Regulatory zmiennego przepływu powietrza VAV

Wyszukiwanie produktów

layer

Typ TVR-Ex

Regulatory VAV seria TVR-Ex przeznaczone są do regulacji przepływu powietrza w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem. Konstrukcja i dobór materiałów odpowiadają kryteriom norm europejskich, zgodnie z wymogami ATEX. Urządzenia te wyposażone są w czujnik mierzący wartość średnią przepływu złożony z krzyża pomiarowego i przetwornika różnicy ciśnień, przepustnicę regulacyjną, oraz elektroniczny bądź pneumatyczny regulator strumienia przepływu. Przepustnica regulacyjna z uszczelką z tworzywa sztucznego w położeniu zamkniętym jest powietrznoszczelna zgodnie z normą PN EN 1751, klasa 4. 

więcej

layer

Typ TZ-Silenzio

Urządzenie VARYCONTROL typu TZ-Silenzio produkcji TROX to skrzynkowe regulatory przepływu do systemów nawiewnych ze zmienną ilością powietrza, o małych prędkościach przepływu. Regulatory te mogą spełniać prawie każdą funkcję kontrolną, regulacyjną i odcięcia przepływu w systemach klimatyzacji pomieszczeń, a szczególnie są polecane dla instalacji o wysokich wymaganiach akustycznych.

Elementy mechaniczne wraz z zamontowanymi fabrycznie komponentami elektronicznymi tworzą regulator przepływu.

Regulator VAV wyposażony jest w czujnik różnicy ciśnienia do pomiaru strumienia objętości powietrza. Komponenty automatyki wyposażone są w przetwornik różnicy ciśnienia, przekształcający zmierzoną wartość w sygnał elektryczny, sterownik i siłownik. Funkcja regulacji może być realizowana za pomocą regulatora Easy, kompaktowego lub uniwersalnego.

W większości zastosowań wielkość nastawy przesyłana jest w postaci sygnału sterującego z pomieszczeniowego regulatora temperatury. Regulator porównuje wartość rzeczywistą z wartością zadaną i w przypadku różnicy pomiędzy tymi wartościami wysyła sygnał regulacyjny do siłownika. Zintegrowany tłumik redukuje hałas generowany przez elementy dławiące strumień przepływającego powietrza.

więcej

layer

Typ TVE-Q

Prostokątne regulatory do stosowania w systemach zmiennego przepływu z małymi prędkościami powietrza nawet przy niekorzystnych warunkach napływu

 • Pomiar różnicy ciśnienia w przepustnicy regulacyjnej, bez rurek impulsowych
 • Transfer mierzonych wartości ciśnienia przez tunele w osi przepustnicy
 • Listwa zaciskowa z osłoną, nie jest wymagana skrzynka przyłączeniowa
 • Dowolny kierunek przepływu powietrza dla wariantu z dynamicznym przetwornikiem
 • Dopuszczalny zakres prędkości przepływu powietrza 0.8 – 8 m/s
 • Kompaktowe wymiary umożliwiające zastosowanie w ograniczonych przestrzeniach montażowych
 • Rozwiązanie plug-and-play do zastosowania z systemem regulacji XAIRCONTROL
 • Duża dokładność pomiaru nawet przy małych prędkościach przepływu powietrza
 • Montaż w dowolnym położeniu także ze statycznym przetwornikiem
 • Szczelność przepustnicy w pozycji zamkniętej zgodnie z EN 1751, co najmniej klasa 3
 • Szczelność obudowy zgodnie z EN 1751, klasa C
 • Zakres strumieni objętości powietrza 1:10 Opcjonalne wyposażenie i akcesoria
 • Tłumik akustyczny do redukcji szumu przepływu w sieci przewodów
 • Nagrzewnica wodna typu WT do ogrzewania strumienia powietrza

więcej

layer

TVE

Okrągłe regulatory do stosowania w systemach zmiennego przepływu z małymi prędkościami powietrza, nawet przy niekorzystnych warunkach napływu


