

48

66

45

268

49

120

46

1650

20

73

4

<15

3

<15

6

<15

4

<15

10

<15

6

<15

1650

38

136

12

30

9

27

20

30

13

28

35

31

18

28

1650

55

198

25

40

19

37

42

41

26

38

73

42

39

39

1650

73

261

42

47

33

45

73

48

45

45

126

49

67

46

1800

22

80

4

<15

3

<15

7

<15

4

<15

12

15

6

<15

1800

40

144

12

30

9

27

21

31

13

28

38

32

19

29

1800

58

209

24

40

19

37

44

41

26

38

78

42

40

39

1800

76

273

42

47

31

45

75

48

45

45

134

49

68

46

1950

24

86

4

<15

3

<15

8

16

5

<15

13

16

7

<15

1950

42

153

12

30

9

28

23

31

13

28

41

32

21

29

1950

61

219

25

40

18

37

46

41

27

38

84

42

42

39

1950

79

285

41

47

30

45

78

48

45

45

142

49

71

46


PL35-2, nawiew powietrza, wypływ naprzemienny poziomy, poziom mocy akustycznej i strata ciśnienia

Długość nominalna V Położenie przepustnicy
Długość nominalna V 45° 90°
Długość nominalna V D = 123 D = 138 D = 123 D = 138 D = 123 D = 138
Długość nominalna V Δpt LWA Δpt LWA Δpt LWA Δpt LWA Δpt LWA Δpt LWA
Długość nominalna l/s m³/h Pa dB(A) Pa dB(A) Pa dB(A) Pa dB(A) Pa dB(A) Pa dB(A)

