00254909_0
SCHOOLAIR-V-1800


00132715_0
Spełnione wymagania VDI 6022


00137062_0
Wymiennik ciepła


00136287_0
Regulowane nóżki


00131087_0
Wentylator


00255816_0
Etykieta ErP


00254909_0
00132715_0
00137062_0
00136287_0
00131087_0
00255816_0

Typ FSL-V-ZAB/SEK

Urządzenie nawiewno-wywiewne z odzyskiem ciepła i wymiennikiem ciepła, opcją modułu powietrza wtórnego, do zabudowy pionowej w ścianach zewnętrznych na przykład przy oknach

Gotowe do podłączenia urządzenie wentylacji zdecentralizowanej do przewietrzania i utrzymywania w pomieszczeniach warunków komfortu cieplnego

 • Optymalne akustycznie wentylatory EC o niskim współczynniku mocy właściwej, SFP = 1 zgodnie z PN-EN 13779
 • Płytowy wymiennik odzysku ciepła (powietrze/powietrze), z przepustnicą obejścia wyposażoną w siłownik elektryczny (otwórz/zamknij)
 • Wymiennik ciepła systemu 2- lub 4-rurowego do ogrzewania i chłodzenia
 • Powierzchnia podstawy urządzenia ok. 0.13 m²
 • Zmniejszenie obciążenia pyłami i zanieczyszczeniami dzięki filtrom: dokładnemu F7 na powietrzu zewnętrznym i zgrubnemu G3 na powietrzu wywiewanym
 • Tacka z odprowadzeniem kondensatu
 • Przepustnice odcinające wyposażone w siłownik ze sprężyną zamykającą przy braku zasilania (NC)
 • Automatyczne przełączanie do pracy modułu powietrza wtórnego (w zależności od jakości powietrza)


Opcjonalne wyposażenie i akcesoria

 • Modułowy system regulacji FSL-CONTROL II, dedykowany do systemów wentylacji zdecentralizowanej
 • Wentylacja wynikająca z chwilowego zapotrzebowania, free-cooling, tryb pracy nocnej w zależności od strategii regulacji
 • Zmienny odzysk ciepła
 • Lakierowane proszkowo, RAL 9005

Zastosowanie

Zastosowanie

 • Wentylacja pomieszczeń, zalecana szerokość pomieszczeń do 6 m
 • Wymiennik ciepła systemu 2- lub 4- rurowego zapewnia wysoki poziom komfortu
 • Przepływ wyporowy z indukcją
 • Woda zastosowana jako medium odbierające obciążenia cieplne zapewnia wysoką efektywność energetyczną
 • Do budynków nowych oraz projektów modernizowanych
 • Montaż pionowy na zewnętrznej ścianie
 • Typowe zastosowanie w pomieszczeniach biurowych i salach konferencyjnych

Cechy charakterystyczne

 • Przepustnice odcinające na czerpni i wyrzutni wyposażone w siłowniki, które przy braku zasilania zamykają się zapobiegając niekontrolowanemu przepływowi powietrza
 • Rekuperacyjny wymiennik odzysku ciepła, z przepustnicą obejścia wyposażoną w siłownik elektryczny
 • Wymiennik ciepła do systemu 2- lub 4-rurowego z podłączeniem G1/2" z uszczelką płaską
 • Spełnione wymagania normy higienicznej VDI 6022
 • Klasa filtrów: F7 dla powietrza zewnętrznego, G3 dla powietrza wywiewanego
 • Łatwa wymiana filtrów bez narzędzi (klamry mocujące)
 • Tacka z odprowadzeniem kondensatu lub bez
 • Zwarta, kompaktowa zabudowa szczególnie korzystna przy modernizacjach
 • Wentylacja wynikająca z chwilowego zapotrzebowania możliwa dzięki monitorowaniu jakości powietrza w pomieszczeniu
 • 4 regulowane nóżki
 • Automatyczne przełączanie w tryb powietrza wtórnego (tylko w przypadku zastosowania czujnika jakości powietrza), gdy jakość powietrza w pomieszczeniu (mierzona na przykład zintegrowanym czujnikiem VOC) jest w zdefiniowanym zakresie wartości. Następuje zamknięcie przepustnicy powietrza zewnętrznego, przepustnica powietrza wtórnego otwiera się i zostaje wyłączony wentylator wywiewny. Urządzenie ze względu na efektywność energetyczną zawsze zaczyna pracę w trybie powietrza wtórnego.

