00254909_0
SCHOOLAIR-V-1800


00132715_0
Spełnione wymagania VDI 6022


00136287_0
Regulowane nóżki


00149939_0
SCHOOLAIR-V, Filtr


00259703_0
Odzysk ciepła za pomocą przeciwprądowego wymiennika ciepła


00254909_0
00132715_0
00136287_0
00149939_0
00259703_0

SCHOOLAIR-V

Urządzenie nawiewno-wywiewne z odzyskiem ciepła i wymiennikiem ciepła, opcją modułu powietrza wtórnego, do zabudowy pionowej w ścianach zewnętrznych na przykład przy oknach

Gotowe do podłączenia urządzenie wentylacji zdecentralizowanej do przewietrzania i utrzymywania w pomieszczeniach warunków komfortu cieplnego

 • Optymalne akustycznie wentylatory EC o niskim współczynniku mocy właściwej, SFP = 1 zgodnie z PN-EN 13779
 • Płytowy wymiennik odzysku ciepła (powietrze/powietrze), z przepustnicą obejścia wyposażoną w siłownik elektryczny (otwórz/zamknij)
 • Alternatywnie: obrotowy wymiennik odzysku ciepła (powietrze/powietrze), z przepustnicą obejścia wyposażoną w siłownik elektryczny (sterowanie sygnałem napięciowym lub otwórz/zamknij)
 • Wymiennik ciepła systemu 2- lub 4-rurowego do ogrzewania i chłodzenia
 • Powierzchnia podstawy urządzenia ok. 0.24 m²
 • Łatwa wymiana filtrów bez zastosowania narzędzi
 • Tacka z odprowadzeniem kondensatu lub bez
 • Przepustnice odcinające wyposażone w siłownik ze sprężyną zamykającą przy braku zasilania (NC)
 • Automatyczne przełączanie do pracy modułu powietrza wtórnego (w zależności od jakości powietrza)


Opcjonalne wyposażenie i akcesoria

 • Modułowy system regulacji FSL-CONTROL II, dedykowany do systemów wentylacji zdecentralizowanej
 • Wentylacja wynikająca z chwilowego zapotrzebowania, free-cooling, tryb pracy nocnej w zależności od strategii regulacji
 • Zmienny odzysk ciepła
 • Lakierowane proszkowo, RAL 9005, (czarny)

Zastosowanie

Zastosowanie

 • Wentylacja pomieszczeń o szerokości do ok. 6 m
 • Wymiennik ciepła systemu 2- lub 4- rurowego zapewnia wysoki poziom komfortu
 • Przepływ wyporowy z indukcją
 • Woda zastosowana jako medium odbierające obciążenia cieplne zapewnia wysoką efektywność energetyczną
 • Do budynków nowych oraz projektów modernizowanych
 • Montaż pionowy na zewnętrznej ścianie
 • Typowe zastosowanie: sale lekcyjne w szkołach, przedszkola, sale konferencyjne i pomieszczenia biurowe z dużą ilością wymian powietrza

Cechy charakterystyczne

 • Zdecentralizowana wentylacja o dużych strumieniach objętości powietrza
 • Przepustnice odcinające na czerpni i wyrzutni wyposażone w siłowniki, które przy braku zasilania zamykają się zapobiegając niekontrolowanemu przepływowi powietrza
 • Wentylacja wynikająca z chwilowego zapotrzebowania możliwa dzięki monitorowaniu jakości powietrza w pomieszczeniu
 • Typ wymiennika odzysku ciepła zależy od wariantu urządzenia: krzyżowy płytowy, przeciwprądowy płytowy lub rotacyjny wymiennik ciepła z przepustnicą obejścia z elektrycznym siłownikiem (otwórz/zamknij lub sterowanym sygnałem napięciowym)
 • Wymiennik ciepła do systemu 2- lub 4-rurowego z podłączeniem G1/2" z uszczelką płaską
 • Spełnione wymagania normy higienicznej VDI 6022
 • Klasa filtrów: F7 dla powietrza zewnętrznego, G3 dla powietrza wywiewanego
 • Łatwa wymiana filtrów bez narzędzi (klamry mocujące)
 • Tacka z odprowadzeniem kondensatu lub bez
 • Zwarta, kompaktowa zabudowa szczególnie korzystna przy modernizacjach
 • Automatyczne przełączanie w tryb powietrza wtórnego (tylko w przypadku zastosowania czujnika jakości powietrza), gdy jakość powietrza w pomieszczeniu (mierzona na przykład zintegrowanym czujnikiem VOC) jest w zdefiniowanym zakresie wartości. Ze względu na efektywność energetyczną urządzenie zawsze zaczyna pracę w trybie powietrza wtórnego.
 • W zależności od wariantu urządzenia do odzysku ciepła może być zastosowany entalpiczny wymiennik ciepła

Wielkości nominalne

 • SCHOOLAIR-V system 2-rurowy: 397 × 2160 × 359 mm (B × H × T)
 • SCHOOLAIR-V system 4-rurowy: 397 × 2350 × 359 mm (B × H × T)
 • SCHOOLAIR-V-1800 system 2-rurowy, system 4-rurowy: 600 × 1800 × 359 mm (B × H × T)
 • SCHOOLAIR-V-HE system 2-rurowy, system 4-rurowy: 600 × 2000 × 408 mm (B × H × T)
 • SCHOOLAIR-V-HV system 2-rurowy, system 4-rurowy: 600 × 2200 × 408 mm (B × H × T)

Zastosowanie

 • Wentylacja pomieszczeń o szerokości do ok. 6 m
 • Wymiennik ciepła systemu 2- lub 4- rurowego zapewnia wysoki poziom komfortu
 • Przepływ wyporowy z indukcją
 • Woda zastosowana jako medium odbierające obciążenia cieplne zapewnia wysoką efektywność energetyczną
 • Do budynków nowych oraz projektów modernizowanych
 • Montaż pionowy na zewnętrznej ścianie
 • Typowe zastosowanie: sale lekcyjne w szkołach, przedszkola, sale konferencyjne i pomieszczenia biurowe z dużą ilością wymian powietrza

