POWIETRZE W LABORATORIACH: BEZPIECZEŃSTWO, SKUTECZNOŚĆ I KOMFORT Z FIRMĄ TROX

Niezależnie od tego czy w dziedzinie chemii, farmacji, biologii czy medycyny: w laboratoriach ludzie pracują z wieloma różnymi zanieczyszczeniami i organizmami i dlatego są często narażeni na zwiększone zagrożenia.

Praca z różnymi sprzętami i urządzeniami generuje obciążenia cieplne i wysoki wydatek energetyczny. Jest to przyczyną wzrostu zapotrzebowania na klimatyzację pomieszczeń:

 • Priorytet mają najwyższe standardy bezpieczeństwa, szczególnie w laboratoriach, gdzie uwaga musi być skupiona na ochronie ludzi. Konieczność usuwania zanieczyszczeń, chemikaliów i organizmów sprawia, że ​​częsta wymiana powietrza jest niezbędna. Aby zapewnić bezpieczeństwo w laboratoriach, należy przestrzegać norm i przepisów prawnych, które mogą się różnić w zależności od typu laboratorium i lokalizacji. Więcej o normach bezpieczeństwa w laboratoriach


 • Najwyższe standardy higieniczne: kompleksowa technologia wentylacji skutkuje wysokimi kosztami energii. Oprócz wysokiej liczby wymian powietrza, zastosowanie sprzętu laboratoryjnego generuje obciążenia cieplne, które wymuszają chłodzenie pomieszczeń laboratoryjnych. Inteligentne systemy, doskonale dostosowane do odpowiednich warunków laboratoryjnych, mogą znacznie zmniejszyć zużycie energii, a jednocześnie zapewnić optymalny przepływ powietrza. Więcej o wydajności i zrównoważonym rozwoju. Więcej o skuteczności i zrównoważonym rozwoju


 • Komfort cieplny dla pracowników. Komfort cieplny i przyjemny klimat w pomieszczeniu to wyzwania, którym można sprostać dzięki inteligentnej dystrybucji powietrza oraz doborowi odpowiednich elementów nawiewnych i systemów regulacji. Więcej o rozdziale powietrza w laboratoriach

DORADZTWO I ROZWÓJ PROJEKTÓW

NASI EKSPERCI CHĘTNIE PAŃSTWU DORADZĄ

Chętnie pomożemy w indywidualnym zaplanowaniu i wdrożeniu strategii dystrybucji powietrza w laboratoriach. 

W przypadku pytań prosimy o kontakt:

e-mail: office-pl@troxgroup.com

Tel. +48 22 737 18 58

W LABORATORIACH

PROJEKTY REFERENCYJNE TROX

w zakresie laboratoriów

Projekty referencyjne

UNIWERSYTET W STRASBURGUROZDZIAŁ POWIETRZA W LABORATORIACH

Wymagania dotyczące systemów rozdziału powietrza w laboratoriach są szczególnie wysokie. Aby uniknąć narażenia na zanieczyszczenia, w krótkim czasie muszą być wymieniane duże strumienie objętości powietrza: zgodnie z normą DIN 1946-7 standardowo przyjmuje się 8 wymian powietrza w pomieszczeniu w ciągu godziny (w zależności od kraju mogą występować różnice). Ze względu na obciążenia cieplne generowane przez sprzęt laboratoryjny, chłodzenie pomieszczeń jest często wymagane nie tylko latem, ale także zimą. Jednocześnie ważne jest unikanie przeciągów i dużych różnic temperatury w celu zapewnienia najwyższego komfortu pracownikom. Aby spełnić wszystkie powyższe wymagania, niezbędny jest inteligentny rozdział powietrza w pomieszczeniu, odpowiednio dobrany do specyficznych warunków danego laboratorium.

O indywidualnej koncepcji rozdziału powietrza decyduje kilka czynników:

 • Na przepływy powietrza w pomieszczeniu wpływa rozmieszczenie i typ mebli laboratoryjnych i należy to uwzględnić podczas projektowania rozdziału powietrza. Dzięki indywidualnej aranżacji nawiewników w pomieszczeniu sposób rozdziału powietrza można dostosować do specyficznych warunków laboratorium.
 • Ilość ciepła do odprowadzenia z laboratorium, obciążenia termiczne, zmieniają się w zależności od zastosowania i ilości używanego sprzętu laboratoryjnego. Obciążenie laboratorium zanieczyszczeniami skutkuje indywidualnie wymaganą szybkością wymiany powietrza, a więc ilością wymian powietrza na godzinę.
 • Aby zapewnić komfort cieplny w laboratorium, zyski ciepła należy odbierać za pomocą powietrza lub wody.
 • Unikanie przeciągów jest ważnym kryterium osiągnięcia komfortu cieplnego w laboratorium. W ten sposób zapobiega się zakłóceniom technicznym powodowanym niewłaściwymi przepływami powietrza.
 • Pomimo dużej ilości wymian powietrza w laboratoriach, nawiewniki i wywiewniki powinny być jak najcichsze.

NAWIEWNIKI INDYWIDUALNIE DOSTOSOWANE DO RÓŻNYCH STRATEGII PRZEPŁYWU POWIETRZA

W laboratoriach możliwe jest stosowanie różnych strategii rozdziału powietrza, takich jak wentylacja mieszająca (przepływ turbulentny), przepływ laminarny,  przepływ laminarny z ukierunkowaną niską turbulencją.

W przypadku wentylacji mieszającej powietrze nawiewane jest wprowadzane do pomieszczenia przez wysokoindukcyjne nawiewniki. Powoduje to turbulentne przepływy powietrza, dzięki czemu powietrze nawiewane miesza się z powietrzem w pomieszczeniu.

Przepływ laminarny charakteryzuje nawiewniki o niskiej turbulencji wypływu powietrza. Powietrze nawiewane jest z małą prędkością i wypiera z pomieszczenia powietrze zanieczyszczone, zamiast mieszać się z nim. Szczególnym rodzajem przepływu laminarnego jest przepływ wyporowy (z nawiewem powietrza usytuowanym w pobliżu podłogi), w którym do pomieszczenia doprowadzane jest powietrze chłodniejsze a wymiana powietrza odbywa się poprzez naturalny ciąg termiczny.

