Regulatory zmiennego przepływu powietrza VAV

Wyszukiwanie produktów

layer

Typ TVR

Urządzenie VARYCONTROL typu TVR produkcji TROX to okrągły regulator przepływu do systemów nawiewnych i wywiewnych ze zmienną ilością powietrza. Regulatory te mogą spełniać prawie każdą funkcję kontrolną, regulacyjną i odcięcia przepływu w systemach klimatyzacji pomieszczeń i znajdują zastosowanie w instalacjach o standardowych wymaganiach akustycznych.


Elementy mechaniczne wraz z zamontowanymi fabrycznie komponentami elektronicznymi tworzą regulator przepływu. W każdym urządzeniu wymagany zakres przepływów nastawiany jest fabrycznie, a następnie każde urządzenie jest poddawane testom aerodynamicznym.

Każde urządzenie wyposażone jest w krzyż pomiarowy różnicy ciśnień do pomiaru przepływu i przepustnicę regulacyjną.

Przepustnica regulacyjna z uszczelką z tworzywa sztucznego po zamknięciu spełnia wymogi powietrzno-szczelności zgodne z PN-EN 1751. Regulatory są także dostępne z izolacją akustyczną i/lub okrągłym tłumikiem wtórnym dla zastosowań w pomieszczeniach o bardzo wysokich wymaganiach akustycznych.

Regulacja przepływu realizowana jest przez zamknięty obwód regulacyjny z zewnętrznym źródłem zasilania. Przetwornik ciśnienia, regulator i siłownik są starannie dobierane, aby spełniały wymogi regulacyjne, ale i eksploatacyjne. Komponenty regulacyjne do regulatorów VAV produkcji TROX mogą pochodzić od każdego uznanego producenta, zgodnie z wymaganiami projektowymi.

Charakterystyka

 • Wbudowany krzyż pomiarowy różnicy ciśnień z otworami pomiarowymi o średnicy 3 mm, niewrażliwy na zanieczyszczenia.
 • Fabrycznie ustawiane zakresy przepływów powietrza. Każda jednostka podlega aerodynamicznym testom na wyspecjalizowanym stanowisku badawczym . Dane potwierdzające wartości nastaw znajdują się na nalepce na obudowie urządzenia.
 • Sygnał wartości rzeczywistej jest odniesiony do przepływu nominalnego.

więcej

layer

Typ TVJ

Regulatory zmiennego przepływu typu TVJ jak również TVJD i TVTD służą do regulacji przepływu szczególnie w systemach o zmiennym przepływie.

TVJ: prostokątny regulator przepływu do instalacji

Regulatory wyposażone są fabrycznie w odpowiednie komponenty regulacyjne. Każdy regulator jest kalibrowany, ustawiony na żądane zakresy przepływów oraz testowany.

Każde urządzenie wyposażone jest w krzyż pomiarowy różnicy ciśnienia do pomiaru przepływu oraz wielopłaszczyznową przepustnicę regulacyjną. Regulator zakończony jest obustronnie kołnierzami do połączenia z systemem przewodów. W przypadku bardziej rygorystycznych wymagań akustycznych dostępne są regulatory z izolacją akustyczną TVJD/TVTD i/lub tłumikiem szumów TX. Regulacja przepływu odbywa się w systemie zamkniętej pętli z zewnętrznym zasilaniem. Przetwornik ciśnienia, regulator oraz siłownik są montowane fabrycznie na urządzeniu i dobierane zgodnie z wymaganiami i warunkami pracy. Urządzenia VAV firmy TROX mogą być dostarczane z różnymi rodzajami automatyki wyspecyfikowanej w projekcie. Dalsze informacje na temat użytkowania, doboru i elementów automatyki zawarte są w „Dokumentacji technicznej" dostępnej na stronie internetowej. W internecie można również znaleźć p

więcej

layer

Typ TVA

Urządzenie VARYCONTROL typu TVZ i TVA produkcji TROX to skrzynkowe regulatory przepływu do systemów nawiewnych i wywiewnych ze zmienną ilością powietrza. Regulatory te mogą spełniać prawie każdą funkcję kontrolną, regulacyjną i odcięcia przepływu w systemach klimatyzacji pomieszczeń, a szczególnie są polecane dla instalacji o wysokich wymaganiach akustycznych.

Elementy mechaniczne wraz z zamontowanymi fabrycznie komponentami elektronicznymi tworzą regulator przepływu. W każdym urządzeniu wymagany zakres przepływów nastawiany jest fabrycznie, a następnie każde urządzenie jest poddawane testom aerodynamicznym.

