small_tab1_Serie JZ
marketing_image_1
marketing_image_2
marketing_image_3
small_tab1_Serie JZ
marketing_image_1
marketing_image_2
marketing_image_3

TYP JZ

Do odcinania przepływu w systemach wentylacji i klimatyzacji

Prostokątne przepustnice wielopłaszczyznowe do regulacji strumienia objętości powietrza i ciśnienia oraz do odcinania przepływu w przewodach wentylacyjnych i przegrodach.

 • Maksymalne wymiary 2000 × 1995 mm
 • Szczelność obudowy zgodnie z PN-EN 1751, klasa C
 • Aerodynamiczne współbieżne lub przeciwbieżne lamele
 • Lamele połączone zewnętrznym cięgnem (dla lamel współbieżnych i przeciwbieżnych)
 • Dostępne w wymiarach standardowych i wymiarach pośrednich
 • Mogą być łączone z czerpniami/wyrzutniami powietrza


Opcjonalne wyposażenie i akcesoria

 • Siłowniki: siłowniki otwórz/zamknij, siłowniki sterowane sygnałem napięciowym
 • Wykonanie przeciwwybuchowe z siłownikiem pneumatycznym lub z siłownikiem ze sprężyną powrotną
 • Wykonanie lakierowane proszkowo

Informacje ogólne

Zastosowanie
 • Przepustnice wielopłaszczyznowe stosowane są jako element wykonawczy w regulacji przepływu powietrza i ciśnienia w systemach wentylacji i klimatyzacji
 • Do odcinania przepływu w przewodach wentylacyjnych i otworach w ścianach i stropach
 • Przepustnice z lamelami współbieżnymi stosowane są zazwyczaj do otwierania/zamykania przepływu
 • Ze względu na charakterystyki przepustnice z lamelami przeciwbieżnymi są preferowane do zmiany przepływu
 • Warianty ze stali i stali nierdzewnej z łożyskami z mosiądzu lub stali nierdzewnej mogą być stosowane w obszarach zagrożonych wybuchem (ATEX)

Cechy charakterystyczne

 • Aerodynamiczne lamele
 • Solidna bezobsługowa obudowa
 • Bez elementów zawierających silikon
 • Dostępne w wymiarach standardowych i wymiarach pośrednich

Wielkości nominalne

 • B: 200 – 2000 mm, w odstępach co 1 mm
 • Przepustnica podzielona na wymiarze szerokości (BM): 2001 – 4150 mm, w odstępach co 1 mm
 • H: 180, 345, 510, 675, 840, 1005, 1170, 1335, 1500, 1665, 1830, 1995 mm (wielkości pośrednie 183 – 1995 w odstępach co 1 mm, oprócz wielkości standardowych H - 1 mm, H + 1 mm, H + 2 mm)
 • Przepustnica podzielona na wymiarze wysokości (HM): 1999 – 4066 mm, w odstępach co 1 mm
 • Dowolna kombinacja B × H

Warianty wykonania

 • JZ-S: Przepustnica wielopłaszczyznowa z przeciwbieżnymi lamelami, wykonana ze stali ocynkowanej
 • JZ-P: Przepustnica wielopłaszczyznowa ze współbieżnymi lamelami, wykonana ze stali ocynkowanej
 • JZ-S-A2: Przepustnica wielopłaszczyznowa z przeciwbieżnymi lamelami, wykonana ze stali nierdzewnej
 • JZ-P-A2: Przepustnica wielopłaszczyznowa ze współbieżnymi lamelami, wykonana ze stali nierdzewnej

Wykonanie

Podłączenie przewodów
 • Otwory na narożnikach z obu stron
 • G: Kołnierze nawiercone z obu stron przepustnicy
Łożyska
 • Łożyska z tworzywa sztucznego, temperatura pracy -20 do
 • 100 °C
 • M: Łożyska z mosiądzu, temperatura pracy -20 do 150 °C
 • E: Łożyska ze stali nierdzewnej, temperatura pracy -20 do
 • 150 °C
Lamele
 • Tylko dla przepustnic wielopłaszczyznowych ze stali lub stali
 • nierdzewnej z łożyskami z mosiądzu lub stali nierdzewnej (JZ-...-
 • M, JZ-...-E)
 • V: Wzmocnione lamele dostępne od szerokości 800 mm