 • Pomiar różnicy ciśnienia bez rurek impulsowych, w przepustnicy
 • Transfer mierzonych wartości ciśnienia przez tunele w osi przepustnicy
 • Listwa zaciskowa z osłoną, nie jest wymagana skrzynka przyłączeniowa
 • Dowolny kierunek przepływu powietrza dla wariantu z dynamicznym przetwornikiem
 • Dopuszczalny zakres prędkości przepływu powietrza 0.5 – 13 m/s
 • Kompaktowe wymiary, doskonałe do niewielkich przestrzeni
 • Rozwiązanie plug-and-play do zastosowania z systemem regulacji X-AIRCONTROL
 • Duża dokładność pomiaru nawet przy małych prędkościach przepływu powietrza
 • Montaż w dowolnym położeniu także ze statycznym przetwornikiem
 • Szczelność przepustnicy w pozycji zamkniętej zgodnie z PN-EN 1751, co najmniej klasa 3
 • Szczelność obudowy zgodnie z PN-EN 1751, klasa C
 • Zakres strumieni objętości powietrza 1:25

 


Opcjonalne wyposażenie i akcesoria


 • Izolacja akustyczna do redukcji hałasu emitowanego przez obudowę
 • Tłumik akustyczny typu CAH lub CF do redukcji szumu przepływu
 • Nagrzewnica wodna typu WL i nagrzewnica elektryczna typu EL do ogrzewania strumienia powietrza

więcej

layer

Typ TVRK

Regulator VARYCONTROL typu TVRK produkcji TROX to okrągły regulator przepływu do systemów wentylacyjnych o zmiennej ilości powietrza zawierającego czynniki agresywne. Regulatory te mogą spełniać prawie każdą funkcję kontrolną, regulacyjną i odcięcia przepływu w systemach klimatyzacji pomieszczeń i znajdują zastosowanie w instalacjach o standardowych wymaganiach akustycznych.

Elementy mechaniczne wraz z zamontowanymi fabrycznie komponentami elektronicznymi tworzą regulator przepływu. W każdym urządzeniu wymagany zakres przepływów nastawiany jest fabrycznie, a następnie każde urządzenie jest poddawane testom aerodynamicznym.

Każde urządzenie wyposażone jest w krzyż pomiarowy różnicy ciśnień do pomiaru przepływu i przepustnicę regulacyjną.

Przepustnica regulacyjna z uszczelką z tworzywa sztucznego po zamknięciu spełnia wymogi powietrznoszczelności zgodne z PN-EN 1751. Regulatory są także dostępne z izolacją akustyczną i/lub okrągłym tłumikiem wtórnym do zastosowań w pomieszczeniach o bardzo wysokich wymaganiach akustycznych.

Regulacja przepływu realizowana jest przez zamknięty obwód regulacyjny z zewnętrznym źródłem zasilania. Przetwornik ciśnienia, regulator i siłownik są starannie dobierane, aby spełniały wymogi regulacyjne, ale i eksploatacyjne. Komponenty regulacyjne do regulatorów VAV produkcji TROX mogą pochodzić od każdego uznanego producenta, zgodnie z wymaganiami projektowymi.

Charakterystyka

 • Wbudowany krzyż pomiarowy różnicy ciśnień z otworami pomiarowymi o średnicy 3 mm, niewrażliwy na zanieczyszczenia.
 • Fabrycznie ustawiane zakresy przepływów powietrza. Każda jednostka podlega aerodynamicznym testom na wyspecjalizowanym stanowisku badawczym. Dane potwierdzające wartości nastaw znajdują się na nalepce na obudowie urządzenia.
 • Sygnał wartości rzeczywistej jest odniesiony do przepływu nominalnego.

więcej

layer

Typ TA-Silenzio

Urządzenia VARYCONTROL typu TA-Silenzio produkcji TROX to skrzynkowe regulatory przepływu do systemów wywiewnych ze zmienną ilością powietrza, o małych prędkościach przepływu. Regulatory te mogą spełniać prawie każdą funkcję kontrolną, regulacyjną i odcięcia przepływu w systemach klimatyzacji pomieszczeń, a szczególnie są polecane dla instalacji o wysokich wymaganiach akustycznych.

