Przeciwbieżne lamele

Boczne uszczelnienie z zamkniętokomórkowego materiału

Osłonięte koła zębate

JZ-LL

DO BARDZO SZCZELNEGO ODCINANIA PRZEPŁYWU W SYSTEMACH WENTYLACJI I KLIMATYZACJI

Prostokątne przepustnice wielopłaszczyznowe do regulacji strumienia objętości powietrza i ciśnienia oraz do powietrznoszczelnego odcinania przepływu w przewodach wentylacyjnych i przegrodach.
 • Maksymalne wymiary 2000 × 1995 mm
 • Szczelność zamkniętej przepustnicy wielopłaszczyznowej zgodnie z PN-EN 1751, klasy 3 – 4, w zależności od wielkości
 • Szczelność obudowy zgodnie z PN-EN 1751, klasa C
 • Aerodynamiczne przeciwbieżne lamele
 • Boczne uszczelki z materiału zamkniętokomórkowego spełniają zwiększone wymagania higieniczne
 • Lamele połączone zewnętrznym cięgnem
 • Dostępne w wymiarach standardowych i wymiarach pośrednich
Opcjonalne wyposażenie i akcesoria
 • Siłowniki: siłowniki otwórz/zamknij, siłowniki sterowane sygnałem napięciowym
 • Wykonanie przeciwwybuchowe z siłownikiem pneumatycznym lub z siłownikiem ze sprężyną powrotną
 • Wykonanie lakierowane proszkowo

Informacje ogólne

Zastosowanie
 • Wykonanie ze stali nierdzewnej i lakierowane proszkowo


Cechy charakterystyczne
 • Aerodynamiczne lamele
 • Solidna bezobsługowa obudowa
 • Bez elementów zawierających silikon
 • Dostępne w wymiarach standardowych i wymiarach pośrednich
 • Boczne uszczelki z materiału zamkniętokomórkowego spełniają zwiększone wymagania higieniczne


Klasyfikacja
 • Szczelność przepustnicy w pozycji zamkniętej zgodnie z PNEN 1751
Test ciśnienia do 2000 Pa
 • Do szerokości B = 599 mm, klasa 3
 • B = 600 – 1000 mm, klasa 4
Test ciśnienia do 1000 Pa
 • Do szerokości B = 599 mm, klasa 3
 • B = 600 – 2000 mm, klasa 4


Wielkości nominalne
 • B: 200 – 2000 mm, w odstępach co 1 mm
 • Przepustnica podzielona na wymiarze szerokości (BM): 2001 – 4150 mm, w odstępach co 1 mm
 • H: 180, 345, 510, 675, 840, 1005, 1170, 1335, 1500, 1665, 1830, 1995 mm (wielkości pośrednie 183 – 1995 w odstępach co 1 mm, oprócz wielkości standardowych H - 1 mm, H + 1 mm, H + 2 mm)
 • Przepustnica podzielona na wymiarze wysokości (HM): 1999 – 4066 mm, w odstępach co 1 mm
 • Dowolna kombinacja B × H


Warianty wykonania
 • JZ-LL: Przepustnica wielopłaszczyznowa z przeciwbieżnymi lamelami, wykonana ze stali ocynkowanej
 • JZ-LL-A2: Przepustnica wielopłaszczyznowa z przeciwbieżnymi lamelami, wykonana ze stali nierdzewnej


Warianty wykonania
 • Podłączenie przewodów
 • otwory na narożnikach z obu stron przepustnicy
 • G: Nawiercone kołnierze z obu stron przepustnicy Łożyska
 • Łożyska z tworzywa sztucznego, temperatura pracy 0 – 100°C
 •  M: Łożyska z mosiądzu, temperatura pracy 0 do 100 °C
 • E: Łożyska ze stali nierdzewnej, temperatura pracy 0 do 100 °C
Lamele
 • Tylko dla przepustnic wielopłaszczyznowych ze stali lub stali nierdzewnej z łożyskami z mosiądzu lub stali nierdzewnej (JZ-...-M, JZ-...-E)
 • V: Wzmocnione lamele dostępne od szerokości 800 mm


Części i charakterystyka
 • Gotowa do montażu przepustnica wielopłaszczyznowa
 • Lamele z zewnętrznym cięgnem
 • Ramię napędu


Wyposażenie
 • Element blokujący położenie i wskaźniki położenia: element blokujący położenie do bezstopniowej regulacji przepustnicy wielopłaszczyznowej i wskaźniki do oznaczania położeń krańcowych
 • Siłowniki otwórz/zamknij: siłowniki do otwierania i zamykania przepustnic wielopłaszczyznowych
 • Siłowniki sterowane sygnałem napięciowym: siłowniki do bezstopniowej regulacji położenia lamel
 • Pneumatyczne siłowniki: pneumatyczne siłowniki do otwierania i zamykania przepustnic wielopłaszczyznowych
 • Siłowniki w wykonaniu przeciwwybuchowym: siłowniki do otwierania i zamykania przepustnic wielopłaszczyznowych montowane w obszarach zagrożonych wybuchem