STRATEGIE PRZEPŁYWU POWIETRZA W LABORATORIACH

PRZEPŁYW TURBULENTNY

W przypadku wentylacji mieszającej z turbulentnym przepływem, powietrze w laboratorium można łatwo kontrolować poprzez rozmieszczenie właściwie dobranych nawiewników.

Sposób wprowadzenia powietrza nawiewanego tworzy turbulentny przepływ, dzięki któremu powietrze nawiewane miesza się z powietrzem w pomieszczeniu.

Pozwala to na szybkie wyrównanie różnicy temperatury i zapewnia komfort cieplny.

PRZEPŁYW LAMINARNY O UKIERUNKOWANEJ NISKIEJ TURBULENCJI (PCD)

System wentylacji PROCONDIF® jest szczególnie odpowiedni do laboratoriów. Dzięki przepływowi o niskiej turbulencji można jednocześnie wprowadzić duże strumienie objętości powietrza przy średnich różnicach temperatury.

Kąt nawiewu strumienia powietrza 30° w nawiewnikach PROCONDIF® zapobiega występowaniu efektu Coandy, tworząc w pomieszczeniu dystrybucję powietrza w kształcie dzwonu, bez zawirowań strumieni.

Dzięki temu zapewniona jest kontrolowana wentylacja pomieszczeń laboratoryjnych, bez zjawiska zasysania powietrza z dygestoriów do pomieszczenia.

PRZEPŁYW LAMINARNY O NISKIEJ TURBULENCJI (LF)

Przepływ laminarny o niskiej turbulencji (LF) charakteryzuje się jednorodnym profilem prędkości i prawie równoległymi liniami przepływu.

W tym modelu przepływu prędkość powietrza gwałtownie maleje, tworząc kurtynę powietrza o nikłej turbulencji i bardzo małych prędkościach.

Przepływ laminarny o niskiej turbulencji jest stosowany tam, gdzie przebiegają szczególnie wrażliwe procesy, np. produkcja wag o wysokiej precyzji.

WYBÓR WŁAŚCIWYCH NAWIEWNIKÓW

Wybór właściwych nawiewników i ich rozmieszczenie w laboratorium są najważniejszymi elementami systemu wentylacyjnego zapewniającymi komfort, a jednocześnie spełnienie wszystkich norm bezpieczeństwa. Specyficzne warunki laboratorium decydują o wyborze odpowiednich komponentów.

Z PRZYJEMNOŚCIĄ PAŃSTWU DORADZIMY

VDW

O niskim poziomie mocy akustycznej, do stref komfortu, z indywidualnie, manualnie ustawianymi kierownicami powietrza

VDW

O niskim poziomie mocy akustycznej, do stref komfortu, z indywidualnie, manualnie ustawianymi kierownicami powietrza
VDW

TDF-SilentAir

O niskim poziomie mocy akustycznej do pomieszczeń komfortu, z ustawionymi na stałe kierownicami powietrza

TDF-SilentAir

O niskim poziomie mocy akustycznej do pomieszczeń komfortu, z ustawionymi na stałe kierownicami powietrza
TDF-SilentAir

Typ TFM

Do obszarów o krytycznych wymaganiach dotyczących czystości powietrza i wymagań higienicznych, przeznaczony do montażu w suficie

Typ TFM

Do obszarów o krytycznych wymaganiach dotyczących czystości powietrza i wymagań higienicznych, przeznaczony do montażu w suficie
Typ TFM

PYTANIA?

W PRZYPADKU PYTAŃ PROSIMY O KONTAKT:

ZESPÓŁ TROX

E-mail: office-pl@troxgroup.com

Tel.: +48 22 737 18 58INTELIGENTNE SYSTEMY ZARZĄDZANIA PRZEPŁYWEM POWIETRZA W LABORATORIACH

Podczas codziennej pracy w laboratoriach warunki przepływu powietrza i ciśnienia w pomieszczeniach mogą się szybko zmieniać. Ma to wpływ nie tylko na procesy, ale także na bezpieczeństwo, higienę i komfort przebywających osób. Wymagania dotyczące stosowanych systemów są odpowiednio wysokie.

Zarządzanie przepływami powietrza w pomieszczeniu dotyczy wszystkich procesów odbywających się w laboratorium:

 • Monitorowanie różnych przepływów powietrza w pomieszczeniu, takich jak powietrze nawiewane, wywiewane, świeże i recyrkulacyjne,
 • Bilansowanie różnych strumieni objętości powietrza (bilans przepływów powietrza w pomieszczeniu),
 • Przestrzeganie kierunku przepływu powietrza, który w zależności od bilansu prowadzi do lub z pomieszczenia,
 • Utrzymywanie określonego ciśnienia w pomieszczeniu,
 • Odbieranie zmiennych obciążeń termicznych z uwzględnieniem kryteriów bezpieczeństwa i komfortu

Ponadto systemy zarządzania przepływami powietrza definiują połączenie w sieć wszystkich odpowiednich komponentów w celu utworzenia wysoce funkcjonalnego kompleksowego systemu. Inteligentny system zarządzania przepływami powietrza z krótkimi czasami reakcji, precyzyjnymi napędami i algorytmami sterowania jest zatem podstawowym wymogiem bezpiecznej i bezawaryjnej pracy w laboratoriach. Nasze inteligentne rozwiązania sterują strumieniami objętości powietrza, ciśnieniem w pomieszczeniu i odprowadzaniem dużych obciążeń termicznych, w sposób ciągły spełniając kryteria bezpieczeństwa i komfortu. Kładziemy nacisk na energooszczędność procesów, które na przykład automatycznie redukują działanie systemu do niezbędnego minimum, w czasie gdy w laboratorium nie są wykonywane żadne prace.

Innowacyjne rozwiązania firmy TROX są indywidualnie dostosowywane do wymagań każdego laboratorium - a Klienci korzystają z naszego wieloletniego doświadczenia. Setki laboratoriów na całym świecie już pracują z naszymi zaufanymi i sprawdzonymi systemami zarządzania powietrzem.