Cechy charakterystyczne

 • Zdecentralizowana wentylacja o dużych strumieniach objętości powietrza
 • Przepustnice odcinające na czerpni i wyrzutni wyposażone w siłowniki, które przy braku zasilania zamykają się zapobiegając niekontrolowanemu przepływowi powietrza
 • Wentylacja wynikająca z chwilowego zapotrzebowania możliwa dzięki monitorowaniu jakości powietrza w pomieszczeniu
 • Typ wymiennika odzysku ciepła zależy od wariantu urządzenia: krzyżowy płytowy, przeciwprądowy płytowy lub rotacyjny wymiennik ciepła z przepustnicą obejścia z elektrycznym siłownikiem (otwórz/zamknij lub sterowanym sygnałem napięciowym)
 • Wymiennik ciepła do systemu 2- lub 4-rurowego z podłączeniem G1/2" z uszczelką płaską
 • Spełnione wymagania normy higienicznej VDI 6022
 • Klasa filtrów: F7 dla powietrza zewnętrznego, G3 dla powietrza wywiewanego
 • Łatwa wymiana filtrów bez narzędzi (klamry mocujące)
 • Tacka z odprowadzeniem kondensatu lub bez
 • Zwarta, kompaktowa zabudowa szczególnie korzystna przy modernizacjach
 • Automatyczne przełączanie w tryb powietrza wtórnego (tylko w przypadku zastosowania czujnika jakości powietrza), gdy jakość powietrza w pomieszczeniu (mierzona na przykład zintegrowanym czujnikiem VOC) jest w zdefiniowanym zakresie wartości. Ze względu na efektywność energetyczną urządzenie zawsze zaczyna pracę w trybie powietrza wtórnego.
 • W zależności od wariantu urządzenia do odzysku ciepła może być zastosowany entalpiczny wymiennik ciepła

Wielkości nominalne

 • SCHOOLAIR-V system 2-rurowy: 397 × 2160 × 359 mm (B × H × T)
 • SCHOOLAIR-V system 4-rurowy: 397 × 2350 × 359 mm (B × H × T)
 • SCHOOLAIR-V-1800 system 2-rurowy, system 4-rurowy: 600 × 1800 × 359 mm (B × H × T)
 • SCHOOLAIR-V-HE system 2-rurowy, system 4-rurowy: 600 × 2000 × 408 mm (B × H × T)
 • SCHOOLAIR-V-HV system 2-rurowy, system 4-rurowy: 600 × 2200 × 408 mm (B × H × T)

Opis

Warianty wykonania

 • SCHOOLAIR-V-2L – strumienie objętości powietrza: 150, 200, 250 i 320 m³/h, z płytowym wymiennikiem ciepła z krzyżowym przepływem powietrza
 • SCHOOLAIR-V-4L – strumienie objętości powietrza: 150, 200, 250 i 320 m³/h, z płytowym wymiennikiem ciepła z krzyżowym przepływem powietrza
 • SCHOOLAIR-V-1800 – strumienie objętości powietrza: 150, 230, 280 i 350 m³/h, z płytowym wymiennikiem ciepła z krzyżowym przepływem powietrza
 • SCHOOLAIR-V-HE – strumienie objętości powietrza: 150, 200, 240 i 360 m³/h, z płytowym wymiennikiem ciepła z krzyżowym przepływem powietrza (alternatywnie entalpicznym wymiennikiem ciepła)
 • SCHOOLAIR-V-HV – strumienie objętości powietrza: 200, 300, 400 i 500 m³/h, z rotacyjnym wymiennikiem ciepła

Wariant wykonania

 • Lakierowane proszkowo, RAL 9005, czarny

Akcesoria

 • Drewniana obudowa urządzenia ze zintegrowaną kratką nawiewną i wywiewną

Elementy uzupełniające

 • Modułowy system regulacji FSL-CONTROL II, dedykowany do systemów wentylacji zdecentralizowanej
 • Wężyki przyłączeniowe

Cechy konstrukcyjne

 • Dwa energooszczędne, optymalne akustycznie wentylatory EC o niskim współczynniku mocy właściwej, SFP = 1 zgodnie z PN-EN 13779
 • Wyporowy nawiew do pomieszczenia umieszczony w dolnej części urządzenia
 • Powietrze wywiewane odprowadzane w górnej części urządzenia

Materiały

 • Obudowa, pokrywa filtrów, wentylatory, regulowane nóżki z blachy stalowej ocynkowanej
 • Wymiennik ciepła wykonany z rur miedzianych z aluminiowymi lamelami
 • Wymiennik odzysku ciepła z aluminium lub tworzywa sztucznego (w zależności od wariantu)
 • Obudowa lakierowana proszkowo, RAL 9005, (czarny)
 • Wkład filtra F7 odporny na wilgoć, z włókna szklanego (certyfikat Eurovent)
 • Wytłumienie z wełny mineralnej, niepalnej zgodnie z PN-EN 13501-1 (DIN 4102, klasa A2), pokryte włóknem szklanym w celu ochrony przed erozją przy prędkości powietrza do 20 m/s
 • Uszczelnienie z zamkniętokomórkowego materiału

Normy i wytyczne

 • Urządzenia wentylacji fasadowej typu SCHOOLAIR-V spełniają wymagania VDI 6035 i VDMA 24390
 • Spełnione wymagania higieniczne VDI 6022
 • Czynnik grzewczy i chłodzący zgodny z wymaganiami VDI 2035
 • Spełnia wymagania Dyrektywy Europejskiej 1253/2014 (ErP).

Konserwacja

 • VDI 6022 Część 1 (Wymagania higieniczne central i systemów wentylacyjnych)
 • Wymiennik ciepła może być czyszczony przy użyciu odkurzacza przemysłowego
 • Możliwe czyszczenie nieagresywnymi, przemysłowymi środkami czyszczącymi

Warianty wykonania

 • SCHOOLAIR-V-2L – strumienie objętości powietrza: 150, 200, 250 i 320 m³/h, z płytowym wymiennikiem ciepła z krzyżowym przepływem powietrza
 • SCHOOLAIR-V-4L – strumienie objętości powietrza: 150, 200, 250 i 320 m³/h, z płytowym wymiennikiem ciepła z krzyżowym przepływem powietrza
 • SCHOOLAIR-V-1800 – strumienie objętości powietrza: 150, 230, 280 i 350 m³/h, z płytowym wymiennikiem ciepła z krzyżowym przepływem powietrza
 • SCHOOLAIR-V-HE – strumienie objętości powietrza: 150, 200, 240 i 360 m³/h, z płytowym wymiennikiem ciepła z krzyżowym przepływem powietrza (alternatywnie entalpicznym wymiennikiem ciepła)
 • SCHOOLAIR-V-HV – strumienie objętości powietrza: 200, 300, 400 i 500 m³/h, z rotacyjnym wymiennikiem ciepła

Wariant wykonania

 • Lakierowane proszkowo, RAL 9005, czarny

Akcesoria

 • Drewniana obudowa urządzenia ze zintegrowaną kratką nawiewną i wywiewną

Elementy uzupełniające

 • Modułowy system regulacji FSL-CONTROL II, dedykowany do systemów wentylacji zdecentralizowanej
 • Wężyki przyłączeniowe

Cechy konstrukcyjne

 • Dwa energooszczędne, optymalne akustycznie wentylatory EC o niskim współczynniku mocy właściwej, SFP = 1 zgodnie z PN-EN 13779
 • Wyporowy nawiew do pomieszczenia umieszczony w dolnej części urządzenia
 • Powietrze wywiewane odprowadzane w górnej części urządzenia