600

15

53

4

<15

4

<15

6

<15

5

<15

11

<15

8

<15

600

28

102

13

28

12

27

21

29

17

27

39

30

29

28

600

42

150

28

39

27

38

44

40

37

38

85

41

62

39

600

55

199

49

47

46

45

77

48

64

46

148

49

109

47

750

18

67

4

<15

4

<15

7

<15

6

<15

15

<15

11

<15

750

33

118

12

29

11

27

22

30

18

28

47

31

33

29

750

47

170

25

39

23

37

45

40

36

38

97

41

68

39

750

61

221

42

47

39

45

77

48

60

46

165

49

116

47

900

22

80

5

<15

4

<15

9

16

7

<15

21

18

14

15

900

37

134

12

30

11

28

25

31

19

29

57

32

39

30

900

52

188

23

39

21

37

49

40

37

38

112

42

77

40

900

67

242

39

46

34

45

80

48

61

46

186

49

127

47

1050

26

93

5

17

4

15

11

18

8

16

27

20

18

18

1050

41

149

12

30

11

28

28

32

21

30

68

33

46

31

1050

57

204

23

39

20

37

52

41

38

39

127

42

86

40

1050

72

260

36

46

31

44

84

47

62

45

206

49

138

47

1200

30

106

6

19

5

17

14

20

10

18

34

22

23

20

1200

45

163

12

31

11

29

31

32

23

30

79

34

53

32

1200

61

220

22

39

19

37

57

41

41

39

144

43

96

40

1200

77

277

35

46

30

44

90

47

64

45

228

49

151

47

1350

33

120

6

20

5

18

16

22

12

20

42

24

28

21

1350

49

177

13

31

11

29

35

33

25

31

92

35

60

33

1350

65

235

22

39

18

37

61

41

43

39

160

43

106

41

1350

81

292

34

45

28

44

95

47

66

45

248

49

163

47

1500

37

133

7

22

6

20

19

24

14

21

51

25

34

23

1500

53

191

14

32

11

30

39

34

27

32

105

36

69

33

1500

69

249

23

39

18

38

67

41

46

39

178

43

116

41

1500

85

307

34

45

27

43

101

47

70

45

271

49

177

47

1650

41

146

4

17

4

16

8

19

6

17

18

20

13

18

1650

65

233

11

31

10

29

20

32

16

30

45

33

31

31

1650

89

320

19

40

18

38

38

41

29

39

84

42

58

40

1650

113

407

31

46

28

45

60

48

47

46

135

49

94

47

1800

44

160

5

19

4

17

9

20

7

18

21

21

14

19

1800

69

248

11

31

9

29

21

32

16

30

49

34

34

32

1800

93

337

19

40

17

38

39

41

30

39

90

42

62

40

1800

118

425

30

46

27

45

62

48

47

46

143

49

98

47

1950

48

173

5

20

4

18

10

21

8

19

24

22

16

20

1950

73

262

11

31

9

30

23

33

17

31

54

34

37

32

1950

98

352

18

40

16

38

40

41

30

39

96

43

65

40

1950

123

441

29

46

25

44

63

47

47

45

151

49

102

47


PL35-3, nawiew powietrza, wypływ naprzemienny poziomy, poziom mocy akustycznej i strata ciśnienia

Długość nominalna V Położenie przepustnicy
Długość nominalna V 45° 90°
Długość nominalna V D = 138 D = 158 D = 138 D = 158 D = 138 D = 158
Długość nominalna V Δpt LWA Δpt LWA Δpt LWA Δpt LWA Δpt LWA Δpt LWA
Długość nominalna l/s m³/h Pa dB(A) Pa dB(A) Pa dB(A) Pa dB(A) Pa dB(A) Pa dB(A)

600

22

80

5

<15

5

<15

8

<15

6

<15

15

16

10

<15

600

39

140

15

28

13

26

24

30

19

27

44

32

31

29

600

55

199

29

38

27

36

48

40

38

37

89

42

62

39

600

72

259

49

46

45

44

81

47

63

45

151

49

104

46

750

28

100

6

16

5

<15

10

18

8

15

21

20

14

17

750

44

160

14

29

12

27

26

31

19

28

53

33

35

30

750

61

221

26

38

23

36

49

40

36

37

100

42

66

39

750

78

281

42

45

37

43

79

47

58

44

161

49

106

46

900

33

120

6

19

5

16

13

21

9

18

28

23

18

20

900

50

180

14

30

12

28

29

32

21

30

63

35

40

32

900

66

239

24

38

20

36

51

40

36

38

111

43

71

40

900

83

299

38

44

31

42

80

47

56

44

173

49

110

46

1050

39

140

7

21

6

19

16

24

11

21

37

26

23

23

1050

55

198

14

31

12

29

33

33

22

31

74

36

46

33

1050

71

257

23

38

19

36

55

41

37

38

123

43

77

40

1050

88

316

35

44

28

42

82

47

56

44

186

49

116

46

1200

44

160

8

23

7

21

20

26

14

23

47

28

29

25

1200

60

216

15

32

12

29

37

35

24

32

85

37

53

34

1200

76

273

23

38

18

36

58

41

39

38

136

44

84

41

1200

92

330

34

44

26

41

85

46

56

44

198

49

122

46

1350

50

180

9

25

7

23

25

28

16

25

58

31

36

28

1350

65

234

16

33

12

30

41

36

27

33

99

38

60

35

1350

80

289

23

39

18

36

63

42

41

39

150

44

91

41

1350

96

344

33

43

25

41

89

46

57

43

212

49

129

46

1500

55

200

11

27

8

24

29

30

19

27

71

33

43

29

1500

70

252

16

33

12

31

46

37

30

34

112

39

68

36

1500

84

304

24

39

18

36

67

42

43

39

163

45

99

41

1500

99

356

32

43

24

41

92

46

59

43

224

49

135

46

1650

61

220

6

22

5

20

12

24

9

22

24

26

16

23

1650

86

309

12

32

10

30

23

34

17

31

48

36

31

33

1650

111

399

19

39

16

37

38

41

27

38

79

43

51

40

1650

136

489

28

45

24

42

56

47

41

44

118

49

77

46

1800

67

240

6

23

5

21

13

26

9

23

28

28

18

25

1800

91

328

12

32

10

30

24

35

17

32

52

37

33

34

1800

116

417

18

39

16

37

39

41

27

39

84

44

54

41

1800

140

505

27

44

23

42

57

47

40

44

123

49

79

46

1950

72

259

7

25

6

22

15

27

10

24

32

29

20

26

1950

96

346

12

33

10

31

26

35

18

32

57

38

36

35

1950

120

432

18

39

15

37

40

41

28

39

89

44

56

41

1950

144

519

26

44

21

42

58

47

40

44

128

49

81

46


PL35-4, nawiew powietrza, wypływ naprzemienny poziomy, poziom mocy akustycznej i strata ciśnienia