Wyposażenie dodatkowe
 • Rama montażowa: rama montażowa umożliwia szybki i łatwy montaż przepustnic wielopłaszczyznowych


Cechy konstrukcyjne
 • Obudowa prostokątna, spawana (P1: obudowa ze śrubami), grubość materiału stal ocynkowana 1.25 mm, stal nierdzewna A2 = 1.2 mm
 • Lamele, grubość materiału 1 mm
 • Obustronne kołnierze, do połączenia z przewodami, nawiercone kołnierze lub otwory na narożnikach
 • Cięgno zewnętrzne, solidne i trwałe, składające się z pręta sprzęgającego i poziomych ramion
 • Osie przepustnicy, Ø12 mm, z nacięciem wskazującym położenie przepustnicy (brak dla ZS99)
 • Dla wariantów z trzpieniem: położenie trzpienia podano w rozdziale "Wymiary i ciężary"
 • Dla wariantów z siłownikiem: siłownik jest zawsze zamontowany na drugiej lameli od góry
 • Element oporowy (kątownik) zapewnia szczelne zamknięcie górnych i dolnych lamel
 • Uszczelki wzdłuż krawędzi lamel i uszczelki boczne
 • Wariant wykonania i materiały spełniają kryteria określone w dyrektywach europejskich, określanych jako ATEX (do stosowania w przestrzeniach zagrożonych wybuchem) dla wariantów z łożyskami z mosiądzu lub ze stali nierdzewnej (- M, -E)


Materiały i powierzchnie
 • Obudowa i lamele wykonane z blachy stalowej ocynkowanej lub stali nierdzewnej
 • Osie lamel, ramię siłownika i cięgna wykonane ze stali ocynkowanej lub stali nierdzewnej
 • Łożyska z tworzywa sztucznego, z mosiądzu lub stali nierdzewnej
 • Uszczelki wzdłuż krawędzi lamel wykonane z tworzywa sztucznego PP/PTV
 • Uszczelki boczne wykonane z zamkniętokomórkowej pianki PE
 • P1: Lakierowana proszkowo, wyspecyfikować kolor RAL CLASSIC
 • PS: Lakierowana proszkowo, DB kolor


Normy i wytyczne
 • Szczelność obudowy zgodnie z PN-EN 1751, klasa C
 • Spełnia ogólne wymagania DIN 1946, część 4, w zakresie szczelności przepustnicy w pozycji zamkniętej
 • Przepustnice wielopłaszczyznowe o szerokości od B = 600 mm spełniają zwiększone wymagania DIN 1946, część 4, w zakresie szczelności przepustnicy w pozycji zamkniętej


Konserwacja
 • Elementy bezobsługowe, konstrukcja i materiały nie podlegają okresowej wymianie eksploatacyjnej
 • Należy usuwać zanieczyszczenia, ponieważ mogą one prowadzić do korozji i zwiększonej nieszczelności przy zamkniętych lamelach przepustnicy

Informacje techniczne

 • Funkcja
 • Dane techniczne
 • KOD ZAMÓWIENIOWY
Rysunek schematyczny JZ-LL, JZ-LL-A2

① Obudowa
② Przekładnia zębata
③ Przeciwbieżne lamele
④ Uszczelka boczna
⑤ Uszczelka lamel
⑥ Profil oporowy (kątownik z uszczelką)
⑦ Siłownik
⑧ Przekładnia
⑨ Cięgno zewnętrzne

Przepustnice wielopłaszczyznowe z zewnętrznym cięgnem mogą być wyposażone w lamele współbieżne lub przeciwbieżne. Zewnętrzne połączenie przenosi synchroniczny ruch obrotowy z trzpienia ramienia napędowego na poszczególne lamele. Za pomocą tego typu połączenia można bezpiecznie otwierać i zamykać nawet bardzo duże przepustnice wielopłaszczyznowe. Przeciwbieżne lamele zamykają się z różnymi prędkościami, ponieważ połączenie zawiera łącznik poprzeczny. Ułatwia to proces zamykania i zmniejsza nieszczelności przez zamknięte lamele.
Moment obrotowy siłownika przepustnicy musi zapewniać bezpieczne i bezawaryjne otwieranie i zamykanie przepustnicy. Moment obrotowy musi być wystarczający aby zapewnić całkowite odcięcie przepływu przez lamele. Otwarcie następuje bez udziału sił aerodynamicznych. Gdy powietrze przepływa przez przepustnicę, siły aerodynamiczne przepływu wytwarzają siłę otwierającą (moment obrotowy) lamele; zjawisko to występuje niezależnie od kierunku przepływu powietrza. Siłę tę należy zrównoważyć lub pokonać. Kąt nachylenia lamel α, dla którego występuje największy moment obrotowy, zależy między innymi od charakterystyki wentylatora.
1 Typ
JZ-LL Powietrznoszczelna przepustnica wielopłaszczyznowa,
szczelność zamkniętej przepustnicy zgodnie z PN-EN 1751,
klasa 3 – 4


