00131093_0
AIRNAMIC-R/400L


00131982_0
Three-dimensionally profiled blades


00143042_0
Gently sloped, flat border (shown in a continuous ceiling)


00140615_0
Horizontal omni directional air discharge


00131093_0
00131982_0
00143042_0
00140615_0

AIRNAMIC

Do obszarów o najbardziej rygorystycznych wymaganiach w zakresie technologii, komfortu i wzornictwa

Okrągłe i kwadratowe sufitowe nawiewniki wirowe z ustawionymi na stałe kierownicami powietrza, do dużych strumieni objętości powietrza przy zachowaniu niskich poziomów mocy akustycznej i małych strat ciśnienia, dzięki innowacyjnej technologii

 • Wielkości nominalne 300, 400, 600, 625
 • Zakres strumieni objętości powietrza 13 – 385 l/s lub 47 – 1386 m³/h
 • Płyta czołowa z tworzywa sztucznego, z trójwymiarowo profilowanymi kierownicami, pozwalającymi uzyskać najefektywniejsze zawirowanie strumienia powietrza i wysoki stopień indukcji
 • Do nawiewu i wywiewu powietrza
 • Do stałych i zmiennych strumieni objętości powietrza
 • Do wszystkich typów sufitów, w wykonaniu z dodatkowo poszerzoną ramką okalającą również do montażu swobodnie podwieszonego
 • Płyta czołowa o niskiej, delikatnie nachylonej krawędzi - tylko 3 mm wysokości
 • Skrzynka rozprężna ze zoptymalizowaną akustycznie przepustnicą regulacyjną
 • Zalecany do pomieszczeń komfortu


Opcjonalne wyposażenie i akcesoria

 • Płyta czołowa nawiewnika dostępna w kolorze z palety RAL CLASSIC

Zastosowanie

Zastosowanie

 • Sufitowe nawiewniki wirowe typu AIRNAMIC stosowane są do nawiewu lub wywiewu powietrza w pomieszczeniach komfortu
 • Atrakcyjny element wystroju wnętrz dla właścicieli budynków i architektów o wysokich wymaganiach estetycznych
 • Poziomy, wirowy nawiew powietrza w systemach wentylacji mieszającej
 • Efektywne zawirowanie generuje wysoki poziom indukcji, tym samym szybką redukcję różnicy temperatury i prędkości powietrza (nawiew powietrza)
 • Do stałych i zmiennych strumieni objętości powietrza
 • Różnica temperatury pomiędzy powietrzem nawiewanym, a powietrzem w pomieszczeniu: –12 do +10 K
 • Do pomieszczeń o wysokości do 4 m (niższa krawędź sufitu podwieszonego)
 • Do wszystkich systemów sufitowych
 • Wariant z dodatkową ramką okalającą płytę czołową, do montażu swobodnie podwieszonego (do nawiewu)

Cechy charakterystyczne

 • Płyta czołowa z tworzywa sztucznego, z trójwymiarowo profilowanymi kierownicami, pozwalającymi uzyskać najefektywniejsze zawirowanie strumienia powietrza i wysoki stopień indukcji
 • Do wszystkich typów sufitów, w wykonaniu z dodatkowo poszerzoną ramką okalającą również do montażu swobodnie podwieszonego
 • Płyta czołowa o niskiej, delikatnie nachylonej krawędzi - tylko 3 mm wysokości
 • Skrzynka rozprężna do nawiewu powietrza z elementem wyrównującym zapewniającym równomierny przepływ powietrza przez płytę czołową

Wielkości nominalne

 • Q: 300L, 300H, 600, 625
 • R: 400L, 400H, 600

Zastosowanie

 • Sufitowe nawiewniki wirowe typu AIRNAMIC stosowane są do nawiewu lub wywiewu powietrza w pomieszczeniach komfortu
 • Atrakcyjny element wystroju wnętrz dla właścicieli budynków i architektów o wysokich wymaganiach estetycznych
 • Poziomy, wirowy nawiew powietrza w systemach wentylacji mieszającej
 • Efektywne zawirowanie generuje wysoki poziom indukcji, tym samym szybką redukcję różnicy temperatury i prędkości powietrza (nawiew powietrza)
 • Do stałych i zmiennych strumieni objętości powietrza
 • Różnica temperatury pomiędzy powietrzem nawiewanym, a powietrzem w pomieszczeniu: –12 do +10 K
 • Do pomieszczeń o wysokości do 4 m (niższa krawędź sufitu podwieszonego)
 • Do wszystkich systemów sufitowych
 • Wariant z dodatkową ramką okalającą płytę czołową, do montażu swobodnie podwieszonego (do nawiewu)