Długość nominalna V Położenie przepustnicy
Długość nominalna V 45° 90°
Długość nominalna V D = 158 D = 198 D = 158 D = 198 D = 158 D = 198
Długość nominalna V Δpt LWA Δpt LWA Δpt LWA Δpt LWA Δpt LWA Δpt LWA
Długość nominalna l/s m³/h Pa dB(A) Pa dB(A) Pa dB(A) Pa dB(A) Pa dB(A) Pa dB(A)

600

30

106

4

16

4

<15

8

17

5

<15

14

18

8

<15

600

48

173

11

30

9

26

20

31

12

27

37

32

19

28

600

67

240

20

40

16

36

37

41

23

36

70

42

36

37

600

85

307

33

47

26

43

60

48

37

43

114

49

59

44

750

37

133

5

19

4

<15

10

20

6

16

20

22

10

17

750

56

203

11

31

8

27

23

33

13

28

46

34

23

29

750

76

272

20

40

15

36

41

41

23

36

83

42

41

37

750

95

342

31

47

23

42

65

48

37

43

131

49

64

44

900

44

160

6

22

4

17

13

23

7

18

28

24

13

19

900

64

231

12

32

8

28

28

34

15

29

58

35

27

30

900

84

303

21

40

14

36

47

42

25

37

99

43

46

38

900

104

374

31

46

21

42

72

48

38

43

151

49

70

44

1050

52

186

7

24

5

19

17

25

9

20

37

27

17

22

1050

72

258

13

33

9

29

33

35

16

30

70

36

32

31

1050

92

330

22

40

14

36

53

42

27

37

115

43

52

38

1050

112

402

32

46

20

42

78

48

39

43

170

49

76

44

1200

59

213

8

26

5

21

22

27

11

22

47

29

21

24

1200

79

285

15

34

9

30

38

36

18

31

84

37

37

32

1200

99

356

23

41

14

36

59

42

29

37

131

44

58

39

1200

119

428

33

46

20

41

85

48

41

43

189

49

83

44

1350

67

240

10

27

6

23

26

29

13

24

59

31

26

25

1350

86

310

16

35

9

30

44

37

21

32

99

38

43

33

1350

106

381

24

41

14

36

66

43

31

38

148

44

64

39

1350

126

452

34

46

20

41

93

48

43

43

208

49

90

44

1500

74

266

12

29

6

24

32

31

15

26

72

32

31

27

1500

93

336

18

36

10

31

50

38

23

32

114

39

49

34

1500

113

405

26

41

14

36

73

43

34

38

166

44

71

39

1500

132

475

36

46

20

41

101

48

46

42

228

49

98

44

1650

81

293

6

23

4

19

12

24

7

20

24

26

12

21

1650

115

413

11

33

8

29

23

34

13

30

47

36

22

31

1650

148

534

18

41

12

36

38

42

21

37

79

43

37

38

1650

182

655

26

46

19

42

57

48

31

43

118

49

56

44

1800

89

319

6

24

4

20

13

26

7

21

28

27

13

22

1800

122

441

11

34

8

29

25

35

13

30

53

36

25

31

1800

156

562

18

41

12

36

41

42

21

37

85

43

40

38

1800

190

683

26

46

18

42

60

48

31

43

126

49

58

44

1950

96

346

7

25

5

21

15

27

8

22

32

28

15

23

1950

130

467

12

34

8

30

27

36

14

31

58

37

27

32

1950

163

588

18

41

12

36

43

42

22

37

92

44

42

38

1950

197

709

26

46

17

42

62

48

32

43

134

49

61

44


Nawiewniki szczelinowe Typ PL35, z ręcznie, indywidualnie przestawianymi kierownicami powietrza, 1, 2, 3 lub 4 szczeliny.

