PL50-2-HS-PF_gc_02psd.png
PL50_gc_06psd.png

Różne warianty wykonania z czarnymi, szarymi lub białymi kierownicami powietrza

PL50-2-HA-PF_gc_01_xspsd.png

Asymetryczna skrzynka rozprężna

PL18_gc_50ai.ai.link
Poziomy, naprzemienny wypływ powietrza

Poziomy nawiew powietrza

PL35_Schraege_Luftstroemungpng.png.link
Skośny, naprzemienny wypływ powietrza (AS)

Wypływ skośny

PL18_gc_14ai.ai.link
Pionowy wypływ powietrza (V)

Nawiew pionowy

PL50-2-HS-PF_gc_02psd.png
PL50_gc_06psd.png
PL50-2-HA-PF_gc_01_xspsd.png
PL18_gc_50ai.ai.link
PL35_Schraege_Luftstroemungpng.png.link
PL18_gc_14ai.ai.link

PURELINE50

ROZWIĄZANIE SKUTECZNIE REDUKUJĄCE ZANIECZYSZCZENIA SUFITÓW

Doskonale zintegrowany nawiewnik szczelinowy do dużych strumieni objętości powietrza, który można łatwo i dyskretnie zamontować w suficie podwieszanym.

 • Łatwy i szybki montaż szyny czołowej, bez zastosowania dodatkowych narzędzi
 • Nowe obszary zastosowania - także jako pionowe kurtyny, np. do lad spożywczych
 • Duża elastyczność dzięki licznym standardowym wariantom wykonania
 • Rozszerzony zakres zastosowań, nawiewniki dostępne z 1 do 4 szczelinami
 • Niski poziom mocy akustycznej oraz szybki spadek prędkości strumienia i różnicy temperatury pomiędzy powietrzem nawiewanym, a powietrzem w pomieszczeniu gwarantują wysoki komfort
 • Zwiększona skuteczność energetyczna dzięki małym stratom ciśnienia

Zastosowanie

Zastosowanie

 • Nawiewniki szczelinowe typu PureLine50 stosowane są do nawiewu lub wywiewu powietrza w pomieszczeniach komfortu
 • Dzięki wielu wariantom wykonania istnieje możliwość zastosowania w systemach wentylacji mieszającej w różnych aplikacjach
 • Dyskretna integracja w sufitach podwieszonych
 • Do pomieszczeń o wysokości do 4 m (niższa krawędź sufitu podwieszonego)
 • Stosowane do dużych strumieni objętości powietrza. Dzięki opcji 1 do 4 szczelin, zakres zastosowania jest bardzo szeroki
 • Nawiew jednostronny lub naprzemienny może być ustawiony na budowie zgodnie z lokalnymi wymaganiami
 • Wynikiem wysokiej indukcji jest gwałtowny spadek różnicy temperatury i prędkości powietrza (nawiew powietrza)
 • Do stałych i zmiennych strumieni objętości powietrza
 • Różnica temperatury pomiędzy powietrzem nawiewanym, a powietrzem w pomieszczeniu: –10 do +10 K

Cechy charakterystyczne
 • Jednolity model wypływu dzięki indukcji powietrza z pomieszczenia zapobiega zanieczyszczeniom sufitu
 • Regulowane ręcznie kierownice pozwalają uzyskać poziomy, skośny lub pionowy wypływ powietrza
 • Komfortowy klimat dzięki wysokiej indukcji powietrza oraz gwałtownemu spadkowi prędkości strumienia i różnicy temperatury pomiędzy nawiewanym powietrzem, a powietrzem w pomieszczeniu
 • Atrakcyjny wygląd dzięki wykonaniu z anodowanego aluminium w kolorze naturalnym lub lakierowaniu proszkowemu (dowolny kolor z palety RAL CLASSIC)
 • Szyna czołowa nawiewnika została zoptymalizowana pod kątem niskiego poziomu mocy akustycznej przy maksymalnym strumieniu objętości powietrza
 • Odpowiednie do aranżacji liniowych

Wielkość nominalna
 • LN: 600, 750, 900, 1050, 1200, 1350, 1500, 1650, 1800, 1950 mm
 • Szyna czołowa dostępna także w wymiarach pośrednich, w odstępach co 1 mm

Warianty wykonania
PL50-... :
 • -*: 1 do 4 szczelin
 • -PF: Nawiewnik zamontowany na stałe do skrzynki rozprężnej
 • -SF: Nawiewnik zamontowany do skrzynki rozprężnej, demontowalny
 • -PB: Skrzynka rozprężna (do zastosowania z DS)
 • -DS: Szyna czołowa z rozszerzonym profilem i mocowaniem za pomocą śrub
 • -DF: Szyna czołowa z rozszerzonym profilem i mocowaniem za pomocą sprężynek
 • -CD: Szyna czołowa transferowa do integracji w aranżacjach liniowych nawiewników. Z tyłu szyny czołowej nawiewnika znajdują się otwory umożliwiające przepływ powietrza. Mocowanie transferowej szyny czołowej nawiewnika po stronie Klienta. Dostarczane łączniki stosowane są wyłącznie do pozycjonowania i wyrównywania odcinków transferowych.
 • -BD: Nieaktywna szyna czołowa do integracji w aranżacjach liniowych nawiewników. Szyna czołowa jest z tyłu zaślepiona, co uniemożliwia przepływ powietrza przez nieaktywną sekcję. Mocowanie nieaktywnej szyny czołowej nawiewnika po stronie Klienta. Dostarczane łączniki stosowane są wyłącznie do pozycjonowania i wyrównywania odcinków transferowych.
 • -CS: Element narożny

Umieszczenie skrzynki rozprężnej nawiewnika względem szyny czołowej dla skrzynki krótszej niż szyna czołowa
 • Umieszczenie centralne skrzynki rozprężnej względem szyny czołowej nawiewnika
 • Skrzynka rozprężna umieszczona z lewej strony (LE)
 • Skrzynka rozprężna umieszczona z prawej strony (RI)