BILANS PRZEPŁYWÓW POWIETRZA W POMIESZCZENIU: GWARANCJA STABILNOŚCI

Systemy zarządzania powietrzem w laboratoriach muszą być w stanie szybko i precyzyjnie dostosować się do zmiennych warunków w pomieszczeniu. Stosowane urządzenia, takie jak bezpieczne odciągi miejscowe i dygestoria, powodują ciągłe zmiany warunków w pomieszczeniu, ze względu na zmienny strumień objętości powietrza wywiewanego.

Ważne jest, aby zachować równowagę bilansu przepływów powietrza nawiewanego i wywiewanego, bez utraty komfortu pracy i komfortu termicznego.

Utrzymanie bilansu powietrza w pomieszczeniach jest złożonym zadaniem, ponieważ przez cały czas musi być zagwarantowane monitorowanie i zapewnienie wymaganych parametrów. Wszelkie zmiany w przepływach muszą być dokładnie rejestrowane i natychmiast przesyłane do podsystemów i komponentów, aby mogły się ponownie dostosować w oparciu o określone wartości zadane.

Dygestoria nie są jedynymi urządzeniami powietrza wywiewanego w laboratoriach. Ponadto dostępne są wywiew ogólny z pomieszczenia, okapy, odciągi miejscowe, szafy bezpieczeństwa i inne urządzenia z własnym wywiewem powietrza.

System TROX EASYLAB określa wszystkie strumienie objętości powietrza elementów wywiewnych i sumuje je do całkowitej ilości powietrza wywiewanego. W ten sposób wymaganą ilość powietrza nawiewanego można określić na podstawie bezwzględnej różnicy. Ponadto zapewnione jest utrzymanie wymaganego ciśnienia w pomieszczeniu, na które mają również wpływ wszystkie występujące strumienie objętości powietrza.


CIŚNIENIE W POMIESZCZENIU I NIESZCZELNOŚCI – WSZYSTKO REGULOWANE!

Ukierunkowane podciśnienie zapobiega przedostawaniu się zanieczyszczeń i niepożądanych strumieni powietrza lub niepożądanych cząstek do pomieszczenia..

TROX dostarcza systemy, które zapewniają utrzymanie prawidłowego podciśnienia. Bilansowanie przepływów powietrza w pomieszczeniu oraz monitorowanie wykonywanych funkcji.

 • Dzięki wewnętrznej linii komunikacyjnej wszyscy uczestnicy sieci mogą być szybko i łatwo połączeni w sieć za pomocą funkcji plug and play, co zapewnia ciągłą wymianę danych pomiędzy użytkownikami.
 • Komunikacja BACnet MS/TP, Modbus RTU lub BACnet/Modbus TCP/IP - dostarczymy narzędzia do integracji z systemem BMS
 • Krótki czas reakcji umożliwia stosowanie systemu do regulacji przepływów i ciśnienia.
 • Do skutecznej regulacji ciśnienia w pomieszczeniu kluczowe jest prawidłowe określenie nieszczelności. Ponieważ budowane pomieszczenia są coraz szczelniejsze, ważne jest zaplanowanie odpowiedniego przecieku dla każdego pomieszczenia.


REGULACJA TEMPERATURY: SKUTECZNOŚĆ DZIĘKI ZASTOSOWANIU SYSTEMÓW POWIETRZNO-WODNYCH

Wysokie zapotrzebowanie energetyczne budynków prowadzi do obciążeń cieplnych, które są za duże aby były odprowadzane przez elewację budynku. Ponadto urządzenia laboratoryjne w trakcie pracy generują duże ilości ciepła, które muszą być usuwane tak skutecznie jak to możliwe, bez uszczerbku dla komfortu i bezpieczeństwa.

Jeśli obciążenia cieplne są usuwane przez powietrze, potrzebne są duże ilości świeżego powietrza i energii. Transport dużych strumieni objętości powietrza wiąże się ze znacznymi przekrojami przewodów wentylacyjnych. Bardziej energooszczędną metodą jest odprowadzanie ciepła przez lokalne układy powietrzno-wodne. Woda ma wysoką przewodność cieplną i dlatego może przenosić większe obciążenie cieplne niż powietrze. Dlatego zamiast przewodów wentylacyjnych o dużych przekrojach stosowane są rury wody chłodzącej o standardowych przekrojach. Systemy powietrzno-wodne nie tylko oszczędzają energię, ale mogą być również instalowane w sposób zajmujący mniej miejsca niż systemy świeżego powietrza.

NASZE SYSTEMY: PROSTE, INTELIGENTNE POŁĄCZENIE 

Elastyczne możliwości rozbudowy i łatwa obsługa: inteligentny system LABCONTROL zapewnia niezawodne i stabilne warunki powietrza w pomieszczeniu oraz optymalną współpracę poszczególnych komponentów wentylacyjnych.

Połączone podsystemy rejestrują i oceniają wszystkie istotne dane. Cały system jest sterowany zgodnie z wcześniej zdefiniowanymi parametrami.

Sterownik EASYLAB systemu LABCONTROL został opracowany specjalnie do stosowania w bardzo wrażliwych obszarach. W sposób ciągły system zapewnia bezpieczeństwo ludzi i środowiska oraz komfort pracy personelu laboratoryjnego. Aby system spełniał normy i standardy bezpieczeństwa ważne jest, aby elementy systemu zarządzania powietrzem doskonale do siebie pasowały i komunikowały się ze sobą.

Dzięki modułowej konstrukcji systemu EASYLAB wszystkie komponenty systemu można dostosować lub rozbudować, aby dopasować je do konkretnych wymagań projektu.

Dzięki intuicyjnemu oprogramowaniu EasyConnect można błyskawicznie skonfigurować wszystkie pomieszczenia.

DORADZTWO I ROZWÓJ PROJEKTÓW

NASI EKSPERCI CHĘTNIE PAŃSTWU DORADZĄ

W przypadku pytań prosimy o kontakt:

e-mail: office-pl@troxgroup.com

Tel. +48 22 737 18 58

SYSTEMY ZARZĄDZANIA PRZEPŁYWEM POWIETRZA W LABORATORIACH TROX - FILM

SYSTEMY REGULACJI PRZEPŁYWU POWIETRZA W OBSZARACH WRAŻLIWYCH 

Laboratoria i pomieszczenia czyste stanowią największe wyzwanie dla systemów regulacji przepływów powietrza.