Wypływ powietrza może być naprzemienny poziomy, naprzemienny skośny, pionowy, jednostronny poziomy w lewo, jednostronny poziomy w prawo.

Nawiewniki szczelinowe przeznaczone są do montażu w sufitach podwieszonych, odpowiednie do nawiewu i wywiewu powietrza. Gotowy do montażu element składający się z szyny czołowej nawiewnika z czarnymi, szarymi lub białymi (do wyboru) kierownicami powietrza.

Warianty ze skrzynką rozprężną posiadają 1 lub 2 króćce (powyżej długości 1200 mm 3 króćce); skrzynki umieszczone symetrycznie mogą mieć boczne lub górne podłączenie króćca, skrzynki umieszczone asymetrycznie mają tylko boczne podłączenie króćca.

Skrzynki rozprężne wyposażone są w 4 uchwyty do zawieszenia.

Szyna czołowa nawiewnika może być demontowalna lub niedemontowalna.

Króćce przyłączne dopasowane do połączeń z przewodami okrągłymi zgodnymi z wymogami norm PN-EN 1506 lub PN-EN 13180. Poziom mocy akustycznej szumu przepływu zmierzono w komorze pogłosowej zgodnie z normą PN-EN ISO 5135.

Cechy charakterystyczne

 • Jednolity model wypływu dzięki indukcji powietrza z pomieszczenia zapobiega zanieczyszczeniom sufitu
 • Regulowane ręcznie kierownice pozwalają uzyskać poziomy, skośny lub pionowy wypływ powietrza
 • Komfortowy klimat dzięki wysokiej indukcji powietrza oraz gwałtownemu spadkowi prędkości strumienia i różnicy temperatury pomiędzy nawiewanym powietrzem, a powietrzem w pomieszczeniu.
 • Atrakcyjny wygląd dzięki wykonaniu z anodowanego aluminium w kolorze naturalnym lub lakierowaniu proszkowemu (dowolny kolor z palety RAL CLASSIC)
 • Szyna czołowa nawiewnika została zoptymalizowana pod kątem niskiego poziomu mocy akustycznej przy maksymalnym strumieniu objętości powietrza
 • Odpowiednie do aranżacji liniowych

Materiały

 • Szyna czołowa nawiewnika z wytłoczonych aluminiowych profili
 • Kierownice powietrza wykonane z niepalnego tworzywa ABS, UL 94, V-0
 • Skrzynka rozprężna z blachy stalowej ocynkowanej
 • Płytki końcowe i kątowniki końcowe wykonane z aluminium
 • Uszczelka wargowa wykonana z gumy
 • Wykładzina z wełny mineralnej z winylową pianką o zamkniętych komórkach
 • Szyna czołowa nawiewnika z anodowanego aluminium, E6-C-0, kolor naturalnego aluminium
 • P1: Lakierowane proszkowo, dowolny kolor RAL CLASSIC
 • Kierownice powietrza zbliżone do RAL 9005, czarne
 • G: Kierownice powietrza zbliżone do RAL 9006, szare
 • W: Kierownice powietrza zbliżone do RAL 9010, białe


Wełna mineralna

 • W miejscach styczności wełny mineralnej z powietrzem jest ona pokryta włóknem szklanym w celu ochrony przed erozją przy prędkości powietrza do 20 m/s
 • Zgodnie z PN-EN 13501, klasa ogniowa A1, niepalna
 • Znak jakości RAL-GZ 388
 • Biodegradowalna w rozumieniu TRGS 905 (Zasady techniczne dla preparatów niebezpiecznych) oraz dyrektywy EU 97/69/EC
 • Obojętna na rozwój grzybów i bakterii

Wariant wykonania

Szyna czołowa nawiewnika

 • Anodowane, naturalne aluminium E6-C-0
 • P1: Lakierowane proszkowo RAL 9010, biały, stopień połysku 50%
 • P1: Lakierowane proszkowo na RAL 9006, białe aluminium, stopień połysku 30 %
 • P1: Lakierowane proszkowo na dowolny kolor RAL CLASSIC, stopień połysku 70 %