Wielkości nominalne

 • 396 × 1800 × 319 mm (B × H × T)

Zastosowanie

 • Wentylacja pomieszczeń, zalecana szerokość pomieszczeń do 6 m
 • Wymiennik ciepła systemu 2- lub 4- rurowego zapewnia wysoki poziom komfortu
 • Przepływ wyporowy z indukcją
 • Woda zastosowana jako medium odbierające obciążenia cieplne zapewnia wysoką efektywność energetyczną
 • Do budynków nowych oraz projektów modernizowanych
 • Montaż pionowy na zewnętrznej ścianie
 • Typowe zastosowanie w pomieszczeniach biurowych i salach konferencyjnych

Cechy charakterystyczne

 • Przepustnice odcinające na czerpni i wyrzutni wyposażone w siłowniki, które przy braku zasilania zamykają się zapobiegając niekontrolowanemu przepływowi powietrza
 • Rekuperacyjny wymiennik odzysku ciepła, z przepustnicą obejścia wyposażoną w siłownik elektryczny
 • Wymiennik ciepła do systemu 2- lub 4-rurowego z podłączeniem G1/2" z uszczelką płaską
 • Spełnione wymagania normy higienicznej VDI 6022
 • Klasa filtrów: F7 dla powietrza zewnętrznego, G3 dla powietrza wywiewanego
 • Łatwa wymiana filtrów bez narzędzi (klamry mocujące)
 • Tacka z odprowadzeniem kondensatu lub bez
 • Zwarta, kompaktowa zabudowa szczególnie korzystna przy modernizacjach
 • Wentylacja wynikająca z chwilowego zapotrzebowania możliwa dzięki monitorowaniu jakości powietrza w pomieszczeniu
 • 4 regulowane nóżki
 • Automatyczne przełączanie w tryb powietrza wtórnego (tylko w przypadku zastosowania czujnika jakości powietrza), gdy jakość powietrza w pomieszczeniu (mierzona na przykład zintegrowanym czujnikiem VOC) jest w zdefiniowanym zakresie wartości. Następuje zamknięcie przepustnicy powietrza zewnętrznego, przepustnica powietrza wtórnego otwiera się i zostaje wyłączony wentylator wywiewny. Urządzenie ze względu na efektywność energetyczną zawsze zaczyna pracę w trybie powietrza wtórnego.

Wielkości nominalne

 • 396 × 1800 × 319 mm (B × H × T)

Opis

Wariant wykonania

 • Lakierowane proszkowo, RAL 9005, czarny

Elementy uzupełniające

 • Modułowy system regulacji FSL-CONTROL II, dedykowany do systemów wentylacji zdecentralizowanej
 • Wężyki przyłączeniowe

Cechy konstrukcyjne

 • Dwa energooszczędne, optymalne akustycznie wentylatory EC o niskim współczynniku mocy właściwej, SFP = 1 zgodnie z PN-EN 13779
 • Strumień objętości powietrza zewnętrznego: do 150 m³/h
 • Krzyżowy, płytowy wymiennik ciepła
 • Przepustnice odcinające na czerpni i wyrzutni wyposażone w siłowniki, które przy braku zasilania zamykają się zapobiegając niekontrolowanemu przepływowi powietrza
 • Wyporowy nawiew do pomieszczenia umieszczony w dolnej części urządzenia
 • Powietrze wywiewane odprowadzane w górnej części urządzenia

Materiały

 • Obudowa, pokrywa filtrów, wentylatory, regulowane nóżki z blachy stalowej ocynkowanej
 • Wymiennik ciepła wykonany z rur miedzianych z aluminiowymi lamelami
 • Obudowa lakierowana proszkowo, RAL 9005, (czarny)
 • Wkład filtra F7 odporny na wilgoć, z włókna szklanego (certyfikat Eurovent)
 • Wytłumienie z wełny mineralnej, niepalnej zgodnie z PN-EN 13501-1 (DIN 4102, klasa A2), pokryte włóknem szklanym w celu ochrony przed erozją przy prędkości powietrza do 20 m/s
 • Uszczelnienie z zamkniętokomórkowego materiału

Normy i wytyczne

 • Urządzenia wentylacji fasadowej typu FSL-V-ZAB/SEK spełniają wymagania VDI 6035 i VDMA 24390
 • Spełnione wymagania higieniczne VDI 6022
 • Czynnik grzewczy i chłodzący zgodny z wymaganiami VDI 2035
 • Klasa efektywności energetycznej A

Konserwacja

 • VDI 6022 Część 1 (Wymagania higieniczne central i systemów wentylacyjnych)
 • Wymiennik ciepła może być czyszczony przy użyciu odkurzacza przemysłowego
 • Możliwe czyszczenie nieagresywnymi, przemysłowymi środkami czyszczącymi

Wariant wykonania

 • Lakierowane proszkowo, RAL 9005, czarny

Elementy uzupełniające

 • Modułowy system regulacji FSL-CONTROL II, dedykowany do systemów wentylacji zdecentralizowanej
 • Wężyki przyłączeniowe

Cechy konstrukcyjne

 • Dwa energooszczędne, optymalne akustycznie wentylatory EC o niskim współczynniku mocy właściwej, SFP = 1 zgodnie z PN-EN 13779
 • Strumień objętości powietrza zewnętrznego: do 150 m³/h
 • Krzyżowy, płytowy wymiennik ciepła
 • Przepustnice odcinające na czerpni i wyrzutni wyposażone w siłowniki, które przy braku zasilania zamykają się zapobiegając niekontrolowanemu przepływowi powietrza
 • Wyporowy nawiew do pomieszczenia umieszczony w dolnej części urządzenia
 • Powietrze wywiewane odprowadzane w górnej części urządzenia

