TVE_gc_01psd.png
Regulator zmiennego przepływu typu TVE
TVE_gc_04psd.png

Pomiar różnicy ciśnienia w przepustnicy regulacyjnej

TVE_gc_03psd.png

Sterownik Compact z wyświetlaczem

TVE_gc_09V2ai.png
Trójnik

Dla wszystkich warunków napływu powietrza

doc_graphic_000009.png
Spełnione wymagania VDI 6022

Spełnione wymagania VDI 6022

TVE_gc_01psd.png
TVE_gc_04psd.png
TVE_gc_03psd.png
TVE_gc_09V2ai.png
doc_graphic_000009.png

Typ TVE 

Kompaktowe rozwiązanie do systemów z małymi prędkościami przepływu

Okrągłe regulatory do stosowania w systemach zmiennego przepływu z małymi prędkościami powietrza, nawet przy niekorzystnych warunkach napływu


 • Pomiar różnicy ciśnienia bez rurek impulsowych, w przepustnicy
 • Transfer mierzonych wartości ciśnienia przez tunele w osi przepustnicy
 • Listwa zaciskowa z osłoną, nie jest wymagana skrzynka przyłączeniowa
 • Dowolny kierunek przepływu powietrza dla wariantu z dynamicznym przetwornikiem
 • Dopuszczalny zakres prędkości przepływu powietrza 0.5 – 13 m/s
 • Kompaktowe wymiary, doskonałe do niewielkich przestrzeni
 • Rozwiązanie plug-and-play do zastosowania z systemem regulacji X-AIRCONTROL
 • Duża dokładność pomiaru nawet przy małych prędkościach przepływu powietrza
 • Montaż w dowolnym położeniu także ze statycznym przetwornikiem
 • Szczelność przepustnicy w pozycji zamkniętej zgodnie z PN-EN 1751, co najmniej klasa 3
 • Szczelność obudowy zgodnie z PN-EN 1751, klasa C
 • Zakres strumieni objętości powietrza 1:25

 


Opcjonalne wyposażenie i akcesoria


 • Izolacja akustyczna do redukcji hałasu emitowanego przez obudowę
 • Tłumik akustyczny typu CAH lub CF do redukcji szumu przepływu
 • Nagrzewnica wodna typu WL i nagrzewnica elektryczna typu EL do ogrzewania strumienia powietrza

Zastosowanie

Zastosowanie

 • Okrągłe regulatory zmiennego przepływu do stosowania w systemach wentylacji i klimatyzacji
 • Do praktycznie wszystkich zadań związanych z regulacją i odcinaniem przepływu powietrza nawiewanego lub wywiewanego
 • Także w niekorzystnych warunkach napływu w instalacjach o małych prędkościach przepływu powietrza
 • Regulacja przepływu powietrza w zamkniętej pętli, z zewnętrznym zasilaniem
 • Do systemów o stałych lub zmiennych strumieniach objętości powietrza
 • Odcięcie przez sterowanie wymuszone


Cechy charakterystyczne

 • Wysoka czułość na zmianę sygnału różnicy ciśnienia, nawet przy niewielkich kątach napływu na przepustnicę
 • Nastawy fabryczne lub programowanie oraz test funkcji aerodynamicznych
 • Strumienie objętości powietrza mogą być zmierzone i zmienione na budowie; do zmiany nastaw niektórych komponentów automatyki mogą być konieczne dodatkowe narzędzia.
 • Monitorowanie ciśnienia zintegrowane w przepustnicy, bez użycia rurek impulsowych
 • Transfer mierzonych wartości ciśnienia przez tunele w osi przepustnicy
 • Dowolny kierunek przepływu powietrza dla wariantu z dynamicznym przetwornikiem
 • Montaż w dowolnym położeniu także ze statycznym przetwornikiem
 • Dopuszczalny zakres prędkości przepływu powietrza 0.5 – 13 m/s
 • Kompaktowe wymiary umożliwiające zastosowanie w ograniczonych przestrzeniach montażowych