Dane techniczne

 • Długość nominalna: 600 – 1950 mm, w odstępach co 150 mm
 • Ilość szczelin: 1, 2, 3 lub 4
 • Minimalny strumień objętości powietrza, przy ΔtZ = –10 K: 7 l/s lub 27 m³/h
 • Maksymalny strumień objętości powietrza, przy LWA ≅ 50 dB(A): 197 l/s or 709 m³/h
 • Różnica temperatury pomiędzy powietrzem nawiewanym, a powietrzem w pomieszczeniu: –10 do +10 K

Parametry

 • V _______________________ [m³/h]
 • Δpt _______________________ [Pa]

Poziom mocy akustycznej

 • LWA _______________________ [dB(A)]

Nawiewniki szczelinowe Typ PL35, z ręcznie, indywidualnie przestawianymi kierownicami powietrza, 1, 2, 3 lub 4 szczeliny.

Wypływ powietrza może być naprzemienny poziomy, naprzemienny skośny, pionowy, jednostronny poziomy w lewo, jednostronny poziomy w prawo.

Nawiewniki szczelinowe przeznaczone są do montażu w sufitach podwieszonych, odpowiednie do nawiewu i wywiewu powietrza. Gotowy do montażu element składający się z szyny czołowej nawiewnika z czarnymi, szarymi lub białymi (do wyboru) kierownicami powietrza.

Warianty ze skrzynką rozprężną posiadają 1 lub 2 króćce (powyżej długości 1200 mm 3 króćce); skrzynki umieszczone symetrycznie mogą mieć boczne lub górne podłączenie króćca, skrzynki umieszczone asymetrycznie mają tylko boczne podłączenie króćca.

Skrzynki rozprężne wyposażone są w 4 uchwyty do zawieszenia.

Szyna czołowa nawiewnika może być demontowalna lub niedemontowalna.

Króćce przyłączne dopasowane do połączeń z przewodami okrągłymi zgodnymi z wymogami norm PN-EN 1506 lub PN-EN 13180. Poziom mocy akustycznej szumu przepływu zmierzono w komorze pogłosowej zgodnie z normą PN-EN ISO 5135.

Cechy charakterystyczne

 • Jednolity model wypływu dzięki indukcji powietrza z pomieszczenia zapobiega zanieczyszczeniom sufitu
 • Regulowane ręcznie kierownice pozwalają uzyskać poziomy, skośny lub pionowy wypływ powietrza
 • Komfortowy klimat dzięki wysokiej indukcji powietrza oraz gwałtownemu spadkowi prędkości strumienia i różnicy temperatury pomiędzy nawiewanym powietrzem, a powietrzem w pomieszczeniu.
 • Atrakcyjny wygląd dzięki wykonaniu z anodowanego aluminium w kolorze naturalnym lub lakierowaniu proszkowemu (dowolny kolor z palety RAL CLASSIC)
 • Szyna czołowa nawiewnika została zoptymalizowana pod kątem niskiego poziomu mocy akustycznej przy maksymalnym strumieniu objętości powietrza
 • Odpowiednie do aranżacji liniowych

Materiały

 • Szyna czołowa nawiewnika z wytłoczonych aluminiowych profili
 • Kierownice powietrza wykonane z niepalnego tworzywa ABS, UL 94, V-0
 • Skrzynka rozprężna z blachy stalowej ocynkowanej
 • Płytki końcowe i kątowniki końcowe wykonane z aluminium
 • Uszczelka wargowa wykonana z gumy
 • Wykładzina z wełny mineralnej z winylową pianką o zamkniętych komórkach
 • Szyna czołowa nawiewnika z anodowanego aluminium, E6-C-0, kolor naturalnego aluminium
 • P1: Lakierowane proszkowo, dowolny kolor RAL CLASSIC
 • Kierownice powietrza zbliżone do RAL 9005, czarne
 • G: Kierownice powietrza zbliżone do RAL 9006, szare
 • W: Kierownice powietrza zbliżone do RAL 9010, białe


