00132524_0
VDL


00144419_0
Extended border


00144424_0
Protective cage


00134838_0
Adjustable blades


00143912_0
Horizontal swirling air discharge


00132524_0
00144419_0
00144424_0
00134838_0
00143912_0

VDL

Do wysokich pomieszczeń, z regulowanymi kierownicami powietrza

Okrągłe, wirowe nawiewniki sufitowe, z kierownicami powietrza regulowanymi ręcznie lub za pomocą siłownika, umożliwiającymi uzyskanie warunków komfortu w strefie przebywania ludzi zaówno w trybie ogrzewania jak i chłodzenia

 • Wielkości nominalne 315, 400, 630, 800
 • Zakres strumieni objętości powietrza 65 – 1080 l/s lub 234 – 3888 m³/h
 • Płyta czołowa nawiewnika z blachy stalowej ocynkowanej, lakierowanej proszkowo i aluminium
 • Do nawiewu powietrza
 • Do stałych i zmiennych strumieni objętości powietrza
 • Wynikiem wysokiej indukcji jest gwałtowny spadek różnicy temperatury i prędkości powietrza
 • Kierunek wypływu może być ustawiany ręcznie lub za pomocą siłownika
 • Płyta czołowa o aerodynamicznie zoptymalizowanym kształcie
 • Doskonały do wysokich pomieszczeń


Opcjonalne wyposażenie i akcesoria

 • Płyta czołowa nawiewnika dostępna w kolorze z palety RAL CLASSIC
 • Poziome lub pionowe podłączenie przewodu
 • Rozszerzony profil optymalizuje poziomy rozpływ powietrza w trybie chłodzenia
 • Siatka ochronna do zastosowania w salach gimnastycznych
 • Siłownik elektryczny do zmiany kierunku wypływu powietrza
 • Płyta czołowa nawiewnika może być demontowana od strony pomieszczenia

Zastosowanie

Zastosowanie

 • Sufitowe nawiewniki wirowe typu VDL stosowane są do nawiewu powietrza w wysokich pomieszczeniach, w pomieszczeniach komfortu i obszarach przemysłowych
 • Do hal produkcyjnych, sal gimnastycznych, teatrów, sal konferencyjnych a także dużych pomieszczeń takich jak lotniska, dworce kolejowe i centra handlowe.
 • Do wentylacji mieszającej z różnymi modelami wypływu powietrza, w trybie chłodzenia i ogrzewania
 • Poziomy, wirowy wypływ powietrza w trybie chłodzenia
 • Efektywne zawirowanie generuje wysoki poziom indukcji, tym samym szybką redukcję różnicy temperatury i prędkości powietrza (nawiew powietrza)
 • Nawiew pionowy lub pod kątem w trybie ogrzewania
 • Do stałych i zmiennych strumieni objętości powietrza
 • Różnica temperatury pomiędzy powietrzem nawiewanym, a powietrzem w pomieszczeniu: –12 do +15 K
 • Do pomieszczeń o wysokości powyżej 3.8 m
 • Przy montażu swobodnie podwieszonym rozszerzony profil optymalizuje poziomy rozpływ powietrza w trybie chłodzenia

Cechy charakterystyczne

 • Do wysokich pomieszczeń, z regulowanymi kierownicami powietrza
 • Płyta czołowa o aerodynamicznie zoptymalizowanym kształcie
 • Kierunek wypływu może być regulowany ręcznie lub za pomocą siłownika
 • Poziome lub pionowe podłączenie przewodu

Wielkości nominalne

 • 315, 400, 630, 800

Zastosowanie

 • Sufitowe nawiewniki wirowe typu VDL stosowane są do nawiewu powietrza w wysokich pomieszczeniach, w pomieszczeniach komfortu i obszarach przemysłowych
 • Do hal produkcyjnych, sal gimnastycznych, teatrów, sal konferencyjnych a także dużych pomieszczeń takich jak lotniska, dworce kolejowe i centra handlowe.
 • Do wentylacji mieszającej z różnymi modelami wypływu powietrza, w trybie chłodzenia i ogrzewania
 • Poziomy, wirowy wypływ powietrza w trybie chłodzenia
 • Efektywne zawirowanie generuje wysoki poziom indukcji, tym samym szybką redukcję różnicy temperatury i prędkości powietrza (nawiew powietrza)
 • Nawiew pionowy lub pod kątem w trybie ogrzewania
 • Do stałych i zmiennych strumieni objętości powietrza
 • Różnica temperatury pomiędzy powietrzem nawiewanym, a powietrzem w pomieszczeniu: –12 do +15 K
 • Do pomieszczeń o wysokości powyżej 3.8 m
 • Przy montażu swobodnie podwieszonym rozszerzony profil optymalizuje poziomy rozpływ powietrza w trybie chłodzenia

Cechy charakterystyczne

 • Do wysokich pomieszczeń, z regulowanymi kierownicami powietrza
 • Płyta czołowa o aerodynamicznie zoptymalizowanym kształcie
 • Kierunek wypływu może być regulowany ręcznie lub za pomocą siłownika
 • Poziome lub pionowe podłączenie przewodu