Części i charakterystyka

 • Gotowa do montażu przepustnica wielopłaszczyznowa
 • Lamele z zewnętrznym cięgnem
 • Ramię napędu

Wyposażenie

 • Element blokujący położenie i wskaźniki położenia do bezstopniowej regulacji przepustnicy wielopłaszczyznowej i ustalania położeń krańcowych
 • Siłowniki otwórz/zamknij do otwierania i zamykania przepustnic wielopłaszczyznowych
 • Siłowniki sterowane sygnałem napięciowym do zmiany położeń lamel przepustnicy
 • Pneumatyczne siłowniki do otwierania i zamykania przepustnic wielopłaszczyznowych
 • Siłowniki w wykonaniu przeciwwybuchowym do otwierania i zamykania przepustnic wielopłaszczyznowych

Akcesoria

 • Ramy montażowe do szybkiego i łatwego montażu
 • przepustnic wielopłaszczyznowych


Cechy konstrukcyjne

 • Obudowa prostokątna, spawana (P1: obudowa ze śrubami), grubość materiału stal ocynkowana 1.25 mm, stal nierdzewna A2 = 1.2 mm
 • Lamele, grubość materiału 1 mm
 • Obustronne kołnierze, do połączenia z przewodami, nawiercone kołnierze lub otwory na narożnikach
 • Cięgno zewnętrzne, solidne i trwałe, składające się z pręta sprzęgającego i poziomych ramion
 • Osie przepustnicy, Ø12 mm, z nacięciem wskazującym położenie przepustnicy (brak dla ZS99)
 • Dla wariantów z trzpieniem: położenie trzpienia podano w rozdziale "Wymiary i ciężary"
 • Dla wariantów z siłownikiem: siłownik jest zawsze zamontowany na drugiej lameli od góry
 • Wariant wykonania i materiały spełniają kryteria określone w dyrektywach europejskich, określanych jako ATEX (do stosowania w przestrzeniach zagrożonych wybuchem) dla wariantów z łożyskami z mosiądzu lub ze stali nierdzewnej (-M, -E)


Materiały i powierzchnie

 • Obudowa i lamele wykonane z blachy stalowej ocynkowanej lub stali nierdzewnej
 • Osie lamel, ramię siłownika i cięgna wykonane ze stali ocynkowanej lub stali nierdzewnej
 • Łożyska z tworzywa sztucznego, z mosiądzu lub stali nierdzewnej
 • P1: Lakierowana proszkowo, wyspecyfikować kolor RAL CLASSIC
 • PS: Lakierowana proszkowo, DB kolor


Normy i wytyczne

 • Szczelność obudowy zgodnie z PN-EN 1751, klasa C


Konserwacja

 • Elementy bezobsługowe, konstrukcja i materiały nie podlegają okresowej wymianie eksploatacyjnej
 • Należy usuwać zanieczyszczenia, ponieważ mogą one prowadzić do korozji i zwiększonej nieszczelności przy zamkniętych lamelach przepustnicy

Informacje techniczne

 • FUNKCJA
 • DANE TECHNICZNE
 • SZYBKI DOBÓR
 • TEKST DO SPECYFIKACJI
 • KOD ZAMÓWIENIOWY

Funkcja

Przepustnice wielopłaszczyznowe z zewnętrznym cięgnem mogą być wyposażone w lamele współbieżne lub przeciwbieżne.

Zewnętrzne połączenie przenosi synchroniczny ruch obrotowy z trzpienia ramienia napędowego na poszczególne lamele. Za pomocą tego typu połączenia można bezpiecznie otwierać i zamykać nawet bardzo duże przepustnice wielopłaszczyznowe.