Cechy charakterystyczne

 • Płyta czołowa z tworzywa sztucznego, z trójwymiarowo profilowanymi kierownicami, pozwalającymi uzyskać najefektywniejsze zawirowanie strumienia powietrza i wysoki stopień indukcji
 • Do wszystkich typów sufitów, w wykonaniu z dodatkowo poszerzoną ramką okalającą również do montażu swobodnie podwieszonego
 • Płyta czołowa o niskiej, delikatnie nachylonej krawędzi - tylko 3 mm wysokości
 • Skrzynka rozprężna do nawiewu powietrza z elementem wyrównującym zapewniającym równomierny przepływ powietrza przez płytę czołową

Wielkości nominalne

 • Q: 300L, 300H, 600, 625
 • R: 400L, 400H, 600

Opis

Warianty wykonania

 • AIRNAMIC-Q: Kwadratowa płyta czołowa
 • AIRNAMIC-R: Okrągła płyta czołowa
 • AIRNAMIC-*-Z: Nawiew powietrza
 • AIRNAMIC-*-A: Wywiew powietrza


Podłączenie

 • Poziome podłączenie przewodu

Cechy charakterystyczne

 • Kwadratowa lub okrągła płyta czołowa nawiewnika z tworzywa sztucznego, z trójwymiarowo profilowanymi kierownicami
 • Przepustnica regulacyjna do bilansowania strumienia objętości powietrza, może być ustawiana co 15° w granicach od 0 do 90°
 • Króciec z podwójną uszczelką
 • Łatwy montaż płyty czołowej nawiewnika śrubą centralną z ozdobną zaślepką

Cechy konstrukcyjne

 • Króciec przyłączny dopasowany do połączeń z przewodami okrągłymi zgodnymi z wymogami norm PN-EN 1506 lub PN-EN 13180
 • Króciec z podwójną uszczelką

Materiały

 • Płyta czołowa nawiewnika, króciec przyłączny i przepustnica wykonane z tworzywa ABS, UL 94, V-0, ognioodporne
 • Skrzynka rozprężna z poprzeczką wykonana z blachy stalowej ocynkowanej
 • Element wyrównujący wykonany z włókien syntetycznych
 • Podwójna uszczelka wargowa wykonana z gumy
 • Płyta czołowa nawiewnika lakierowana na biało RAL 9010
 • P1: Lakierowane proszkowo, dowolny kolor RAL CLASSIC

Normy i wytyczne

 • Poziom mocy akustycznej szumu przepływu zmierzono w komorze pogłosowej zgodnie z normą PN-EN ISO 5135

Konserwacja

 • Elementy bezobsługowe, konstrukcja i materiały nie podlegają zużyciu
 • Inspekcja i czyszczenie zgodnie z VDI 6022

Warianty wykonania

 • AIRNAMIC-Q: Kwadratowa płyta czołowa
 • AIRNAMIC-R: Okrągła płyta czołowa
 • AIRNAMIC-*-Z: Nawiew powietrza
 • AIRNAMIC-*-A: Wywiew powietrza


Podłączenie

 • Poziome podłączenie przewodu

Cechy charakterystyczne

 • Kwadratowa lub okrągła płyta czołowa nawiewnika z tworzywa sztucznego, z trójwymiarowo profilowanymi kierownicami
 • Przepustnica regulacyjna do bilansowania strumienia objętości powietrza, może być ustawiana co 15° w granicach od 0 do 90°
 • Króciec z podwójną uszczelką
 • Łatwy montaż płyty czołowej nawiewnika śrubą centralną z ozdobną zaślepką

Cechy konstrukcyjne

 • Króciec przyłączny dopasowany do połączeń z przewodami okrągłymi zgodnymi z wymogami norm PN-EN 1506 lub PN-EN 13180
 • Króciec z podwójną uszczelką

Materiały

 • Płyta czołowa nawiewnika, króciec przyłączny i przepustnica wykonane z tworzywa ABS, UL 94, V-0, ognioodporne
 • Skrzynka rozprężna z poprzeczką wykonana z blachy stalowej ocynkowanej
 • Element wyrównujący wykonany z włókien syntetycznych
 • Podwójna uszczelka wargowa wykonana z gumy
 • Płyta czołowa nawiewnika lakierowana na biało RAL 9010
 • P1: Lakierowane proszkowo, dowolny kolor RAL CLASSIC

Normy i wytyczne

 • Poziom mocy akustycznej szumu przepływu zmierzono w komorze pogłosowej zgodnie z normą PN-EN ISO 5135

Konserwacja

 • Elementy bezobsługowe, konstrukcja i materiały nie podlegają zużyciu
 • Inspekcja i czyszczenie zgodnie z VDI 6022

Informacje techniczne

Funkcja, DANE TECHNICZNE, SZYBKI DOBÓR, TEKST DO SPECYFIKACJI

 • Funkcja
 • DANE TECHNICZNE
 • SZYBKI DOBÓR
 • TEKST DO SPECYFIKACJI

Zasada działania

Sufitowe nawiewniki wirowe w systemach klimatyzacji tworzą wirowy strumień powietrza nawiewanego do pomieszczenia. Na skutek wysokiej indukcji powietrza prędkość strumienia oraz różnica temperatury pomiędzy nawiewanym powietrzem, a powietrzem w pomieszczeniu gwałtownie maleje. Wirowe nawiewniki sufitowe pozwalają na realizację dużych strumieni objętości powietrza. Wynikiem jest wentylacja mieszająca w obszarach komfortu, dobre wymieszanie powietrza w pomieszczeniu, z bardzo małą turbulencją w strefie przebywania ludzi.

