Przeciwbieżne lamele

Boczne uszczelnienie z zamkniętokomórkowego materiału 

Zabudowane koła zębate

JZ-LL-AL 

WIELOPŁASZCZYZNOWE PRZEPUSTNICE WYKONANE Z ALUMINIUM DO BARDZO SZCZELNEGO ODCINANIA LUB OGRANICZANIA PRZEPŁYWU W PRZEWODACH SYSTEMÓW WENTYLACJI I KLIMATYZACJI

Prostokątne przepustnice wielopłaszczyznowe do regulacji strumienia objętości powietrza i ciśnienia oraz do powietrznoszczelnego odcinania przepływu w przewodach wentylacyjnych i przegrodach.
 • Maksymalne wymiary 1200 × 1000 mm
 • zczelność przepustnicy w położeniu zamkniętym zgodnie z PN-EN 1751, klasa 4
 • Szczelność obudowy zgodnie z PN-EN 1751, klasa C
 • Aerodynamiczne przeciwbieżne lamele
 • Boczne uszczelki z materiału zamkniętokomórkowego spełniają zwiększone wymagania higieniczne
 • Lamele połączone mechanizmem zębatym
 • Dostępne w wymiarach standardowych i wielu wymiarach pośrednich


Opcjonalne wyposażenie i akcesoria
 • Siłowniki: siłowniki otwórz/zamknij, siłowniki sterowane sygnałem napięciowym
 • Wykonanie lakierowane proszkowo
 • Wykonanie z anodowanego aluminium

Informacje ogólne

Zastosowanie
 • Przepustnice wielopłaszczyznowe stosowane są jako element wykonawczy w regulacji przepływu powietrza i ciśnienia w systemach wentylacji i klimatyzacji
 • Do bardzo szczelnego odcinania przepływu w przewodach wentylacyjnych i otworach w ścianach i stropach

Cechy charakterystyczne
 • Aerodynamiczne lamele
 • Solidna bezobsługowa obudowa
 • Bez elementów zawierających silikon
 • Dostępne w wymiarach standardowych i wielu wymiarach pośrednich
 • Boczne uszczelki z materiału zamkniętokomórkowego spełniają zwiększone wymagania higieniczne


Klasyfikacja
Szczelność przepustnicy w położeniu zamkniętym zgodnie z PNEN 1751: test ciśnienia do 2000 Pa
 • Klasa 4


Wielkości nominalne
 • B: 200 – 1200 mm, w odstępach 1 mm
 • H: 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600, 650, 700, 750, 800, 850, 900, 950, 1000 mm
 • Dowolna kombinacja B × H


Części i charakterystyka
 • Gotowa do montażu przepustnica wielopłaszczyznowa
 • Lamele z łożyskami
 • Ramię napędu
 • Element blokujący położenie ze wskaźnikiem położenia
 • Temperatura pracy: 0 do 60 °C


Wyposażenie
 • Element blokujący położenie i wskaźniki położenia do bezstopniowej regulacji przepustnicy wielopłaszczyznowej i ustalania położeń krańcowych
 • Siłowniki otwórz/zamknij do otwierania i zamykania przepustnic wielopłaszczyznowych
 • Siłowniki sterowane sygnałem napięciowym do zmiany położeń lamel przepustnicy
 • Pneumatyczne siłowniki do otwierania i zamykania przepustnic wielopłaszczyznowych


Wyposażenie dodatkowe
 • Ramy montażowe do szybkiego i łatwego montażu przepustnic wielopłaszczyznowych


Cechy konstrukcyjne
 • Obudowa prostokątna, nawiercana, grubość materiału 1.5 mm
 • Lamele, grubość materiału 1,25 mm
 • Obustronne kołnierze, do połączenia z przewodami, z nawierconymi otworami narożnymi
 • Obudowane przekładnie zębate z obu stron lamel
 • Osie przepustnicy, Ø12 mm, z nacięciem wskazującym położenie przepustnicy (brak dla ZS99)
 • Dla wariantów z trzpieniem: położenie trzpienia podano w rozdziale "Wymiary i ciężary"
 • Dla wariantów z siłownikiem: położenie siłownika na pierwszej lameli od góry (dla przepustnic do 3 lamel) lub na trzeciej lameli od góry (dla przepustnic z 4 lamelami lub więcej)
 • Od wysokości H = 600 mm dwa trzpienie, z cięgnem
 • Uszczelki wzdłuż krawędzi lamel i uszczelki boczne


Materiały i powierzchnie
 • Obudowa i lamele wykonane z profili aluminiowych
 • Osie lamel przepustnicy, podstawa siłownika i cięgna wykonane ze stali ocynkowanej
 • Cięgna (from H = 600 mm) wykonane ze stali ocynkowanej
 • Łożyska z tworzywa sztucznego PBS
 • Uszczelki wzdłuż krawędzi lamel wykonane z tworzywa sztucznego PE/PTV
 • Uszczelki boczne wykonane z zamkniętokomórkowej pianki EVA
 • P1: Lakierowana proszkowo, dowolny kolor RAL CLASSIC
 • PS: Lakierowana proszkowo, DB kolor
 • S3: Z anodowanego aluminium, kolor według standardu EURAS standard, E6-C-0


