TVE | TROX BSH Technik Polska Sp. z o.o.
TVE_gc_01.psd.png
Variable volume flow control VAV terminal units
TVE_gc_04.psd.png

Differential pressure measurement via damper blade

TVE_gc_03.psd.png

Compact controller with display

doc_graphic_000009.png
Tested to VDI 6022

Tested to VDI 6022

TVE_gc_01.psd.png
TVE_gc_04.psd.png
TVE_gc_03.psd.png
doc_graphic_000009.png

TVE

KOMPAKTOWE ROZWIĄZANIE DO SYSTEMÓW Z MAŁYMI PRĘDKOŚCIAMI PRZEPŁYWU

Okrągłe regulatory do stosowania w systemach zmiennego przepływu z małymi prędkościami powietrza nawet przy niekorzystnych warunkach napływu

 • Monitorowanie ciśnienia zintegrowane w przepustnicy, bez użycia rurek impulsowych
 • Transfer mierzonych wartości ciśnienia przez tunele w osi przepustnicy
 • Listwa zaciskowa z osłoną – brak wymagania puszki przyłącza
 • Dowolny kierunek przepływu powietrza dla wariantu z dynamicznym przetwornikiem
 • Dopuszczalny zakres prędkości przepływu powietrza 0.5 – 13 m/s
 • Kompaktowe wymiary umożliwiające zastosowanie w ograniczonych przestrzeniach
 • Rozwiązanie plug-and-play do zastosowania z systemem regulacji XAIRCONTROL
 • Wysoka dokładność pomiaru nawet przy małych prędkościach przepływu powietrza
 • Montaż w dowolnym położeniu także ze statycznym przetwornikiem
 • Szczelność przepustnicy w pozycji zamkniętej zgodnie z PN-EN 1751, co najmniej klasa 3
 • Szczelność obudowy zgodnie z PN-EN 1751, klasa C
 • Zakres strumieni objętości powietrza 1:25 1 PD-07/2019 - DE/pl


Opcjonalne wyposażenie i akcesoria

 • Izolacja akustyczna do redukcji hałasu emitowanego przez obudowę
 • Tłumik akustyczny typu CA, CS lub CF do redukcji szumu przepływu
 • Nagrzewnica wodna typu WL i nagrzewnica elektryczna typu EL do ogrzewania strumienia powietrza

Zastosowanie

Zastosowanie
 • Okrągłe regulatory zmiennego przepływu do stosowania w systemach klimatyzacji pomieszczeń (systemach HVAC)
 • Do montażu także w niekorzystnych warunkach napływu, do małych prędkości przepływu powietrza, do regulacji zmiennego przepływu powietrza w instalacjach nawiewnych lub wywiewnych
 • Regulacja przepływu powietrza w zamkniętej pętli, z zewnętrznym zasilaniem
 • Do regulacji, ograniczania lub odcinania przepływu w systemach wentylacji i klimatyzacji
 • Odcięcie przepływu za pomocą wyłączników (dostawa po stronie Klienta)
Cechy charakterystyczne
 • Wysoki sygnał różnicy ciśnienia przy małej zmianie kąta 
 • Fabryczne nastawy lub programowanie i test funkcji aerodynamicznych
 • Strumienie objętości powietrza mogą być zmierzone i zmienione na budowie; do zmiany nastaw niektórych komponentów automatyki mogą być konieczne dodatkowe narzędzia.
 • Monitorowanie ciśnienia zintegrowane w przepustnicy, bez użycia rurek impulsowych
 • Transfer mierzonych wartości ciśnienia przez tunele w osi przepustnicy
 • Dowolny kierunek przepływu powietrza dla wariantu z dynamicznym przetwornikiem
 • Montaż w dowolnym położeniu także ze statycznym przetwornikiem
 • Dopuszczalny zakres prędkości przepływu powietrza 0.5 – 13 m/s
 • Kompaktowe wymiary umożliwiające zastosowanie w ograniczonych przestrzeniach
Wielkość nominalna  
 • 100, 125, 160, 200, 250