Materiały

 • Obudowa, pokrywa filtrów, wentylatory, regulowane nóżki z blachy stalowej ocynkowanej
 • Wymiennik ciepła wykonany z rur miedzianych z aluminiowymi lamelami
 • Wymiennik odzysku ciepła z aluminium lub tworzywa sztucznego (w zależności od wariantu)
 • Obudowa lakierowana proszkowo, RAL 9005, (czarny)
 • Wkład filtra F7 odporny na wilgoć, z włókna szklanego (certyfikat Eurovent)
 • Wytłumienie z wełny mineralnej, niepalnej zgodnie z PN-EN 13501-1 (DIN 4102, klasa A2), pokryte włóknem szklanym w celu ochrony przed erozją przy prędkości powietrza do 20 m/s
 • Uszczelnienie z zamkniętokomórkowego materiału

Normy i wytyczne

 • Urządzenia wentylacji fasadowej typu SCHOOLAIR-V spełniają wymagania VDI 6035 i VDMA 24390
 • Spełnione wymagania higieniczne VDI 6022
 • Czynnik grzewczy i chłodzący zgodny z wymaganiami VDI 2035
 • Spełnia wymagania Dyrektywy Europejskiej 1253/2014 (ErP).

Konserwacja

 • VDI 6022 Część 1 (Wymagania higieniczne central i systemów wentylacyjnych)
 • Wymiennik ciepła może być czyszczony przy użyciu odkurzacza przemysłowego
 • Możliwe czyszczenie nieagresywnymi, przemysłowymi środkami czyszczącymi

Informacje techniczne

Funkcja, Dane techniczne, Szybki dobór, Tekst do specyfikacji, Kod zamówieniowy, Related products

 • Funkcja
 • Dane techniczne
 • Szybki dobór
 • Tekst do specyfikacji
 • Kod zamówieniowy

Zasada działania

Nawiewno-wywiewne urządzenia wentylacji zdecentralizowanej oprócz funkcji wentylacyjnej odbierają obciążenia cieplne z pomieszczenia.

Powietrze zewnętrzne przepływa przez wentylator promieniowy EC, przepustnicę odcinającą z siłownikiem, regulator przepływu i filtr klasy F7.

Następnie przepływa przez wymiennik odzysku ciepła, który w określonych sytuacjach, ze względu na efektywność energetyczną omijany jest obejściem otwieranym przepustnicą.

Gdy istnieje konieczność powietrze jest dodatkowo ogrzewane lub chłodzone w wymienniku ciepła a następnie nawiewane do pomieszczenia strumieniem wyporowym.

Powietrze wyciągane z pomieszczenia przez wentylator wywiewny przepływa przez filtr G3, wymiennik odzysku ciepła i poprzez przepustnicę odcinającą z siłownikiem wywiewane jest na zewnątrz.

Przy dobrej jakości powietrza w pomieszczeniu urządzenie może pracować wyłącznie z wykorzystaniem modułu powietrza wtórnego.

Zasada działania

Nawiewno-wywiewne urządzenia wentylacji zdecentralizowanej oprócz funkcji wentylacyjnej odbierają obciążenia cieplne z pomieszczenia.

Powietrze zewnętrzne przepływa przez wentylator promieniowy EC, przepustnicę odcinającą z siłownikiem, regulator przepływu i filtr klasy F7.

Następnie przepływa przez wymiennik odzysku ciepła, który w określonych sytuacjach, ze względu na efektywność energetyczną omijany jest obejściem otwieranym przepustnicą.

Gdy istnieje konieczność powietrze jest dodatkowo ogrzewane lub chłodzone w wymienniku ciepła a następnie nawiewane do pomieszczenia strumieniem wyporowym.

Powietrze wyciągane z pomieszczenia przez wentylator wywiewny przepływa przez filtr G3, wymiennik odzysku ciepła i poprzez przepustnicę odcinającą z siłownikiem wywiewane jest na zewnątrz.

Przy dobrej jakości powietrza w pomieszczeniu urządzenie może pracować wyłącznie z wykorzystaniem modułu powietrza wtórnego.

trox_blau20

Szerokość

397 mm (2-rurowy lub 4-rurowy), 600 mm (2-rurowy lub 4-rurowy, 1800, HE i HV)

trox_blau20

Wysokość

1800 mm (2-rurowy lub 4-rurowy, wersja 1800), 2000 mm (wersja HE), 2160 mm (2-rurowy), 2200 mm (wersja HV), 2350 mm (4-rurowy)

trox_blau20

Głębokość

359 mm (2-rurowy lub 4-rurowy, wersja 1800) 408 mm (2-rurowy lub 4-rurowy wersje HE i HV)

trox_blau20

Strumień objętości powietrza pierwotnego

Do 500 m³/h

trox_blau20

Strumień objętości powietrza nawiewanego

Do 500 m³/h

trox_blau20

Moc chłodząca

Do 1685 W

trox_blau20

Moc grzewcza

Do 6020 W

trox_blau20

Maksymalne ciśnienie robocze po stronie wody

6 bar

trox_blau20

Maksymalna temperatura robocza wody

75 °C

trox_blau20

Poziom mocy akustycznej

31 – 50 dB(A)

trox_blau20

Napięcie zasilania

230 V AC ±10 %, 50/60 Hz

trox_blau20

Ciężar

Od 80 kg

Szerokość

397 mm (2-rurowy lub 4-rurowy), 600 mm (2-rurowy lub 4-rurowy, 1800, HE i HV)

Wysokość

1800 mm (2-rurowy lub 4-rurowy, wersja 1800), 2000 mm (wersja HE), 2160 mm (2-rurowy), 2200 mm (wersja HV), 2350 mm (4-rurowy)

Głębokość

359 mm (2-rurowy lub 4-rurowy, wersja 1800) 408 mm (2-rurowy lub 4-rurowy wersje HE i HV)

Strumień objętości powietrza pierwotnego

Do 500 m³/h

Strumień objętości powietrza nawiewanego

Do 500 m³/h

Moc chłodząca

Do 1685 W

Moc grzewcza

Do 6020 W

Maksymalne ciśnienie robocze po stronie wody

6 bar

Maksymalna temperatura robocza wody

75 °C

Poziom mocy akustycznej

31 – 50 dB(A)