Wariant skrzynki rozprężnej
 • Symetryczna skrzynka rozprężna z poziomym podłączeniem (HS)
 • Symetryczna skrzynka rozprężna z pionowym podłączeniem (VS)
 • Asymetryczna skrzynka rozprężna z poziomym podłączeniem (HA)

Wykonanie

Szyna czołowa nawiewnika

 • Z anodowanego aluminium, E6-C-0, kolor naturalnego aluminium
 • P1: Lakierowane proszkowo RAL 9010, biały, GE50
 • P1: Lakierowane proszkowo RAL9010, RAL9005, RAL9006, RAL9016, RAL7012 GE30
 • P1 Lakierowane proszkowo DB703
 • P1: Lakierowane proszkowo, dowolny kolor RAL CLASSIC, GE70 (nie dotyczy kolorów błyszczących)

Wyposażenie
 • D: Przepustnica do bilansowania strumieni objętości powietrza
 • LS: Uszczelka wargowa
 • L: Izolacja wewnętrzna
 • EP: Dwie płytki końcowe
 • EA: Dwa kątowniki końcowe
W pojedynczych nawiewnikach płytki lub kątowniki końcowe zamontowane są fabrycznie. Jako elementy końcowe mogą być stosowane zarówno płytki jak i kątowniki końcowe.

Akcesoria
 • EP: Dwie płytki końcowe
 • EA: Dwa kątowniki końcowe
Do nawiewników montowanych w aranżacji liniowej płytki lub kątowniki końcowe należy zamawiać osobno i montować na budowie. 2 trzpienie do połączenia nawiewników szczelinowych w aranżację liniową dostarczane są (osobno) z każdym nawiewnikiem, do którego fabrycznie nie są montowane elementy końcowe.

Cechy konstrukcyjne
 • Króciec przyłączny dopasowany do połączeń z kanałami okrągłymi zgodnymi z wymogami norm PN-EN 1506 lub PN-EN 13180
 • 4 punkty podwieszenia skrzynki rozprężnej nawiewnika (montaż po stronie Klienta)
 • Regulowane ręcznie kierownice powietrza z rowkami ułatwiającymi ustawienie i zablokowanie we właściwym położeniu
 • Fabrycznie nastawiony kierunek nawiewu powietrza, z możliwością ręcznego przestawienia po dostawie
 • Króciec z przetłoczeniem do uszczelki wargowej (jeśli zamówiono z uszczelką)
 • Szyna czołowa nawiewnika dostępna o wielkościach co 1 mm od 600 do1950 mm
 • Gdy szyna czołowa nawiewnika jest dłuższa niż skrzynka rozprężna, pozostała część frontu jest fabrycznie zaślepiona.
 • Skrzynki rozprężne dostępne tylko w wielkościach nominalnych
 • Wywiew powietrza wariant z kierownicami powietrza
 • Opcjonalnie możliwość przedłużenia łącznika o standardowe długości 22, 47, 72, 97 i 121 mm w celu dopasowania do warunków zabudowy
 • Elementy do mocowania szyny czołowej nawiewnika dostarczane są luzem z wariantami wykonania -SF i -DS

Materiały i powierzchnie
 • Szyna czołowa nawiewnika z wytłoczonych aluminiowych profili
 • Kierownice powietrza wykonane z niepalnego tworzywa ABS, UL 94, V-0
 • Skrzynka rozprężna z blachy stalowej ocynkowanej
 • Płytki końcowe i kątowniki końcowe wykonane z aluminium
 • Uszczelka wargowa wykonana z termoplastycznego elastomeru
 • Izolacja z wełny mineralnej oraz z winylowej pianki o zamkniętych komórkach
 • Szyna czołowa nawiewnika z anodowanego aluminium, E6-C-0, kolor naturalnego aluminium
 • P1: Lakierowane proszkowo, wyspecyfikować kolor RAL CLASSIC
 • Kierownice powietrza zbliżone do RAL 9005, czarne
 • G: Kierownice powietrza zbliżone do RAL 9006, szare
 • W: Kierownice powietrza zbliżone do RAL 9010, białe
 • Wełna mineralna
 • Wełna mineralna z powłoką z włókna szklanego zabezpieczona przed erozją przy prędkościach przepływu powietrza do 20 m/s
 • Zgodnie z PN-EN 13501, klasa ogniowa A1, niepalna
 • Znak jakości RAL-GZ 388
 • Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie substancji niebezpiecznych i uwagą Q Dyrektywy Europejskiej (WE) nr 1272/2008, dzięki wysokiej biorozpuszczalności nie stwarzają zagrożenia dla zdrowia
 • Obojętna na rozwój grzybów i bakterii

Normy i wytyczne
 • Poziom mocy akustycznej szumu przepływu zmierzono w komorze pogłosowej zgodnie z normą PN-EN ISO 5135
 • Zgodność z VDI 6022

Konserwacja

 • Elementy bezobsługowe, konstrukcja i materiały nie podlegają okresowej wymianie eksploatacyjnej
 • Inspekcja i czyszczenie zgodnie z VDI 6022

Opis

Warianty wykonania
PL50-... :