Wielkość nominalna

 • 100, 125, 160, 200, 250, 315, 400Warianty wykonania


 • TVE: regulator zmiennego przepływu
 • TVE-D: regulator zmiennego przepływu z izolacją akustyczną
 • TVE-FL: regulator zmiennego przepływu z obustronnymi kołnierzami
 • TVE-D-FL: regulator zmiennego przepływu z izolacją akustyczną i obustronnymi kołnierzami
 • Wykonanie z izolacją akustyczną i/lub tłumikiem akustycznym typu CAH lub CF do obszarów o wysokich wymaganiach akustycznych


Wykonanie

 • Blacha stalowa ocynkowana
 • P1: lakierowanie proszkowe, szary (RAL 7001)
 • A2: stal nierdzewna


Części i charakterystyka

 • Gotowy do pracy regulator jest zbudowany z mechanicznego regulatora przepływu oraz elektronicznego sterownika
 • Przepustnica ze zintegrowanym układem pomiarowym
 • Oś przepustnicy z tunelami do transferu mierzonych wartości ciśnienia
 • Zamontowane fabrycznie i okablowane elementy sterujące
 • Przed wysyłką każdy regulator poddawany jest testom aerodynamicznym na specjalnym stanowisku testowym
 • Wartości nastaw podane są na etykiecie lub na regulatorze, zamieszczona jest skala z wartościami strumieni objętości powietrza
 • Wysoka dokładność regulacji nawet w niekorzystnych warunkach napływu


Wyposażenie

 • Automatyka Easy: kompaktowe urządzenie zbudowane ze sterownika z potencjometrami, przetwornika różnicy ciśnienia i siłownika
 • Automatyka Compact: kompaktowe urządzenie zbudowane ze sterownika z potencjometrami, przetwornika różnicy ciśnienia i siłownika
 • Sterownik Compact Modbus: wariant z interfejsem Modbus RTU; rozwiązanie plug-and-play do stosowania z systemem regulacji X-AIRCONTROL


Akcesoria

 • G2: obustronne przeciwkołnierze
 • D2: obustronne, podwójne uszczelki wargowe (założone fabrycznie)Elementy uzupełniające

 • Tłumik akustyczny CAH lub CF
 • Nagrzewnica wodna WL
 • Nagrzewnica elektryczna ELCechy konstrukcyjne

 • Okrągła obudowa
 • Króćce przyłączne dopasowane do połączeń z przewodami okrągłymi zgodnymi z wymogami norm PN-EN 1506 lub PN-EN 13180
 • Króćce z przetłoczeniami do podwójnej uszczelki
 • Położenie przepustnicy wskazywane jest przez zewnętrzny wskaźnik
 • TVE-FL: Kołnierze zgodnie z PN-EN 12220
 • Elektroniczny sterownik z możliwością wymianyMateriały i powierzchnie

Blacha stalowa ocynkowana

 • Obudowa wykonana z blachy stalowej ocynkowanej
 • Przegroda przepustnicy, czujnik ciśnienia i oś wykonane z tworzywa sztucznego, PA6, UL94, niepalnego (V-0)
 • Uszczelka przepustnicy wykonana z tworzywa sztucznego, TPU, odpornego mikrobiologicznie
 • Łożyska z tworzywa sztucznego

Wykonanie lakierowane proszkowo (P1)

 • Obudowa wykonana ze stali ocynkowanej, powierzchnia lakierowana proszkowo, szary (RAL 7001)
 • Przegroda przepustnicy, czujnik ciśnienia i oś wykonane z tworzywa sztucznego, PA6, UL94, niepalnego (V-0)
 • Uszczelka przepustnicy wykonana z tworzywa sztucznego, TPU, odpornego mikrobiologicznie
 • Łożyska z tworzywa sztucznego

Wykonanie ze stali nierdzewnej (A2)

 • Obudowa wykonana ze stali nierdzewnej 1.4301
 • Przegroda przepustnicy, czujnik ciśnienia i oś wykonane z tworzywa sztucznego, PA6, UL94, niepalnego (V-0)
 • Uszczelka przepustnicy wykonana z tworzywa sztucznego, TPU, odpornego mikrobiologicznie
 • Łożyska z tworzywa sztucznego