LABCONTROL to modułowy system regulacji, który można dostosować do indywidualnych potrzeb klientów. I wyjątkowo łatwy w montażu dzięki plug and play.

Zapraszamy do obejrzenia!CZYSTE POWIETRZE W LABORATORIACH - SKUTECZNIE I W SPOSÓB ZRÓWNOWAŻONY

W laboratoriach niezbędne są wydajne systemy wentylacji i klimatyzacji. Dzięki inteligentnym rozwiązaniom firmy TROX otrzymujesz kompleksowe pakiety, które są nie tylko dostosowane do Twoich indywidualnych wymagań, ale dzięki doskonale skoordynowanym komponentom i podsystemom z jednego źródła są również ekonomiczne.

Komponenty są do siebie doskonale dopasowane i gwarantują optymalną funkcjonalność. Systemy zarządzania przepływem powietrza firmy TROX są modułowe i dlatego można je elastycznie rozbudowywać. Późniejsze dostosowania i optymalizacje ze względu na zmienione warunki ramowe można również łatwo zrealizować w dowolnym momencie. Dzięki bogatemu portfolio firma TROX tworzy system dostosowany do wymagań i lokalizacji Klientów oraz zapewnia kompleksowe doradztwo od planowania po wdrożenie i utrzymanie. W ten sposób TROX tworzy unikalne rozwiązania dystrybucji powietrza dla każdego wymagania i każdego poziomu bezpieczeństwa.

myśląc dzisiaj o jutrze - zE zrównoważonymi rozwiązaniami od firmy trox

Firma TROX myśli przyszłościowo i dlatego już dziś myśli o jutrze. W systemach firmy TROX energia wykorzystywana jest efektywnie, dzięki czemu koszty pozostają niskie, a nakłady związane z oczyszczaniem i transportem powietrza są maksymalnie wydajne. Inteligentna regulacja strumieni objętości powietrza wykrywa zmieniające się w czasie rzeczywistym warunki, dzięki czemu systemy zawsze zapewniają optymalną wentylację zgodnie z zapotrzebowaniem. Strumienie objętości powietrza i prędkości obrotowe wentylatorów są dostosowywane do danego zapotrzebowania, co prowadzi do optymalizacji całego systemu wentylacyjnego.

Jeśli w danym momencie w laboratorium nie są wykonywane żadne prace i nie ma takiej potrzeby ze względu na produkty, energooszczędne jest automatyczne zmniejszanie liczby wymian powietrza. W ten sposób nie są ponoszone żadne koszty związane z niepotrzebną wymianą powietrza. Inteligentne rozwiązania systemowe firmy TROX mogą również indywidualnie zamykać regulatory przepływu w obszarach czasowo nieużywanych. Oznacza to, że strumień objętości powietrza nawiewanego można zredukować bez negatywnego wpływu na komfort i wydajność nawiewników.

PLANOWANIE LABORATORIÓW Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA – TROX NEUTRALNY DLA KLIMATU!

Podejście firmy TROX do zrównoważonego rozwoju jest również korzystne dla środowiska. Dzięki naszym systemom zarządzania przepływem powietrza w obiegu zamkniętym minimalizujemy zużycie energii i zmniejszamy zapotrzebowanie na energię podczas pracy laboratorium do niezbędnego minimum.

TROX działa zgodnie z koncepcją zrównoważonego rozwoju - dla środowiska, dla klientów, dla innowacji. Na przykład firma TROX zobowiązała się do osiągnięcia neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla najpóźniej do 2040 r.: produkcja, instalacja, dystrybucja i działania neutralne pod względem emisji dwutlenku węgla.

Zrównoważony rozwój wykracza jednak poza produkcję neutralną pod względem emisji dwutlenku węgla. Oznacza to wytwarzanie produktów, które można naprawić w przypadku uszkodzenia, ciągłe rozwijanie systemów, ponowne wykorzystywanie surowców i organizowanie logistyki w sposób jak najbardziej efektywny energetycznie oraz doświadczanie kultury przywództwa zaangażowanej w zrównoważony rozwój. Jednocześnie TROX zawsze chce spełniać wymagania jakościowe klientów i firmy.

Więcej o firmie TROX

WDRAŻANIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W LABORATORIACH

Wentylacja i klimatyzacja są energooszczędne tylko wtedy, gdy spełniają następujące warunki:

 • Automatyczne równoważenie strumieni objętości powietrza
 • Równoważenie strumieni objętości powietrza nawiewanego i wywiewanego
 • Minimalizacja strat ciśnienia na przegrodzie przepustnicy
 • Strumień objętości powietrza dostosowany do zapotrzebowania w pomieszczeniu
 • Dostosowanie prędkości obrotowej wentylatora do zapotrzebowania powietrza
 • Komunikacja pomiędzy wszystkimi elementami systemu
 • Integracja z różnymi centralnymi systemami zarządzania budynkiem
 • Optymalizacja oparta na dostosowaniu do zapotrzebowania oszczędza energię.

EFEKTYWNA REGULACJA TEMPERATURY W LABORATORIACH

W dziewięciu na dziesięć powstających obecnie laboratoriów wymagania dotyczące wentylacji są określane nie tylko przez stale zmieniające się strumienie objętości powietrza, ale także przez zyski ciepła, wytwarzane głównie przez urządzenia techniczne. Obciążenia te muszą być usuwane w możliwie najbardziej energooszczędny sposób, przy jednoczesnym zapewnieniu przyjemnego klimatu w pomieszczeniu - zarówno dla procesu, jak i dla pracujących osób. W konwencjonalnych systemach scentralizowanych wymaga to dużych ilości świeżego powietrza. Jest to stosunkowo kosztowny i tylko warunkowo skuteczny sposób regulacji temperatury, ponieważ w systemie całkowicie powietrznym do chłodzenia pomieszczeń wymagane są duże strumienie objętości powietrza, co wiąże się z wysokimi kosztami energii do uzdatniania i dystrybucji powietrza.