Description

Warianty wykonania
 • TVE: regulator zmiennego przepływu
 • TVE-D: regulator zmiennego przepływu z izolacją akustyczną
 • TVE-FL: regulator zmiennego przepływu z obustronnymi kołnierzami
 • TVE-D-FL: regulator zmiennego przepływu z izolacją akustyczną i obustronnymi kołnierzami
 • Wykonanie z izolacją akustyczną i/lub tłumikiem akustycznym typu CA, CS lub CF do obszarów o wysokich wymaganiach akustycznych
Wykonanie 
Stal ocynkowana
 • P1: Lakierowanie proszkowe, szary (RAL 7001) ▪ A2: Stal nierdzewna Części i charakterystyka ▪ Gotowy do pracy regulator jest zbudowany z mechanicznego regulatora przepływu oraz elektronicznego sterownika.
 • Przepustnica ze zintegrowanym układem pomiarowym
 • Oś przepustnicy z tunelami do transferu mierzonych wartości ciśnienia
 • Zamontowane fabrycznie elementy sterujące są okablowane
 • Przed wysyłką każdy regulator poddawany jest testom aerodynamicznym na specjalnym stanowisku testowym
 • Wartości nastaw podane są na etykiecie lub na regulatorze zamieszczona jest skala z wartościami strumieni objętości powietrza
 • Wysoka dokładność regulacji nawet w niekorzystnych warunkach napływu
Wyposażenie
 • Automatyka Easy: kompaktowe urządzenie zbudowane ze sterownika z potencjometrami, przetwornika różnicy ciśnienia i siłownika
 • Automatyka Compact: kompaktowe urządzenie zbudowane ze sterownika z potencjometrami, przetwornika różnicy ciśnienia i siłownika 
 • Automatyka Compact Modbus: wariant z interfejsem Modbus RTU; rozwiązanie plug-and-play do zastosowania z systemem regulacji X-AIRCONTROL
Akcesoria
 • G2: Obustronne przeciwkołnierze
 • D2: Obustronne, podwójne uszczelki wargowe (założone fabrycznie) 
Elementy uzupełniające
 • Tłumik akustyczny typu CA, CS lub CF do obszarów o wysokich wymaganiach akustycznych
 • Nagrzewnica wodna typu WL
 • Nagrzewnica elektryczna typu EL
Cechy konstrukcyjne
 • Okrągła obudowa
 • Króciec przyłączny dopasowany do połączeń z przewodami okrągłymi zgodnymi z wymogami norm PN-EN 1506 lub PNEN 13180
 • Króciec z przetłoczeniem do podwójnej uszczelki
 • Położenie przepustnicy wskazywane jest przez zewnętrzny wskaźnik
 • TVE-FL: Kołnierze zgodnie z PN-EN 12220
 • Elektroniczny sterownik może być wymieniany
Materiały i powierzchnie
 • Wykonanie z blachy stalowej ocynkowanej ▪ Obudowa wykonana z blachy stalowej ocynkowanej
 • Przepustnica, czujnik ciśnienia i oś wykonane z tworzywa sztucznego, PA6, UL94, niepalnego (V-0) ▪ Uszczelka przepustnicy wykonana z tworzywa sztucznego, TPU, odpornego na bakterie
 • Łożyska z tworzywa sztucznego
Wykonanie lakierowane proszkowo (P1) 
 • Obudowa wykonana ze stali ocynkowanej, powierzchnia lakierowana proszkowo, szary (RAL 7001)
 • Przepustnica, czujnik ciśnienia i oś wykonane z tworzywa sztucznego, PA6, UL94, niepalnego (V-0)

Wielkość nominalna 

 • 100, 125, 160, 200, 250

Informacje techniczne

Funkcja, Dane techniczne, Szybki dobór, Tekst do specyfikacji

 • Funkcja
 • Dane techniczne
 • Szybki dobór
 • Tekst do specyfikacji
TVE_gc_02.ai.png

① Double lip seal
② Casing
③ Damper blade including effective pressure sensor
④ Shaft with effective pressure channel
⑤ Electronic volume flow controller

Zasada działania
Przepustnica zarówno dławi przepływ powietrza jak również pełni funkcję czujnika ciśnienia. Przez tunele w osi przepustnicy ciśnienie transferowane jest do przetwornika (statycznego lub dynamicznego), konwertowane na sygnał elektryczny, który porównywany jest z wartością nastawy. W przypadku odchyłki zintegrowany siłownik zmienia położenie przepustnicy. W wyniku tego strumień objętości powietrza utrzymywany jest z niewielką tolerancją według wartości nastawy w pełnym zakresie różnicy ciśnienia.
Wielkość nominalna100 – 250 mm
Zakres strumieni objętości powietrza