 • -*: 1 do 4 szczelin
 • -PF: Nawiewnik zamontowany na stałe do skrzynki rozprężnej
 • -SF: Nawiewnik zamontowany do skrzynki rozprężnej, demontowalny
 • -PB: Skrzynka rozprężna (do zastosowania z DS)
 • -DS: Szyna czołowa z rozszerzonym profilem i mocowaniem za pomocą śrub
 • -DF: Szyna czołowa z rozszerzonym profilem i mocowaniem za pomocą sprężynek
 • -CD: Szyna czołowa transferowa do integracji w aranżacjach liniowych nawiewników. Z tyłu szyny czołowej nawiewnika znajdują się otwory umożliwiające przepływ powietrza. Mocowanie transferowej szyny czołowej nawiewnika po stronie Klienta. Dostarczane łączniki stosowane są wyłącznie do pozycjonowania i wyrównywania odcinków transferowych.
 • -BD: Nieaktywna szyna czołowa do integracji w aranżacjach liniowych nawiewników. Szyna czołowa jest z tyłu zaślepiona, co uniemożliwia przepływ powietrza przez nieaktywną sekcję. Mocowanie nieaktywnej szyny czołowej nawiewnika po stronie Klienta. Dostarczane łączniki stosowane są wyłącznie do pozycjonowania i wyrównywania odcinków transferowych.
 • -CS: Element narożny
Umieszczenie skrzynki rozprężnej nawiewnika względem szyny czołowej dla skrzynki krótszej niż szyna czołowa
 • Umieszczenie centralne skrzynki rozprężnej względem szyny czołowej nawiewnika
 • Skrzynka rozprężna umieszczona z lewej strony (LE)
 • Skrzynka rozprężna umieszczona z prawej strony (RI)

Wariant skrzynki rozprężnej
 • Symetryczna skrzynka rozprężna z poziomym podłączeniem (HS)
 • Symetryczna skrzynka rozprężna z pionowym podłączeniem (VS)
 • Asymetryczna skrzynka rozprężna z poziomym podłączeniem (HA)

Wyposażenie
 • D: Przepustnica do bilansowania strumieni objętości powietrza
 • LS: Uszczelka wargowa
 • L: Izolacja wewnętrzna
 • EP: Dwie płytki końcowe
 • EA: Dwa kątowniki końcowe
W pojedynczych nawiewnikach płytki lub kątowniki końcowe zamontowane są fabrycznie. Jako elementy końcowe mogą być stosowane zarówno płytki jak i kątowniki końcowe.

Akcesoria
 • EP: Dwie płytki końcowe
 • EA: Dwa kątowniki końcowe
Do nawiewników montowanych w aranżacji liniowej płytki lub kątowniki końcowe należy zamawiać osobno i montować na budowie. 2 trzpienie do połączenia nawiewników szczelinowych w aranżację liniową dostarczane są (osobno) z każdym nawiewnikiem, do którego fabrycznie nie są montowane elementy końcowe.

Normy i wytyczne
Poziom mocy akustycznej szumu przepływu zmierzono w komorze pogłosowej zgodnie z normą PN-EN ISO 5135

Wielkość nominalna
LN: 600, 750, 900, 1050, 1200, 1350, 1500, 1650, 1800, 1950 mm
Szyna czołowa dostępna także w wymiarach pośrednich, w odstępach co 1 mm

Informacje techniczne

Funkcja, Dane techniczne, Szybki dobór, Tekst do specyfikacji, Kod zamówieniowy

 • FUNKCJA
 • DANE TECHNICZNE
 • SZYBKI DOBÓR
 • TEKST DO SPECYFIKACJI
 • KOD ZAMÓWIENIOWY
Rysunek schematyczny PL50-*-SF PL50_gc_01ai.png

① Szyna czołowa, 1, 2, 3 lub 4 szczeliny
② Przestawiane kierownice powietrza
③ Montaż za pomocą śrub
⑥ Łącznik
⑦ Skrzynka rozprężna
⑧ Uchwyt do podwieszenia
⑨ Króciec

Opcjonalnie
④ Płytka końcowa
⑤ Kątownik końcowy
⑩ Uszczelka wargowa
⑪ Przepustnica do bilansowania strumieni objętości powietrza

Nawiewniki szczelinowe stosowane w systemach wentylacji i klimatyzacji kierują strumień powietrza do pomieszczenia poziomo, skośnie lub pionowo. Na skutek wysokiej indukcji powietrza prędkość strumienia oraz różnica temperatury pomiędzy nawiewanym powietrzem, a powietrzem w pomieszczeniu szybko maleje. Wynikiem jest wentylacja mieszająca w obszarach komfortu, dobre wymieszanie powietrza w pomieszczeniu, z bardzo małą turbulencją w strefie przebywania ludzi. Nawiewniki szczelinowe typu PURELINE50 są fabrycznie wyposażone w indywidualnie przestawiane kierownice powietrza. Kierunek nawiewu powietrza w dowolnym momencie może być ustawiony w sposób spełniający lokalne wymagania. Poziomy wypływ powietrza może być skierowany jednostronnie lub naprzemiennie. Inne modele wypływu: tryb ogrzewania z nawiewem pionowym, wypływ skośny. Zalecana różnica temperatury pomiędzy powietrzem nawiewanym, a powietrzem w pomieszczeniu:  -10 do +10 K. Opcjonalna przepustnica regulacyjna do bilansowania strumieni objętości powietrza ułatwia proces uruchomienia. W celu uzyskania estetycznego, jednolitego wyglądu pomieszczenia nawiewniki PURELINE50 mogą być również stosowane do wywiewu.

Długości nominalne600 – 1950 mm, w odstępach co 150 mm
Ilość szczelin1, 2, 3 lub 4
Przedłużenie łącznika22, 47, 72, 97, 121 mm
Minimalny strumień objętości powietrza przy ∆tz = -10 K10 l/s lub 36 m³/h
Maksymalny strumień objętości powietrza, przy LWA ≅ 50 dB(A)608 l/s lub 2190 m³/h
Różnica temperatury pomiędzy nawiewem powietrza, a powietrzem w pomieszczeniu-10 do +10 K

Tabele szybkiego doboru zawierają poziomy mocy akustycznej oraz strat ciśnienia dla różnych strumieni objętości powietrza.
Dobór urządzeń dla innych parametrów może być szybko i precyzyjnie przeprowadzony w programie Easy Product Finder.
Do długości nominalnej 1500 mm, skrzynka wyposażona jest w jeden króciec; od długości 1650 mm wymagane są dwa króćce.