Izolacja akustyczna

 • Wariant z izolacją akustyczną (-D)
 • Izolacja akustyczna w osłonie z blachy stalowej ocynkowanej
 • Pierścień PE tłumiący hałas strukturalny
 • Wykładzina z wełny mineralnej

Wełna mineralna

 • Zgodnie z PN-EN 13501, klasa ogniowa A1, niepalna
 • Znak jakości RAL-GZ 388
 • Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie substancji niebezpiecznych i uwagą Q Dyrektywy Europejskiej (WE) nr 1272/2008, dzięki wysokiej biorozpuszczalności nie stwarzają zagrożenia dla zdrowia


Normy i wytyczne

Spełnione wymagania higieniczne norm

 • PN-EN 16798 – cz. 3
 • VDI 6022, Arkusz 1
 • DIN 1946, Część 4
 • Inne obowiązujące normy i wytyczne umieszczono w certyfikacie higienicznym

Szczelność obudowy

 • PN-EN 1751, Klasa C

Szczelność przepustnicy w pozycji zamkniętej:

NW 100 – 160

 • PN-EN 1751, Klasa 3
 • Spełnia ogólne wymagania DIN 1946, część 4, w zakresie szczelności przepustnicy w pozycji zamkniętej

NW 200 – 400

 • PN-EN 1751, Klasa 4
 • Spełnia zwiększone wymagania DIN 1946, część 4, w zakresie szczelności przepustnicy w pozycji zamkniętej


Konserwacja

 • Elementy bezobsługowe, konstrukcja i materiały nie podlegają okresowej wymianie eksploatacyjnej

Informacje techniczne

Funkcja, Dane techniczne, Szybki dobór, Tekst do specyfikacji

 • FUNKCJA
 • TEKST DO SPECYFIKACJI
 • KOD ZAMÓWIENIOWY
TVE_gc_02ai.png

① Podwójna uszczelka wargowa
② Obudowa
③ Przepustnica z czujnikiem pomiaru ciśnienia
④ Oś przepustnicy z tunelami do transferu wartości ciśnienia
⑤ Elektroniczny sterownik

Opis działania

Przepustnica zarówno dławi przepływ powietrza jak również pełni funkcję czujnika ciśnienia. Przez tunele w osi przepustnicy ciśnienie transferowane jest do przetwornika (statycznego lub dynamicznego), gdzie jest konwertowane na sygnał elektryczny, porównywany z wartością nastawy. W przypadku odchyłki, zintegrowany siłownik zmienia położenie przepustnicy. W wyniku tego strumień objętości powietrza utrzymywany jest z niewielką tolerancją według wartości nastawy w pełnym zakresie różnicy ciśnienia.

Tekst do specyfikacji

Okrągłe regulatory VAV do systemów ze zmienną i stałą ilością powietrza, do stosowania na nawiewie lub wywiewie, dostępne w siedmiu wielkościach nominalnych. Wysoka dokładność regulacji nawet w niekorzystnych warunkach napływu. Zakres regulacji co najmniej 1:25. Pomiar różnicy ciśnienia następuje w przepustnicy. Zmierzona różnica ciśnienia transferowana jest do sterownika przez tunele w osi przepustnicy (brak wymaganych rurek impulsowych). Szczelność klapy w położeniu zamkniętym zgodnie z PN-EN 1751: co najmniej klasa 3, od wielkości 200: klasa 4. Szczelność obudowy zgodnie z PN-EN 1751, klasa C. Gotowe do pracy urządzenie jest zbudowane z części mechanicznej oraz fabrycznie zamontowanych elementów automatyki. Położenie przepustnicy widoczne jest na zewnątrz regulatora. Przepustnica jest fabrycznie ustawiona w położeniu otwartym, co umożliwia przepływ powietrza także bez sterowania. Spełnione wymagania norm higienicznych PN-EN 16798, Część 3, VDI 6022, Arkusz 1, i DIN 1946, Część 4.