Materiały

 • Obudowa, pokrywa filtrów, wentylatory, regulowane nóżki z blachy stalowej ocynkowanej
 • Wymiennik ciepła wykonany z rur miedzianych z aluminiowymi lamelami
 • Obudowa lakierowana proszkowo, RAL 9005, (czarny)
 • Wkład filtra F7 odporny na wilgoć, z włókna szklanego (certyfikat Eurovent)
 • Wytłumienie z wełny mineralnej, niepalnej zgodnie z PN-EN 13501-1 (DIN 4102, klasa A2), pokryte włóknem szklanym w celu ochrony przed erozją przy prędkości powietrza do 20 m/s
 • Uszczelnienie z zamkniętokomórkowego materiału

Normy i wytyczne

 • Urządzenia wentylacji fasadowej typu FSL-V-ZAB/SEK spełniają wymagania VDI 6035 i VDMA 24390
 • Spełnione wymagania higieniczne VDI 6022
 • Czynnik grzewczy i chłodzący zgodny z wymaganiami VDI 2035
 • Klasa efektywności energetycznej A

Konserwacja

 • VDI 6022 Część 1 (Wymagania higieniczne central i systemów wentylacyjnych)
 • Wymiennik ciepła może być czyszczony przy użyciu odkurzacza przemysłowego
 • Możliwe czyszczenie nieagresywnymi, przemysłowymi środkami czyszczącymi

Informacje techniczne

Funkcja, Dane techniczne, Szybki dobór, Tekst do specyfikacji, Kod zamówieniowy

 • Funkcja
 • Dane techniczne
 • Szybki dobór
 • Tekst do specyfikacji
 • Kod zamówieniowy

Zasada działania

Nawiewno-wywiewne urządzenia wentylacji zdecentralizowanej oprócz funkcji wentylacyjnej odbierają obciążenia cieplne z pomieszczenia.

Powietrze zewnętrzne przepływa przez wentylator promieniowy EC, przepustnicę odcinającą z siłownikiem, regulator przepływu i filtr klasy F7.

Następnie przepływa przez wymiennik odzysku ciepła, który w określonych sytuacjach np. w celu zapobiegania zamarzaniu lub w okresie przejściowym omijany jest obejściem otwieranym przepustnicą.

Gdy istnieje konieczność powietrze jest dodatkowo ogrzewane lub chłodzone w wymienniku ciepła a następnie nawiewane do pomieszczenia strumieniem wyporowym.

Powietrze wyciągane z pomieszczenia przez wentylator wywiewny przepływa przez filtr G3, wymiennik odzysku ciepła i poprzez przepustnicę odcinającą z siłownikiem wywiewane jest na zewnątrz.

Automatyczne przełączanie w tryb powietrza wtórnego (tylko w przypadku zastosowania czujnika jakości powietrza), gdy jakość powietrza w pomieszczeniu jest odpowiednia.

Następuje zamknięcie przepustnicy powietrza zewnętrznego, przepustnica powietrza wtórnego otwiera się i zostaje wyłączony wentylator wywiewny.

Ze względu na efektywność energetyczną urządzenie zawsze zaczyna pracę w trybie powietrza wtórnego.

Zasada działania

Nawiewno-wywiewne urządzenia wentylacji zdecentralizowanej oprócz funkcji wentylacyjnej odbierają obciążenia cieplne z pomieszczenia.

Powietrze zewnętrzne przepływa przez wentylator promieniowy EC, przepustnicę odcinającą z siłownikiem, regulator przepływu i filtr klasy F7.

Następnie przepływa przez wymiennik odzysku ciepła, który w określonych sytuacjach np. w celu zapobiegania zamarzaniu lub w okresie przejściowym omijany jest obejściem otwieranym przepustnicą.

Gdy istnieje konieczność powietrze jest dodatkowo ogrzewane lub chłodzone w wymienniku ciepła a następnie nawiewane do pomieszczenia strumieniem wyporowym.

Powietrze wyciągane z pomieszczenia przez wentylator wywiewny przepływa przez filtr G3, wymiennik odzysku ciepła i poprzez przepustnicę odcinającą z siłownikiem wywiewane jest na zewnątrz.

Automatyczne przełączanie w tryb powietrza wtórnego (tylko w przypadku zastosowania czujnika jakości powietrza), gdy jakość powietrza w pomieszczeniu jest odpowiednia.

Następuje zamknięcie przepustnicy powietrza zewnętrznego, przepustnica powietrza wtórnego otwiera się i zostaje wyłączony wentylator wywiewny.