Sufitowe nawiewniki wirowe AIRNAMIC mają ustawione na stałe trójwymiarowo profilowane kierownice. Pozwala to na uzyskanie dużych strumieni objętości powietrza przy niskich poziomach mocy akustycznej. Różnica temperatury pomiędzy powietrzem nawiewanym, a powietrzem w pomieszczeniu: –12 do +10 K.

Przepustnica regulacyjna do bilansowania strumienia objętości powietrza ułatwia proces uruchomienia.

W celu uzyskania estetycznego, jednolitego wyglądu pomieszczenia nawiewniki AIRNAMIC mogą być również stosowane do wywiewu. Wariant ten nie jest wyposażony w element wyrównujący rozpływ powietrza.

Zasada działania

Sufitowe nawiewniki wirowe w systemach klimatyzacji tworzą wirowy strumień powietrza nawiewanego do pomieszczenia. Na skutek wysokiej indukcji powietrza prędkość strumienia oraz różnica temperatury pomiędzy nawiewanym powietrzem, a powietrzem w pomieszczeniu gwałtownie maleje. Wirowe nawiewniki sufitowe pozwalają na realizację dużych strumieni objętości powietrza. Wynikiem jest wentylacja mieszająca w obszarach komfortu, dobre wymieszanie powietrza w pomieszczeniu, z bardzo małą turbulencją w strefie przebywania ludzi.

Sufitowe nawiewniki wirowe AIRNAMIC mają ustawione na stałe trójwymiarowo profilowane kierownice. Pozwala to na uzyskanie dużych strumieni objętości powietrza przy niskich poziomach mocy akustycznej. Różnica temperatury pomiędzy powietrzem nawiewanym, a powietrzem w pomieszczeniu: –12 do +10 K.

Przepustnica regulacyjna do bilansowania strumienia objętości powietrza ułatwia proces uruchomienia.

W celu uzyskania estetycznego, jednolitego wyglądu pomieszczenia nawiewniki AIRNAMIC mogą być również stosowane do wywiewu. Wariant ten nie jest wyposażony w element wyrównujący rozpływ powietrza.


Wielkości nominalne

300, 400, 600, 625 mm

Minimalny strumień objętości powietrza, przy ΔtZ = –6 K 

13 – 76 l/s lub 47 – 274 m³/h

Maksymalny strumień objętości powietrza, przy LWA ≅ 50 dB(A)

95 – 385 l/s lub 342 – 1386 m³/h

Różnica temperatury pomiędzy nawiewem powietrza, a powietrzem w pomieszczeniu

–12 do +10 K


Tabele szybkiego doboru zawierają poziomy mocy akustycznej oraz strat ciśnienia dla różnych strumieni objętości powietrza.

Minimalny strumień objętości powietrza dotyczy nawiewu powietrza do pomieszczenia przy różnicy temperatury -6 K.

Maksymalny strumień objętości powietrza, przy którym poziom mocy akustycznej wynosi ok. 50 dB (A), przy przepustnicy ustawionej w położeniu 0°.

Dobór urządzeń dla innych parametrów może być szybko i precyzyjnie przeprowadzony w programie Easy Product Finder.

Tabele szybkiego doboru zawierają poziomy mocy akustycznej oraz strat ciśnienia dla różnych strumieni objętości powietrza.

Minimalny strumień objętości powietrza dotyczy nawiewu powietrza do pomieszczenia przy różnicy temperatury -6 K.

Maksymalny strumień objętości powietrza, przy którym poziom mocy akustycznej wynosi ok. 50 dB (A), przy przepustnicy ustawionej w położeniu 0°.

Dobór urządzeń dla innych parametrów może być szybko i precyzyjnie przeprowadzony w programie Easy Product Finder.