Każde urządzenie wyposażone jest w krzyż pomiarowy różnicy ciśnień do pomiaru przepływu, przepustnicę regulacyjną i wbudowany tłumik wtórny do redukcji szumów regenerowanych przez powietrze.

Przepustnica regulacyjna z uszczelką z tworzywa sztucznego po zamknięciu spełnia wymogi powietrznoszczelności zgodnie z PN-EN 1751.

Podłączenie od strony wentylatora (napływu powietrza – strona wysokociśnieniowa) poprzez okrągły króciec przyłączny, a prostokątnym połączeniem kołnierzowym od strony pomieszczenia (strona niskociśnieniowa). Regulatory są także dostępne z izolacją akustyczną i/lub tłumikiem wtórnym TS dla zastosowań w pomieszczeniach o bardzo wysokich wymaganiach akustycznych.

Regulacja przepływu realizowana jest przez zamknięty obwód regulacyjny z zewnętrznym źródłem zasilania. Przetwornik ciśnienia,  regulator i siłownik są starannie dobierane, aby spełniały wymogi regulacyjne, ale i eksploatacyjne. Komponenty regulacyjne do regulatorów VAV produkcji TROX mogą pochodzić od każdego uznanego producenta, zgodnie z wymaganiami projektowymi.

Charakterystyka

 • Wbudowany tłumik o tłumienności wtrąceniowej co najmniej 26 dB przy 250 Hz.
 • Atest higieniczny i certyfikat zgodności z VDI 6022.
 • Fabrycznie ustawiane zakresy przepływów powietrza. Każda jednostka podlega aerodynamicznym testom na wyspecjalizowanym stanowisku badawczym . Dane potwierdzające wartości nastaw znajdują się na nalepce na obudowie urządzenia..

więcej

layer

Typ TVLK

Regulator przepływu VAV typu TVLK przeznaczony jest do regulacji strumienia objętości powietrza w systemach wentylacji w laboratoriach i pomieszczeniach produkcyjnych. Obudowa regulatora i wszystkie elementy narażone na kontakt z powietrzem wykonane są z tworzywa sztucznego. Regulator jest dzięki temu odpowiedni do zastosowania w instalacjach z powietrzem zawierającym substancje agresywne, na przykład w digestoriach.

Elementy mechaniczne wraz z zamontowanymi fabrycznie komponentami elektronicznymi tworzą regulator przepływu. W każdym urządzeniu wymagany zakres przepływów nastawiany jest fabrycznie, a następnie każde urządzenie jest poddawane testom aerodynamicznym.

Każde urządzenie wyposażone jest w krzyż pomiarowy różnicy ciśnienia lub dyszę venturiego do pomiaru przepływu i przepustnicę regulacyjną.

Przepustnica regulacyjna z uszczelką z tworzywa sztucznego po zamknięciu spełnia wymogi powietrznoszczelności zgodne z PN-EN 1751. Regulatory są także dostępne z okrągłym tłumikiem z tworzywa sztucznego typu CAK, do zastosowania w pomieszczeniach o bardzo wysokich wymaganiach akustycznych.

Charakterystyka

 • Wbudowany krzyż pomiarowy różnicy ciśnienia lub dysza venturiego z otworami pomiarowymi o średnicy 3 mm, niewrażliwy na zanieczyszczenia.
 • Fabrycznie ustawiane zakresy strumienia objętości powietrza. Każda jednostka podlega aerodynamicznym testom na wyspecjalizowanym stanowisku badawczym. Dane potwierdzające wartości nastaw znajdują się na nalepce na obudowie urządzenia.

więcej

layer

Typ TVZ

Urządzenie VARYCONTROL typu TVZ i TVA produkcji TROX to skrzynkowe regulatory przepływu do systemów nawiewnych i wywiewnych ze zmienną ilością powietrza. Regulatory te mogą spełniać prawie każdą funkcję kontrolną, regulacyjną i odcięcia przepływu w systemach klimatyzacji pomieszczeń, a szczególnie są polecane dla instalacji o wysokich wymaganiach akustycznych.

Elementy mechaniczne wraz z zamontowanymi fabrycznie komponentami elektronicznymi tworzą regulator przepływu. W każdym urządzeniu wymagany zakres przepływów nastawiany jest fabrycznie, a następnie każde urządzenie jest poddawane testom aerodynamicznym.

Każde urządzenie wyposażone jest w krzyż pomiarowy różnicy ciśnień do pomiaru przepływu, przepustnicę regulacyjną i wbudowany tłumik wtórny do redukcji szumów regenerowanych przez powietrze.