Ze względu na efektywność energetyczną urządzenie zawsze zaczyna pracę w trybie powietrza wtórnego.

trox_blau20

Szerokość

396 mm

trox_blau20

Wysokość

1800 mm

trox_blau20

Głębokość

319 mm

trox_blau20

Strumień objętości powietrza pierwotnego

150 m³/h

trox_blau20

Strumień objętości powietrza nawiewanego

Do 150 m³/h

trox_blau20

Moc chłodząca

Do 720 W

trox_blau20

Moc grzewcza

Do 2650 W

trox_blau20

Moc chłodząca przekazywana do pomieszczenia

Do 400 W

trox_blau20

Moc grzewcza przekazywana do pomieszczenia

Do 750 W

trox_blau20

Maksymalne ciśnienie robocze po stronie wody

6 bar

trox_blau20

Maksymalna temperatura robocza wody

75 °C

trox_blau20

Poziom mocy akustycznej

27 – 44 dB(A)

trox_blau20

Napięcie zasilania

230 V AC ±10 %, 50/60 Hz

Szerokość

396 mm

Wysokość

1800 mm

Głębokość

319 mm

Strumień objętości powietrza pierwotnego

150 m³/h

Strumień objętości powietrza nawiewanego

Do 150 m³/h

Moc chłodząca

Do 720 W

Moc grzewcza

Do 2650 W

Moc chłodząca przekazywana do pomieszczenia

Do 400 W

Moc grzewcza przekazywana do pomieszczenia

Do 750 W

Maksymalne ciśnienie robocze po stronie wody

6 bar

Maksymalna temperatura robocza wody

75 °C

Poziom mocy akustycznej

27 – 44 dB(A)

Napięcie zasilania

230 V AC ±10 %, 50/60 Hz


FSL-V-ZAB/SEK (przykłady doboru) trox_blau20

Strumień objętości powietrza nawiewanego

m³/h

60

90

120

150

trox_blau20

Całkowita moc chłodząca

W

287

409

563

688

trox_blau20

Moc chłodząca przekazywana do pomieszczenia

W

174

240

337

406

trox_blau20

Obliczeniowa temperatura zewnętrzna

°C

32,0

32,0

32,0

32,0

trox_blau20

Wilgotność względna

%

40,0

40,0

40,0

40,0

trox_blau20

Zawartość wilgoci w powietrzu

g/kg

11,9

11,9

11,9

0,0

trox_blau20

Temperatura powietrza nawiewanego

°C

17,3

18,0

17,6

17,9

trox_blau20

Ilość kondensatu

g/h

0

0

0

0

trox_blau20

Strumień objętości wody chłodzącej

l/h

30

40

80

100

trox_blau20

Temperatura wody zasilającej

°C

16

16

16

16

trox_blau20

Temperatura wody powrotnej

°C

24,2

24,8

22,0

21,9

trox_blau20

Strata ciśnienia – po stronie wody

kPa

1,5

2,4

8,5

12,7

trox_blau20

Całkowita moc grzewcza

W

1070

1620

2050

2460

trox_blau20

Moc grzewcza przekazywana do pomieszczenia

W

269

412

449

471

trox_blau20

Obliczeniowa temperatura zewnętrzna

°C

–12,0

–12,0

–12,0

–12,0

trox_blau20

Temperatura powietrza nawiewanego

°C

35,4

35,7

33,2

31,4

trox_blau20

Strumień objętości wody grzewczej

l/h

30

60

80

100

trox_blau20

Temperatura wody zasilającej

°C

50

50

50

50

trox_blau20

Temperatura wody powrotnej

°C

19,1

26,6

27,8

28,7

trox_blau20

Poziom mocy akustycznej LWA

dB(A)

27

33

39

44

trox_blau20

Poziom ciśnienia akustycznego z uwzględnieniem 8 dB tłumienia pomieszczenia

dB(A)

19

25

31

36

FSL-V-ZAB/SEK (przykłady doboru)

Strumień objętości powietrza nawiewanego

m³/h

60

90

120

150

Całkowita moc chłodząca

W

287

409

563

688

Moc chłodząca przekazywana do pomieszczenia

W

174

240

337

406

Obliczeniowa temperatura zewnętrzna

°C

32,0

32,0

32,0

32,0

Wilgotność względna

%

40,0

40,0

40,0

40,0

Zawartość wilgoci w powietrzu

g/kg

11,9

11,9

11,9

0,0

Temperatura powietrza nawiewanego

°C

17,3

18,0

17,6

17,9

Ilość kondensatu

g/h

0

0

0

0

Strumień objętości wody chłodzącej

l/h

30

40

80

100

Temperatura wody zasilającej

°C

16

16

16

16

Temperatura wody powrotnej

°C

24,2

24,8

22,0

21,9

Strata ciśnienia – po stronie wody

kPa

1,5

2,4

8,5

12,7

Całkowita moc grzewcza

W

1070

1620

2050

2460

Moc grzewcza przekazywana do pomieszczenia

W

269

412

449

471

Obliczeniowa temperatura zewnętrzna

°C

–12,0

–12,0

–12,0

–12,0

Temperatura powietrza nawiewanego

°C

35,4

35,7

33,2

31,4

Strumień objętości wody grzewczej

l/h

30

60

80

100

Temperatura wody zasilającej

°C

50

50

50

50

Temperatura wody powrotnej

°C

19,1

26,6

27,8

28,7

Poziom mocy akustycznej LWA

dB(A)

27

33

39

44

Poziom ciśnienia akustycznego z uwzględnieniem 8 dB tłumienia pomieszczenia

dB(A)

19

25

31

36


Urządzenie nawiewno-wywiewne typu FSL-B-ZAB/SEK, z odzyskiem ciepła i wymiennikiem ciepła, do pionowej zabudowy w fasadzie lub na zewnętrznej ścianie np. w pobliżu okna.