AIRNAMIC-Q-Z (nawiew powietrza), poziom mocy akustycznej i strata ciśnienia

Wielkość nominalna V Położenie przepustnicy
Wielkość nominalna V 45° 90°
Wielkość nominalna V Δpt LWA Δpt LWA Δpt LWA
Wielkość nominalna l/s m³/h Pa dB(A) Pa dB(A) Pa dB(A)

300L

13

47

1

<15

2

<15

2

<15

300L

40

144

9

24

16

24

23

24

300L

68

245

27

37

45

38

65

39

300L

95

342

53

50

89

51

127

51

300H

16

58

1

<15

2

<15

4

<15

300H

55

198

15

22

27

24

41

27

300H

90

324

41

37

72

39

111

42

300H

130

468

86

50

150

51

232

54

600, 625

76

274

3

<15

7

<15

13

18

600, 625

180

648

18

24

41

31

72

41

600, 625

285

1026

44

40

102

47

180

58

600, 625

385

1386

80

50

185

59

329

71


AIRNAMIC-R-Z (nawiew powietrza), poziom mocy akustycznej i strata ciśnienia

Wielkość nominalna V Położenie przepustnicy
Wielkość nominalna V 45° 90°
Wielkość nominalna V Δpt LWA Δpt LWA Δpt LWA
Wielkość nominalna l/s m³/h Pa dB(A) Pa dB(A) Pa dB(A)

400L

17

61

1

<15

1

<15

2

<15

400L

55

198

9

25

14

25

20

29

400L

95

342

27

38

41

39

59

41

400L

135

486

55

50

82

51

118

52

400H

24

86

1

<15

2

<15

4

<15

400H

75

270

14

26

21

28

34

28

400H

130

468

41

40

64

40

101

44

400H

180

648

79

50

123

50

193

54

600, 625

57

205

2

<15

4

<15

8

<15

600, 625

160

576

17

27

35

28

60

36

600, 625

265

954

47

40

97

45

163

54

600, 625

365

1314

89

50

185

58

310

66


Sufitowe nawiewniki wirowe z kwadratową lub okrągłą płytą czołową, do obszarów o najbardziej rygorystycznych wymaganiach w zakresie technologii, komfortu i wzornictwa. Do stosowania w instalacjach nawiewnych i wywiewnych. Doskonałe parametry aerodynamiczne i akustyczne, dzięki aerodynamicznie profilowanym kierownicom do poziomego, wirowego wypływu powietrza, wywołującego wysoką indukcję. Do montażu we wszystkich typach sufitów podwieszonych.

Gotowy do montażu element składający się z płyty czołowej nawiewnika, skrzynki rozprężnej z elementem wyrównującym rozpływ powietrza (tylko nawiew), z poziomym podłączeniem, poprzeczką i otworami lub uchwytami do podwieszenia.

Płyta czołowa nawiewnika przymocowana jest do poprzeczki w skrzynce rozprężnej za pomocą śruby centralnej zasłoniętej ozdobną zaślepką.

Króciec przyłączny dopasowany do połączeń z przewodami okrągłymi zgodnymi z wymogami norm PN-EN 1506 lub PN-EN 13180

Poziom mocy akustycznej szumu przepływu zmierzono w komorze pogłosowej zgodnie z normą PN-EN ISO 5135.

Cechy charakterystyczne

 • Płyta czołowa z tworzywa sztucznego, z trójwymiarowo profilowanymi kierownicami, pozwalającymi uzyskać najefektywniejsze zawirowanie strumienia powietrza i wysoki stopień indukcji
 • Do wszystkich typów sufitów, w wykonaniu z dodatkowo poszerzoną ramką okalającą również do montażu swobodnie podwieszonego
 • Płyta czołowa o niskiej, delikatnie nachylonej krawędzi - tylko 3 mm wysokości
 • Skrzynka rozprężna do nawiewu powietrza z elementem wyrównującym zapewniającym równomierny przepływ powietrza przez płytę czołową

Materiały

 • Płyta czołowa nawiewnika, króciec przyłączny i przepustnica wykonane z tworzywa ABS, UL 94, V-0, ognioodporne
 • Skrzynka rozprężna z poprzeczką wykonana z blachy stalowej ocynkowanej
 • Element wyrównujący wykonany z włókien syntetycznych
 • Podwójna uszczelka wargowa wykonana z gumy
 • Płyta czołowa nawiewnika lakierowana na biało RAL 9010
 • P1: Lakierowane proszkowo, dowolny kolor RAL CLASSIC

Dane techniczne

 • Wielkości nominalne: 300, 400, 600, 625 mm
 • Minimalny strumień objętości powietrza, przy ΔtZ = –6 K: 13 – 76 l/s lub 47 – 274 m³/h
 • Maksymalny strumień objętości powietrza, przy LWA ≅ 50 dB(A): 95 – 385 l/s lub 342 – 1386 m³/h
 • Różnica temperatury pomiędzy powietrzem nawiewanym, a powietrzem w pomieszczeniu: –12 do +10 K

Parametry

 • V _______________________ [m³/h]
 • Δpt _______________________ [Pa]

Poziom mocy akustycznej

 • LWA _______________________ [dB(A)]

Sufitowe nawiewniki wirowe z kwadratową lub okrągłą płytą czołową, do obszarów o najbardziej rygorystycznych wymaganiach w zakresie technologii, komfortu i wzornictwa. Do stosowania w instalacjach nawiewnych i wywiewnych. Doskonałe parametry aerodynamiczne i akustyczne, dzięki aerodynamicznie profilowanym kierownicom do poziomego, wirowego wypływu powietrza, wywołującego wysoką indukcję. Do montażu we wszystkich typach sufitów podwieszonych.