PL50-1, nawiew powietrza, wypływ naprzemienny poziomy, poziom mocy akustycznej i strata ciśnienia
D = 123

123
LNqᵥ [l/s]qᵥ [m³/h]Δpₜ [Pa]LWA [dB(A)]Δpₜ [Pa]LWA [dB(A)]Δpₜ [Pa]LWA [dB(A)]
6001036< 5< 15< 5< 155< 15
60030109213629374737
600511825851825113151
60070255113601616025861
7501345< 5< 15< 5< 157< 15
75036129203732375738
750592125551875115552
75082296106601706030161
9001554< 5< 155< 159< 15
90041147203736386838
900672415451965118352
90092334104601856035261
10501863< 5< 156< 1512< 15
105046165213740388139
10507426854511075221452
1050102370104602036140861
12001863< 5< 156< 1512< 15
120046165213740388139
12007426854511075221452
1200102370104602036140861
13502381< 5< 158< 1518< 15
1350551992238513911040
13508831857511315228253
1350121436108602466153061
15002590< 5< 1510152216
1500602162438583912840
15009534160511445231853
1500129467112602706159662
16502899< 5< 15< 5< 158< 15
165071255173829385339
16501144114451755213852
165015756785601436026361
180030108< 5< 155< 159< 15
180076272173831385839
18001214374451795215052
180016660184601506128561
195033117< 5< 155< 1510< 15
195080289173833396439
19501284614451835216252
195017563383601566130661

1 Położenie przepustnicy 0°
2 Położenie przepustnicy 45°
3 Położenie przepustnicy 90°

PL50-1, nawiew powietrza, wypływ naprzemienny poziomy, poziom mocy akustycznej i strata ciśnienia
D = 158

123
LNqᵥ [l/s]qᵥ [m³/h]Δpₜ [Pa]LWA [dB(A)]Δpₜ [Pa]LWA [dB(A)]Δpₜ [Pa]LWA [dB(A)]
6001036< 5< 15< 5< 15< 5< 15
60033117213625363336
60055198615072519351
60077279122601436018660
7501345< 5< 15< 5< 15< 5< 15
75038138203625363537
75064231555170519951
75090324109601376019561
9001554< 5< 15< 5< 155< 15
90044158193725373937
900732625251705110851
900101366101601376021061
10501863< 5< 15< 5< 156< 15
105049177183727374438
1050812924951725111952
105011240696601406023061
12001863< 5< 15< 5< 156< 15
120049177183727374438
1200812924951725111952
120011240696601406023061
13502381< 5< 15< 5< 158< 15
135059214183830385539
1350963464751795114552
135013347990601516027761
15002590< 5< 155< 159< 15
150064231183832386239
15001043734751845216052
150014251489601596130561
16502899< 5< 15< 5< 15< 5< 15
165076273163721373238
1650124446445157518451
165017262084601106016361
180030108< 5< 15< 5< 155< 15
180081291163722383338
1800132474425157518852
180018265781601106016961
195033117< 5< 15< 5< 155< 15
195086309163722383538
1950139501415158519252
195019269379601116017761

1 Położenie przepustnicy 0°
2 Położenie przepustnicy 45°
3 Położenie przepustnicy 90°

PL50-2, nawiew powietrza, wypływ naprzemienny poziomy, poziom mocy akustycznej i strata ciśnienia
D = 158

123
LNqᵥ [l/s]qᵥ [m³/h]Δpₜ [Pa]LWA [dB(A)]Δpₜ [Pa]LWA [dB(A)]Δpₜ [Pa]LWA [dB(A)]
6002072< 5< 15< 5< 157< 15
60054195173728385039
600893194651745213453
60012244289601436125762
7502590< 5< 155< 1510< 15
75063227173831396140
7501013654451805215853
75013950283601526129962
90030108< 5< 156151316
90072258173936407441
9001134074351895218553
90015455780601666134762
105035126< 5168171718
105079286183940408841
10501244474351985321554
105016860780601826139662
120035126< 5168171718
120079286183940408841
12001244474351985321554
120016860780601826139662
135045161< 51912202722
1350943392040514111842
135014451846521205327654
135019369683602176149963
15005017952014223323
15001013652140584213543
150015355148521325330955
150020473786602366255263
165055197< 5165171118
1650125449153928405841
16501947003551695214154
165026495265601286126062
180060215< 5176181319
1800133477153930406441
18002057383552735315254
1800277100065601346127962
195065233< 5187191520
1950140504154032416942
19502157753552775316454
1950290104664601406129962

1 Położenie przepustnicy 0°
2 Położenie przepustnicy 45°
3 Położenie przepustnicy 90°

PL50-2, nawiew powietrza, wypływ naprzemienny poziomy, poziom mocy akustycznej i strata ciśnienia
D = 198

123
LNqᵥ [l/s]qᵥ [m³/h]Δpₜ [Pa]LWA [dB(A)]Δpₜ [Pa]LWA [dB(A)]Δpₜ [Pa]LWA [dB(A)]
6002072< 5< 15< 5< 15< 5< 15
60059214183723373438
60099355505164519452
60013849797601256018461
7502590< 5< 15< 5< 155< 15
75069249173724383838
7501134084551635110252
75015756786601226119861
90030108< 5< 15< 5< 156< 15
90078282163825384339
9001274564151645211453
90017563079601236121762
105035126< 5< 15< 5< 158< 15
105087314153826395040
10501395013951675212753
105019168974601276124062
120035126< 5< 15< 5< 158< 15
120087314153826395040
12001395013951675212753
120019168974601276124062
135045161< 5166161217
1350103372153931406441
13501625843851765215754
135022079570601416129062
150050179< 5177181419
1500111400163934407141
15001736223852815317354
150023484369601496131762
165055197< 5< 15< 5< 156< 15
1650136490143820393539
1650218783355152528853
165029810766660986116761
180060215< 5< 15< 5< 15615
1800144520133821393740
1800229826345153529353
180031411316360996117562
195065233< 515< 515716
1950153550133922394040
1950241868335154529953
1950329118561601016118462