Napięcie zasilania

230 V AC ±10 %, 50/60 Hz

Ciężar

Od 80 kg


SCHOOLAIR-V-0 (przykłady doboru) trox_blau20

Strumień objętości powietrza nawiewanego

m³/h

150

200

250

320

trox_blau20

Strumień objętości powietrza pierwotnego

m³/h

150

200

250

320

trox_blau20

Całkowita moc chłodząca

W

Od 680

Od 900

Od 1130

Od 1440

trox_blau20

Moc chłodząca przekazywana do pomieszczenia

W

Od 401

Od 534

Od 668

Od 844

trox_blau20

Obliczeniowa temperatura zewnętrzna

°C

32

32

32

32

trox_blau20

Wilgotność względna

%

40

40

40

40

trox_blau20

Zawartość wilgoci w powietrzu

g/kg

11,9

11,9

11,9

11,9

trox_blau20

Temperatura powietrza nawiewanego

°C

18

18

18

18,1

trox_blau20

Ilość kondensatu

g/h

0

0

0

0

trox_blau20

Strumień objętości wody chłodzącej

l/h

80

130

190

250

trox_blau20

Temperatura wody zasilającej

°C

16

16

16

16

trox_blau20

Temperatura wody powrotnej

°C

23,3

22

21,1

21

trox_blau20

Strata ciśnienia – po stronie wody

kPa

<3

<5

<8

<12

trox_blau20

Całkowita moc grzewcza

W

2780

3700

4490

5470

trox_blau20

Moc grzewcza przekazywana do pomieszczenia

W

862

1136

1303

1422

trox_blau20

Obliczeniowa temperatura zewnętrzna

°C

–12

–12

–12

–12

trox_blau20

Temperatura powietrza nawiewanego

°C

37,2

37,0

35,6

33,3

trox_blau20

Strumień objętości wody grzewczej

l/h

90

150

200

250

trox_blau20

Temperatura wody zasilającej

°C

60

60

60

60

trox_blau20

Temperatura wody powrotnej

°C

32,9

38,5

40,4

40,9

trox_blau20

Strata ciśnienia – po stronie wody

kPa

<3

<5

<7

<11

trox_blau20

Poziom mocy akustycznej LWA

dB(A)

31

36

41

46

trox_blau20

Poziom ciśnienia akustycznego z uwzględnieniem 8 dB tłumienia pomieszczenia

dB(A)

23

28

33

38

SCHOOLAIR-V (1800 mm) (przykłady doboru) trox_blau20

Strumień objętości powietrza nawiewanego

m³/h

150

230

280

350

trox_blau20

Strumień objętości powietrza pierwotnego

m³/h

150

230

280

350

trox_blau20

Całkowita moc chłodząca

W

684

1060

1310

1590

trox_blau20

Moc chłodząca przekazywana do pomieszczenia

W

406

630

786

935

trox_blau20

Obliczeniowa temperatura zewnętrzna

°C

32,0

32,0

32,0

32,0

trox_blau20

Wilgotność względna

%

40,0

40,0

40,0

40,0

trox_blau20

Zawartość wilgoci w powietrzu

g/kg

11,9

11,9

11,9

11,9

trox_blau20

Temperatura powietrza nawiewanego

°C

17,9

17,8

17,6

18,0

trox_blau20

Ilość kondensatu

g/h

0

0

0

0

trox_blau20

Strumień objętości wody chłodzącej

l/h

60

120

180

210

trox_blau20

Temperatura wody zasilającej

°C

16

16

16

16

trox_blau20

Temperatura wody powrotnej

°C

25,8

23,6

22,3

22,5

trox_blau20

Strata ciśnienia – po stronie wody

kPa

1,1

3,8

8

10,4

trox_blau20

Całkowita moc grzewcza

W

2950

4230

4900

5630

trox_blau20

Moc grzewcza przekazywana do pomieszczenia

W

907

1122

1150

1005

trox_blau20

Obliczeniowa temperatura zewnętrzna

°C

–12,0

–12,0

–12,0

–12,0

trox_blau20

Temperatura powietrza nawiewanego

°C

40,1

36,6

34,3

30,6

trox_blau20

Strumień objętości wody grzewczej

l/h

100

170

200

210

trox_blau20

Temperatura wody zasilającej

°C

60

60

60

60

trox_blau20

Temperatura wody powrotnej

°C

34,4

38,4

38,8

36,8

trox_blau20

Strata ciśnienia – po stronie wody

kPa

4,8

12,3

16,5

18,1

trox_blau20

Poziom mocy akustycznej LWA

dB(A)

31

38

42

47

trox_blau20

Poziom ciśnienia akustycznego z uwzględnieniem 8 dB tłumienia pomieszczenia

dB(A)

23

30

34

39

SCHOOLAIR-V-HE (przykłady doboru) trox_blau20

Strumień objętości powietrza nawiewanego

m³/h

150

200

240

360

trox_blau20

Całkowita moc grzewcza (bez odzysku ciepła)

W

2960

3820

4520

6020

trox_blau20

Moc grzewcza przekazywana do pomieszczenia

W

671

781

890

675

trox_blau20

Obliczeniowa temperatura zewnętrzna

°C

–16

–16

–16

–16

trox_blau20

Temperatura powietrza nawiewanego

°C

35,4

33,7

33,1

27,5

trox_blau20

Ilość kondensatu

g/h

510

690

830

1180

trox_blau20

Strumień objętości wody grzewczej

l/h

75

110

150

200

trox_blau20

Temperatura wody zasilającej

°C

60

60

60

60

trox_blau20

Temperatura wody powrotnej

°C

26

30

34

34

trox_blau20

Strata ciśnienia – po stronie wody

kPa

2,9

5,7

10,0

16,7

trox_blau20

Poziom mocy akustycznej LWA

dB(A)

36

40

43

50

trox_blau20

Poziom ciśnienia akustycznego z uwzględnieniem 8 dB tłumienia pomieszczenia

dB(A)

28

32

35

42

SCHOOLAIR-V-HV (przykłady doboru) trox_blau20

Strumień objętości powietrza nawiewanego

m³/h

200

300

400

500

trox_blau20

Całkowita moc grzewcza (bez odzysku ciepła)

W

1300

1960

2530

3150

trox_blau20

Moc grzewcza przekazywana do pomieszczenia

W

508

772

962

1169

trox_blau20

Obliczeniowa temperatura zewnętrzna

°C

10,0

10,0

10,0

10,0

trox_blau20

Temperatura powietrza nawiewanego

°C

28,6

28,7

28,2

28,0

trox_blau20

Strumień objętości wody grzewczej

l/h

35

60

85

120

trox_blau20

Temperatura wody zasilającej

°C

60

60

60

60

trox_blau20

Temperatura wody powrotnej

°C

27,8

31,7

34,1

37,2

trox_blau20

Strata ciśnienia – po stronie wody

kPa

2

5

9,5

17

SCHOOLAIR-V-0 (przykłady doboru)

Strumień objętości powietrza nawiewanego

m³/h

150

200

250

320

Strumień objętości powietrza pierwotnego

m³/h

150

200

250

320

Całkowita moc chłodząca

W

Od 680

Od 900

Od 1130

Od 1440

Moc chłodząca przekazywana do pomieszczenia

W

Od 401

Od 534

Od 668

Od 844

Obliczeniowa temperatura zewnętrzna

°C

32

32

32

32

Wilgotność względna

%

40

40

40

40

Zawartość wilgoci w powietrzu

g/kg

11,9

11,9

11,9

11,9

Temperatura powietrza nawiewanego

°C

18

18

18

18,1

Ilość kondensatu

g/h

0

0

0

0

Strumień objętości wody chłodzącej

l/h

80

130

190

250

Temperatura wody zasilającej

°C

16

16

16

16

Temperatura wody powrotnej

°C

23,3

22

21,1

21

Strata ciśnienia – po stronie wody

kPa

<3

<5

<8

<12

Całkowita moc grzewcza

W

2780

3700

4490

5470

Moc grzewcza przekazywana do pomieszczenia

W

862

1136

1303

1422

Obliczeniowa temperatura zewnętrzna

°C

–12

–12

–12

–12

Temperatura powietrza nawiewanego

°C

37,2

37,0

35,6

33,3

Strumień objętości wody grzewczej

l/h

90

150

200

250

Temperatura wody zasilającej

°C

60

60

60

60

Temperatura wody powrotnej

°C

32,9

38,5

40,4

40,9

Strata ciśnienia – po stronie wody

kPa

<3

<5

<7

<11

Poziom mocy akustycznej LWA

dB(A)