Gotowy do montażu element składający się z płyty czołowej nawiewnika, skrzynki rozprężnej z elementem wyrównującym rozpływ powietrza (tylko nawiew), z poziomym podłączeniem, poprzeczką i otworami lub uchwytami do podwieszenia.

Płyta czołowa nawiewnika przymocowana jest do poprzeczki w skrzynce rozprężnej za pomocą śruby centralnej zasłoniętej ozdobną zaślepką.

Króciec przyłączny dopasowany do połączeń z przewodami okrągłymi zgodnymi z wymogami norm PN-EN 1506 lub PN-EN 13180

Poziom mocy akustycznej szumu przepływu zmierzono w komorze pogłosowej zgodnie z normą PN-EN ISO 5135.

Cechy charakterystyczne

 • Płyta czołowa z tworzywa sztucznego, z trójwymiarowo profilowanymi kierownicami, pozwalającymi uzyskać najefektywniejsze zawirowanie strumienia powietrza i wysoki stopień indukcji
 • Do wszystkich typów sufitów, w wykonaniu z dodatkowo poszerzoną ramką okalającą również do montażu swobodnie podwieszonego
 • Płyta czołowa o niskiej, delikatnie nachylonej krawędzi - tylko 3 mm wysokości
 • Skrzynka rozprężna do nawiewu powietrza z elementem wyrównującym zapewniającym równomierny przepływ powietrza przez płytę czołową

Materiały

 • Płyta czołowa nawiewnika, króciec przyłączny i przepustnica wykonane z tworzywa ABS, UL 94, V-0, ognioodporne
 • Skrzynka rozprężna z poprzeczką wykonana z blachy stalowej ocynkowanej
 • Element wyrównujący wykonany z włókien syntetycznych
 • Podwójna uszczelka wargowa wykonana z gumy
 • Płyta czołowa nawiewnika lakierowana na biało RAL 9010
 • P1: Lakierowane proszkowo, dowolny kolor RAL CLASSIC

Dane techniczne

 • Wielkości nominalne: 300, 400, 600, 625 mm
 • Minimalny strumień objętości powietrza, przy ΔtZ = –6 K: 13 – 76 l/s lub 47 – 274 m³/h
 • Maksymalny strumień objętości powietrza, przy LWA ≅ 50 dB(A): 95 – 385 l/s lub 342 – 1386 m³/h
 • Różnica temperatury pomiędzy powietrzem nawiewanym, a powietrzem w pomieszczeniu: –12 do +10 K

Parametry

 • V _______________________ [m³/h]
 • Δpt _______________________ [Pa]

Poziom mocy akustycznej

 • LWA _______________________ [dB(A)]

00206621_0

 Type
AIRNAMIC       Swirl diffuser

 Construction style
R       Circular
Q       Square

 System
Z       Supply air
A       Extract air

 

 Nominal size [mm]
       Construction style R
400L
400H
600

       Construction style Q
300L
300H
600
625
       L Low volume flow rate
       H High volume flow rate

 Surface
       No entry: coated RAL 9010, pure white
S1       Coated, specify RAL CLASSIC colour

Warianty wykonania, Wymiary i ciężary, Szczegóły produktu

 • Warianty wykonania
 • Wymiary i ciężary
 • Szczegóły produktu

AIRNAMIC-Q

Wariant

 • Nawiewnik sufitowy, wirowy z kwadratową płytą czołową
 • Ze skrzynką rozprężną z poziomym podłączeniem króćca

Wielkości nominalne

 • 300L, 300H, 600, 625

Cechy charakterystyczne

 • Kwadratowa płyta czołowa
 • Skrzynka rozprężna z poziomym podłączeniem króćca
 • Kwadratowy otwór do montażu płyty czołowej nawiewnika
 • Element wyrównujący zapewniający równomierny przepływ powietrza przez płytę czołową (tylko nawiew)
 • Przepustnica regulacyjna do bilansowania strumienia objętości powietrza, może być ustawiana co 15° w granicach od 0 do 90°
 • Króciec z podwójną uszczelką
 • Łatwy montaż płyty czołowej nawiewnika śrubą centralną z ozdobną zaślepką

Cechy konstrukcyjne

 • Króciec przyłączny dopasowany do połączeń z przewodami okrągłymi zgodnymi z wymogami norm PN-EN 1506 lub PN-EN 13180
 • Króciec z podwójną uszczelką

AIRNAMIC-R

Wariant

 • Nawiewnik sufitowy, wirowy z okrągłą płytą czołową
 • Ze skrzynką rozprężną z poziomym podłączeniem króćca