1 Położenie przepustnicy 0°
2 Położenie przepustnicy 45°
3 Położenie przepustnicy 90°

PL50-3, nawiew powietrza, wypływ naprzemienny poziomy, poziom mocy akustycznej i strata ciśnienia
D = 198

123
LNqᵥ [l/s]qᵥ [m³/h]Δpₜ [Pa]LWA [dB(A)]Δpₜ [Pa]LWA [dB(A)]Δpₜ [Pa]LWA [dB(A)]
60030108< 5< 15< 5< 156< 15
60079283183726384138
6001274574651685110852
60017563288601306020761
75038134< 5< 155< 158< 15
75092330173829385039
7501465254451735212652
75020072183601386123861
90045161< 5156151116
900104375183833396040
9001635884451805214753
90022280281601506127361
105053188< 5168171418
1050116417193937407040
10501806474551895216953
105024387682601646131162
120053188< 5168171418
1200116417193937407040
12001806474551895216953
120024387682601646131162
13506824251911202221
1350138498214047419542
135020975448521095321853
1350280101087601956139162
15007526862113222722
15001495362340534110842
150022380451521205324454
1500297107290602136143362
165082295< 5175171018
1650182654153926404740
165028110123651635211253
1650380137166601166120661
180090322< 5186181119
1800193695153928405141
180029710693652675212153
1800400144266601216122161
195097349< 5197191320
1950204736164030405641
195031211233652705213053
1950419151066601266123661

1 Położenie przepustnicy 0°
2 Położenie przepustnicy 45°
3 Położenie przepustnicy 90°

PL50-3, nawiew powietrza, wypływ naprzemienny poziomy, poziom mocy akustycznej i strata ciśnienia
D = 248

123
LNqᵥ [l/s]qᵥ [m³/h]Δpₜ [Pa]LWA [dB(A)]Δpₜ [Pa]LWA [dB(A)]Δpₜ [Pa]LWA [dB(A)]
60030108< 5< 15< 5< 15< 5< 15
60086308183722372937
600141508495160518051
60019670894601166015561
75038134< 5< 15< 5< 15< 5< 15
750100359173722373238
750162584445158518552
75022480984601126016361
90045161< 5< 15< 5< 156< 15
900113408163823383638
900182655415160519352
90025090278601136017661
105053188< 5< 15< 5< 157< 15
1050126454163825394139
10502007213951625210252
105027498774601166119261
120053188< 5< 15< 5< 157< 15
1200126454163825394139
12002007213951625210252
120027498774601166119261
135068242< 5166171017
1350151543163929405240
13502348433851695212553
1350317114471601286122961
150075268< 5177181218
1500162584163931405841
15002508993951745213753
1500337121571601356124961
165082295< 5< 15< 5< 155< 15
1650197710143819382939
16503131125355148527352
165042715406560916013761
180090322< 5< 15< 515615
1800210755143820393139
18003301188345149527652
180045016216360916014261
195097349< 515< 516616
1950222799133920393340
19503471250335150528052
195047217006160926014961

1 Położenie przepustnicy 0°
2 Położenie przepustnicy 45°
3 Położenie przepustnicy 90°

PL50-4, nawiew powietrza, wypływ naprzemienny poziomy, poziom mocy akustycznej i strata ciśnienia
D = 248

123
LNqᵥ [l/s]qᵥ [m³/h]Δpₜ [Pa]LWA [dB(A)]Δpₜ [Pa]LWA [dB(A)]Δpₜ [Pa]LWA [dB(A)]
60040143< 5< 15< 5< 155< 15
600101363153621363137
600162583395054517951
60022380374601026015060
75050179< 5< 15< 5< 156< 15
750118424153723373638
750186669375156519051
75025391468601056016761
90060215< 5< 155< 158< 15
900134482153825384238
9002087483651605110252
900281101566601116018861
105070251< 5156161116
1050149537153828395039
10502288223651665111652
1050307110866601196021161
120070251< 5156161116
1200149537153828395039
12002288223651665111652
1200307110866601196021161
135090322< 5199191719
1350178640173935406640
13502669593851795214752
1350354127768601396026161
150010035852011212021
1500192690184039407541
150028410234052865216452
1500376135570601516028861
1650110393< 515< 516716
1650234844133821383439
16503601295305149518052
165048517465560886014561
1800120429< 516517817
1800249898133922393739
18003801367305150518552
180051018365460916015461
1950130465< 5176181018
1950264951133923394040
19503991436305153529152
195053319225460946016361

1 Położenie przepustnicy 0°
2 Położenie przepustnicy 45°
3 Położenie przepustnicy 90°

PL50-4, nawiew powietrza, wypływ naprzemienny poziomy, poziom mocy akustycznej i strata ciśnienia
D = 313

123
LNqᵥ [l/s]qᵥ [m³/h]Δpₜ [Pa]LWA [dB(A)]Δpₜ [Pa]LWA [dB(A)]Δpₜ [Pa]LWA [dB(A)]
60040143< 5< 15< 5< 15< 5< 15
600111400163519352436
600182656435051506350
6002539138460986012360
75050179< 5< 15< 5< 15< 5< 15
750129466153618362536
750209753385048506551
75028810407360926012460
90060215< 5< 15< 5< 15< 5< 15
900147529143719372737
900234842355048516851
90032111566760906012960
105070251< 5< 15< 5< 155< 15
1050163588143719373038
1050257926335148517451
105035012636260906013760
120070251< 5< 15< 5< 155< 15
1200163588143719373038
1200257926335148517451
120035012636260906013760
135090322< 515515815
1350195701133822383639
13503001081325152518652
135040514605860956015861
1500100358< 516516917
1500210756143824394039
15003201153325155519452
150043015515760996017061
1650110393< 5< 15< 5< 15< 5< 15
1650257925123716372237
16504041456305140515551
165055219885760746010360
1800120429< 5< 15< 5< 15< 5< 15
1800273983123716382338
18004271537295140515751
180058020915460736010560
1950130465< 5< 15< 5< 155< 15
19502891040123817382438
19504491615295140515951
195060821905360736010960