31

36

41

46

Poziom ciśnienia akustycznego z uwzględnieniem 8 dB tłumienia pomieszczenia

dB(A)

23

28

33

38


SCHOOLAIR-V (1800 mm) (przykłady doboru)

Strumień objętości powietrza nawiewanego

m³/h

150

230

280

350

Strumień objętości powietrza pierwotnego

m³/h

150

230

280

350

Całkowita moc chłodząca

W

684

1060

1310

1590

Moc chłodząca przekazywana do pomieszczenia

W

406

630

786

935

Obliczeniowa temperatura zewnętrzna

°C

32,0

32,0

32,0

32,0

Wilgotność względna

%

40,0

40,0

40,0

40,0

Zawartość wilgoci w powietrzu

g/kg

11,9

11,9

11,9

11,9

Temperatura powietrza nawiewanego

°C

17,9

17,8

17,6

18,0

Ilość kondensatu

g/h

0

0

0

0

Strumień objętości wody chłodzącej

l/h

60

120

180

210

Temperatura wody zasilającej

°C

16

16

16

16

Temperatura wody powrotnej

°C

25,8

23,6

22,3

22,5

Strata ciśnienia – po stronie wody

kPa

1,1

3,8

8

10,4

Całkowita moc grzewcza

W

2950

4230

4900

5630

Moc grzewcza przekazywana do pomieszczenia

W

907

1122

1150

1005

Obliczeniowa temperatura zewnętrzna

°C

–12,0

–12,0

–12,0

–12,0

Temperatura powietrza nawiewanego

°C

40,1

36,6

34,3

30,6

Strumień objętości wody grzewczej

l/h

100

170

200

210

Temperatura wody zasilającej

°C

60

60

60

60

Temperatura wody powrotnej

°C

34,4

38,4

38,8

36,8

Strata ciśnienia – po stronie wody

kPa

4,8

12,3

16,5

18,1

Poziom mocy akustycznej LWA

dB(A)

31

38

42

47

Poziom ciśnienia akustycznego z uwzględnieniem 8 dB tłumienia pomieszczenia

dB(A)

23

30

34

39


SCHOOLAIR-V-HE (przykłady doboru)

Strumień objętości powietrza nawiewanego

m³/h

150

200

240

360

Całkowita moc grzewcza (bez odzysku ciepła)

W

2960

3820

4520

6020

Moc grzewcza przekazywana do pomieszczenia

W

671

781

890

675

Obliczeniowa temperatura zewnętrzna

°C

–16

–16

–16

–16

Temperatura powietrza nawiewanego

°C

35,4

33,7

33,1

27,5

Ilość kondensatu

g/h

510

690

830

1180

Strumień objętości wody grzewczej

l/h

75

110

150

200

Temperatura wody zasilającej

°C

60

60

60

60

Temperatura wody powrotnej

°C

26

30

34

34

Strata ciśnienia – po stronie wody

kPa

2,9

5,7

10,0

16,7

Poziom mocy akustycznej LWA

dB(A)

36

40

43

50

Poziom ciśnienia akustycznego z uwzględnieniem 8 dB tłumienia pomieszczenia

dB(A)

28

32

35

42


SCHOOLAIR-V-HV (przykłady doboru)

Strumień objętości powietrza nawiewanego

m³/h

200

300

400

500

Całkowita moc grzewcza (bez odzysku ciepła)

W

1300

1960

2530

3150

Moc grzewcza przekazywana do pomieszczenia

W

508

772

962

1169

Obliczeniowa temperatura zewnętrzna

°C

10,0

10,0

10,0

10,0

Temperatura powietrza nawiewanego

°C

28,6

28,7

28,2

28,0

Strumień objętości wody grzewczej

l/h

35

60

85

120

Temperatura wody zasilającej

°C

60

60

60

60

Temperatura wody powrotnej

°C

27,8

31,7

34,1

37,2

Strata ciśnienia – po stronie wody

kPa

2

5

9,5

17


Urządzenie nawiewno-wywiewne z odzyskiem ciepła i wymiennikiem ciepła, opcją modułu powietrza wtórnego (w zależności od jakości powietrza), do zabudowy pionowej w ścianach zewnętrznych na przykład przy oknach.

Cechy charakterystyczne

 • Zdecentralizowana wentylacja o dużych strumieniach objętości powietrza
 • Przepustnice odcinające na czerpni i wyrzutni wyposażone w siłowniki, które przy braku zasilania zamykają się zapobiegając niekontrolowanemu przepływowi powietrza
 • Wentylacja wynikająca z chwilowego zapotrzebowania możliwa dzięki monitorowaniu jakości powietrza w pomieszczeniu
 • Typ wymiennika odzysku ciepła zależy od wariantu urządzenia: krzyżowy płytowy, przeciwprądowy płytowy lub rotacyjny wymiennik ciepła z przepustnicą obejścia z elektrycznym siłownikiem (otwórz/zamknij lub sterowanym sygnałem napięciowym)
 • Wymiennik ciepła do systemu 2- lub 4-rurowego z podłączeniem G1/2" z uszczelką płaską
 • Spełnione wymagania normy higienicznej VDI 6022
 • Klasa filtrów: F7 dla powietrza zewnętrznego, G3 dla powietrza wywiewanego
 • Łatwa wymiana filtrów bez narzędzi (klamry mocujące)
 • Tacka z odprowadzeniem kondensatu lub bez
 • Zwarta, kompaktowa zabudowa szczególnie korzystna przy modernizacjach
 • Automatyczne przełączanie w tryb powietrza wtórnego (tylko w przypadku zastosowania czujnika jakości powietrza), gdy jakość powietrza w pomieszczeniu (mierzona na przykład zintegrowanym czujnikiem VOC) jest w zdefiniowanym zakresie wartości. Ze względu na efektywność energetyczną urządzenie zawsze zaczyna pracę w trybie powietrza wtórnego.
 • W zależności od wariantu urządzenia do odzysku ciepła może być zastosowany entalpiczny wymiennik ciepła