Cechy charakterystyczne:

 • Wysoka czułość na zmianę sygnału różnicy ciśnienia, nawet przy niewielkich kątach napływu na przepustnicę
 • Nastawy fabryczne lub programowanie oraz test funkcji aerodynamicznych
 • Strumienie objętości powietrza mogą być zmierzone i zmienione na budowie; do zmiany nastaw niektórych komponentów automatyki mogą być konieczne dodatkowe narzędzia.
 • Monitorowanie ciśnienia zintegrowane w przepustnicy, bez użycia rurek impulsowych
 • Transfer mierzonych wartości ciśnienia przez tunele w osi przepustnicy
 • Dowolny kierunek przepływu powietrza dla wariantu z dynamicznym przetwornikiem
 • Montaż w dowolnym położeniu także ze statycznym przetwornikiem
 • Dopuszczalny zakres prędkości przepływu powietrza 0.5 – 13 m/s
 • Kompaktowe wymiary umożliwiające zastosowanie w ograniczonych przestrzeniach montażowych

Materiały i powierzchnie

 • Obudowa wykonana z blachy stalowej ocynkowanej
 • Przepustnica i oś wykonane z tworzywa sztucznego, PA6, UL94-V0
 • Uszczelka przepustnicy wykonana z tworzywa sztucznego, TPU, odpornego mikrobiologicznie
 • Łożyska z tworzywa sztucznego

Cechy charakterystyczne

 • Atest higieniczny zgodnie z VDI 6022, Arkusz 1 (01/2018), ÖNORM H 6020 (03/2015) i ÖNORM H 6021 (08/2016)
 • Dowolny kierunek przepływu powietrza - przepływ w obu kierunkach
 • Dopuszczalny zakres prędkości przepływu powietrza 0.5 – 13 m/s
 • Brak wymaganych prostych odcinków napływu (również za trójnikiem)
 • Spełnione wymagania higieniczne PN-EN 16798 Część 3, VDI 6022 Arkusz 1, DIN 1946 Część 4.
 • Nastawa strumieni objętości powietrza bez dodatkowych narzędzi na potencjometrachmin oraz Vmax
 • Przyłącza elektryczne z zaciskami śrubowymi, dodatkowe skrzynki przyłączeniowe nie są wymagane
 • Dane akustyczne zmierzone zgodnie z ÖNORM EN ISO 5135
 • Maksymalna odchyłka regulacji wynosi 5 % przy qvmax, bez odcinka napływu

Połączenie

 • Króciec przyłączny z przetłoczeniem do uszczelki wargowej dopasowany do połączeń z przewodami okrągłymi zgodnymi z wymaganiami norm PN-EN 1506 lub PN-EN 13180

Dane techniczne

 • Minimalna różnica ciśnienia: do 50 Pa (bez tłumika)

Maksymalna różnica ciśnienia

 • Sterownik z dynamicznym przetwornikiem ciśnienia: 900 Pa
 • Sterownik ze statycznym przetwornikiem ciśnienia: 600 Pa

Tekst do specyfikacji

Regulacja zmiennej ilości powietrza za pomocą regulatora z kompaktowym sterownikiem Easy, z zewnętrznym sygnałem sterującym; możliwość integracji sygnału wartości rzeczywistej z systemem BMS.

 • Napięcie zasilania 24 V AC / DC
 • Sygnał sterujący 0 – 10 V DC
 • Możliwość sterowania wymuszonego za pomocą zewnętrznych przełączników wykorzystujących bezpotencjałowe styki: ZAMKNIJ, OTWÓRZ, qvmin i qvmax
 • Potencjometry z procentową skalą do ustawiania strumieni objętości powietrza qvmin i qvmax
 • Sygnał wartości rzeczywistej odniesiony jest do przepływu nominalnego co ułatwia uruchomienie i regulację podczas eksploatacji
 • Zakres regulacji: od około 4 do 100% nominalnego strumienia objętości powietrza
 • Umieszczona na zewnątrz, dobrze widoczna dioda, do sygnalizacji różnych stanów pracy regulatora

Przyłącza elektryczne z zaciskami śrubowymi. Podwójne zaciski do podłączenia napięcia zasilania, np. do poprowadzenia napięcia do następnych regulatorów.