Dzięki systemom powietrzno-wodnym firma TROX zmieniła ten proces w bardziej energooszczędny. Woda ma znacznie wyższą niż powietrze przewodność cieplną i dlatego wydajniej przenosi obciążenia cieplne, co skutkuje niższym zużyciem energii przy tej samej wydajności chłodniczej. Woda jest wielokrotnie uzdatniana i używana kilkukrotnie, dzięki czemu również w tej metodzie każdy zasób jest doskonale wykorzystany.

KOMPLEKSOWE ROZWIĄZANIE SPEŁNIAJĄCE WSZYSTKIE WYMAGANIA LABORATORYJNE - TROX UBOX

Biorąc pod uwagę różnorodne wymagania laboratoriów, opracowano koncepcję, która integruje wszystkie ważne funkcje w jednym kompletnym systemie: TROX UBox. System może reagować na różne warunki za pomocą wentylacji i klimatyzacji dostosowanej do rzeczywistego zapotrzebowania, odbierać obciążenia termiczne w sposób efektywny energetycznie i reagować na różne rozkłady i wahania ciśnienia. UBox można łatwo zintegrować z istniejącymi systemami. W porównaniu z konwencjonalnymi rozwiązaniami można osiągnąć oszczędność energii do 50%.

UBox został po raz pierwszy zainstalowany w laboratorium w Szwajcarii. W zależności od tego, ile świeżego powietrza jest wymagane w danej strefie, urządzenie pobiera mniej lub więcej powietrza wtórnego, które jest następnie mieszane ze świeżym powietrzem i ponownie dostarczane do pomieszczenia. Dzięki zintegrowanemu wymiennikowi ciepła obciążenia termiczne są wydajnie odprowadzane za pomocą wody. W celu równoważenia strumieni objętości powietrza nawiewanego i wywiewanego w zależności od zapotrzebowania zainstalowano inteligentny system sterowania EASYLAB. Jeśli kilka pomieszczeń z różnymi ciśnieniami musi być oddzielonych od siebie EASYLAB reguluje również rozkład ciśnienia.

DORADZTWO I ROZWÓJ PROJEKTÓW

NASI EKSPERCI CHĘTNIE PAŃSTWU DORADZĄ

Chętnie pomożemy w indywidualnym zaplanowaniu i wdrożeniu strategii dystrybucji powietrza w laboratoriach.

W przypadku pytań prosimy o kontakt:

e-mail: office-pl@troxgroup.com

Tel. +48 22 737 18 58NORMY W LABORATORIACH

Projektowanie wentylacji w laboratorium musi spełniać różne wymagania. Poniżej zebrano najważniejsze normy i wytyczne, które w sposób ciągły zapewniają bezpieczeństwo personelu laboratoriów i zapobiegają potencjalnym zagrożeniom zdrowia.

OCHRONA OSÓB I ŚRODOWISKA - NAJWAŻNIEJSZE NOIRMY

Laboratory type EN 14175 DIN 1946 TS 17441 Bio Saftey EN 12128 /
WHO Biosafety manual
GMP
Chemical laboratories
Physical laboratories
Biological laboratories
BSL1 – 4

Pharmaceutical laboratories
Pharmacies
Cleanrooms DIN EN ISO 14644-1
Animal husbandry

systemy wentylacji w laboratoriach: TS 17441

TS 17441 zawiera przegląd najważniejszych urządzeń powietrza wyciąganego z laboratoriów i wymienia wszystkie rodzaje strumieni powietrza, które należy uwzględnić podczas projektowania (powietrze świeże, nawiewane, wywiewane, recyrkulacyjne, wyciągane i jeśli to konieczne, powietrze wtórne). Pomieszczenia powiązane z laboratorium lub z nim połączone (np. pomieszczenia z butlami z tlenem pod ciśnieniem) również muszą być uwzględnione w ogólnym bilansie systemu wentylacji. Ponadto ocena ryzyka może skutkować dalszymi wymaganiami dotyczącymi bezpieczeństwa powietrza nawiewanego i wywiewanego.

Trzy najważniejsze zadania systemów wentylacji w laboratoriach to:
 • Zapewnienie wystarczającej ilości świeżego powietrza przy jednoczesnym spełnieniu kryteriów komfortu określonych w normie EN 15251.
 • Rozcieńczanie i usuwanie niebezpiecznych substancji, które mogły uwolnić się w dygestoriach lub laboratoriach, aby zapobiec zagrożeniom dla zdrowia, wynikającym z oddychania zanieczyszczonym powietrzem.
 • Spełnienie zapotrzebowania na powietrze wywiewane i nawiewane do urządzeń laboratoryjnych.


DYGESTORIA W LABORATORIACH: EN 14175

Norma EN 14175 reguluje aspekty konstrukcyjne dygestoriów oraz określa cele ochrony i wymagania bezpieczeństwa. Ponadto odnosi się do uwzględnienia czynników zakłócających, takich jak przeciągi w pomieszczeniu lub przemieszczanie się osób. Między innymi zagwarantowane powinny być:

 • Wymiana powietrza: w dygestoriach należy zapobiegać powstawaniu atmosfery, która może się zapalić, a nawet wybuchnąć.
 • Ochrona przed zachlapaniem i stłuczeniem: dygestoria muszą stanowić ochronę przed zranieniem osób przez niebezpieczne substancje lotne oraz przed zagrożeniami fizycznymi (np. odłamki szkła, rozpryskujące się substancje) .


szafy bezpieczeństwa w laboratoriach: DIN 12925

Norma ta określa wymagania bezpieczeństwa dla szaf laboratoryjnych. Dotyczy szaf bezpieczeństwa na płyny łatwopalne i szaf na butle z gazem pod ciśnieniem.

Norma DIN 12925 obejmuje również badanie i działanie tych urządzeń laboratoryjnych.


FILTRY I KLASY FILTRACJI: EN 1822

EN 1822 określa klasyfikację filtrów. Zgodnie z normą filtry można podzielić na 3 grupy:

 • Efficient Particulate Air Filter (EPA): obejmuje wysokowydajne filtry cząstek stałych, znajduje różnorodne zastosowania w przemyśle
 • High-Efficiency Particulate Air Filter (HEPA): obejmuje filtry HEPA stosowane między innymi w oczyszczaczach powietrza.
 • Ultra-Low Penetration Air Filter (ULPA): obejmuje wysokiej jakości filtry plisowane. Filtry te mają bardzo wysoką skuteczność i znajdują zastosowanie w placówkach naukowo-badawczych.