Wielkości nominalne

 • 400L, 400H, 600

Cechy charakterystyczne

 • Okrągła płyta czołowa
 • Skrzynka rozprężna z poziomym podłączeniem króćca
 • Okrągły otwór do montażu płyty czołowej nawiewnika
 • Element wyrównujący zapewniający równomierny przepływ powietrza przez płytę czołową (tylko nawiew)
 • Przepustnica regulacyjna do bilansowania strumienia objętości powietrza, może być ustawiana co 15° w granicach od 0 do 90°
 • Króciec z podwójną uszczelką
 • Łatwy montaż płyty czołowej nawiewnika śrubą centralną z ozdobną zaślepką

Cechy konstrukcyjne

 • Króciec przyłączny dopasowany do połączeń z przewodami okrągłymi zgodnymi z wymogami norm PN-EN 1506 lub PN-EN 13180
 • Króciec z podwójną uszczelką

AIRNAMIC-Q

Wariant

 • Nawiewnik sufitowy, wirowy z kwadratową płytą czołową
 • Ze skrzynką rozprężną z poziomym podłączeniem króćca

Wielkości nominalne

 • 300L, 300H, 600, 625

Cechy charakterystyczne

 • Kwadratowa płyta czołowa
 • Skrzynka rozprężna z poziomym podłączeniem króćca
 • Kwadratowy otwór do montażu płyty czołowej nawiewnika
 • Element wyrównujący zapewniający równomierny przepływ powietrza przez płytę czołową (tylko nawiew)
 • Przepustnica regulacyjna do bilansowania strumienia objętości powietrza, może być ustawiana co 15° w granicach od 0 do 90°
 • Króciec z podwójną uszczelką
 • Łatwy montaż płyty czołowej nawiewnika śrubą centralną z ozdobną zaślepką

Cechy konstrukcyjne

 • Króciec przyłączny dopasowany do połączeń z przewodami okrągłymi zgodnymi z wymogami norm PN-EN 1506 lub PN-EN 13180
 • Króciec z podwójną uszczelką

AIRNAMIC-R

Wariant

 • Nawiewnik sufitowy, wirowy z okrągłą płytą czołową
 • Ze skrzynką rozprężną z poziomym podłączeniem króćca

Wielkości nominalne

 • 400L, 400H, 600

Cechy charakterystyczne

 • Okrągła płyta czołowa
 • Skrzynka rozprężna z poziomym podłączeniem króćca
 • Okrągły otwór do montażu płyty czołowej nawiewnika
 • Element wyrównujący zapewniający równomierny przepływ powietrza przez płytę czołową (tylko nawiew)
 • Przepustnica regulacyjna do bilansowania strumienia objętości powietrza, może być ustawiana co 15° w granicach od 0 do 90°
 • Króciec z podwójną uszczelką
 • Łatwy montaż płyty czołowej nawiewnika śrubą centralną z ozdobną zaślepką

Cechy konstrukcyjne

 • Króciec przyłączny dopasowany do połączeń z przewodami okrągłymi zgodnymi z wymogami norm PN-EN 1506 lub PN-EN 13180
 • Króciec z podwójną uszczelką

AIRNAMIC-Q

Ciężary podano dla wariantu nawiewnego

AIRNAMIC-R

Ciężary podano dla wariantu nawiewnego

Ciężary podano dla wariantu nawiewnego

Ciężary podano dla wariantu nawiewnego

Innowacja

Nawiewniki wirowe typu AIRNAMIC spełniają najbardziej rygorystyczne wymagania w zakresie technologii, komfortu i wzornictwa.

Połączenie unikatowego kształtu kierownic, nowo zaprojektowanego elementu wyrównującego strumień powietrza i innowacyjnej skrzynki rozprężnej dały w efekcie rozwiązanie gwarantujące uzyskanie niskiego poziomu mocy akustycznej i małych strat ciśnienia przy dużych strumieniach objętości powietrza.

Trójwymiarowo profilowane kierownice powietrza generują zawirowanie strumienia powietrza w efektywny sposób. W efekcie prędkości przepływu powietrza i różnica temperatury w strefie przebywania ludzi są bardzo niskie, a uzyskiwany poziom komfortu doskonały.

Produkcja kierownic powietrza o nowatorskim kształcie możliwa jest tylko przy zastosowaniu wysokiej jakości tworzyw sztucznych oraz wykorzystaniu innowacyjnych technologii produkcji.

Wyjątkowa estetyka kierownic powietrza pozwala w doskonały sposób wkomponować okrągłe lub kwadratowe nawiewniki wirowe w każde rozwiązanie architektoniczne, a przez to stają się one cennym elementem wystroju wewnętrznego zarówno dla właścicieli budynków, jak i architektów.

Króciec przyłączny z podwójną uszczelką wargową zapewnia wysoką szczelność połączenia pomiędzy skrzynką rozprężną i przewodem wentylacyjnym, a zastosowanie przepustnicy do regulacji przepływu powietrza ułatwia uruchomienie.