Cechy charakterystyczne

 • Przepustnice odcinające na czerpni i wyrzutni wyposażone w siłowniki, które przy braku zasilania zamykają się zapobiegając niekontrolowanemu przepływowi powietrza
 • Rekuperacyjny wymiennik odzysku ciepła, z przepustnicą obejścia wyposażoną w siłownik elektryczny
 • Wymiennik ciepła do systemu 2- lub 4-rurowego z podłączeniem G1/2" z uszczelką płaską
 • Spełnione wymagania normy higienicznej VDI 6022
 • Klasa filtrów: F7 dla powietrza zewnętrznego, G3 dla powietrza wywiewanego
 • Łatwa wymiana filtrów bez narzędzi (klamry mocujące)
 • Tacka z odprowadzeniem kondensatu lub bez
 • Zwarta, kompaktowa zabudowa szczególnie korzystna przy modernizacjach
 • Wentylacja wynikająca z chwilowego zapotrzebowania możliwa dzięki monitorowaniu jakości powietrza w pomieszczeniu
 • 4 regulowane nóżki
 • Automatyczne przełączanie w tryb powietrza wtórnego (tylko w przypadku zastosowania czujnika jakości powietrza), gdy jakość powietrza w pomieszczeniu (mierzona na przykład zintegrowanym czujnikiem VOC) jest w zdefiniowanym zakresie wartości. Następuje zamknięcie przepustnicy powietrza zewnętrznego, przepustnica powietrza wtórnego otwiera się i zostaje wyłączony wentylator wywiewny. Urządzenie ze względu na efektywność energetyczną zawsze zaczyna pracę w trybie powietrza wtórnego.

Materiały

 • Obudowa, pokrywa filtrów, wentylatory, regulowane nóżki z blachy stalowej ocynkowanej
 • Wymiennik ciepła wykonany z rur miedzianych z aluminiowymi lamelami
 • Obudowa lakierowana proszkowo, RAL 9005, (czarny)
 • Wkład filtra F7 odporny na wilgoć, z włókna szklanego (certyfikat Eurovent)
 • Wytłumienie z wełny mineralnej, niepalnej zgodnie z PN-EN 13501-1 (DIN 4102, klasa A2), pokryte włóknem szklanym w celu ochrony przed erozją przy prędkości powietrza do 20 m/s
 • Uszczelnienie z zamkniętokomórkowego materiału

Wariant wykonania

 • Lakierowane proszkowo, RAL 9005, czarny

Dane techniczne

 • Szerokość: 396 mm
 • Wysokość: 1800 mm
 • Głębokość: 319 mm
 • Strumień objętości powietrza zewnętrznego: 150 m³/h
 • Strumień objętości powietrza nawiewanego: do 150 m³/h
 • Moc chłodząca: do 720 W
 • Moc grzewcza: do 2650 W
 • Moc chłodząca przekazywana do pomieszczenia: do 400 W
 • Moc grzewcza przekazywana do pomieszczenia: do 750 W
 • Maksymalne ciśnienie robocze: 6 barów
 • Maksymalna temperatura robocza: 75 °C
 • Poziom mocy akustycznej: 27 – 44 dB(A)
 • Napięcie zasilania: 230 V AC ±10 %, 50/60 Hz
 • Moc znamionowa: 87 VA
 • Pobór mocy: przy nominalnym strumieniu objętości powietrza 27 W

Parametry

Powietrze zewnętrzne

 • V_________________[m³/h]

Nawiew powietrza

 • V_________________[m³/h]

Moc chłodząca przekazywana do pomieszczenia

 • Q_________________[W]

Moc grzewcza przekazywana do pomieszczenia

 • Q_________________[W]


 • LWA_______________[dB(A)]

Urządzenie nawiewno-wywiewne typu FSL-B-ZAB/SEK, z odzyskiem ciepła i wymiennikiem ciepła, do pionowej zabudowy w fasadzie lub na zewnętrznej ścianie np. w pobliżu okna.