Urządzenia VARYCONTROL typu TA-Silenzio produkcji TROX to skrzynkowe regulatory przepływu do systemów wywiewnych ze zmienną ilością powietrza, o małych prędkościach przepływu. Regulatory te mogą spełniać prawie każdą funkcję kontrolną, regulacyjną i odcięcia przepływu w systemach klimatyzacji pomieszczeń, a szczególniElementy mechaniczne wraz z zamontowanymi fabrycznie komponentami elektronicznymi tworzą regulator przepływu.

Regulator VAV wyposażony jest w czujnik różnicy ciśnienia do pomiaru strumienia objętości powietrza. Komponenty automatyki wyposażone są w przetwornik różnicy ciśnienia, przekształcający zmierzoną wartość w sygnał elektryczny, sterownik i siłownik. Funkcja regulacji może być realizowana za pomocą regulatora Easy, kompaktowego lub uniwersalnego.

W większości zastosowań wielkość nastawy przesyłana jest w postaci sygnału sterującego z pomieszczeniowego regulatora temperatury. Regulator porównuje wartość rzeczywistą z wartością zadaną i w przypadku różnicy pomiędzy tymi wartościami wysyła sygnał regulacyjny do siłownika. Zintegrowany tłumik redukuje hałas generowany przez elementy dławiące strumień przepływającego powietrza. są polecane dla instalacji o wysokich wymaganiach akustycznych.

więcej

layer

Typ TVT

Regulatory zmiennego przepływu typu TVJ i TVT jak również TVJD i TVTD służą do regulacji przepływu szczególnie w systemach o zmiennym przepływie.

TVT: prostokątny regulator przepływu do instalacji nawiewnych i wywiewnych, powietrznoszczelny przy zamkniętej przepustnicy

Regulatory wyposażone są fabrycznie w odpowiednie komponenty regulacyjne. Każdy regulator jest kalibrowany, ustawiony na żądane zakresy przepływów oraz testowany. Każde urządzenie wyposażone jest w krzyż pomiarowy różnicy ciśnienia do pomiaru przepływu oraz wielopłaszczyznową przepustnicę regulacyjną. 

Regulator zakończony jest obustronnie kołnierzami do połączenia z systemem przewodów. W przypadku bardziej rygorystycznych wymagań akustycznych dostępne są regulatory z izolacją akustyczną TVJD/TVTD i/lub tłumikiem szumów TX.Regulacja przepływu odbywa się w systemie zamkniętej pętli z zewnętrznym zasilaniem. Przetwornik ciśnienia, regulator oraz siłownik są montowane fabrycznie na urządzeniu i dobierane zgodnie z wymaganiami i warunkami pracy. Urządzenia VAV firmy TROX mogą być dostarczane z różnymi rodzajami automatyki wyspecyfikowanej w projekcie. Dalsze informacje na temat użytkowania, doboru i elementów automatyki zawarte są w „Dokumentacji technicznej" dostępnej na stronie internetowej. W internecie można również znaleźć prog

więcej

layer

Typ TVM

Urządzenie VARYCONTROL typu TVM produkcji TROX to skrzynkowy regulator przepływu dla systemów dwukanałowych. Jest szczególnie polecany dla systemów o bardziej rygorystycznych wymaganiach akustycznych.

Elementy mechaniczne wraz z zamontowanymi fabrycznie komponentami elektronicznymi tworzą regulator przepływu. W każdym urządzeniu wymagany zakres przepływów nastawiany jest fabrycznie, a następnie każde urządzenie jest poddawane testom aerodynamicznym.