Przeciwbieżne lamele zamykają się z różnymi prędkościami, ponieważ połączenie zawiera łącznik poprzeczny. Ułatwia to proces zamykania i zmniejsza nieszczelności przez zamknięte lamele przepustnicy.

Moment obrotowy siłownika przepustnicy musi zapewniać bezpieczne i bezawaryjne otwieranie i zamykanie przepustnicy. Moment obrotowy musi być wystarczający aby zapewnić całkowite odcięcie przepływu przez lamele. Otwarcie następuje bez udziału sił aerodynamicznych. Gdy powietrze przepływa przez przepustnicę, siły aerodynamiczne przepływu wytwarzają siłę otwierającą (moment obrotowy) lamele; zjawisko to występuje niezależnie od kierunku przepływu powietrza. Siłę tę należy zrównoważyć lub pokonać. Kąt nachylenia lamel α, dla którego występuje największy moment obrotowy, zależy między innymi od charakterystyki wentylatora.

 Tekst do specyfikacji dotyczy podstawowego wariantu wykonania urządzenia. Tekst dla innych wariantów wykonania może być wygenerowany w języku angielskim w programie Easy Product Finder.

Prostokątne przepustnice wielopłaszczyznowe do regulacji strumieni objętości powietrza i ciśnienia oraz do odcinania przepływu w przewodach wentylacyjnych i przegrodach. Gotowe do zastosowania urządzenie składa się z obudowy, aerodynamicznych lamel i mechanizmu przestawiającego lamele. Obustronne kołnierze, do połączenia z przewodami.

Położenie przepustnicy widoczne jest na zewnątrz na nacięciu na przedłużeniu osi. Szczelność obudowy zgodnie z PN-EN 1751, klasa C.

Cechy charakterystyczne

 • Aerodynamiczne lamele
 • Solidna bezobsługowa obudowa
 • Bez elementów zawierających silikon
 • Dostępne w wymiarach standardowych i wymiarach pośrednich


Materiały i powierzchnie

 • Obudowa i lamele wykonane z blachy stalowej ocynkowanej lub stali nierdzewnej
 • Osie lamel, ramię siłownika i cięgna wykonane ze stali ocynkowanej lub stali nierdzewnej
 • Łożyska z tworzywa sztucznego, z mosiądzu lub stali nierdzewnej
 • P1: Lakierowana proszkowo, wyspecyfikować kolor RAL CLASSIC
 • PS: Lakierowana proszkowo, DB kolor


Wykonanie

Podłączenie przewodów

 • Otwory na narożnikach z obu stron
 • G: Kołnierze nawiercone z obu stron przepustnicy


Łożyska

 • Łożyska z tworzywa sztucznego, temperatura pracy -20 do 100 °C
 • M: Łożyska z mosiądzu, temperatura pracy -20 do 150 °C
 • E: Łożyska ze stali nierdzewnej, temperatura pracy -20 do 150 °C


Lamele

Tylko dla przepustnic wielopłaszczyznowych ze stali lub stali nierdzewnej z łożyskami z mosiądzu lub stali nierdzewnej (JZ-...- M, JZ-...-E)

 • V: Wzmocnione lamele dostępne od szerokości 800 mm


Dane techniczne

 • Wielkości nominalne: 200 × 180 mm – 2000 × 1995 mm
 • Temperatura pracy: -20 do 100 °C