1 Położenie przepustnicy 0°
2 Położenie przepustnicy 45°
3 Położenie przepustnicy 90°

Nawiewniki szczelinowe typu PURELINE50, z ręcznie, indywidualnie przestawianymi kierownicami powietrza i 1, 2, 3 lub 4 szczelinami.
Wypływ powietrza może być naprzemienny poziomy, naprzemienny skośny, pionowy, jednostronny poziomy w lewo, jednostronny poziomy w prawo.
Nawiewniki szczelinowe przeznaczone są do montażu w sufitach podwieszonych, odpowiednie do nawiewu i wywiewu powietrza. Gotowy do montażu element składający się z szyny czołowej nawiewnika z czarnymi, szarymi lub białymi (do wyboru) kierownicami powietrza.
Wariant ze skrzynką rozprężną wyposażony jest w 1 lub 2 króćce, z poziomym lub pionowym podłączeniem, dla skrzynek umieszczonych symetrycznie i poziomym podłączeniem dla skrzynek umieszczonych asymetrycznie.
Skrzynki rozprężne wyposażone są w 4 uchwyty do zawieszenia.
Połączenie szyny czołowej nawiewnika ze skrzynką rozprężną może być demontowalne lub niedemontowalne.
Króćce przyłączne dopasowane do połączeń z przewodami okrągłymi zgodnymi z wymogami norm PN-EN 1506 lub PN-EN 13180. Poziom mocy akustycznej szumu przepływu zmierzono w komorze pogłosowej zgodnie z normą PN-EN ISO 5135.

Cechy charakterystyczne:

 • Jednolity model wypływu dzięki indukcji powietrza z pomieszczenia zapobiega zanieczyszczeniom sufitu
 • Regulowane ręcznie kierownice pozwalają uzyskać poziomy, skośny lub pionowy wypływ powietrza
 • Komfortowy klimat dzięki wysokiej indukcji powietrza oraz gwałtownemu spadkowi prędkości strumienia i różnicy temperatury pomiędzy nawiewanym powietrzem, a powietrzem w pomieszczeniu.
 • Atrakcyjny wygląd dzięki wykonaniu z anodowanego aluminium w kolorze naturalnym lub lakierowaniu proszkowemu (dowolny kolor z palety RAL CLASSIC)
 • Szyna czołowa nawiewnika została zoptymalizowana pod kątem niskiego poziomu mocy akustycznej przy maksymalnym strumieniu objętości powietrza
 • Odpowiednie do aranżacji liniowych

Materiały i powierzchnie
 • Szyna czołowa nawiewnika z wytłoczonych aluminiowych profili
 • Kierownice powietrza wykonane z niepalnego tworzywa ABS, UL 94, V-0
 • Skrzynka rozprężna z blachy stalowej ocynkowanej
 • Płytki końcowe i kątowniki końcowe wykonane z aluminium
 • Uszczelka wargowa wykonana z termoplastycznego elastomeru
 • Izolacja z wełny mineralnej oraz z winylowej pianki o zamkniętych komórkach
 • Szyna czołowa nawiewnika z anodowanego aluminium, E6-C-0, kolor naturalnego aluminium
 • P1: Lakierowane proszkowo, wyspecyfikować kolor RAL CLASSIC
 • Kierownice powietrza zbliżone do RAL 9005, czarne
 • G: Kierownice powietrza zbliżone do RAL 9006, szare
 • W: Kierownice powietrza zbliżone do RAL 9010, białe
Wełna mineralna
 • Wełna mineralna z powłoką z włókna szklanego zabezpieczona przed erozją przy prędkościach przepływu powietrza do 20 m/s
 • Zgodnie z PN-EN 13501, klasa ogniowa A1, niepalna
 • Znak jakości RAL-GZ 388
 • Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie substancji niebezpiecznych i uwagą Q Dyrektywy Europejskiej (WE) nr 1272/2008, dzięki wysokiej biorozpuszczalności nie stwarzają zagrożenia dla zdrowia
 • Obojętna na rozwój grzybów i bakterii

Wariant wykonaniaSzyna czołowa nawiewnika
 • Z anodowanego aluminium, E6-C-0, kolor naturalnego aluminium
 • P1: Lakierowane proszkowo RAL 9010, biały, GE50
 • P1: Lakierowane proszkowo RAL9010, RAL9005, RAL9006, RAL9016, RAL7012 GE30
 • P1 Lakierowane proszkowo DB703
 • P1: Lakierowane proszkowo, dowolny kolor RAL CLASSIC, GE70 (nie dotyczy kolorów błyszczących)

Dane techniczne
 • Długość nominalna: 600 – 1950 mm, w odstępach co 150 mm
 • Ilość szczelin: 1, 2, 3 lub 4
 • Minimalny strumień objętości powietrza przy Δtz = –10 K: 10 l/s lub 36 m³/h
 • Maksymalny strumień objętości powietrza, przy LWA ≅ 50 dB(A): 608 l/s lub 2190 m³/h
 • Różnica temperatury pomiędzy nawiewem powietrza, a powietrzem w pomieszczeniu: –10 do +10 K

Dane do doboru
 • V____________________________________[m³/h]
 • Δpt___________________________________[Pa] szum przepływu
 • LWA__________________________________[dB(A)]

PL501SSFHS / 1200 × 1050 × 123 × 30 / 2D LSL RI / AS / B00 / EA / P1 – RAL 9016 / W
||||||||||||||||
12345678910111213141516

1 Typ
PURELINE50 Nawiewnik szczelinowy

2 Liczba szczelin
1 1 szczelina
2 2 szczeliny
3 3 szczeliny
4 4 szczeliny 

3 System
Powietrze nawiewane
E Wywiew powietrza (standardowo z kierownicami powietrza) 

4 Podłączenie
PF Nawiewnik zamontowany na stałe do skrzynki rozprężnej
SF Nawiewnik zamontowany do skrzynki rozprężnej, demontowalny (tylko dla wariantu B00)
PB Tylko skrzynka rozprężna (do zastosowania z DS)
DS Szyna czołowa z rozszerzonym profilem i mocowaniem za pomocą śrub
DF Szyna czołowa z rozszerzonym profilem i mocowaniem za pomocą sprężynek
CD Transfer powietrza
BD Sekcja nieaktywna 