Materiały

 • Obudowa, pokrywa filtrów, wentylatory, regulowane nóżki z blachy stalowej ocynkowanej
 • Wymiennik ciepła wykonany z rur miedzianych z aluminiowymi lamelami
 • Wymiennik odzysku ciepła z aluminium lub tworzywa sztucznego (w zależności od wariantu)
 • Obudowa lakierowana proszkowo, RAL 9005, (czarny)
 • Wkład filtra F7 odporny na wilgoć, z włókna szklanego (certyfikat Eurovent)
 • Wytłumienie z wełny mineralnej, niepalnej zgodnie z PN-EN 13501-1 (DIN 4102, klasa A2), pokryte włóknem szklanym w celu ochrony przed erozją przy prędkości powietrza do 20 m/s
 • Uszczelnienie z zamkniętokomórkowego materiału

Wariant wykonania

 • Lakierowane proszkowo, RAL 9005, czarny

Dane techniczne

 • Szerokość: 397 mm (2-rurowy lub 4-rurowy), 600 mm (2-rurowy lub 4-rurowy, 1800, HE i HV)
 • Wysokość: 1800 mm (2-rurowy lub 4-rurowy, wersja 1800), 2000 mm (wersja HE), 2160 mm (2-rurowy), 2200 mm (wersja HV), 2350 mm (4-rurowy)
 • Głębokość: 359 mm (2-rurowy lub 4-rurowy, wersja 1800) 408 mm (2-rurowy lub 4-rurowy wersje HE i HV)
 • Strumień objętości powietrza zewnętrznego: do 500 m³/h
 • Strumień objętości powietrza nawiewanego: do 500 m³/h
 • Moc chłodząca: do 1685 W
 • Moc grzewcza: do 6020 W
 • Maksymalne ciśnienie robocze: 6 barów
 • Maksymalna temperatura robocza: 75 °C
 • Poziom mocy akustycznej: 31 – 50 dB(A)
 • Napięcie zasilania: 230 V AC ±10 %, 50/60 Hz
 • Ciężar: od 80 kg
 • Pobór mocy: SCHOOLAIR-V-2L: 136 VA, SCHOOLAIR-V-4L: 117 VA, SCHOOLAIR-V-1800: 141 VA, SCHOOLAIR-V-HE: 208 VA VA
 • Pobór mocy przy nominalnym strumieniu objętości powietrza: SCHOOLAIR-V-2L: 44 W, SCHOOLAIR-V-4L: 45 W, SCHOOLAIR-V-1800: 46 W, SCHOOLAIR-V-HE: 42 W W

Parametry

Powietrze zewnętrzne

 • V_________________[m³/h]

Nawiew powietrza

 • V_________________[m³/h]

Moc chłodząca przekazywana do pomieszczenia

 • Q_________________[W]

Moc grzewcza przekazywana do pomieszczenia

 • Q_________________[W]


 • LWA_______________[dB(A)]

Urządzenie nawiewno-wywiewne z odzyskiem ciepła i wymiennikiem ciepła, opcją modułu powietrza wtórnego (w zależności od jakości powietrza), do zabudowy pionowej w ścianach zewnętrznych na przykład przy oknach.

Cechy charakterystyczne

 • Zdecentralizowana wentylacja o dużych strumieniach objętości powietrza
 • Przepustnice odcinające na czerpni i wyrzutni wyposażone w siłowniki, które przy braku zasilania zamykają się zapobiegając niekontrolowanemu przepływowi powietrza
 • Wentylacja wynikająca z chwilowego zapotrzebowania możliwa dzięki monitorowaniu jakości powietrza w pomieszczeniu
 • Typ wymiennika odzysku ciepła zależy od wariantu urządzenia: krzyżowy płytowy, przeciwprądowy płytowy lub rotacyjny wymiennik ciepła z przepustnicą obejścia z elektrycznym siłownikiem (otwórz/zamknij lub sterowanym sygnałem napięciowym)
 • Wymiennik ciepła do systemu 2- lub 4-rurowego z podłączeniem G1/2" z uszczelką płaską
 • Spełnione wymagania normy higienicznej VDI 6022
 • Klasa filtrów: F7 dla powietrza zewnętrznego, G3 dla powietrza wywiewanego
 • Łatwa wymiana filtrów bez narzędzi (klamry mocujące)
 • Tacka z odprowadzeniem kondensatu lub bez
 • Zwarta, kompaktowa zabudowa szczególnie korzystna przy modernizacjach
 • Automatyczne przełączanie w tryb powietrza wtórnego (tylko w przypadku zastosowania czujnika jakości powietrza), gdy jakość powietrza w pomieszczeniu (mierzona na przykład zintegrowanym czujnikiem VOC) jest w zdefiniowanym zakresie wartości. Ze względu na efektywność energetyczną urządzenie zawsze zaczyna pracę w trybie powietrza wtórnego.
 • W zależności od wariantu urządzenia do odzysku ciepła może być zastosowany entalpiczny wymiennik ciepła

Materiały

 • Obudowa, pokrywa filtrów, wentylatory, regulowane nóżki z blachy stalowej ocynkowanej
 • Wymiennik ciepła wykonany z rur miedzianych z aluminiowymi lamelami
 • Wymiennik odzysku ciepła z aluminium lub tworzywa sztucznego (w zależności od wariantu)
 • Obudowa lakierowana proszkowo, RAL 9005, (czarny)
 • Wkład filtra F7 odporny na wilgoć, z włókna szklanego (certyfikat Eurovent)
 • Wytłumienie z wełny mineralnej, niepalnej zgodnie z PN-EN 13501-1 (DIN 4102, klasa A2), pokryte włóknem szklanym w celu ochrony przed erozją przy prędkości powietrza do 20 m/s
 • Uszczelnienie z zamkniętokomórkowego materiału

Wariant wykonania

 • Lakierowane proszkowo, RAL 9005, czarny

Dane techniczne

 • Szerokość: 397 mm (2-rurowy lub 4-rurowy), 600 mm (2-rurowy lub 4-rurowy, 1800, HE i HV)
 • Wysokość: 1800 mm (2-rurowy lub 4-rurowy, wersja 1800), 2000 mm (wersja HE), 2160 mm (2-rurowy), 2200 mm (wersja HV), 2350 mm (4-rurowy)
 • Głębokość: 359 mm (2-rurowy lub 4-rurowy, wersja 1800) 408 mm (2-rurowy lub 4-rurowy wersje HE i HV)
 • Strumień objętości powietrza zewnętrznego: do 500 m³/h
 • Strumień objętości powietrza nawiewanego: do 500 m³/h
 • Moc chłodząca: do 1685 W
 • Moc grzewcza: do 6020 W
 • Maksymalne ciśnienie robocze: 6 barów
 • Maksymalna temperatura robocza: 75 °C
 • Poziom mocy akustycznej: 31 – 50 dB(A)
 • Napięcie zasilania: 230 V AC ±10 %, 50/60 Hz
 • Ciężar: od 80 kg
 • Pobór mocy: SCHOOLAIR-V-2L: 136 VA, SCHOOLAIR-V-4L: 117 VA, SCHOOLAIR-V-1800: 141 VA, SCHOOLAIR-V-HE: 208 VA VA
 • Pobór mocy przy nominalnym strumieniu objętości powietrza: SCHOOLAIR-V-2L: 44 W, SCHOOLAIR-V-4L: 45 W, SCHOOLAIR-V-1800: 46 W, SCHOOLAIR-V-HE: 42 W W