Urządzenie wyposażone jest w krzyż pomiarowy różnicy ciśnień do pomiaru przepływu powietrza umieszczony w obu kanałach – króćcu powietrza zimnego i ciepłego oraz w sekcji tłumika, przepustnicę regulacyjną i wbudowany tłumik wtórny do redukcji szumów generowanych przez powietrze.

Przepustnica regulacyjna z uszczelką z tworzywa sztucznego po zamknięciu spełnia wymogi powietrzno-szczelności zgodne z PN-EN 1751.

Podłączenie od strony wentylatora (napływu powietrza – strona wysokociśnieniowa) poprzez dwa okrągłe króćce przyłączne, a prostokątnym połączeniem kołnierzowym od strony pomieszczenia (strona niskociśnieniowa). Regulatory są także dostępne z izolacją akustyczną i/lub tłumikiem wtórnym TS dla zastosowań w pomieszczeniach o bardzo wysokich wymaganiach akustycznych.

Regulacja przepływu realizowana jest przez zamknięty obwód regulacyjny z zewnętrznym źródłem zasilania. Przetwornik ciśnienia, regulator i siłownik są starannie dobierane, aby spełniały wymogi regulacyjne, ale i eksploatacyjne. Komponenty podzespoły regulacyjne dla regulatorów VAV produkcji TROX mogą pochodzić od każdego uznanego producenta, zgodnie z wymaganiami projektowymi.

Charakterystyka

 • Wbudowany tłumik o tłumienności wtrąceniowej co najmniej 26 dB przy 250 Hz.
 • Atest higieniczny i certyfikat zgodności z VDI 6022.
 • Fabrycznie ustawiane zakresy przepływów powietrza. Każda jednostka podlega aerodynamicznym testom na wyspecjalizowanym stanowisku badawczym. Dane potwierdzające wartości nastaw znajdują się na nalepce na obudowie urządzenia.

więcej

Proszę wybrać cechy poszukiwanego urządzenia:
production {"X-Frame-Options"=>"SAMEORIGIN", "X-XSS-Protection"=>"1; mode=block", "X-Content-Type-Options"=>"nosniff", "X-Download-Options"=>"noopen", "X-Permitted-Cross-Domain-Policies"=>"none", "Referrer-Policy"=>"strict-origin-when-cross-origin", "Content-Security-Policy"=>"frame-ancestors 'self' https://api.scrivito.com https://punchoutcommerce.com https://www.trox.de https://trox-extern.com https://psp40.onventis.com https://psp22.onventis.com https://trox4u.troxgroup.com", "Strict-Transport-Security"=>"max-age=31536000; includeSubDomains", "Content-Type"=>"text/html; charset=utf-8"}

podziel stronę

Poleć stronę

Poleć stronę przesyłając link e-mailem.

Pola oznaczone (*) są wymagane.

podziel stronę

Dziękujemy za polecenie strony!

Twoje polecenie strony zostało wysłane.


Kontakt

We are here for you

Proszę wpisać treść wiadomości i określić typ prośby
Tel.: +48 22 737 18 58

Pola oznaczone (*) są wymagane.

Kontakt

Dziękujemy za przesłanie wiadomości!

Twoja wiadomość została przesłana. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe.
Skontaktujemy się z Państwem najszybciej jak to będzie możliwe.
W przypadku pytań dotyczących produktów lub usług prosimy o kontakt:
Tel.: +48 22 737 18 58

Kontakt

We are here for you

Proszę wpisać treść wiadomości i określić typ prośby
Tel.: +48 22 737 18 58

Attachment (max. 10MB)

Pola oznaczone (*) są wymagane.

Kontakt

Dziękujemy za przesłanie wiadomości!

Twoja wiadomość została przesłana. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe.
Skontaktujemy się z Państwem najszybciej jak to będzie możliwe.
W przypadku pytań dotyczących produktów lub usług prosimy o kontakt:
Tel.: +48 22 737 18 58