Wełna mineralna

 • W miejscach styczności wełny mineralnej z powietrzem jest ona pokryta włóknem szklanym w celu ochrony przed erozją przy prędkości powietrza do 20 m/s
 • Zgodnie z PN-EN 13501, klasa ogniowa A1, niepalna
 • Znak jakości RAL-GZ 388
 • Biodegradowalna w rozumieniu TRGS 905 (Zasady techniczne dla preparatów niebezpiecznych) oraz dyrektywy EU 97/69/EC
 • Obojętna na rozwój grzybów i bakterii

Wariant wykonania

Szyna czołowa nawiewnika

 • Anodowane, naturalne aluminium E6-C-0
 • P1: Lakierowane proszkowo RAL 9010, biały, stopień połysku 50%
 • P1: Lakierowane proszkowo na RAL 9006, białe aluminium, stopień połysku 30 %
 • P1: Lakierowane proszkowo na dowolny kolor RAL CLASSIC, stopień połysku 70 %

Dane techniczne

 • Długość nominalna: 600 – 1950 mm, w odstępach co 150 mm
 • Ilość szczelin: 1, 2, 3 lub 4
 • Minimalny strumień objętości powietrza, przy ΔtZ = –10 K: 7 l/s lub 27 m³/h
 • Maksymalny strumień objętości powietrza, przy LWA ≅ 50 dB(A): 197 l/s or 709 m³/h
 • Różnica temperatury pomiędzy powietrzem nawiewanym, a powietrzem w pomieszczeniu: –10 do +10 K

Parametry

 • V _______________________ [m³/h]
 • Δpt _______________________ [Pa]

Poziom mocy akustycznej

 • LWA _______________________ [dB(A)]

Tekst ten dotyczy podstawowego wariantu wykonania urządzenia. Tekst dla innych wariantów wykonania może być wygenerowany w języku angielskim w programie Easy Product Finder.

Warianty wykonania, Wymiary i ciężary

 • Wymiary i ciężary
trox_blau20 Długość nominalna L₁ trox_blau20 Długość nominalna mm trox_blau20

600

600

trox_blau20

700

700

trox_blau20

800

800

trox_blau20

900

900

trox_blau20

1000

1000

trox_blau20

1100

1100

trox_blau20

1200

1200

trox_blau20

1300

1300

trox_blau20

1400

1400

trox_blau20

1500

1500

trox_blau20

1600

1600

trox_blau20

1700

1700

trox_blau20

1800

1800

trox_blau20

1900

1900

trox_blau20

2000

2000

trox_blau20 Wariant Z rozszerzonym profilem trox_blau20 Wariant P trox_blau20 Wariant mm trox_blau20

trox_blau20

trox_blau20 Wariant P P E E trox_blau20 Wariant Bez rozszerzonego profilu Z rozszerzonym profilem Bez rozszerzonego profilu Z rozszerzonym profilem trox_blau20