4 – 637 l/s lub 14 – 2293 m³/h

Zakres regulacji strumienia objętości powietrza (regulator z dynamicznym pomiarem różnicy ciśnienia)

Około 4 do 100% nominalnego strumienia objętości powietrza
Minimalna różnica ciśnienia

<5 – 82 Pa

Maksymalna różnica ciśnieniaSterownik z dynamicznym przetwornikiem ciśnienia: 900 Pa, Sterownik ze statycznym przetwornikiem ciśnienia: 600 Pa
Temperatura pracy
10 do 50 °C

Tabele szybkiego doboru zawierają informacje o poziomie ciśnienia akustycznego w pomieszczeniu. Wartości pośrednie mogą być interpolowane. Szczegółowe informacje oraz rozkład wartości w poszczególnych częstotliwościach zawarto 5 PD-07/2019 - DE/pl TVE programie doboru urządzeń Easy Product Finder. Pierwszym kryterium doboru wielkości nominalnej są minimalne i maksymalne wartości strumieni objętości powietrza qvmin i qvmax. Tabele szybkiego doboru obejmują wartości obliczone z zastosowaniem powszechnie akceptowanych poziomów tłumienia. Jeśli wartość ciśnienia akustycznego regulatora przekracza wymagany poziom należy dobrać większy regulator i/ lub zastosować dodatkowy tłumik.
TVE, poziom ciśnienia akustycznego przy różnicy ciśnienia 150 Pa


NSqv [l/s]qv [m³/h]Szum przepływu generowany do przewodu [dB(A)]Hałas emitowany przez obudowę
1004142817<15<15<1515
10035127453126232817
10067241503429263322
10098354533631273625
12562126

<15

<15

<15

<15

<15

12558207453329252817
125109393504036333322
125161579534339363726
16010353728231917<15
16093333483834302821
160175631504036323124
160258929504036333326
200155527<15<15<15<15<15
2001505414635302726<15
2002851027483834313116
2004201513504036333520
2502487352518<1519<15
250228822474036343318
2504331558484239373823
2506372293494441394025

① TVE, LPA
② TVE, LPA1, z tłumikiem akustycznym CS/CF, grubość izolacji 50 mm, długość 500 mm
③ TVE, LPA1, z tłumikiem akustycznym CS/CF, grubość izolacji 50 mm, długość 1000 mm
④ TVE, LPA1, z tłumikiem akustycznym CS/CF, grubość izolacji 50 mm, długość 1500 mm
⑤ TVE, LPA2
⑥ TVE-D, LPA3 Poziomy mocy akustycznej do obliczenia poziomów ciśnienia akustycznego zostały pomierzone w laboratorium TROX zgodnie z normą DIN EN ISO 5135 - rozdział "Podstawowe informacje i oznaczenia"


Tekst ten dotyczy podstawowego wariantu wykonania urządzenia. Tekst dla innych wariantów wykonania może być

Tekst do specyfikacji

Okrągłe regulatory VAV do systemów ze zmienną i stałą ilością powietrza, do stosowania na nawiewie lub wywiewie, dostępne w pięciu wielkościach nominalnych. Wysoka dokładność regulacji nawet w niekorzystnych warunkach napływu. Transfer mierzonych wartości ciśnienia przez tunele w osi przepustnicy. Szczelność przepustnicy w położeniu zamkniętym zgodnie z PNEN 1751, co najmniej klasa 3, od NS 200: klasa 4. Szczelność obudowy zgodnie z PN-EN 1751, klasa C. Gotowy do pracy regulator jest zbudowany z mechanicznego regulatora przepływu oraz elementów automatyki. Położenie przepustnicy widoczne jest na zewnątrz regulatora. Fabrycznie przepustnica ustawiona jest w położeniu otwartym, co umożliwia przepływ powietrza bez sterowania wygenerowany w języku angielskim w programie Easy Product Finder.