AIRNAMIC-QAIRNAMIC-R

Innowacja

Nawiewniki wirowe typu AIRNAMIC spełniają najbardziej rygorystyczne wymagania w zakresie technologii, komfortu i wzornictwa.

Połączenie unikatowego kształtu kierownic, nowo zaprojektowanego elementu wyrównującego strumień powietrza i innowacyjnej skrzynki rozprężnej dały w efekcie rozwiązanie gwarantujące uzyskanie niskiego poziomu mocy akustycznej i małych strat ciśnienia przy dużych strumieniach objętości powietrza.

Trójwymiarowo profilowane kierownice powietrza generują zawirowanie strumienia powietrza w efektywny sposób. W efekcie prędkości przepływu powietrza i różnica temperatury w strefie przebywania ludzi są bardzo niskie, a uzyskiwany poziom komfortu doskonały.

Produkcja kierownic powietrza o nowatorskim kształcie możliwa jest tylko przy zastosowaniu wysokiej jakości tworzyw sztucznych oraz wykorzystaniu innowacyjnych technologii produkcji.

Wyjątkowa estetyka kierownic powietrza pozwala w doskonały sposób wkomponować okrągłe lub kwadratowe nawiewniki wirowe w każde rozwiązanie architektoniczne, a przez to stają się one cennym elementem wystroju wewnętrznego zarówno dla właścicieli budynków, jak i architektów.

Króciec przyłączny z podwójną uszczelką wargową zapewnia wysoką szczelność połączenia pomiędzy skrzynką rozprężną i przewodem wentylacyjnym, a zastosowanie przepustnicy do regulacji przepływu powietrza ułatwia uruchomienie.

Przykłady zastosowania, Szczegóły montażu, Uruchomienie, Podstawowe informacje i oznaczenia

 • Przykłady zastosowania
 • Szczegóły montażu
 • Uruchomienie
 • Podstawowe informacje i oznaczenia

Montaż i uruchomienie

 • Zalecane do montażu w pomieszczeniach o wysokości do 4.00 m
 • Montaż zlicowany z sufitem
 • Montaż swobodnie podwieszony tylko z dodatkową ramką wokół płyty czołowej (nawiew powietrza)
 • Poziome podłączenie przewodu
 • Jeśli istnieje konieczność należy zbilansować strumienie objętości powietrza za pomocą przepustnicy regulacyjnej


Rysunki schematyczne przedstawiające sposoby montażu

Montaż i uruchomienie

 • Zalecane do montażu w pomieszczeniach o wysokości do 4.00 m
 • Montaż zlicowany z sufitem
 • Montaż swobodnie podwieszony tylko z dodatkową ramką wokół płyty czołowej (nawiew powietrza)
 • Poziome podłączenie przewodu
 • Jeśli istnieje konieczność należy zbilansować strumienie objętości powietrza za pomocą przepustnicy regulacyjnej


Rysunki schematyczne przedstawiające sposoby montażu

Utrzymywanie zbilansowanych strumieni objętości powietrza

Gdy regulator przepływu zamontowany jest na wspólnym przewodzie zasilającym kilka nawiewników może okazać się niezbędne zrównoważenie ich przepływów.

 • W takiej sytuacji należy zdemontować płytę czołową nawiewnika, aby uzyskać dostęp do przepustnicy regulacyjnej, której położenie można ustawić co 15° w zakresie od 0 do 90°.

Utrzymywanie zbilansowanych strumieni objętości powietrza

Gdy regulator przepływu zamontowany jest na wspólnym przewodzie zasilającym kilka nawiewników może okazać się niezbędne zrównoważenie ich przepływów.

 • W takiej sytuacji należy zdemontować płytę czołową nawiewnika, aby uzyskać dostęp do przepustnicy regulacyjnej, której położenie można ustawić co 15° w zakresie od 0 do 90°.

Główne wymiary

ØD [mm]

Zewnętrzna średnica króćca

ØD₁ [mm]

Zewnętrzna średnica płyty czołowej nawiewnika

ØD₂ [mm]

Średnica okrągłej aktywnej części nawiewnika

ØD₃ [mm]

Średnica okrągłej skrzynki rozprężnej

□Q₁ [mm]

Zewnętrzny wymiar kwadratowej płyty czołowej nawiewnika

□Q₂ [mm]

Wymiary kwadratowej aktywnej części nawiewnika

□Q₃ [mm]

Wymiary kwadratowej skrzynki rozprężnej

H₁ [mm]

Odległość (wysokość) od dolnej krawędzi sufitu podwieszonego do dolnej krawędzi płyty czołowej nawiewnika

H₂ [mm]

Wysokość nawiewnika sufitowego ze skrzynką rozprężną, od dolnej krawędzi sufitu podwieszonego do górnej krawędzi króćca

H₃ [mm]