5 Wariant skrzynki rozprężnej
HS Symetryczna skrzynka rozprężna z poziomym podłączeniem
VS Symetryczna skrzynka rozprężna z pionowym podłączeniem
HA Asymetryczna skrzynka rozprężna z poziomym podłączeniem

6 Wielkość nominalna [mm]
Długość nawiewnika x skrzynka rozprężna x średnica króćca x przedłużenie łącznika
Długość nominalna LN
600, 750, 900, 1050, 1200, 1350, 1500, 1650, 1800, 1950 

Skrzynka rozprężna LN
600, 750, 900, 1050, 1200, 1350, 1500, 1650, 1800, 1950 

Średnica króćca ØD123 1 szczelina
158 1 i 2 szczeliny
198 2 i 3 szczeliny
248 3 i 4 szczeliny
313 4 szczeliny 

Przedłużenie łącznika Y
Bez oznaczeń: 0
22, 47, 72, 97 i 121
 
7 Liczba króćców
1 1 króciec (do długości 1500 mm)
2 2 króćce (od długości 1200 mm)

8 Przepustnica regulacyjna do bilansowania strumieni objętości powietrza
Bez oznaczeń: brak
D Z przepustnicą regulacyjną 

9 Akcesoria
Bez oznaczeń: brak
LS Z uszczelką wargową

10 Izolacja skrzynki rozprężnej
Bez oznaczeń: brak
L Tak 

11 Skrzynka rozprężna
Bez oznaczeń: centralnie
LE Z lewej strony
Rl prawa strona 

12 Ustawienie wypływu powietrza (długość kierownic powietrza 150 mm)
Bez oznaczeń: Poziomy naprzemienny
AS Skośny naprzemienny
HL Poziomy w lewo
HR Poziomy w prawo
V Pionowy 

13 Szyna czołowa z rozszerzonym profilem
Bez oznaczeń: brak
B00 Z rozszerzonym profilem 

14 Elementy końcowe
Bez oznaczeń: brak
EP Płytka końcowa
EA Kątownik końcowy
Do aranżacji liniowych zamawiane w osobnej pozycji 

15 Powierzchnia
Bez oznaczeń: powierzchnia anodowana, E6-C-0, kolor naturalnego aluminium
P1  Lakierowane proszkowo, wyspecyfikować kolor RAL Classic
P1  Lakierowane proszkowo DB703 

Stopnie połysku
RAL9010 GE50
RAL9006 GE30
RAL9010, RAL9005, RAL9016, RAL7012 GE20
Dowolny kolor RAL CLASSIC, GE70 (nie dotyczy kolorów błyszczących) 

16 Kolor kierownic powietrza
Bez oznaczeń: zbliżony do RAL 9005, czarny
W Zbliżony do RAL 9010, biały
G Zbliżony do RAL 9006, szary

Przykład zamówienia: PL50-1-S-PF-HS/1200x1200x123/1
Ilość szczelin1
SystemPowietrze nawiewane
WariantNawiewnik zamontowany do skrzynki rozprężnej, niedemontowalny
Wariant skrzynki rozprężnejStandardowa skrzynka rozprężna z poziomym podłączeniem
WielkośćDługość nawiewnika 1200 mm, skrzynki rozprężnej 1200 mm, średnica króćca 123 mm
Ilość króćców1
Przepustnica do bilansowania stumieni objętości powietrzaBez
uszczelkaBez
Izolacja skrzynki rozprężnejBez
Skrzynka rozprężnaUmieszczenie centralne
Wypływ powietrzaPoziomy naprzemienny
Szyna czołowa z rozszerzonym profilemBez
Elementy końcoweBez
PowierzchniaZ anodowanego aluminium, E6-C-0, kolor naturalnego aluminium
Kolor kierownic powietrzaCzarny

,
PL501SCS / 100 × 100 × 90 / B00 / P1 – RAL 9016 / W
| | | | | | | |
1 2 3 4 5 6 7 8

1 Typ
PURELINE50 Nawiewnik szczelinowy 

2 Liczba szczelin
1 1 szczelina
2 2 szczeliny
3 3 szczeliny
4 4 szczeliny 

3 System
S Powietrze nawiewane
E Wywiew 

4 Wariant
CS Element narożny 

5 Wymiary [mm]
E 100 do 300 mm (w odstępach co 1 mm)
 100 do 300 mm (w odstępach co 1 mm)
W 90° 

6 Szyna czołowa z rozszerzonym profilem
Bez oznaczeń: brak
B00 Z rozszerzonym profilem 

7 Powierzchnia
Bez oznaczeń: powierzchnia anodowana, E6-C-0, kolor naturalnego aluminium
P1 Lakierowane proszkowo, wyspecyfikować kolor RAL Classic
P1 Lakierowane proszkowo DB703 

Stopnie połysku
RAL9010 GE50
RAL9006 GE30
RAL9010, RAL9005, RAL9016, RAL7012 GE20
Dowolny kolor RAL CLASSIC, GE70 (nie dotyczy kolorów błyszczących) 

8 Kolor kierownic powietrza
Bez oznaczeń: zbliżony do RAL 9005, czarny
W Zbliżony do RAL 9010, biały
G Zbliżony do RAL 9006, szary
E0 Bez kierownic powietrza

Przykład zamówienia: PL50-1-S-CS/100x100x90
Ilość szczelin1
WariantElement narożny
SystemPowietrze nawiewane
WymiaryDługość ramienia E: 100 mm; długość ramienia F: 100 mm; kąt 90°
Rozszerzony profilBez
PowierzchniaZ anodowanego aluminium, E6-C-0, kolor naturalnego aluminium
Kolor kierownic powietrzaCzarny, zbliżony do RAL 9005