Kod zamówieniowy regulatora zmiennego przepływu (ze sterownikiem Easy)
TVED/100/D2/Easy
|||||
12567
1 Typ
TVE
Regulator przepływu powietrza

2 Izolacja akustyczna
Bez oznaczeń: brak
D Z izolacją akustyczną

5 Wielkość nominalna [mm]
100, 125, 160, 200, 250, 315, 400

6 Akcesoria

Bez oznaczeń: bez wyposażenia
D2 Podwójne obustronne uszczelki wargowe

7. Wyposażenie (komponenty automatyki)
Easy
Regulator przepływu, dynamiczny, interfejs analogowy, nastawa qmin i qᵥmax z potencjometrami (po stronie Klienta)


Przykład zamówienia: TVE-D/200/D2/Easy

TypTVE
Izolacja akustycznaZ izolacją akustyczną
Wielkość nominalna [mm]200
Wyposażenie dodatkowePodwójne obustronne uszczelki wargowe
Wyposażenie (komponenty automatyki)Regulator przepływu, dynamiczny, interfejs analogowy, nastawa qmin i qᵥmax z potencjometrami (po stronie Klienta)
, Kod zamówieniowy regulatora zmiennego przepływu (ze sterownikiem VARYCONTROL)
TVEDP1FL/100/G2/XB0/V0/200 – 900 [m³/h]
||||||| |||
1234567 8910
1 Typ
TVE
Regulator przepływu powietrza

2 Izolacja akustyczna
Bez oznaczeń: brak
D Z izolacją akustyczną

3 Materiał
Bez oznaczeń: stal ocynkowana
P1 Lakierowanie proszkowe RAL 7001 (szary)
A2 Obudowa ze stali nierdzewnej

4 Podłączenie przewodu
Bez oznaczeń: króciec przyłączny z przetłoczeniem do opcjonalnej uszczelki wargowej dopasowany do połączeń z przewodami okrągłymi zgodnymi z wymaganiami normy PN-EN 1506
FL Obustronne kołnierze

5 Wielkość nominalna [mm]
100, 125, 160, 200, 250, 315, 400

6 Akcesoria

Bez oznaczeń: bez wyposażenia
D2 Podwójne obustronne uszczelki wargowe
G2 Obustronne przeciwkołnierze (tylko dla FL)

7 Wyposażenie (sterownik)
XB0
Regulator przepływu, dynamiczny, interfejs analogowy
XM0 Regulator przepływu, interfejs analogowy i Modbus RTU, wyświetlacz
XM0-J6 Regulator przepływu, interfejs Modbus RTU, wyświetlacz, gniazdo RJ12 (do X-AIRCONTROL)
XS0 Regulator przepływu, statyczny, interfejs analogowy i Modbus RTU, wyświetlacz
XS0-J6 Regulator przepływu, statyczny, interfejs Modbus RTU, wyświetlacz, gniazdo RJ12 (do X-AIRCONTROL)

8 Tryb pracy
Dla sterowników XB0, XM0, XS0
F Tryb stałowartościowy, jedna wartość nastawy (bez zewnętrznych przełączników)
V Regulacja zmiennego przepływu (wartość nastawy w zależności od sygnału analogowego)

Dla sterowników XM0, XM0-J6, XS0, XS0-J6
M Interfejs Modbus RTU, regulacja zmiennego przepływu (domyślna wartość nastawy ustawiona w rejestrze Modbus)

9 Zakres sygnału sterującego
Tylko dla trybu pracy F lub V
0 0 – 10 V DC
2 2 – 10 V DC

10 Fabryczne nastawy parametrów
Strumień objętości powietrza [m³/h lub l/s]
qᵥconst (dla trybu pracy F)
qᵥmin – qᵥmax (dla trybu pracy V lub M) 


  Przykład zamówienia: TVE-D-P1-FL/100/G2/XB0/V0/200-900 [m³/h]

TypTVE
Izolacja akustycznaZ izolacją akustyczną
MateriałObudowa lakierowana proszkowo, RAL 7001, szary
Podłączenie przewodówObustronne kołnierze
Wielkość nominalna [mm]100
Wyposażenie dodatkoweObustronne przeciwkołnierze (tylko dla FL)
Wyposażenie (komponenty automatyki)Regulator przepływu, dynamiczny, interfejs analogowy
Tryb pracyPraca zmienna
Zakres sygnału sterującego0 – 10 V DC
Fabryczne nastawy parametrów200 – 900 [m³/h]