NORMY ATEX ZAPEWNIAJĄ BEZPIECZEŃSTWO PRACY w laboratoriach

W portfolio firmy TROX znajdą Państwo klapy przeciwpożarowe, regulatory przepływu powietrza oraz wentylatory dedykowane do stref zagrożonych wybuchem, których bezpieczeństwo zostało potwierdzone certyfikatami ATEX. Zanim powstanie potencjalnie niebezpieczne stężenie gazu, powietrze laboratoryjne jest automatycznie oczyszczane i usuwane.

ATEX określa zasadnicze wymagania w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa oraz procedury oceny zgodności, które należy zastosować przed wprowadzeniem produktów na rynek UE.


GMP

Zasady GMP określone są w przepisach krajowych i międzynarodowych. Podstawowe punkty GMP obejmują wymagania dotyczące higieny, pomieszczeń, wyposażenia, dokumentacji i kontroli.


BEZPIECZEŃSTWO BIOLOGICZNE: EN 12128 i wytyczne WHO

Norma dotyczy laboratoriów, w których odbywa się praca z mikroorganizmami w zakresie:
 • Bakteriologii
 • Mykologii
 • Wirusologii
 • Parazytologii
 • Inżynierii genetycznej

POZIOM BEZPIECZEŃSTWA BIOLOGICZNEGO: ROZWIĄZANIA LABORATORYJNE SZYTE NA MIARĘ DLA KAŻDEGO POZIOMU ​​BEZPIECZEŃSTWA

Praca w laboratoriach odbywa się z szeroką gamą substancji, organizmów i toksyn. Podczas pracy z tak wymagającymi materiałami najważniejsze jest bezpieczeństwo i przestrzeganie obowiązujących zasad (higienicznych), aby uniknąć zagrożeń dla zdrowia. Najważniejsza jest zawsze ochrona ludzi. W zależności od poziomu bezpieczeństwa laboratorium, rodzaj i zakres obowiązujących przepisów są różne. Poszczególne pomieszczenia są podzielone na tak zwane poziomy bezpieczeństwa biologicznego (BSL): BSL 1 to najniższy, a BSL 4 najwyższy poziom bezpieczeństwa.

Przy planowaniu zarządzania przepływem powietrza należy również wziąć pod uwagę zróżnicowane wymagania typów laboratoriów i poziomów bezpieczeństwa. Cieszymy się, że możemy być niezawodnym partnerem w zakresie wyposażenia pomieszczeń w kompletne i indywidualnie dobrane systemy. Skorzystaj z wieloletniego doświadczenia ekspertów TROX i uzyskaj najlepsze wsparcie od etapu projektowania laboratorium po konserwację, nawet w przypadku najwyższych wymagań w zakresie higieny i bezpieczeństwa.

POZIOM BEZPIECZEŃSTWA BIOLOGICZNEGO 1 - POZIOM PODSTAWOWY         

Laboratoria o poziomie bezpieczeństwa biologicznego 1 zajmują się znanymi substancjami, które stwarzają minimalne potencjalne ryzyko dla personelu laboratorium i środowiska.
W pracy laboratorium obowiązują ogólne środki higieny:


 • Regularne sprzątanie stanowisk pracy i sprzętu
 • Umywalnie i oddzielne przebieralnie dla pracowników
 • Zakaz spożywania posiłków w miejscu pracy
 • Noszenie odzieży ochronnej lub fartuchów laboratoryjnych
 • Korzystanie z zatwierdzonego sprzętu roboczego
 • Utylizacja odpadów w specjalnych, zamykanych pojemnikach
 • Zakaz noszenia biżuterii podczas czynności wymagających noszenia rękawiczek

POZIOM BEZPIECZEŃSTWA BIOLOGICZNEGO 2 - PRACE Z ORGANIZMAMI UMIARKOWANEGO RYZYKA
 

Większość laboratoriów w Niemczech należy do klasy poziomu bezpieczeństwa biologicznego 2.W odpowiednich pomieszczeniach odbywa się praca z substancjami zakaźnymi lub toksynami o średnim ryzyku dla pracowników i środowiska.     Substancje mogą być niebezpieczne w przypadku wdychania, połknięcia lub kontaktu ze skórą.


Oprócz przepisów obowiązujących w BSL 1, w BSL 2 przestrzegane są następujące normy bezpieczeństwa:

 • Oznaczenie laboratorium widocznym „znakiem zagrożenia biologicznego”
 • Wydzielony i oznaczony obszar chroniony
 • Zanieczyszczone odpady przed utylizacją muszą być oczyszczone procesami chemicznymi
 • Urządzenia do odkażania dla pracowników
 • Noszenie rękawiczek i ochrony twarzy
 • Dostępny w laboratorium sprzęt do płukania oczu
 • Dezynfekcja urządzeń po użyciu

POZIOM BEZPIECZEŃSTWA BIOLOGICZNEGO 3 - PRACA Z ORGANIZMAMI NIEBEZPIECZNYMI 

Poziom bezpieczeństwa biologicznego 3 jest stosowany w laboratoriach, które pracują z substancjami niebezpiecznymi. Substancje te mogą powodować ciężkie i potencjalnie śmiertelne choroby dróg oddechowych.

Dlatego oprócz środków bezpieczeństwa obowiązujących w BSL 1 i 2 dodane są następujące punkty:

 • Dostęp wyłącznie dla wykwalifikowanych i przeszkolonych pracowników (kontrola dostępu)
 • Przechowywanie biomateriałów pod kluczem
 • Filtracja powietrza wywiewanego
 • Regulacja ciśnienia w pomieszczeniu na wypadek możliwości przenoszenia czynników biologicznych drogą powietrzną
 • Okna nie mogą być otwierane
 • Praca na specjalnych bezpiecznych stołach warsztatowych
 • Telefony alarmowe dla pracowników
 • Przedpokój lub śluza do odkażania odzieży ochronnej

POZIOM BEZPIECZEŃSTWA BIOLOGICZNEGO 4 - PRACA Z ORGANIZMAMI WYJĄTKOWO NIEBEZPIECZNYMI

Laboratoria z poziomem bezpieczeństwa biologicznego 4 to laboratoria o wysokim poziomie bezpieczeństwa. Badane są w nich mikroorganizmy przenoszone przez aerozole i mogące powodować u ludzi poważne lub śmiertelne choroby, na które nie ma jeszcze szczepionek ani metod leczenia.Oprócz środków podanych w BSL 1-3 należy przestrzegać następujących czynników:

 • Oddzielenia konstrukcyjne od innych laboratoriów
 • Filtracja powietrza nawiewanego i wywiewanego
 • Hermetyczne zamknięcie laboratorium do dezynfekcji
 • Obowiązkowe noszenie w pełni wentylowanego kombinezonu ochronnego.