Normy i wytyczne
 • Szczelność obudowy zgodnie z PN-EN 1751, klasa C
 • Szczelność przepustnicy w położeniu zamkniętym zgodnie z PN-EN 1751, klasa 4
 • Spełnia ogólne wymagania DIN 1946, część 4, w zakresie szczelności przepustnicy w pozycji zamkniętej


Konserwacja
 • Elementy bezobsługowe, konstrukcja i materiały nie podlegają okresowej wymianie eksploatacyjnej
 • Należy usuwać zanieczyszczenia, ponieważ mogą one prowadzić do korozji i zwiększonej nieszczelności przy zamkniętych lamelach przepustnicy

Informacje techniczne

 • Funkcja 
 • Dane techniczne
 • KOD ZAMÓWIENIOWY
Rysunek schematyczny JZ-LL-AL

① Obudowa
② Zabudowane koła zębate
③ Przeciwbieżne lamele
④ Uszczelka boczna
⑤ Uszczelka lamel
⑥ Siłownik
⑦ Cięgno zewnętrzne (od H = 600 mm)
⑧ Podstawa z elementem blokującym położenie lamel

Przepustnice wielopłaszczyznowe z mechanizmem zębatym zawsze mają lamele przeciwbieżne. Wewnętrzny mechanizm zębaty przenosi synchroniczny ruch obrotowy z trzpienia ramienia siłownika na poszczególne lamele.
Moment obrotowy siłownika przepustnicy musi zapewniać bezpieczne i bezawaryjne otwieranie i zamykanie przepustnicy. Moment obrotowy musi być wystarczający aby zapewnić całkowite odcięcie przepływu przez lamele. Otwarcie następuje bez udziału sił aerodynamicznych. Gdy powietrze przepływa przez przepustnicę, siły aerodynamiczne przepływu wytwarzają siłę otwierającą (moment obrotowy) lamele; zjawisko to występuje niezależnie od kierunku przepływu powietrza. Siłę tę należy zrównoważyć lub pokonać. Kąt nachylenia lamel α, dla którego występuje największy moment obrotowy, zależy między innymi od charakterystyki wentylatora
1 Typ
JZ-LL-AL Powietrznoszczelna przepustnica wielopłaszczyznowa
z aluminium, szczelność zamkniętej przepustnicy zgodnie z PNEN 1751, klasa 4


2 Wielkość nominalna [mm]
Podać wymiar (szerokość × wysokość)


3 Rama montażowa
Bez oznaczeń: bez ramy montażowej
ER z ramą montażową


4 Wyposażenie
Z04 Blokada położenia
Z05 – Z07 Element blokujący położenie i wskaźniki położenia
Z12 – Z51 Siłowniki
ZF01 – ZF15 Siłowniki ze sprężyną powrotną
Z60 – Z77 Siłowniki pneumatyczne


5 Położenie lamel w funkcji bezpieczeństwa
Tylko dla siłowników ze sprężyną powrotną lub siłowników
pneumatycznych
NO bez ciśnienia/bez napięcia OTWARTA (normalnie otwarta)
NC bez ciśnienia/bez napięcia ZAMKNIĘTA (normalnie
zamknięta)


6 Powierzchnia
Bez oznaczeń: wykonanie standardowe
P1 lakierowana proszkowo, wyspecyfikować kolor RAL
CLASSIC
S3 anodowane, E6-C-0 (kolor naturalny)


Stopnie połysku
RAL 9010 50%
RAL 9006 30%
Pozostałe kolory z palety RAL 70%


Pobranie

informacje o produkcie

instrukcje obsługi

production {"X-Frame-Options"=>"SAMEORIGIN", "X-XSS-Protection"=>"1; mode=block", "X-Content-Type-Options"=>"nosniff", "X-Download-Options"=>"noopen", "X-Permitted-Cross-Domain-Policies"=>"none", "Referrer-Policy"=>"strict-origin-when-cross-origin", "Content-Security-Policy"=>"frame-ancestors 'self' https://api.scrivito.com https://punchoutcommerce.com https://www.trox.de https://trox-extern.com https://psp40.onventis.com https://psp22.onventis.com https://trox4u.troxgroup.com", "Strict-Transport-Security"=>"max-age=31536000; includeSubDomains", "Content-Type"=>"text/html; charset=utf-8"}

podziel stronę

Poleć stronę

Poleć stronę przesyłając link e-mailem.

Pola oznaczone (*) są wymagane.

podziel stronę

Dziękujemy za polecenie strony!

Twoje polecenie strony zostało wysłane.


Kontakt

We are here for you

Proszę wpisać treść wiadomości i określić typ prośby
Tel.: +48 22 737 18 58

Pola oznaczone (*) są wymagane.

Kontakt

Dziękujemy za przesłanie wiadomości!

Twoja wiadomość została przesłana. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe.
Skontaktujemy się z Państwem najszybciej jak to będzie możliwe.
W przypadku pytań dotyczących produktów lub usług prosimy o kontakt:
Tel.: +48 22 737 18 58

Kontakt

We are here for you

Proszę wpisać treść wiadomości i określić typ prośby
Tel.: +48 22 737 18 58

Attachment (max. 10MB)

Pola oznaczone (*) są wymagane.

Kontakt

Dziękujemy za przesłanie wiadomości!

Twoja wiadomość została przesłana. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe.
Skontaktujemy się z Państwem najszybciej jak to będzie możliwe.
W przypadku pytań dotyczących produktów lub usług prosimy o kontakt:
Tel.: +48 22 737 18 58