Cechy charakterystyczne

 • Przepustnice odcinające na czerpni i wyrzutni wyposażone w siłowniki, które przy braku zasilania zamykają się zapobiegając niekontrolowanemu przepływowi powietrza
 • Rekuperacyjny wymiennik odzysku ciepła, z przepustnicą obejścia wyposażoną w siłownik elektryczny
 • Wymiennik ciepła do systemu 2- lub 4-rurowego z podłączeniem G1/2" z uszczelką płaską
 • Spełnione wymagania normy higienicznej VDI 6022
 • Klasa filtrów: F7 dla powietrza zewnętrznego, G3 dla powietrza wywiewanego
 • Łatwa wymiana filtrów bez narzędzi (klamry mocujące)
 • Tacka z odprowadzeniem kondensatu lub bez
 • Zwarta, kompaktowa zabudowa szczególnie korzystna przy modernizacjach
 • Wentylacja wynikająca z chwilowego zapotrzebowania możliwa dzięki monitorowaniu jakości powietrza w pomieszczeniu
 • 4 regulowane nóżki
 • Automatyczne przełączanie w tryb powietrza wtórnego (tylko w przypadku zastosowania czujnika jakości powietrza), gdy jakość powietrza w pomieszczeniu (mierzona na przykład zintegrowanym czujnikiem VOC) jest w zdefiniowanym zakresie wartości. Następuje zamknięcie przepustnicy powietrza zewnętrznego, przepustnica powietrza wtórnego otwiera się i zostaje wyłączony wentylator wywiewny. Urządzenie ze względu na efektywność energetyczną zawsze zaczyna pracę w trybie powietrza wtórnego.

Materiały

 • Obudowa, pokrywa filtrów, wentylatory, regulowane nóżki z blachy stalowej ocynkowanej
 • Wymiennik ciepła wykonany z rur miedzianych z aluminiowymi lamelami
 • Obudowa lakierowana proszkowo, RAL 9005, (czarny)
 • Wkład filtra F7 odporny na wilgoć, z włókna szklanego (certyfikat Eurovent)
 • Wytłumienie z wełny mineralnej, niepalnej zgodnie z PN-EN 13501-1 (DIN 4102, klasa A2), pokryte włóknem szklanym w celu ochrony przed erozją przy prędkości powietrza do 20 m/s
 • Uszczelnienie z zamkniętokomórkowego materiału

Wariant wykonania

 • Lakierowane proszkowo, RAL 9005, czarny

Dane techniczne

 • Szerokość: 396 mm
 • Wysokość: 1800 mm
 • Głębokość: 319 mm
 • Strumień objętości powietrza zewnętrznego: 150 m³/h
 • Strumień objętości powietrza nawiewanego: do 150 m³/h
 • Moc chłodząca: do 720 W
 • Moc grzewcza: do 2650 W
 • Moc chłodząca przekazywana do pomieszczenia: do 400 W
 • Moc grzewcza przekazywana do pomieszczenia: do 750 W
 • Maksymalne ciśnienie robocze: 6 barów
 • Maksymalna temperatura robocza: 75 °C
 • Poziom mocy akustycznej: 27 – 44 dB(A)
 • Napięcie zasilania: 230 V AC ±10 %, 50/60 Hz
 • Moc znamionowa: 87 VA
 • Pobór mocy: przy nominalnym strumieniu objętości powietrza 27 W

Parametry

Powietrze zewnętrzne

 • V_________________[m³/h]

Nawiew powietrza

 • V_________________[m³/h]

Moc chłodząca przekazywana do pomieszczenia

 • Q_________________[W]

Moc grzewcza przekazywana do pomieszczenia

 • Q_________________[W]


 • LWA_______________[dB(A)]

00255822_0

 Typ
FSL-V-ZAB/SEK       Urządzenia do montażu pionowego

 Wymiennik ciepła
2       2-rurowy
4       4-rurowy

 Wymiary [mm]
       B × H × T
396 × 1800 × 319

 Elementy automatyki
       Bez oznaczeń: brak
R       Z regulacją

 Funkcje regulacji
MA       Master (moduł pomieszczeniowy i moduł regulacyjny)
SL       Slave (moduł regulacyjny)

 Programator czasowy
       Bez oznaczeń: brak
       tylko master
T       Z programatorem czasowym

 Interfejs
       Bez oznaczeń: brak
       tylko master
B       BACnet MS/TP lub Modbus RTU
L       LonWorks LON-FTT10

 Czujnik jakości powietrza
       Bez oznaczeń: brak
       tylko master
V       czujnik VOC

 

 Czujnik temperatury powietrza nawiewanego
Z       Z czujnikiem temperatury

 Czujnik temperatury powietrza zewnętrznego
       Bez oznaczeń: brak
       tylko master
A       Z czujnikiem

 Zawór regulacyjny wody grzewczej
HV       Z zaworem

 Złączki do zaworów - obieg grzania
R       Ze złączkami

 Wartość Kvs – zawór wody grzewczej
0,25
0,40
0,63
1,00
F0,50

 Zawór regulacyjny wody chłodzącej
       Tylko dla systemu 4-rurowego
KV       Z zaworem

 Złączki do zaworów - obieg chłodzący
R       Ze złączkami

 Wartość Kvs – zawór wody chłodzącej
0,25
0,40
0,63
1,00
F0,50

Urządzenia wentylacji fasadowej są wysokiej jakości, zaawansowanymi technicznie produktami oferującymi wiele możliwości w tworzeniu wariantów wyposażenia. W celu uzgodnienia szczegółów wyposażenia prosimy o kontakt z oddziałem firmy TROX.