DORADZTWO I ROZWÓJ PROJEKTÓW

NASI EKSPERCI CHĘTNIE PAŃSTWU DORADZĄ

Chętnie pomożemy w indywidualnym zaplanowaniu i wdrożeniu strategii dystrybucji powietrza w laboratoriach.

W przypadku pytań prosimy o kontakt:

e-mail: office-pl@troxgroup.com

Tel. +48 22 737 18 58DYGESTORIA I ODCIĄGI MIEJSCOWE: BEZPIECZNE I SKUTECZNE ODPROWADZANIE POWIETRZA

Dygestoria i szafy bezpieczeństwa są niezbędne do minimalizacji ryzyka w laboratoriach. Zapewniają bezpieczne środowisko, usuwając zanieczyszczone lub potencjalnie szkodliwe powietrze. Prace niebezpieczne ograniczają się do obszaru dygestorium, dlatego urządzenia zapewniają dodatkową ochronę przed rozpryskami cieczy, przenoszonymi w powietrzu cząstkami i pożarem.

Szafy bezpieczeństwa różnią się od klasycznych dygestoriów zastosowanymi klasami filtrów. Powietrze nawiewane i wywiewane jest oczyszczane przez wysokowydajne filtry, aby zapewnić sterylną pracę.

System zarządzania powietrzem LABCONTROL „EASYLAB” gwarantuje, że gazy, aerozole i inne zanieczyszczenia są usuwane, rozcieńczane i, jeśli to konieczne, filtrowane bezpośrednio w miejscu ich powstawania. W systemach recyrkulacyjnych z odpowiednimi stopniami filtracji oczyszczone powietrze może być bezpiecznie zawracane do laboratorium. Dzięki temu dygestoria i szafy bezpieczeństwa chronią nie tylko personel laboratorium, ale także środowisko i najbliższe otoczenie.

HIGIENA I BEZPIECZEŃSTWO W POMIESZCZENIACH CZYSTYCH

DYGESTORIA

Więcej informacji o dygestoriach i różnych opcjach regulacji dostosowanych do potrzeb laboratoriów.


Więcej o dygestoriach

ODCIĄGI MIEJSCOWE

Odciągi miejscowe o różnych poziomach ochrony spełniają nawet najbardziej rygorystyczne wymagania w laboratoriach.


Więcej o odciągach miejscowych

REGULACJA W CZASIE RZECZYWISTYM W CELU BARDZIEJ WYDAJNEGO WYCIĄGU POWIETRZA Z LABORATORIUM

Aby w jak najkrótszym czasie usunąć zanieczyszczone powietrze z laboratorium, systemy dygestoriów muszą działać szybko i z dużą czułością. Tylko w ten sposób można chronić pomieszczenia przed rozprzestrzenieniem zanieczyszczeń. System zarządzania powietrzem LABCONTROL ze zintegrowanym sterownikiem EASYLAB reaguje w zakresie milisekund i ma szczególnie szybki czas działania wynoszący poniżej trzech sekund. Czas ten został określony w normie EN 14175 dla dygestoriów i potwierdzony przez niezależny instytut badawczy. Dla porównania: standardowe sterowniki mają zwykle czas działania 120 sekund.

Wysokie wymagania stawiane systemowi sterowania dygestoriami skutkują również zwiększonymi wymaganiami dla innych komponentów systemu, realizujących nawiew i wywiew powietrza. Gdy tylko dygestoria lub szafy bezpieczeństwa zadziałają, system zarządzania powietrzem musi wykryć zmianę i dostosować ją zgodnie z pożądaną strategią. W systemie EASYLAB jest to realizowane w pełni automatycznie przez zintegrowany sterownik zarządzania pomieszczeniem - wszystkie komponenty w pomieszczeniu są połączone w sieć za pomocą kabla sieciowego i dlatego komunikują się ze sobą w pełni automatycznie, nie jest tu wymagana podczas uruchamiania skomplikowana integracja punktów danych. W ten sposób przez cały czas zapewnione są warunki powietrza w pomieszczeniu określone w normie DIN 1946-7, przy jednoczesnym utrzymywaniu jak najniższej liczby wymian powietrza.

Więcej informacji o normach w laboratoriach

DORADZTWO I ROZWÓJ PROJEKTÓW

NASI EKSPERCI CHĘTNIE PAŃSTWU DORADZĄ

Chętnie pomożemy w indywidualnym zaplanowaniu i wdrożeniu strategii dystrybucji powietrza w laboratoriach.

W przypadku pytań prosimy o kontakt:

e-mail: office-pl@troxgroup.com

Tel. +48 22 737 18 58HIGIENA I FILTRACJA POWIETRZA W LABORATORIACH

Higiena powietrza jest niezbędna w codziennej praktyce w laboratoriach, dlatego konieczne jest zapewnienie wystarczającej liczby wymian, a tym samym ilości świeżego powietrza. System wentylacji mechanicznej jest niezbędny do zapewnienia przez cały czas wymaganej liczby wymian powietrza, a także spełnienia wymagań energetycznych budynków. Systemy wentylacyjne, które zapewniają higieniczne, bezpieczne, a jednocześnie przyjemne środowisko pracy, zostały opracowane specjalnie do użytku w laboratoriach. Pod uwagę należy wziąć wiele czynników, m.in

 • Zgodność liczby wymian powietrza z normami dla ludzi i laboratoriów
 • Automatyczne bilansowanie wszystkich strumieni objętości powietrza
 • Odpowiedni reżim ciśnienia w pomieszczeniach krytycznych
 • Stosowanie odpowiednich filtrów powietrza w zależności od standardu laboratorium


W firmie TROX zrozumieliśmy tę złożoność i dlatego oferujemy systemy dostosowane do potrzeb różnych typów laboratoriów. Higiena powietrza jest naszym najwyższym priorytetem.