Wysokość nawiewnika sufitowego ze skrzynką rozprężną, od dolnej krawędzi sufitu podwieszonego do górnej krawędzi skrzynki rozprężnej lub króćca

A [mm]

Położenie króćca, zdefiniowane jako odległość od osi króćca do dolnej krawędzi sufitu podwieszonego

C [mm]

Długość króćca

m [kg]

Ciężar

Oznaczenia

LWA [dB(A)]

Poziom mocy akustycznej szumów przepływu w skali A

V [m³/h] i [l/s]

Strumień objętości powietrza

Δtz [K]

Różnica temperatury pomiędzy powietrzem nawiewanym a pomieszczeniem, tzn. temperatura powietrza nawiewanego minus temperatura powietrza w pomieszczeniu

Δpt [Pa]

Strata ciśnienia

Aeff [m²]

Efektywna powierzchnia wypływu


Wszystkie poziomy mocy akustycznej odniesione do 1 pW.

Główne wymiary

ØD [mm]

Zewnętrzna średnica króćca

ØD₁ [mm]

Zewnętrzna średnica płyty czołowej nawiewnika

ØD₂ [mm]

Średnica okrągłej aktywnej części nawiewnika

ØD₃ [mm]

Średnica okrągłej skrzynki rozprężnej

□Q₁ [mm]

Zewnętrzny wymiar kwadratowej płyty czołowej nawiewnika

□Q₂ [mm]

Wymiary kwadratowej aktywnej części nawiewnika

□Q₃ [mm]

Wymiary kwadratowej skrzynki rozprężnej

H₁ [mm]

Odległość (wysokość) od dolnej krawędzi sufitu podwieszonego do dolnej krawędzi płyty czołowej nawiewnika

H₂ [mm]

Wysokość nawiewnika sufitowego ze skrzynką rozprężną, od dolnej krawędzi sufitu podwieszonego do górnej krawędzi króćca

H₃ [mm]

Wysokość nawiewnika sufitowego ze skrzynką rozprężną, od dolnej krawędzi sufitu podwieszonego do górnej krawędzi skrzynki rozprężnej lub króćca

A [mm]

Położenie króćca, zdefiniowane jako odległość od osi króćca do dolnej krawędzi sufitu podwieszonego

C [mm]

Długość króćca

m [kg]

Ciężar

Oznaczenia

LWA [dB(A)]

Poziom mocy akustycznej szumów przepływu w skali A

V [m³/h] i [l/s]

Strumień objętości powietrza

Δtz [K]

Różnica temperatury pomiędzy powietrzem nawiewanym a pomieszczeniem, tzn. temperatura powietrza nawiewanego minus temperatura powietrza w pomieszczeniu

Δpt [Pa]

Strata ciśnienia

Aeff [m²]

Efektywna powierzchnia wypływu


Wszystkie poziomy mocy akustycznej odniesione do 1 pW.

Pobranie

informacje o produkcie

production {"X-Frame-Options"=>"SAMEORIGIN", "X-XSS-Protection"=>"1; mode=block", "X-Content-Type-Options"=>"nosniff", "X-Download-Options"=>"noopen", "X-Permitted-Cross-Domain-Policies"=>"none", "Referrer-Policy"=>"strict-origin-when-cross-origin", "Content-Security-Policy"=>"frame-ancestors 'self' https://api.scrivito.com https://punchoutcommerce.com https://www.trox.de https://trox-extern.com https://psp40.onventis.com https://psp22.onventis.com https://trox4u.troxgroup.com", "Strict-Transport-Security"=>"max-age=31536000; includeSubDomains", "Content-Type"=>"text/html; charset=utf-8"}

podziel stronę

Poleć stronę

Poleć stronę przesyłając link e-mailem.

Pola oznaczone (*) są wymagane.

podziel stronę

Dziękujemy za polecenie strony!

Twoje polecenie strony zostało wysłane.


Kontakt

We are here for you

Proszę wpisać treść wiadomości i określić typ prośby
Tel.: +48 22 737 18 58

Pola oznaczone (*) są wymagane.

Kontakt

Dziękujemy za przesłanie wiadomości!

Twoja wiadomość została przesłana. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe.
Skontaktujemy się z Państwem najszybciej jak to będzie możliwe.
W przypadku pytań dotyczących produktów lub usług prosimy o kontakt:
Tel.: +48 22 737 18 58

Kontakt

We are here for you

Proszę wpisać treść wiadomości i określić typ prośby
Tel.: +48 22 737 18 58

Attachment (max. 10MB)

Pola oznaczone (*) są wymagane.

Kontakt

Dziękujemy za przesłanie wiadomości!

Twoja wiadomość została przesłana. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe.
Skontaktujemy się z Państwem najszybciej jak to będzie możliwe.
W przypadku pytań dotyczących produktów lub usług prosimy o kontakt:
Tel.: +48 22 737 18 58