,
PL50ACCEA / 2B00 / P1 – RAL 9016
| | | | | |
1 2 3 4 5 6

1 Typ
PURELINE50 Nawiewnik szczelinowy 

2 Typ
ACC Akcesoria i części zamienne 

3 Wariant
EP 1 para płytek końcowych wywiew powietrza
EA 1 para kątowników końcowych
CL Łącznik szyny czołowej
SF Zestaw do mocowania; śruby
DF1 Zestaw do mocowania; sprężynki; 1-szczelina
DF2 Zestaw do mocowania; sprężynki; 2-szczeliny
DF3 Zestaw do mocowania; sprężynki; 3-szczeliny
DF4 Zestaw do mocowania; sprężynki; 4-szczeliny
Klucz Przyrząd do zmiany nastawy kierownic 

4 Liczba szczelin
1 1-szczelina
2 2-szczeliny 
3 3-szczeliny
4 4-szczeliny 

5 Rozszerzony profil
Bez oznaczeń: brak
B00 Z rozszerzonym profilem

6 Powierzchnia
Bez oznaczeń: powierzchnia anodowana, E6-C-0, kolor naturalnego aluminium
P1  Lakierowane proszkowo, wyspecyfikować kolor RAL Classic 

Stopnie połysku
RAL9010 GE50
RAL9006 GE30
Dowolny kolor RAL CLASSIC, GE70 (nie dotyczy kolorów błyszczących) 

Wymiary, Szczegóły montażu

 • WYMIARY
 • SZCZEGÓŁY MONTAŻU
LNL₁
600600
750750
900900
10501050
12001200
13501350
15001500
16501650
18001800
19501950

1LNL₁L₃
1600600595
1750750745
1900900895
1105010501045
1/2120012001195
1/2135013501345
1/2150015001495
2165016501645
2180018001795
2195019501945
,
B3H4RAO
 12121234
PL50-11381761851501521782169884
PL50-21832142251501722232549884
PL50-32382702751751972783109882
PL50-42783353402102293183759882
,
 ∅DC
PL50-1123/15848/50
PL50-2158/19850/50
PL50-3198/24850/48
PL50-4248/31348/50
,
 1kg/m
Szyna czołowa nawiewnika1-/2-/3-/4-szczeliny1.0 / 1.6 / 3.1 / 3.4
Skrzynka rozprężna HS/HA4.1 / 5.1 / 6.1 / 7.3
Skrzynka rozprężna HS/HA+L4.8 / 6.0 / 7.2 / 8.5
Skrzynka rozprężna VS4.8 / 5.2 / 6.0 / 7.3
Skrzynka rozprężna VS+L5.9 / 6.3 / 7.2 / 8.2
,
 12
PL50-15070
PL50-295115
PL50-3150170
PL50-4190210
,
 EFW [°]
Wartość minimalna10010090
Wartość maksymalna30030090
,
 12
PL50-15070
PL50-295115
PL50-3150170
PL50-4190210

Montaż i uruchomienie

 • Zalecane do montażu w pomieszczeniach o wysokości do 4.00 m
 • Montaż zlicowany z sufitem
 • Poziome lub pionowe podłączenie przewodu
 • Tylne powierzchnie szyn czołowych z krótszą skrzynką rozprężną i nawiewników nieaktywnych są zaślepione
 • Przy aranżacji liniowej nawiewniki należy połączyć za pomocą trzpieni łączących
 • Jeśli istnieje konieczność należy zbilansować strumienie objętości powietrza za pomocą przepustnicy regulacyjnej
 • Dostawa materiałów do montażu nawiewników szczelinowych po stronie Klienta

  Rysunki schematyczne przedstawiające sposoby montażu.

  Nawiew powietrza

  • Nawiew powietrza

  Sposoby nawiewu powietrza


  Pobranie

  informacje o produkcie

  production {"X-Frame-Options"=>"SAMEORIGIN", "X-XSS-Protection"=>"1; mode=block", "X-Content-Type-Options"=>"nosniff", "X-Download-Options"=>"noopen", "X-Permitted-Cross-Domain-Policies"=>"none", "Referrer-Policy"=>"strict-origin-when-cross-origin", "Content-Security-Policy"=>"frame-ancestors 'self' https://api.scrivito.com https://punchoutcommerce.com https://www.trox.de https://trox-extern.com https://psp40.onventis.com https://psp22.onventis.com https://trox4u.troxgroup.com", "Strict-Transport-Security"=>"max-age=31536000; includeSubDomains", "Content-Type"=>"text/html; charset=utf-8"}

  podziel stronę

  Poleć stronę

  Poleć stronę przesyłając link e-mailem.

  Pola oznaczone (*) są wymagane.

  podziel stronę

  Dziękujemy za polecenie strony!

  Twoje polecenie strony zostało wysłane.


  Kontakt

  We are here for you

  Proszę wpisać treść wiadomości i określić typ prośby
  Tel.: +48 22 737 18 58

  Pola oznaczone (*) są wymagane.

  Kontakt

  Dziękujemy za przesłanie wiadomości!

  Twoja wiadomość została przesłana. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe.
  Skontaktujemy się z Państwem najszybciej jak to będzie możliwe.
  W przypadku pytań dotyczących produktów lub usług prosimy o kontakt:
  Tel.: +48 22 737 18 58

  Kontakt

  We are here for you

  Proszę wpisać treść wiadomości i określić typ prośby
  Tel.: +48 22 737 18 58

  Attachment (max. 10MB)

  Pola oznaczone (*) są wymagane.

  Kontakt

  Dziękujemy za przesłanie wiadomości!

  Twoja wiadomość została przesłana. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe.
  Skontaktujemy się z Państwem najszybciej jak to będzie możliwe.
  W przypadku pytań dotyczących produktów lub usług prosimy o kontakt:
  Tel.: +48 22 737 18 58