2 Materiał
Bez oznaczeń: stal ocynkowana
A2 Stal nierdzewna


3 Podłączenie przewodu
Bez oznaczeń: otwory na narożnikach z obu stron przepustnicy
G Nawiercone kołnierze z obu stron przepustnicy (bez otworów
narożnych)


4 Łożyska
Bez oznaczeń: łożyska z tworzywa sztucznego
M Łożyska z mosiądzu
E Łożyska ze stali nierdzewnej


5 Konstrukcja lamel
Tylko dla przepustnic wielopłaszczyznowych ze stali lub stali
nierdzewnej z łożyskami z mosiądzu lub stali nierdzewnej
V Wzmocnione lamele, dostępne od szerokości 800 mm


6 Strona obsługowa
Bez oznaczeń: prawa
L lewa


7 Wielkość nominalna [mm]
Podać szerokość × wysokość
Przepustnice ze stali ocynkowanej dostępne są z konstrukcją
podzieloną na wymiarze szerokości lub wysokości
Szerokość > 2000: konstrukcja podzielona na wymiarze
szerokości
Wysokość > 1995: konstrukcja podzielona na wymiarze
wysokości


8 Rama montażowa
Bez oznaczeń: bez ramy montażowej
ER Z ramą montażową (tylko połączenie G)


9 Wyposażenie
Bez oznaczeń: bez wyposażenia
Z04 – Z07 Blokada położenia
Z12 – Z51 Siłowniki
ZF01 – ZF15 Siłowniki ze sprężyną powrotną
Z60 – Z77 Siłowniki pneumatyczne


Siłowniki w wykonaniu przeciwwybuchowym
Z1EX, Z3EX Elektryczne
Z60EX – Z77EX Pneumatyczne


10 Położenie lamel w funkcji bezpieczeństwa
Tylko dla siłowników ze sprężyną powrotną lub siłowników
pneumatycznych
NO bez ciśnienia/bez napięcia OTWARTA (normalnie otwarta)
NC bez ciśnienia/bez napięcia ZAMKNIĘTA (normalnie
zamknięta)


11 Powierzchnia
Bez oznaczeń: wykonanie standardowe
P1 lakierowana proszkowe, wyspecyfikować kolor RAL
CLASSIC


Stopnie połysku
RAL 9010 50%
RAL 9006 30%
Pozostałe kolory z palety RAL 70%


Pobranie

informacje o produkcie

certyfikaty

instrukcje obsługi

production {"X-Frame-Options"=>"SAMEORIGIN", "X-XSS-Protection"=>"1; mode=block", "X-Content-Type-Options"=>"nosniff", "X-Download-Options"=>"noopen", "X-Permitted-Cross-Domain-Policies"=>"none", "Referrer-Policy"=>"strict-origin-when-cross-origin", "Content-Security-Policy"=>"frame-ancestors 'self' https://api.scrivito.com https://punchoutcommerce.com https://www.trox.de https://trox-extern.com https://psp40.onventis.com https://psp22.onventis.com https://trox4u.troxgroup.com", "Strict-Transport-Security"=>"max-age=31536000; includeSubDomains", "Content-Type"=>"text/html; charset=utf-8"}

podziel stronę

Poleć stronę

Poleć stronę przesyłając link e-mailem.

Pola oznaczone (*) są wymagane.

podziel stronę

Dziękujemy za polecenie strony!

Twoje polecenie strony zostało wysłane.


Kontakt

We are here for you

Proszę wpisać treść wiadomości i określić typ prośby
Tel.: +48 22 737 18 58

Pola oznaczone (*) są wymagane.

Kontakt

Dziękujemy za przesłanie wiadomości!

Twoja wiadomość została przesłana. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe.
Skontaktujemy się z Państwem najszybciej jak to będzie możliwe.
W przypadku pytań dotyczących produktów lub usług prosimy o kontakt:
Tel.: +48 22 737 18 58

Kontakt

We are here for you

Proszę wpisać treść wiadomości i określić typ prośby
Tel.: +48 22 737 18 58

Attachment (max. 10MB)

Pola oznaczone (*) są wymagane.

Kontakt

Dziękujemy za przesłanie wiadomości!

Twoja wiadomość została przesłana. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe.
Skontaktujemy się z Państwem najszybciej jak to będzie możliwe.
W przypadku pytań dotyczących produktów lub usług prosimy o kontakt:
Tel.: +48 22 737 18 58