Cechy charakterystyczne 

 • Wysoki sygnał różnicy ciśnienia przy małej zmianie kąta
 • Fabryczne nastawy lub programowanie i test funkcji aerodynamicznych 
 • Strumienie objętości powietrza mogą być zmierzone i zmienione na budowie; do zmiany nastaw niektórych komponentów automatyki mogą być konieczne dodatkowe narzędzia.
 • Monitorowanie ciśnienia zintegrowane w przepustnicy, bez użycia rurek impulsowych 
 • Transfer mierzonych wartości ciśnienia przez tunele w osi przepustnicy ▪ Dowolny kierunek przepływu powietrza dla wariantu z dynamicznym przetwornikiem
 • Montaż w dowolnym położeniu także ze statycznym przetwornikiem ▪ Dopuszczalny zakres prędkości przepływu powietrza 0.5 – 13 m/s ▪ Kompaktowe wymiary umożliwiające zastosowanie w ograniczonych przestrzeniach
Materiały i powierzchnie 
Wykonanie z blachy stalowej ocynkowanej 
 • Obudowa wykonana z blachy stalowej ocynkowanej 
 • Przepustnica, czujnik ciśnienia i oś wykonane z tworzywa sztucznego, PA6, UL94, niepalnego (V-0) 
 • Uszczelka przepustnicy wykonana z tworzywa sztucznego, TPU, odpornego na bakterie ▪ Łożyska z tworzywa sztucznego Wykonanie lakierowane proszkowo (P1)
 • Obudowa wykonana ze stali ocynkowanej, powierzchnia lakierowana proszkowo, szary (RAL 7001)
 • Przepustnica, czujnik ciśnienia i oś wykonane z tworzywa sztucznego, PA6, UL94, niepalnego (V-0) 
 • Uszczelka przepustnicy wykonana z tworzywa sztucznego, TPU, odpornego na bakterie
 • Łożyska z tworzywa sztucznego Wykonanie ze stali nierdzewnej (A2)
 • Obudowa wykonana ze stali nierdzewnej 1.4301 
 • Przepustnica, czujnik ciśnienia i oś wykonane z tworzywa sztucznego, PA6, UL94, niepalnego (V-0) 
 • Uszczelka przepustnicy wykonana z tworzywa sztucznego, TPU, odpornego na bakterie 
 • Łożyska z tworzywa sztucznego Izolacja akustyczna 
 • Wariant z izolacją akustyczną (-D) 
 • Izolacja akustyczna w osłonie z blachy stalowej ocynkowanej 
 • Gumowy profil tłumiący hałas strukturalny ▪ Wykładzina z wełny mineralnej Wełna mineralna 
 • Zgodnie z PN-EN 13501, klasa ogniowa A1, niepalna 
 • Znak jakości RAL-GZ 388 
 • Biodegradowalna w rozumieniu TRGS 905 (Zasady techniczne dla preparatów niebezpiecznych) oraz dyrektywy EU 97/69/EC

Wykonanie 

 • Stal ocynkowana 
 • P1: Lakierowanie proszkowe, szary (RAL 7001)
 • A2: Stal nierdzewna

Dane techniczne 

 • Minimalna różnica ciśnienia: 5 – 82 Pa Maksymalna różnica ciśnienia 
 • Sterownik z dynamicznym przetwornikiem ciśnienia: 900 Pa ▪ Sterownik ze statycznym przetwornikiem ciśnienia: 600 Pa 

Tekst do specyfikacji załącznik 

Regulacja zmiennej ilości powietrza za pomocą regulatora z kompaktowym sterownikiem Easy, z zewnętrznym sygnałem sterującym; możliwość integracji sygnału wartości rzeczywistej z systemem BMS. 

 • Napięcie zasilania 24 V AC/DC ▪ Sygnał sterujący 0 – 10 V DC 
 • Możliwość sterowania wymuszonego za pomocą zewnętrznych przełączników wykorzystujących bezpotencjałowe styki: ZAMKNIJ, OTWÓRZ, qᵥmin i qᵥmax
 • Potencjometry z procentową skalą do ustawiania strumieni objętości powietrza qᵥmin i qᵥmax
 • Sygnał wartości rzeczywistej odniesiony jest do przepływu nominalnego co ułatwia uruchomienie i regulację podczas eksploatacji 
 • Zakres regulacji: od około 4 do 100% nominalnego strumienia objętości powietrza 
 • Na zewnątrz dobrze widoczna dioda do sygnalizacji różnych

Przyłącza elektryczne z zaciskami śrubowymi. Podwójne zaciski do podłączenia napięcia zasilania, np. do poprowadzenia napięcia do następnych regulatorów. 