Parametry

Powietrze zewnętrzne

 • V_________________[m³/h]

Nawiew powietrza

 • V_________________[m³/h]

Moc chłodząca przekazywana do pomieszczenia

 • Q_________________[W]

Moc grzewcza przekazywana do pomieszczenia

 • Q_________________[W]


 • LWA_______________[dB(A)]

00248695_0

 Typ
SCHOOLAIR-V       Urządzenie do montażu pionowego

 Wariant
       Bez oznaczeń: standard
HE       Wysoka efektywność odzysku ciepła
HV       Duży strumień objętości powietrza

 Wymiennik ciepła
2       2-rurowy
4       4-rurowy

 Tacka kondensatu
       Bez oznaczeń: brak
KM       z odprowadzeniem kondensatu

 Wymiary [mm]
       B × H × T
397 × 2160 × 359 (2-rurowy)
397 × 2350 × 359 (4-rurowy)
604 × 1800 × 359 (2- lub 4-rurowy, długość 1800)
600 × 2000 × 408 (2- lub 4-rurowy, wariant wykonania HE)
600 × 2200 × 408 (2- lub 4-rurowy, wariant wykonania HV)

 System regulacji
       Bez oznaczeń: brak
R       Z regulacją

  Funkcje regulacji
MA       Master (moduł pomieszczeniowy i moduł regulacyjny)
SL       Slave (moduł regulacyjny)

 Programator czasowy
       Bez oznaczeń: brak
       tylko master
T       Z programatorem czasowym

 Interfejs
       Bez oznaczeń: brak
       tylko master
B       BACnet MS/TP lub Modbus RTU
L       LonWorks LON-FTT10

 

 Czujnik jakości powietrza
       Bez oznaczeń: brak
       tylko master
V       czujnik VOC

 Czujnik temperatury powietrza nawiewanego
Z       Z czujnikiem temperatury

 Czujnik temperatury powietrza zewnętrznegoor
       Bez oznaczeń: brak
       tylko master
A       Z czujnikiem

 Zawór regulacyjny wody grzewczej
HV       Z zaworem

 Złączki do zaworów - obieg grzewczy
R       Ze złączkami

 Wartość Kvs – zawór wody grzewczej
0,25
0,40
0,63
1,00
F0,50

 Zawór regulacyjny wody chłodzącej
       Tylko dla systemu 4-rurowego
KV       Z zaworem

 Złączki do zaworów - obieg chłodzący
R       Ze złączkami

 Wartość Kvs – zawór wody chłodzącej
0,25
0,40
0,63
1,00
F0,50

Urządzenia wentylacji fasadowej są wysokiej jakości, zaawansowanymi technicznie produktami oferującymi wiele możliwości w tworzeniu wariantów wyposażenia. W celu uzgodnienia szczegółów wyposażenia prosimy o kontakt z oddziałem firmy TROX.

 

Warianty wykonania, Wymiary i ciężary

 • Warianty wykonania
 • Wymiary i ciężary

Przykłady zastosowania, Szczegóły montażu, Podstawowe informacje i oznaczenia

 • Przykłady zastosowania
 • Szczegóły montażu
 • Podstawowe informacje i oznaczenia

Montaż i uruchomienie

 • Montaż pionowy (na podłodze), w fasadzie lub ścianie zewnętrznej, w pobliżu okna
 • Wypoziomowanie za pomocą 4 regulowanych nóżek (+40 mm)
 • 1 regulowany uchwyt montażowy do montażu urządzenia do ściany
 • Ochrona przed deszczem zapewniona przez zewnętrzne osłony dostarczane przez Klienta
 • Podłączenie powietrza zewnętrznego oraz wywiewanego przez dwa otwory w fasadzie skierowane pod kątem w stronę zewnętrzną, wykonywane przez Klienta,
 • Powierzchnia czynna otworów wentylacyjnych: 0.05 m² dla każdego otworu
 • Montaż, wykonanie niezbędnych podłączeń, dostawa zawiesi, połączeń i innych materiałów uszczelniających po stronie Klienta
 • Przyłącza wodne umieszczone po prawej stronie patrząc od strony pomieszczenia
 • Klient musi zapewnić możliwość odpowietrzenia i odwodnienia
 • Przyłącza elektryczne znajdują się po lewej stronie patrząc od strony pomieszczenia
 • Elementy konstrukcyjno budowlane nie mogą przeszkadzać w montażu lub demontażu urządzenia, a także utrudniać dostępu do przeprowadzenia prac konserwacyjnych

Montaż i uruchomienie

 • Montaż pionowy (na podłodze), w fasadzie lub ścianie zewnętrznej, w pobliżu okna
 • Wypoziomowanie za pomocą 4 regulowanych nóżek (+40 mm)
 • 1 regulowany uchwyt montażowy do montażu urządzenia do ściany
 • Ochrona przed deszczem zapewniona przez zewnętrzne osłony dostarczane przez Klienta
 • Podłączenie powietrza zewnętrznego oraz wywiewanego przez dwa otwory w fasadzie skierowane pod kątem w stronę zewnętrzną, wykonywane przez Klienta,
 • Powierzchnia czynna otworów wentylacyjnych: 0.05 m² dla każdego otworu
 • Montaż, wykonanie niezbędnych podłączeń, dostawa zawiesi, połączeń i innych materiałów uszczelniających po stronie Klienta
 • Przyłącza wodne umieszczone po prawej stronie patrząc od strony pomieszczenia
 • Klient musi zapewnić możliwość odpowietrzenia i odwodnienia
 • Przyłącza elektryczne znajdują się po lewej stronie patrząc od strony pomieszczenia
 • Elementy konstrukcyjno budowlane nie mogą przeszkadzać w montażu lub demontażu urządzenia, a także utrudniać dostępu do przeprowadzenia prac konserwacyjnych

LN [mm]

Długość nominalna

LWA [dB(A)]

Poziom mocy akustycznej

tPr [°C]

Temperatura powietrza pierwotnego

tWV [°C]

Temperatura wody - chłodzenie/grzanie

tR [°C]

Temperatura w pomieszczeniu

tR [°C]

Temperatura w pomieszczeniu

tAN [°C]

Temperatura powietrza indukowanego

QPr [W]

Moc cieplna powietrza pierwotnego

Qtot [W]

Całkowita moc cieplna

QW [W]

Moc cieplna obiegu wodnego - chłodzenie/grzanie

VPr [l/s]

Strumień objętości powietrza pierwotnego

VPr [m³/h]

Strumień objętości powietrza pierwotnego

VW [l/h]