PL35-1

35

55

110

100

trox_blau20

PL35-2

62

82

110

100

trox_blau20

PL35-3

89

109

110

100

trox_blau20

PL35-4

116

136

110

100

trox_blau20 Wariant B3 H4 R M A O trox_blau20

PL35-1-HS / HA

70

120

100

18

110


trox_blau20

PL35-2-HS / HA

100

150

115

35

140


trox_blau20

PL35-1-VS

138

150


18

178


trox_blau20

PL35-2-VS

138

150


35

178


trox_blau20

PL35-1-PF-HA


54

trox_blau20

PL35-2-PF-HA


67

trox_blau20

PL35-1-SF-HA


50

trox_blau20

PL35-2-SF-HA


63

trox_blau20 Wariant ∅D C trox_blau20

PL35-1

78

42

trox_blau20

PL35-1

98

50

trox_blau20

PL35-2

98

50

trox_blau20

PL35-2

123

48

Ciężar trox_blau20 Wariant skrzynki rozprężnej Wariant kg/m trox_blau20

Szyna czołowa nawiewnika

PL35-1

0,5

trox_blau20

Szyna czołowa nawiewnika

PL35-2

0,8

trox_blau20

Skrzynka rozprężna HS/HA

PL35-1

2,4

trox_blau20

Skrzynka rozprężna HS/HA

PL35-2

3,4

trox_blau20

Skrzynka rozprężna VS

PL35-1

2,9

trox_blau20

Skrzynka rozprężna VS

PL35-2

2,8

Ciężar całkowity = ciężar szyny czołowej + ciężar skrzynki rozprężnej

Wymiary [mm] trox_blau20 Długość nominalna L₁ L₃ trox_blau20


trox_blau20


trox_blau20


trox_blau20


trox_blau20


trox_blau20


trox_blau20


trox_blau20


trox_blau20


trox_blau20


trox_blau20


trox_blau20


trox_blau20


trox_blau20


trox_blau20


trox_blau20 Wariant Bez rozszerzonego profilu Z rozszerzonym profilem trox_blau20 Wariant P P trox_blau20 Wariant mm mm trox_blau20


trox_blau20


trox_blau20 Wariant Bez rozszerzonego profilu Z rozszerzonym profilem trox_blau20 Wariant P P trox_blau20 Wariant mm mm trox_blau20

PL35-1

18

38

trox_blau20

PL35-2

35

55

Długość nominalna

Długość nominalna L₁
Długość nominalna mm

600

600

700

700

800

800

900

900

1000

1000

1100

1100

1200

1200

1300

1300

1400

1400

1500

1500

1600

1600

1700

1700

1800

1800

1900

1900

2000

2000


Wariant

Wariant Z rozszerzonym profilem
Wariant P
Wariant mm

Wariant

Wariant P E
Wariant Bez rozszerzonego profilu Z rozszerzonym profilem Bez rozszerzonego profilu Z rozszerzonym profilem

PL35-1

35

55

110

100

PL35-2

62

82

110

100

PL35-3

89

109

110

100

PL35-4

116

136

110

100


Wariant

Wariant B3 H4 R M A O

PL35-1-HS / HA

70

120

100

18

110


PL35-2-HS / HA

100

150

115

35

140


PL35-1-VS

138

150


18

178


PL35-2-VS

138

150


35

178


PL35-1-PF-HA


54

PL35-2-PF-HA


67

PL35-1-SF-HA


50

PL35-2-SF-HA


63


Wariant

Wariant ∅D C

PL35-1

78

42

PL35-1

98

50

PL35-2

98

50

PL35-2

123

48


Ciężar

Wariant skrzynki rozprężnej Wariant kg/m

Szyna czołowa nawiewnika

PL35-1

0,5

Szyna czołowa nawiewnika

PL35-2

0,8

Skrzynka rozprężna HS/HA

PL35-1

2,4

Skrzynka rozprężna HS/HA

PL35-2

3,4

Skrzynka rozprężna VS

PL35-1

2,9

Skrzynka rozprężna VS

PL35-2

2,8

Ciężar całkowity = ciężar szyny czołowej + ciężar skrzynki rozprężnej


Wymiary [mm]

Długość nominalna L₁ L₃


Wariant

Wariant Bez rozszerzonego profilu Z rozszerzonym profilem
Wariant P
Wariant mmWariant

Wariant Bez rozszerzonego profilu Z rozszerzonym profilem
Wariant P
Wariant mm

PL35-1

18

38

PL35-2

35

55


Przykłady zastosowania, Szczegóły montażu, Uruchomienie, Podstawowe informacje i oznaczenia

 • Szczegóły montażu
 • Uruchomienie
 • Podstawowe informacje i oznaczenia

Montaż i uruchomienie

 • Zalecane do montażu w pomieszczeniach o wysokości do 4.00 m
 • Montaż zlicowany z sufitem
 • Poziome podłączenie przewodu
 • Nawiewniki z krótszą skrzynką rozprężną oraz nawiewniki nieaktywne wymagają zatosowania zaślepki; długość zaślepki = L1 – L3
 • Przy aranżacji liniowej nawiewniki należy połączyć za pomocą trzpieni łączących i prowadnic
 • Jeśli istnieje konieczność należy zbilansować strumienie objętości powietrza za pomocą przepustnicy regulacyjnej