 • qᵥ _______________________ [m³/h] 
 • Δpst _______________________ [Pa] 

Poziom mocy akustycznej 

 • LPA _______________________ [dB(A)] Hałas emitowany przez obudowę 
 • LPA _______________________ [dB(A)]
TVEDP1FL/100/D2/XB0/V0/200 – 900m³/h
|||||||||||
1234567891011
,
TVED/200/D2/Easy
|||||
12567

1 Typ


TVE Regulator przepływu powietrza, okrągły2 Izolacja akustyczna


Bez oznaczeń: bez wyposażenia dodatkowego 

D Z izolacją akustyczną3 Materiał (oprócz Easy)


Bez oznaczeń: stal ocynkowana 

P1 Przewód lakierowany proszkowo, RAL 7001, szary 

A2 Przewód wykonany ze stali nierdzewne4 Połączenie regulatora (oprócz Easy)


Bez oznaczeń: obudowa z przetłoczeniami do podwójnych uszczelek wargowych, do przewodów PN-EN1506 

FL Obustronne kołnierze


FL Flanges on both ends5 Wielkość nominalna [mm] 

100, 125, 160, 200, 2506 Wyposażenie

Bez oznaczeń: bez wyposażenia dodatkowego 

D2 Obustronne podwójne uszczelki wargowe (tylko dla wykonania z przetłoczeniami) 

G2 Przeciwkołnierz do każdego kołnierza (tylko dla FL)7 Wyposażenie (sterownik)


Easy Regulator przepływu, dynamiczny, interfejs analogowy, nastawa qvmin i qvmax z potencjometrami 

XB0 Regulator przepływu, dynamiczny, interfejs analogowy

XM0 Regulator przepływu, statyczny, interfejs analogowy i Modbus RTU, wyświetlacz
XM0-J6 Regulator przepływu, interfejs analogowy i Modbus RTU, wyświetlacz, gniazdo RJ12 (do X-AIRCONTROL)

XS0 Regulator przepływu, statyczny, interfejs analogowy i Modbus RTU, wyświetlacz 

XS0-J6 Regulator przepływu, statyczny, interfejs analogowy i Modbus RTU, wyświetlacz, gniazdo RJ12 (do X-AIRCONTROL)

8 Tryb pracy (oprócz Easy)

V Zmienny przepływ, zakres wartości nastaw (oprócz XM0-J6, XS0-J6) 

F Stały przepływ, wartość nastawy (oprócz XM0-J6, XS0-J6) M Komunikacja Modbus RTU (możliwe dla wyposażenia XM0, XS0, obowiązkowe dla XM0-J6, XS0-J6)


9 Zakres sygnału sterującego (oprócz Easy oraz trybu pracy M)

0 0 – 10V DC 

2 2 – 10V DC10 Fabryczne nastawy parametrów (oprócz Easy)


Strumień objętości powietrza [m³/h lub l/s] patrz jednostka 

qvconst (w trybie pracy F) 

qvmin-qvmax (w trybie pracy V, M)11 Jednostka (oprócz Easy)


m³/h Strumień objętości powietrza w m³/h 

l/s Strumień objętości powietrza w l/s

,

1 Typ

TVE Regulator przepływu powietrza


2 Izolacja akustyczna


Bez oznaczeń: bez wyposażenia dodatkowego #D Z izolacją akustyczną3 Wielkość nominalna [mm]


100, 125, 160, 200, 250


4 Wyposażenie
Bez oznaczeń: bez wyposażenia dodatkowego

D2 Podwójne obustronne uszczelki wargowe


5 Wyposażenie (komponenty automatyki) 

Easy


Izolacja akustycznaBrak
Materiał
Stal ocynkowana
KołnierzBrak
Wielkość nominalna
200 mm
WyposażeniePodwójne obustronne uszczelki wargowe
Wyposażenie dodatkowe
Sterownik Compact
Tryb pracyWiele wariantów wykonania
Zakres sygnału sterującego0 – 10V DC
Strumień objętości powietrza

500 – 1200 m³/h


Przykład zamówienia: TVE-D/125/D2/Easy

Izolacja akustycznaTak
MateriałStal ocynkowana
Wielkość nominalna
200 mm
WyposażeniePodwójne obustronne uszczelki wargowe
Wyposażenie dodatkoweSterownik Easy

