small_tab1_Serie TVZ
TVZ_1
TVZ_2
TVZ_3
TVZ_4
small_tab1_Serie TVZ
TVZ_1
TVZ_2
TVZ_3
TVZ_4

Typ TVZ

Urządzenie VARYCONTROL typu TVZ i TVA produkcji TROX to skrzynkowe regulatory przepływu do systemów nawiewnych i wywiewnych ze zmienną ilością powietrza. Regulatory te mogą spełniać prawie każdą funkcję kontrolną, regulacyjną i odcięcia przepływu w systemach klimatyzacji pomieszczeń, a szczególnie są polecane dla instalacji o wysokich wymaganiach akustycznych.

Elementy mechaniczne wraz z zamontowanymi fabrycznie komponentami elektronicznymi tworzą regulator przepływu. W każdym urządzeniu wymagany zakres przepływów nastawiany jest fabrycznie, a następnie każde urządzenie jest poddawane testom aerodynamicznym.

Każde urządzenie wyposażone jest w krzyż pomiarowy różnicy ciśnień do pomiaru przepływu, przepustnicę regulacyjną i wbudowany tłumik wtórny do redukcji szumów regenerowanych przez powietrze.

Przepustnica regulacyjna z uszczelką z tworzywa sztucznego po zamknięciu spełnia wymogi powietrznoszczelności zgodnie z PN-EN 1751.

Podłączenie od strony wentylatora (napływu powietrza – strona wysokociśnieniowa) poprzez okrągły króciec przyłączny, a prostokątnym połączeniem kołnierzowym od strony pomieszczenia (strona niskociśnieniowa). Regulatory są także dostępne z izolacją akustyczną i/lub tłumikiem wtórnym TS dla zastosowań w pomieszczeniach o bardzo wysokich wymaganiach akustycznych.

Regulacja przepływu realizowana jest przez zamknięty obwód regulacyjny z zewnętrznym źródłem zasilania. Przetwornik ciśnienia,  regulator i siłownik są starannie dobierane, aby spełniały wymogi regulacyjne, ale i eksploatacyjne. Komponenty regulacyjne do regulatorów VAV produkcji TROX mogą pochodzić od każdego uznanego producenta, zgodnie z wymaganiami projektowymi.

Charakterystyka

  • Wbudowany tłumik o tłumienności wtrąceniowej co najmniej 26 dB przy 250 Hz.
  • Atest higieniczny i certyfikat zgodności z VDI 6022.
  • Fabrycznie ustawiane zakresy przepływów powietrza. Każda jednostka podlega aerodynamicznym testom na wyspecjalizowanym stanowisku badawczym . Dane potwierdzające wartości nastaw znajdują się na nalepce na obudowie urządzenia..

Opis urządzenia 

  • Urządzenia stosowane na końcowych odcinkach przewodów
  • Przepustnica powietrznoszczelna
  • Regulacja przepływu lub regulacja ciśnienia w pomieszczeniu
  • Elektroniczne lub pneumatyczne komponenty regulacyjne
  • Atest higieniczny i certyfikat zgodności z VDI 6022

Pobranie

informacje o produkcie

instrukcje obsługi

production {"X-Frame-Options"=>"SAMEORIGIN", "X-XSS-Protection"=>"1; mode=block", "X-Content-Type-Options"=>"nosniff", "X-Download-Options"=>"noopen", "X-Permitted-Cross-Domain-Policies"=>"none", "Referrer-Policy"=>"strict-origin-when-cross-origin", "Content-Security-Policy"=>"frame-ancestors 'self' https://api.scrivito.com https://punchoutcommerce.com https://www.trox.de https://trox-extern.com https://psp40.onventis.com https://psp22.onventis.com https://trox4u.troxgroup.com", "Strict-Transport-Security"=>"max-age=31536000; includeSubDomains", "Content-Type"=>"text/html; charset=utf-8"}

podziel stronę

Poleć stronę

Poleć stronę przesyłając link e-mailem.

Pola oznaczone (*) są wymagane.

podziel stronę

Dziękujemy za polecenie strony!

Twoje polecenie strony zostało wysłane.


Kontakt

We are here for you

Proszę wpisać treść wiadomości i określić typ prośby
Tel.: +48 22 737 18 58

Pola oznaczone (*) są wymagane.

Kontakt

Dziękujemy za przesłanie wiadomości!

Twoja wiadomość została przesłana. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe.
Skontaktujemy się z Państwem najszybciej jak to będzie możliwe.
W przypadku pytań dotyczących produktów lub usług prosimy o kontakt:
Tel.: +48 22 737 18 58

Kontakt

We are here for you

Proszę wpisać treść wiadomości i określić typ prośby
Tel.: +48 22 737 18 58

Attachment (max. 10MB)

Pola oznaczone (*) są wymagane.

Kontakt

Dziękujemy za przesłanie wiadomości!

Twoja wiadomość została przesłana. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe.
Skontaktujemy się z Państwem najszybciej jak to będzie możliwe.
W przypadku pytań dotyczących produktów lub usług prosimy o kontakt:
Tel.: +48 22 737 18 58