Warianty wykonania, Wymiary, Szczegóły produktu

 • WARIANTY
 • WYMIARY
 • SZCZEGÓŁY PRODUKTU


Montaż i uruchomienie

 • Montaż w dowolnym położeniu
 • TVE-D: dla wariantów wykonania z izolacja akustyczną, przewody od strony pomieszczenia powinny być również wyposażone w izolację akustyczną połączoną z izolacją regulatora

Warunki napływu powietrza


Decydujące do określenia strumienia objętości powietrza ciśnienie jest mierzone i uśredniane w przepustnicy. Dlatego dokładność pomiaru przepływu Δqv jest niezależna od sposobu napływu.


Połączenia przewodów, np. odgałęzienia przewodu głównego, muszą spełniać wymagania norm PN-EN 1506 i PN-EN 13180.

Komponenty automatyki regulatora zmiennego przepływu TVE


Wyposażenie dodatkoweZmienna regulowanaInterfejsPrzetwornik ciśnieniaSiłownikProducent
Sterownik Easy
Sterownik Compact - dynamiczny
XB0

qv

0 – 10 V lub 2 – 10 VzintegrowanySiłownik standardowy

zintegrowany

XM0

qvModbus RTU interface


zintegrowanySiłownik standardowy

zintegrowany

XM0–J6

qvModbus RTU interface with RJ12 socket (for X-AIRCONTROL)


zintegrowanySiłownik standardowy

zintegrowany

Sterownik Compact - statyczny
XS0

qvModbus RTU interface


zintegrowanySiłownik standardowy

zintegrowany

XS0–J6

qvModbus RTU interface with RJ12 socket (for X-AIRCONTROL)


zintegrowanySiłownik standardowy

zintegrowany

qv Strumień objętości powietrza
① TROX

Pobranie

informacje o produkcie

certyfikaty

instrukcje obsługi

production {"X-Frame-Options"=>"SAMEORIGIN", "X-XSS-Protection"=>"1; mode=block", "X-Content-Type-Options"=>"nosniff", "X-Download-Options"=>"noopen", "X-Permitted-Cross-Domain-Policies"=>"none", "Referrer-Policy"=>"strict-origin-when-cross-origin", "Content-Security-Policy"=>"frame-ancestors 'self' https://api.scrivito.com https://punchoutcommerce.com https://www.trox.de https://trox-extern.com https://psp40.onventis.com https://psp22.onventis.com https://trox4u.troxgroup.com", "Strict-Transport-Security"=>"max-age=31536000; includeSubDomains", "Content-Type"=>"text/html; charset=utf-8"}

podziel stronę

Poleć stronę

Poleć stronę przesyłając link e-mailem.

Pola oznaczone (*) są wymagane.

podziel stronę

Dziękujemy za polecenie strony!

Twoje polecenie strony zostało wysłane.


Kontakt

We are here for you

Proszę wpisać treść wiadomości i określić typ prośby
Tel.: +48 22 737 18 58

Pola oznaczone (*) są wymagane.

Kontakt

Dziękujemy za przesłanie wiadomości!

Twoja wiadomość została przesłana. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe.
Skontaktujemy się z Państwem najszybciej jak to będzie możliwe.
W przypadku pytań dotyczących produktów lub usług prosimy o kontakt:
Tel.: +48 22 737 18 58

Kontakt

We are here for you

Proszę wpisać treść wiadomości i określić typ prośby
Tel.: +48 22 737 18 58

Attachment (max. 10MB)

Pola oznaczone (*) są wymagane.

Kontakt

Dziękujemy za przesłanie wiadomości!

Twoja wiadomość została przesłana. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe.
Skontaktujemy się z Państwem najszybciej jak to będzie możliwe.
W przypadku pytań dotyczących produktów lub usług prosimy o kontakt:
Tel.: +48 22 737 18 58