Odkryj rozwiązania laboratoriów oferowane przez TROX

CO JEST NIEZBĘDNE DO „CZYSTEGO” POWIETRZA?

Czyste środowisko pracy ma zasadnicze znaczenie, szczególnie przy stosowaniu i przetwarzaniu chemikaliów, rozpuszczalników i próbek biologicznych. Tylko w ten sposób można zapobiec namnażaniu się bakterii i mikroorganizmów w powietrzu i związanym z tym ryzykiem uszczerbku na zdrowiu lub skażenia próbek.

JAK UTRZYMywać CZYSTĄ I BEZPIECZNĄ ATMOSFERĘ W LABORATORIACH:

 • Rozcieńczanie i usuwanie z laboratoriów ewentualnie uwolnionych substancji niebezpiecznych poprzez odpowiednią liczbę wymian uzdatnionego powietrza świeżego
 • Nawiewniki dobrane do pomieszczeń, w sposób zapobiegający zwarciom i/lub martwym punktom w dystrybucji powietrza
 • Ograniczanie i kontrola zanieczyszczeń potencjalnie niebezpiecznych stężeń gazów, oparów i pyłów w dygestoriach
 • Zapobieganie obecności substancji wybuchowych w dygestoriach i w powietrzu w pomieszczeniach
 • W zależności od typu laboratorium zgodnie z normą musi być zachowana 2 do 10-krotna liczba wymian (zgodnie z wytycznymi TS 17441 (DIN 1946 T7) 8-krotna liczba wymian)
 • W zależności od aplikacji stosować właściwe klasy filtracji.

Czyste powietrze może również wpływać na zwiększenie wydajności pracy i poprawę samopoczucia personelu laboratoryjnego. Komfortowe środowisko pracy to także atrakcyjny design i konstrukcja elementów wentylacyjnych. Elementy te wpływają na dobre samopoczucie w miejscu pracy nie tylko poprzez design, ale przede wszystkim przez zapewnienie właściwego nawiewu i prędkości powietrza w pomieszczeniu. W ten sposób, pomimo regularnych wymian powietrza w pomieszczeniu i wysokich obciążeń termicznych, unika się odczucia przeciągów i zimna. Poprawnie zaprojektowany system wentylacji w równym stopniu zwiększa jakość powietrza i produktywność pracowników, dlatego jest niezbędny do codziennej pracy w laboratorium.

OCHRONA PRACOWNIKÓW I PRODUKTÓW

Oprócz zanieczyszczeń spowodowanych przypadkowym rozlaniem, zachlapaniem lub niewłaściwym przechowywaniem materiałów, ważne jest również, aby powietrze w laboratorium było wolne od zanieczyszczeń. Zawsze należy skutecznie zapobiegać zanieczyszczeniu próbek lub innych materiałów roboczych.

Dodatkowo przestrzeganie norm higienicznych ma bezpośredni wpływ na jakość i wyniki pracy pracowników. Ścisła higiena powietrza chroni je przed potencjalnie niebezpiecznymi substancjami. Na przykład praca w laboratorium może skutkować uwolnieniem niebezpiecznych dla zdrowia gazów lub oparów, które muszą być oczyszczone i jak najszybciej usunięte przez systemy filtrów powietrza. 

Systemy firmy TROX zapewniają stałą higienę powietrza w laboratorium. Oferujemy również odpowiednie, indywidualnie dobrane rozwiązania filtrów powietrza do pomieszczeń czystych - dostosowane do wymagań Klientów.

Systemy wentylacji w pomieszczeniach czystych

DORADZTWO I ROZWÓJ PROJEKTÓW

NASI EKSPERCI CHĘTNIE PAŃSTWU DORADZĄ

Chętnie pomożemy w indywidualnym zaplanowaniu i wdrożeniu strategii dystrybucji powietrza w laboratoriach.

W przypadku pytań prosimy o kontakt:

e-mail: office-pl@troxgroup.com

Tel. +48 22 737 18 58

production {"X-Frame-Options"=>"SAMEORIGIN", "X-XSS-Protection"=>"1; mode=block", "X-Content-Type-Options"=>"nosniff", "X-Download-Options"=>"noopen", "X-Permitted-Cross-Domain-Policies"=>"none", "Referrer-Policy"=>"strict-origin-when-cross-origin", "Content-Security-Policy"=>"frame-ancestors 'self' https://api.scrivito.com https://punchoutcommerce.com https://www.trox.de https://trox-extern.com https://psp40.onventis.com https://psp22.onventis.com https://trox4u.troxgroup.com", "Strict-Transport-Security"=>"max-age=31536000; includeSubDomains", "Content-Type"=>"text/html; charset=utf-8"}

podziel stronę

Poleć stronę

Poleć stronę przesyłając link e-mailem.

Pola oznaczone (*) są wymagane.

podziel stronę

Dziękujemy za polecenie strony!

Twoje polecenie strony zostało wysłane.


Kontakt

We are here for you

Proszę wpisać treść wiadomości i określić typ prośby
Tel.: +48 22 737 18 58

Pola oznaczone (*) są wymagane.

Kontakt

Dziękujemy za przesłanie wiadomości!

Twoja wiadomość została przesłana. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe.
Skontaktujemy się z Państwem najszybciej jak to będzie możliwe.
W przypadku pytań dotyczących produktów lub usług prosimy o kontakt:
Tel.: +48 22 737 18 58

Kontakt

We are here for you

Proszę wpisać treść wiadomości i określić typ prośby
Tel.: +48 22 737 18 58

Attachment (max. 10MB)

Pola oznaczone (*) są wymagane.

Kontakt

Dziękujemy za przesłanie wiadomości!

Twoja wiadomość została przesłana. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe.
Skontaktujemy się z Państwem najszybciej jak to będzie możliwe.
W przypadku pytań dotyczących produktów lub usług prosimy o kontakt:
Tel.: +48 22 737 18 58