1 Typ
JZ Przepustnica wielopłaszczyznowa
2 Lamele
S Przeciwbieżne (standard)
P Współbieżne
3 Materiał
Bez oznaczeń: stal ocynkowana
A2 Stal nierdzewna
4 Podłączenie przewodu
Bez oznaczeń: otwory na narożnikach z obu stron
G Kołnierze nawiercone z obu stron przepustnicy (bez otworów
narożnych)
5 Łożyska
Bez oznaczeń: łożyska z tworzywa sztucznego
M Łożyska z mosiądzu
E Łożyska ze stali nierdzewnej
6 Konstrukcja lamel
Tylko dla przepustnic wielopłaszczyznowych ze stali lub stali nierdzewnej z łożyskami z mosiądzu lub stali nierdzewnej
V Wzmocnione lamele, dostępne od szerokości 800 mm
7 Strona obsługowa
Bez oznaczeń: prawa
L lewa
8 Wielkość nominalna [mm]
Podać wymiar (szerokość × wysokość)
Przepustnice ze stali ocynkowanej dostępne są z konstrukcją podzieloną na wymiarze szerokości lub wysokości
Szerokość > 2000: konstrukcja podzielona na wymiarze szerokości
Wysokość > 1995: konstrukcja podzielona na wymiarze wysokości
9 Rama montażowa
Bez oznaczeń: bez ramy montażowej
ER Z ramą montażową (tylko połączenie G)
10 Wyposażenie
Bez oznaczeń: bez wyposażenia
Z04 – Z07 Blokada położenia
Z12 – Z51 Siłowniki
ZF01 – ZF15 Siłowniki ze sprężyną powrotną
Z60 – Z77 Siłowniki pneumatyczne
Siłowniki w wykonaniu przeciwwybuchowym
Z1EX, Z3EX Elektryczne
Z60EX – Z77EX Pneumatyczne
11 Położenie lamel w funkcji bezpieczeństwa
Tylko dla siłowników ze sprężyną powrotną lub siłowników pneumatycznych
NO bez ciśnienia/bez napięcia OTWARTA (normalnie otwarta)
NC bez ciśnienia/bez napięcia ZAMKNIĘTA (normalnie zamknięta)
12 Powierzchnia
Bez oznaczeń: wykonanie standardowe
P1 lakierowana proszkowo, wyspecyfikować kolor RAL CLASSIC
Stopnie połysku
RAL 9010 50%
RAL 9006 30%
Pozostałe kolory z palety RAL 70%


Pobranie

informacje o produkcie

certyfikaty

instrukcje obsługi

production {"X-Frame-Options"=>"SAMEORIGIN", "X-XSS-Protection"=>"1; mode=block", "X-Content-Type-Options"=>"nosniff", "X-Download-Options"=>"noopen", "X-Permitted-Cross-Domain-Policies"=>"none", "Referrer-Policy"=>"strict-origin-when-cross-origin", "Content-Security-Policy"=>"frame-ancestors 'self' https://api.scrivito.com https://punchoutcommerce.com https://www.trox.de https://trox-extern.com https://psp40.onventis.com https://psp22.onventis.com https://trox4u.troxgroup.com", "Strict-Transport-Security"=>"max-age=31536000; includeSubDomains", "Content-Type"=>"text/html; charset=utf-8"}

podziel stronę

Poleć stronę

Poleć stronę przesyłając link e-mailem.

Pola oznaczone (*) są wymagane.

podziel stronę

Dziękujemy za polecenie strony!

Twoje polecenie strony zostało wysłane.


Kontakt

We are here for you

Proszę wpisać treść wiadomości i określić typ prośby
Tel.: +48 22 737 18 58

Pola oznaczone (*) są wymagane.

Kontakt

Dziękujemy za przesłanie wiadomości!

Twoja wiadomość została przesłana. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe.
Skontaktujemy się z Państwem najszybciej jak to będzie możliwe.
W przypadku pytań dotyczących produktów lub usług prosimy o kontakt:
Tel.: +48 22 737 18 58

Kontakt

We are here for you

Proszę wpisać treść wiadomości i określić typ prośby
Tel.: +48 22 737 18 58

Attachment (max. 10MB)

Pola oznaczone (*) są wymagane.

Kontakt

Dziękujemy za przesłanie wiadomości!

Twoja wiadomość została przesłana. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe.
Skontaktujemy się z Państwem najszybciej jak to będzie możliwe.
W przypadku pytań dotyczących produktów lub usług prosimy o kontakt:
Tel.: +48 22 737 18 58