 

Wymiary i ciężary

 • Wymiary i ciężary
FSL-V-ZAB/SEK 00260148_0


Przykłady zastosowania, Szczegóły montażu, Podstawowe informacje i oznaczenia

 • Przykłady zastosowania
 • Szczegóły montażu
 • Podstawowe informacje i oznaczenia

Montaż i uruchomienie

 • Montaż pionowy na zewnętrznej ścianie
 • Wypoziomowanie za pomocą 4 regulowanych nóżek (+40 mm)
 • Podłączenie powietrza zewnętrznego oraz wywiewanego przez dwa otwory w fasadzie skierowane pod kątem w stronę zewnętrzną, wykonywane przez Klienta,
 • Ochrona przed deszczem zapewniona przez zewnętrzne osłony dostarczane przez Klienta
 • Montaż, wykonanie niezbędnych podłączeń, dostawa zawiesi, połączeń i innych materiałów uszczelniających po stronie Klienta
 • Przyłącza wodne umieszczone po prawej stronie patrząc od strony pomieszczenia
 • Klient musi zapewnić możliwość odpowietrzenia i odwodnienia
 • Przyłącza elektryczne znajdują się po prawej stronie patrząc od strony pomieszczenia
 • Elementy konstrukcyjno budowlane nie mogą przeszkadzać w montażu lub demontażu urządzenia, a także utrudniać dostępu do przeprowadzenia prac konserwacyjnych

Montaż i uruchomienie

 • Montaż pionowy na zewnętrznej ścianie
 • Wypoziomowanie za pomocą 4 regulowanych nóżek (+40 mm)
 • Podłączenie powietrza zewnętrznego oraz wywiewanego przez dwa otwory w fasadzie skierowane pod kątem w stronę zewnętrzną, wykonywane przez Klienta,
 • Ochrona przed deszczem zapewniona przez zewnętrzne osłony dostarczane przez Klienta
 • Montaż, wykonanie niezbędnych podłączeń, dostawa zawiesi, połączeń i innych materiałów uszczelniających po stronie Klienta
 • Przyłącza wodne umieszczone po prawej stronie patrząc od strony pomieszczenia
 • Klient musi zapewnić możliwość odpowietrzenia i odwodnienia
 • Przyłącza elektryczne znajdują się po prawej stronie patrząc od strony pomieszczenia
 • Elementy konstrukcyjno budowlane nie mogą przeszkadzać w montażu lub demontażu urządzenia, a także utrudniać dostępu do przeprowadzenia prac konserwacyjnych

LN [mm]

Długość nominalna

LWA [dB(A)]

Poziom mocy akustycznej

tPr [°C]

Temperatura powietrza pierwotnego

tWV [°C]

Temperatura wody - chłodzenie/grzanie

tR [°C]

Temperatura w pomieszczeniu

tR [°C]

Temperatura w pomieszczeniu

tAN [°C]

Temperatura powietrza indukowanego

QPr [W]

Moc cieplna powietrza pierwotnego

Qtot [W]

Całkowita moc cieplna

QW [W]

Moc cieplna obiegu wodnego - chłodzenie/grzanie

VPr [l/s]

Strumień objętości powietrza pierwotnego

VPr [m³/h]

Strumień objętości powietrza pierwotnego

VW [l/h]

Strumień objętości wody - chłodzenie/grzanie

V [l/h]

Strumień objętości powietrza

∆tW [K]

Różnica temperatury pomiędzy wodą zasilającą i powrotną

∆pW [kPa]

Strata ciśnienia po stronie wody

∆pt [Pa]

Strata ciśnienia po stronie powietrza

∆tPr = tPr - tR [K]

Różnica pomiędzy temperaturą powietrza pierwotnego i temperaturą powietrza w pomieszczeniu

∆tRWV = tWV - tR [K]

Różnica pomiędzy temperaturą wody zasilającej i temperaturą powietrza w pomieszczeniu

∆tWm-Ref [K]

Różnica pomiędzy średnią temperaturą wody i temperaturą odniesienia

LN [mm]

Długość nominalna

Przepływ wyporowy z indukcją

Powietrze nawiewane jest do pomieszczenia w pobliżu ściany zewnętrznej ze średnią prędkością pomiędzy 1,0 a 1,5 m/s. Na skutek indukcji prędkość powietrza nawiewanego w trybie chłodzenia gwałtownie spada, powietrze wypełnia pomieszczenie nad całą powierzchnią podłogi. Prądy konwekcyjne powstające wokół osób i innych źródeł ciepła powodują wznoszenie świeżego powietrza, tworząc komfortowe warunki w strefie przebywania ludzi.