Przepustnica regulacyjna z uszczelką z tworzywa sztucznego po zamknięciu spełnia wymogi powietrznoszczelności zgodnie z PN-EN 1751.

Podłączenie od strony wentylatora (napływu powietrza – strona wysokociśnieniowa) poprzez okrągły króciec przyłączny, a prostokątnym połączeniem kołnierzowym od strony pomieszczenia (strona niskociśnieniowa). Regulatory są także dostępne z izolacją akustyczną i/lub tłumikiem wtórnym TS dla zastosowań w pomieszczeniach o bardzo wysokich wymaganiach akustycznych.

Regulacja przepływu realizowana jest przez zamknięty obwód regulacyjny z zewnętrznym źródłem zasilania. Przetwornik ciśnienia,  regulator i siłownik są starannie dobierane, aby spełniały wymogi regulacyjne, ale i eksploatacyjne. Komponenty regulacyjne do regulatorów VAV produkcji TROX mogą pochodzić od każdego uznanego producenta, zgodnie z wymaganiami projektowymi.

Charakterystyka

 • Wbudowany tłumik o tłumienności wtrąceniowej co najmniej 26 dB przy 250 Hz.
 • Atest higieniczny i certyfikat zgodności z VDI 6022.
 • Fabrycznie ustawiane zakresy przepływów powietrza. Każda jednostka podlega aerodynamicznym testom na wyspecjalizowanym stanowisku badawczym . Dane potwierdzające wartości nastaw znajdują się na nalepce na obudowie urządzenia..

więcej

layer

Typ LVC

TROX LVC-LowVelocity - innowacyjne rozwiązanie

 • Optymalne rozwiązanie do systemów z małą prędkością przepływu powietrza, od 0.6 to 6 m/s
 • Wysoka dokładność regulacji nawet przy niekorzystnych warunkach napływu
 • Krótka obudowa - tylko 310mm
 • Dobór zgodnie z wielkością nominalną kanału wentylacyjnego
 • Dioda informująca o stanie pracy regulatora


Innowacyjna koncepcja regulatorów typu LVC zapewnia precyzyjny pomiar i regulację małych objętościowych strumieni powietrza w oparciu o pomiar różnicy ciśnienia

Pomiar objętościowego strumienia powietrza

Nowy sposób umożliwia mierzenie małych wartości natężenia przepływu. Pomiar ciśnienia odbywa się za pomocą dyszy z tworzywa sztucznego, z otworami umieszczonymi od strony napływu i wypływu powietrza, po obu stronach przepustnicy regulacyjnej. Kompaktowy regulator określa wynikową różnicę ciśnienia i porównuje z zapisaną charakterystyką.

Ten sposób pomiaru charakteryzuje się małą odchyłką mierzonych wartości i nie wymaga spełnienia specjalnych wymagań po stronie napływu powietrza.

Regulacja objętościowego strumienia powietrza

Regulacja objętościowego strumienia powietrza realizowana jest w zamkniętej pętli regulacyjnej: pomiar - porównanie - nastawienie.

W pierwszej kolejności dokonywany jest pomiar. Regulator porównuje aktualnie mierzoną wartość z wartością sygnału wiodącego, najczęściej podawanego z regulatora temperatury w pomieszczeniu. W przypadku wystąpienia różnicy regulator wysyła sygnał do siłownika, który odpowiednio koryguje położenie przepustnicy regulacyjnej.

więcej

layer

Typ TVM

Urządzenie VARYCONTROL typu TVM produkcji TROX to skrzynkowy regulator przepływu dla systemów dwukanałowych. Jest szczególnie polecany dla systemów o bardziej rygorystycznych wymaganiach akustycznych.

Elementy mechaniczne wraz z zamontowanymi fabrycznie komponentami elektronicznymi tworzą regulator przepływu. W każdym urządzeniu wymagany zakres przepływów nastawiany jest fabrycznie, a następnie każde urządzenie jest poddawane testom aerodynamicznym.

Urządzenie wyposażone jest w krzyż pomiarowy różnicy ciśnień do pomiaru przepływu powietrza umieszczony w obu kanałach – króćcu powietrza zimnego i ciepłego oraz w sekcji tłumika, przepustnicę regulacyjną i wbudowany tłumik wtórny do redukcji szumów generowanych przez powietrze.

Przepustnica regulacyjna z uszczelką z tworzywa sztucznego po zamknięciu spełnia wymogi powietrzno-szczelności zgodne z PN-EN 1751.