Warianty wykonania, Wymiary, Szczegóły produktu

 • Warianty wykonania
 • Wymiary
 • SZCZEGÓŁY PRODUKTU
 • FURTHER PRODUCTINFORMATIONS
NSLA∅Dkg
100310135993,3
1253101481243,6
1604001651594,2
2004001851995,1
2504002102496,1
,
NSLL₁A∅D∅D₃kg
100310232135991987,2
1253102321481242238,5
16040031216515925811
20040031218519929812,9
25040031221024934815,9
,
NSLA∅D∅D₁∅D₂nDkg
10029013599132152443,9
125290148124157177444,2
160380165159192212645,3
200380185199233253646,5
250380210249283303647,8
,
NSLL₁A∅D∅D₁∅D₂∅D₃nDkg
10029023213599132152198447,8
125290232148124157177223449,1
1603803121651591922122586412,1
2003803121851992332532986414,3
2503803122102492833033486417,6
Montaż i uruchomienie Szczegóły produkt 


 • Montaż w dowolnym położeniu
 • TVE-D: dla wariantów wykonania z izolacja akustyczną, przewody od strony pomieszczenia powinny być również wyposażone w izolację o grubości izolacji regulatora 

Warunki napływu powietrza

 • Decydujące do określenia strumienia objętości powietrza ciśnienie efektywne jest mierzone i uśredniane w przepustnicy. Dlatego dokładność pomiaru przepływu Δqv jest niezależna od sposobu napływu. Połączenia przewodów, np. odgałęzienia przewodu głównego, muszą spełniać wymagania norm PN-EN 1506 i PN-EN 13180.

Komponenty automatyki regulatora zmiennego przepływu TVE

SterownikRegulowana zmiennaKategoria, interfejs, charakterystykiDifferential pressure transmitterSiłownik
EasyqvEasy controllerDynamic

integrated
integrated
XB0qvCompact controllerDynamic

integrated
integrated
XM0qvCompact controller

Analogue and Modbus RTU

Display
Dynamic

integrated
integrated
XS0–J6
qvCompact controller

Analogue and Modbus RTU with RJ12 socket

Display
Static

integrated
integrated
qv Strumień objętości powietrza

Pobranie

informacje o produkcie

certyfikaty

instrukcje obsługi

production {"X-Frame-Options"=>"SAMEORIGIN", "X-XSS-Protection"=>"1; mode=block", "X-Content-Type-Options"=>"nosniff", "X-Download-Options"=>"noopen", "X-Permitted-Cross-Domain-Policies"=>"none", "Referrer-Policy"=>"strict-origin-when-cross-origin", "Content-Security-Policy"=>"frame-ancestors 'self' https://*.scrivito.com https://punchoutcommerce.com https://www.trox.de https://trox-extern.com https://*.onventis.com http://localhost:63342 http://cerebrum.local", "Strict-Transport-Security"=>"max-age=31536000; includeSubDomains", "Content-Type"=>"text/html; charset=utf-8"}

podziel stronę

Poleć stronę

Poleć stronę przesyłając link e-mailem.

Pola oznaczone (*) są wymagane.

podziel stronę

Dziękujemy za polecenie strony!

Twoje polecenie strony zostało wysłane.


Kontakt

We are here for you

Proszę wpisać treść wiadomości i określić typ prośby
Tel.: +48 22 737 18 58 | Fax: +48 22 737 18 59

Pola oznaczone (*) są wymagane.

Kontakt

Dziękujemy za przesłanie wiadomości!

Twoja wiadomość została przesłana. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe.
Skontaktujemy się z Państwem najszybciej jak to będzie możliwe.
W przypadku pytań dotyczących produktów lub usług prosimy o kontakt:
Tel.: +48 22 737 18 58 | Fax: +48 22 737 18 59

Kontakt

We are here for you

Proszę wpisać treść wiadomości i określić typ prośby
Tel.: +48 22 737 18 58 | Fax: +48 22 737 18 59

Attachment (max. 10MB)

Pola oznaczone (*) są wymagane.

Kontakt

Dziękujemy za przesłanie wiadomości!

Twoja wiadomość została przesłana. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe.
Skontaktujemy się z Państwem najszybciej jak to będzie możliwe.
W przypadku pytań dotyczących produktów lub usług prosimy o kontakt:
Tel.: +48 22 737 18 58 | Fax: +48 22 737 18 59