LN [mm]

Długość nominalna

LWA [dB(A)]

Poziom mocy akustycznej

tPr [°C]

Temperatura powietrza pierwotnego

tWV [°C]

Temperatura wody - chłodzenie/grzanie

tR [°C]

Temperatura w pomieszczeniu

tR [°C]

Temperatura w pomieszczeniu

tAN [°C]

Temperatura powietrza indukowanego

QPr [W]

Moc cieplna powietrza pierwotnego

Qtot [W]

Całkowita moc cieplna

QW [W]

Moc cieplna obiegu wodnego - chłodzenie/grzanie

VPr [l/s]

Strumień objętości powietrza pierwotnego

VPr [m³/h]

Strumień objętości powietrza pierwotnego

VW [l/h]

Strumień objętości wody - chłodzenie/grzanie

V [l/h]

Strumień objętości powietrza

∆tW [K]

Różnica temperatury pomiędzy wodą zasilającą i powrotną

∆pW [kPa]

Strata ciśnienia po stronie wody

∆pt [Pa]

Strata ciśnienia po stronie powietrza

∆tPr = tPr - tR [K]

Różnica pomiędzy temperaturą powietrza pierwotnego i temperaturą powietrza w pomieszczeniu

∆tRWV = tWV - tR [K]

Różnica pomiędzy temperaturą wody zasilającej i temperaturą powietrza w pomieszczeniu

∆tWm-Ref [K]

Różnica pomiędzy średnią temperaturą wody i temperaturą odniesienia

LN [mm]

Długość nominalna

Przepływ wyporowy z indukcją

Powietrze nawiewane jest do pomieszczenia w pobliżu ściany zewnętrznej ze średnią prędkością pomiędzy 1,0 a 1,5 m/s. Na skutek indukcji prędkość powietrza nawiewanego w trybie chłodzenia gwałtownie spada, powietrze wypełnia pomieszczenie nad całą powierzchnią podłogi. Prądy konwekcyjne powstające wokół osób i innych źródeł ciepła powodują wznoszenie świeżego powietrza, tworząc komfortowe warunki w strefie przebywania ludzi.

Wymiennik ciepła

Maksymalne ciśnienie robocze po stronie wody dla wszystkich wymienników ciepła wynosi 6 bar.

Maksymalna temperatura wody zasilającej (obieg grzania) dla wszystkich wymienników ciepła wynosi 75 °C; jeżeli stosowane są wężyki elastyczne, temperatura nie powinna przekraczać 55 °C. Urządzenia przeznaczone do stosowania przy innych ciśnieniach i temperaturach dostępne są na życzenie.

Aby uniknąć spadku temperatury poniżej punktu rosy, minimalna temperatura wody zasilającej (obieg chłodzenia) powinna wynosić 16 °C. W przypadku stosowania urządzeń z tacką skroplin temperatura wody zasilającej może być zredukowana do 15 °C.

Wymiennik ciepła systemu 2-rurowego

Systemy powietrzno-wodne z 2-rurowym wymiennikiem ciepła mogą być stosowane do chłodzenia lub grzania. Możliwość zmiany trybu pracy pozwala na zastosowanie tego samego obiegu wodnego urządzenia do chłodzenia w lecie i ogrzewania w zimie.

Wymiennik ciepła systemu 4-rurowego

Systemy powietrzno-wodne z 4-rurowym wymiennikiem ciepła mogą być stosowane do chłodzenia i grzania. W zależności od pory roku, zwłaszcza wiosną i jesienią, może istnieć konieczność ogrzewania biur w godzinach porannych i chłodzenia w godzinach popołudniowych.

Pobranie

informacje o produkcie

certyfikaty

instrukcje obsługi

production {"X-Frame-Options"=>"SAMEORIGIN", "X-XSS-Protection"=>"1; mode=block", "X-Content-Type-Options"=>"nosniff", "X-Download-Options"=>"noopen", "X-Permitted-Cross-Domain-Policies"=>"none", "Referrer-Policy"=>"strict-origin-when-cross-origin", "Content-Security-Policy"=>"frame-ancestors 'self' https://api.scrivito.com https://punchoutcommerce.com https://www.trox.de https://trox-extern.com https://psp40.onventis.com https://psp22.onventis.com https://trox4u.troxgroup.com", "Strict-Transport-Security"=>"max-age=31536000; includeSubDomains", "Content-Type"=>"text/html; charset=utf-8"}

podziel stronę

Poleć stronę

Poleć stronę przesyłając link e-mailem.

Pola oznaczone (*) są wymagane.

podziel stronę

Dziękujemy za polecenie strony!

Twoje polecenie strony zostało wysłane.


Kontakt

We are here for you

Proszę wpisać treść wiadomości i określić typ prośby
Tel.: +48 22 737 18 58

Pola oznaczone (*) są wymagane.

Kontakt

Dziękujemy za przesłanie wiadomości!

Twoja wiadomość została przesłana. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe.
Skontaktujemy się z Państwem najszybciej jak to będzie możliwe.
W przypadku pytań dotyczących produktów lub usług prosimy o kontakt:
Tel.: +48 22 737 18 58

Kontakt

We are here for you

Proszę wpisać treść wiadomości i określić typ prośby
Tel.: +48 22 737 18 58

Attachment (max. 10MB)

Pola oznaczone (*) są wymagane.

Kontakt

Dziękujemy za przesłanie wiadomości!

Twoja wiadomość została przesłana. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe.
Skontaktujemy się z Państwem najszybciej jak to będzie możliwe.
W przypadku pytań dotyczących produktów lub usług prosimy o kontakt:
Tel.: +48 22 737 18 58