Podłączenie od strony wentylatora (napływu powietrza – strona wysokociśnieniowa) poprzez dwa okrągłe króćce przyłączne, a prostokątnym połączeniem kołnierzowym od strony pomieszczenia (strona niskociśnieniowa). Regulatory są także dostępne z izolacją akustyczną i/lub tłumikiem wtórnym TS dla zastosowań w pomieszczeniach o bardzo wysokich wymaganiach akustycznych.

Regulacja przepływu realizowana jest przez zamknięty obwód regulacyjny z zewnętrznym źródłem zasilania. Przetwornik ciśnienia, regulator i siłownik są starannie dobierane, aby spełniały wymogi regulacyjne, ale i eksploatacyjne. Komponenty podzespoły regulacyjne dla regulatorów VAV produkcji TROX mogą pochodzić od każdego uznanego producenta, zgodnie z wymaganiami projektowymi.

Charakterystyka

 • Wbudowany tłumik o tłumienności wtrąceniowej co najmniej 26 dB przy 250 Hz.
 • Atest higieniczny i certyfikat zgodności z VDI 6022.
 • Fabrycznie ustawiane zakresy przepływów powietrza. Każda jednostka podlega aerodynamicznym testom na wyspecjalizowanym stanowisku badawczym. Dane potwierdzające wartości nastaw znajdują się na nalepce na obudowie urządzenia.

więcej

layer

Typ TVT

Regulatory zmiennego przepływu typu TVJ i TVT jak również TVJD i TVTD służą do regulacji przepływu szczególnie w systemach o zmiennym przepływie.

TVT: prostokątny regulator przepływu do instalacji nawiewnych i wywiewnych, powietrznoszczelny przy zamkniętej przepustnicy

Regulatory wyposażone są fabrycznie w odpowiednie komponenty regulacyjne. Każdy regulator jest kalibrowany, ustawiony na żądane zakresy przepływów oraz testowany. Każde urządzenie wyposażone jest w krzyż pomiarowy różnicy ciśnienia do pomiaru przepływu oraz wielopłaszczyznową przepustnicę regulacyjną. 

Regulator zakończony jest obustronnie kołnierzami do połączenia z systemem przewodów. W przypadku bardziej rygorystycznych wymagań akustycznych dostępne są regulatory z izolacją akustyczną TVJD/TVTD i/lub tłumikiem szumów TX.Regulacja przepływu odbywa się w systemie zamkniętej pętli z zewnętrznym zasilaniem. Przetwornik ciśnienia, regulator oraz siłownik są montowane fabrycznie na urządzeniu i dobierane zgodnie z wymaganiami i warunkami pracy. Urządzenia VAV firmy TROX mogą być dostarczane z różnymi rodzajami automatyki wyspecyfikowanej w projekcie. Dalsze informacje na temat użytkowania, doboru i elementów automatyki zawarte są w „Dokumentacji technicznej" dostępnej na stronie internetowej. W internecie można również znaleźć prog

więcej

Proszę wybrać cechy poszukiwanego urządzenia:
Next" data-pagination-prev="Prev" data-pagination-source="product-finder-results">

podziel stronę

Poleć stronę

Poleć stronę przesyłając link e-mailem.

Pola oznaczone (*) są wymagane.

podziel stronę

Dziękujemy za polecenie strony!

Twoje polecenie strony zostało wysłane.


Kontakt

We are here for you

Visual contact Visual contact

Proszę wpisać treść wiadomości i określić typ prośby
Tel.: +48 22 737 18 58 | Fax: +48 22 737 18 59

Pola oznaczone (*) są wymagane.

Kontakt

Dziękujemy za przesłanie wiadomości!

Visual contact Visual contact

Twoja wiadomość została przesłana. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe.
Skontaktujemy się z Państwem najszybciej jak to będzie możliwe.
W przypadku pytań dotyczących produktów lub usług prosimy o kontakt:
Tel.: +48 22 737 18 58 | Fax: +48 22 737 18 59

Kontakt

We are here for you

Visual contact Visual contact

Proszę wpisać treść wiadomości i określić typ prośby
Tel.: +48 22 737 18 58 | Fax: +48 22 737 18 59

Attachment (max. 10MB)

Pola oznaczone (*) są wymagane.

Kontakt

Dziękujemy za przesłanie wiadomości!

Visual contact Visual contact

Twoja wiadomość została przesłana. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe.
Skontaktujemy się z Państwem najszybciej jak to będzie możliwe.
W przypadku pytań dotyczących produktów lub usług prosimy o kontakt:
Tel.: +48 22 737 18 58 | Fax: +48 22 737 18 59