Rysunki schematyczne przedstawiające sposoby montażu

Montaż i uruchomienie

 • Zalecane do montażu w pomieszczeniach o wysokości do 4.00 m
 • Montaż zlicowany z sufitem
 • Poziome podłączenie przewodu
 • Nawiewniki z krótszą skrzynką rozprężną oraz nawiewniki nieaktywne wymagają zatosowania zaślepki; długość zaślepki = L1 – L3
 • Przy aranżacji liniowej nawiewniki należy połączyć za pomocą trzpieni łączących i prowadnic
 • Jeśli istnieje konieczność należy zbilansować strumienie objętości powietrza za pomocą przepustnicy regulacyjnej


Rysunki schematyczne przedstawiające sposoby montażu

Utrzymywanie zbilansowanych strumieni objętości powietrza

Gdy regulator przepływu zamontowany jest na wspólnym przewodzie zasilającym kilka nawiewników może okazać się niezbędne zrównoważenie ich przepływów.

 • Nawiewniki szczelinowe ze skrzynką rozprężną i przepustnicą regulacyjną (wariant -M): przepustnica może być ustawiona również po montażu szyny czołowej nawiewnika.

Utrzymywanie zbilansowanych strumieni objętości powietrza

Gdy regulator przepływu zamontowany jest na wspólnym przewodzie zasilającym kilka nawiewników może okazać się niezbędne zrównoważenie ich przepływów.

 • Nawiewniki szczelinowe ze skrzynką rozprężną i przepustnicą regulacyjną (wariant -M): przepustnica może być ustawiona również po montażu szyny czołowej nawiewnika.

Oznaczenia

LWA [dB(A)]

Poziom mocy akustycznej szumów przepływu w skali A

V [m³/h] i [l/s]

Strumień objętości powietrza

Δtz [K]

Różnica temperatury pomiędzy powietrzem nawiewanym a pomieszczeniem, tzn. temperatura powietrza nawiewanego minus temperatura powietrza w pomieszczeniu

Δpt [Pa]

Strata ciśnienia

Aeff [m²]

Efektywna powierzchnia wypływu


Wszystkie poziomy mocy akustycznej odniesione do 1 pW.

Pobranie

informacje o produkcie

broszury

production {"X-Frame-Options"=>"SAMEORIGIN", "X-XSS-Protection"=>"1; mode=block", "X-Content-Type-Options"=>"nosniff", "X-Download-Options"=>"noopen", "X-Permitted-Cross-Domain-Policies"=>"none", "Referrer-Policy"=>"strict-origin-when-cross-origin", "Content-Security-Policy"=>"frame-ancestors 'self' https://api.scrivito.com https://punchoutcommerce.com https://www.trox.de https://trox-extern.com https://psp40.onventis.com https://psp22.onventis.com https://trox4u.troxgroup.com", "Strict-Transport-Security"=>"max-age=31536000; includeSubDomains", "Content-Type"=>"text/html; charset=utf-8"}

podziel stronę

Poleć stronę

Poleć stronę przesyłając link e-mailem.

Pola oznaczone (*) są wymagane.

podziel stronę

Dziękujemy za polecenie strony!

Twoje polecenie strony zostało wysłane.


Kontakt

We are here for you

Proszę wpisać treść wiadomości i określić typ prośby
Tel.: +48 22 737 18 58

Pola oznaczone (*) są wymagane.

Kontakt

Dziękujemy za przesłanie wiadomości!

Twoja wiadomość została przesłana. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe.
Skontaktujemy się z Państwem najszybciej jak to będzie możliwe.
W przypadku pytań dotyczących produktów lub usług prosimy o kontakt:
Tel.: +48 22 737 18 58

Kontakt

We are here for you

Proszę wpisać treść wiadomości i określić typ prośby
Tel.: +48 22 737 18 58

Attachment (max. 10MB)

Pola oznaczone (*) są wymagane.

Kontakt

Dziękujemy za przesłanie wiadomości!

Twoja wiadomość została przesłana. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe.
Skontaktujemy się z Państwem najszybciej jak to będzie możliwe.
W przypadku pytań dotyczących produktów lub usług prosimy o kontakt:
Tel.: +48 22 737 18 58