Strumień objętości wody - chłodzenie/grzanie

V [l/h]

Strumień objętości powietrza

∆tW [K]

Różnica temperatury pomiędzy wodą zasilającą i powrotną

∆pW [kPa]

Strata ciśnienia po stronie wody

∆pt [Pa]

Strata ciśnienia po stronie powietrza

∆tPr = tPr - tR [K]

Różnica pomiędzy temperaturą powietrza pierwotnego i temperaturą powietrza w pomieszczeniu

∆tRWV = tWV - tR [K]

Różnica pomiędzy temperaturą wody zasilającej i temperaturą powietrza w pomieszczeniu

∆tWm-Ref [K]

Różnica pomiędzy średnią temperaturą wody i temperaturą odniesienia

LN [mm]

Długość nominalna

Przepływ wyporowy z indukcją

Powietrze nawiewane jest do pomieszczenia w pobliżu ściany zewnętrznej ze średnią prędkością pomiędzy 1,0 a 1,5 m/s. Na skutek indukcji prędkość powietrza nawiewanego w trybie chłodzenia gwałtownie spada, powietrze wypełnia pomieszczenie nad całą powierzchnią podłogi. Prądy konwekcyjne powstające wokół osób i innych źródeł ciepła powodują wznoszenie świeżego powietrza, tworząc komfortowe warunki w strefie przebywania ludzi.

LN [mm]

Długość nominalna

LWA [dB(A)]

Poziom mocy akustycznej

tPr [°C]

Temperatura powietrza pierwotnego

tWV [°C]

Temperatura wody - chłodzenie/grzanie

tR [°C]

Temperatura w pomieszczeniu

tR [°C]

Temperatura w pomieszczeniu

tAN [°C]

Temperatura powietrza indukowanego

QPr [W]

Moc cieplna powietrza pierwotnego

Qtot [W]

Całkowita moc cieplna

QW [W]

Moc cieplna obiegu wodnego - chłodzenie/grzanie

VPr [l/s]

Strumień objętości powietrza pierwotnego

VPr [m³/h]

Strumień objętości powietrza pierwotnego

VW [l/h]

Strumień objętości wody - chłodzenie/grzanie

V [l/h]

Strumień objętości powietrza

∆tW [K]

Różnica temperatury pomiędzy wodą zasilającą i powrotną

∆pW [kPa]

Strata ciśnienia po stronie wody

∆pt [Pa]

Strata ciśnienia po stronie powietrza

∆tPr = tPr - tR [K]

Różnica pomiędzy temperaturą powietrza pierwotnego i temperaturą powietrza w pomieszczeniu

∆tRWV = tWV - tR [K]

Różnica pomiędzy temperaturą wody zasilającej i temperaturą powietrza w pomieszczeniu

∆tWm-Ref [K]

Różnica pomiędzy średnią temperaturą wody i temperaturą odniesienia

LN [mm]

Długość nominalna

Przepływ wyporowy z indukcją

Powietrze nawiewane jest do pomieszczenia w pobliżu ściany zewnętrznej ze średnią prędkością pomiędzy 1,0 a 1,5 m/s. Na skutek indukcji prędkość powietrza nawiewanego w trybie chłodzenia gwałtownie spada, powietrze wypełnia pomieszczenie nad całą powierzchnią podłogi. Prądy konwekcyjne powstające wokół osób i innych źródeł ciepła powodują wznoszenie świeżego powietrza, tworząc komfortowe warunki w strefie przebywania ludzi.

Wymiennik ciepła

Maksymalne ciśnienie robocze po stronie wody dla wszystkich wymienników ciepła wynosi 6 bar.

Maksymalna temperatura wody zasilającej (obieg grzania) dla wszystkich wymienników ciepła wynosi 75 °C; jeżeli stosowane są wężyki elastyczne, temperatura nie powinna przekraczać 55 °C. Urządzenia przeznaczone do stosowania przy innych ciśnieniach i temperaturach dostępne są na życzenie.

Aby uniknąć spadku temperatury poniżej punktu rosy, minimalna temperatura wody zasilającej (obieg chłodzenia) powinna wynosić 16 °C. W przypadku stosowania urządzeń z tacką skroplin temperatura wody zasilającej może być zredukowana do 15 °C.

Wymiennik ciepła systemu 2-rurowego

Systemy powietrzno-wodne z 2-rurowym wymiennikiem ciepła mogą być stosowane do chłodzenia lub grzania. Możliwość zmiany trybu pracy pozwala na zastosowanie tego samego obiegu wodnego urządzenia do chłodzenia w lecie i ogrzewania w zimie.

Wymiennik ciepła systemu 4-rurowego

Systemy powietrzno-wodne z 4-rurowym wymiennikiem ciepła mogą być stosowane do chłodzenia i grzania. W zależności od pory roku, zwłaszcza wiosną i jesienią, może istnieć konieczność ogrzewania biur w godzinach porannych i chłodzenia w godzinach popołudniowych.

Pobranie

informacje o produkcie

certyfikaty

instrukcje obsługi

production {"X-Frame-Options"=>"SAMEORIGIN", "X-XSS-Protection"=>"1; mode=block", "X-Content-Type-Options"=>"nosniff", "X-Download-Options"=>"noopen", "X-Permitted-Cross-Domain-Policies"=>"none", "Referrer-Policy"=>"strict-origin-when-cross-origin", "Content-Security-Policy"=>"frame-ancestors 'self' https://api.scrivito.com https://punchoutcommerce.com https://www.trox.de https://trox-extern.com https://psp40.onventis.com https://psp22.onventis.com https://trox4u.troxgroup.com", "Strict-Transport-Security"=>"max-age=31536000; includeSubDomains", "Content-Type"=>"text/html; charset=utf-8"}

podziel stronę

Poleć stronę

Poleć stronę przesyłając link e-mailem.

Pola oznaczone (*) są wymagane.

podziel stronę

Dziękujemy za polecenie strony!

Twoje polecenie strony zostało wysłane.


Kontakt

We are here for you

Proszę wpisać treść wiadomości i określić typ prośby
Tel.: +48 22 737 18 58

Pola oznaczone (*) są wymagane.

Kontakt

Dziękujemy za przesłanie wiadomości!

Twoja wiadomość została przesłana. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe.
Skontaktujemy się z Państwem najszybciej jak to będzie możliwe.
W przypadku pytań dotyczących produktów lub usług prosimy o kontakt:
Tel.: +48 22 737 18 58

Kontakt

We are here for you

Proszę wpisać treść wiadomości i określić typ prośby
Tel.: +48 22 737 18 58

Attachment (max. 10MB)

Pola oznaczone (*) są wymagane.

Kontakt

Dziękujemy za przesłanie wiadomości!

Twoja wiadomość została przesłana. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe.
Skontaktujemy się z Państwem najszybciej jak to będzie możliwe.
W przypadku pytań dotyczących produktów lub usług prosimy o kontakt:
Tel.: +48 22 737 18 58