Wielkości nominalne

 • 315, 400, 630, 800

Opis

Warianty wykonania

 • A: Płyta czołowa nawiewnika bez kołnierza
 • B: Płyta czołowa nawiewnika z kołnierzem


Podłączenie

 • F: Tylko płyta czołowa nawiewnika
 • H: Ze skrzynką rozprężną, z poziomym podłączeniem króćca
 • V: Ze skrzynką rozprężną, z pionowym podłączeniem króćca


Płyta czołowa nawiewnika

 • N: Niedemontowalna płyta czołowa
 • D: Demontowalna płyta czołowa, wariant dostępny tylko ze skrzynką rozprężną

Cechy charakterystyczne

 • Okrągła płyta czołowa
 • Demontowalna lub niedemontowalna płyta czołowa nawiewnika
 • Promieniowo ułożone kierownice powietrza, ustawione na stałe lub regulowane, w zakresie od wypływu poziomego (0°) do pionowego (90°)
 • Płyta czołowa z kołnierzem lub bez kołnierza
 • Mechanizm regulacyjny zasłonięty zaślepką

Akcesoria

 • Uszczelka wargowa
 • Siłownik elektryczny do zmiany kierunku wypływu powietrza
 • Rozszerzony profil i siatka ochronna

Elementy uzupełniające

 • TDC moduł regulacyjny różnicy temperatury

Cechy konstrukcyjne

 • Króciec przyłączny dopasowany do połączeń z przewodami okrągłymi zgodnymi z wymogami norm PN-EN 1506 lub PN-EN 13180
 • Króciec z przetłoczeniem do uszczelki wargowej (jeśli zamówiono z uszczelką)

Materiały

 • Kierownice, obudowa, kołnierz przyłączny, rozszerzony profil, skrzynka rozprężna i poprzeczka ze stali ocynkowanej
 • Płyta czołowa i zaślepka nawiewnika z aluminium
 • Siatka ochronna z drutu stalowego
 • Kierownice, kołnierz przyłączny, rozszerzony profil, skrzynka rozprężna, płyta czołowa nawiewnika, zaślepka lakierowane proszkowo RAL 9010, biały
 • P1: Lakierowane proszkowo, dowolny kolor RAL CLASSIC

Normy i wytyczne

 • Poziom mocy akustycznej szumu przepływu zmierzono w komorze pogłosowej zgodnie z normą PN-EN ISO 5135

Konserwacja

 • Elementy bezobsługowe, konstrukcja i materiały nie podlegają zużyciu
 • Inspekcja i czyszczenie zgodnie z VDI 6022

Warianty wykonania

 • A: Płyta czołowa nawiewnika bez kołnierza
 • B: Płyta czołowa nawiewnika z kołnierzem


Podłączenie

 • F: Tylko płyta czołowa nawiewnika
 • H: Ze skrzynką rozprężną, z poziomym podłączeniem króćca
 • V: Ze skrzynką rozprężną, z pionowym podłączeniem króćca


Płyta czołowa nawiewnika

 • N: Niedemontowalna płyta czołowa
 • D: Demontowalna płyta czołowa, wariant dostępny tylko ze skrzynką rozprężną

Cechy charakterystyczne

 • Okrągła płyta czołowa
 • Demontowalna lub niedemontowalna płyta czołowa nawiewnika
 • Promieniowo ułożone kierownice powietrza, ustawione na stałe lub regulowane, w zakresie od wypływu poziomego (0°) do pionowego (90°)
 • Płyta czołowa z kołnierzem lub bez kołnierza
 • Mechanizm regulacyjny zasłonięty zaślepką

Akcesoria

 • Uszczelka wargowa
 • Siłownik elektryczny do zmiany kierunku wypływu powietrza
 • Rozszerzony profil i siatka ochronna

Elementy uzupełniające

 • TDC moduł regulacyjny różnicy temperatury

Cechy konstrukcyjne

 • Króciec przyłączny dopasowany do połączeń z przewodami okrągłymi zgodnymi z wymogami norm PN-EN 1506 lub PN-EN 13180
 • Króciec z przetłoczeniem do uszczelki wargowej (jeśli zamówiono z uszczelką)

Materiały

 • Kierownice, obudowa, kołnierz przyłączny, rozszerzony profil, skrzynka rozprężna i poprzeczka ze stali ocynkowanej
 • Płyta czołowa i zaślepka nawiewnika z aluminium
 • Siatka ochronna z drutu stalowego
 • Kierownice, kołnierz przyłączny, rozszerzony profil, skrzynka rozprężna, płyta czołowa nawiewnika, zaślepka lakierowane proszkowo RAL 9010, biały
 • P1: Lakierowane proszkowo, dowolny kolor RAL CLASSIC

Normy i wytyczne

 • Poziom mocy akustycznej szumu przepływu zmierzono w komorze pogłosowej zgodnie z normą PN-EN ISO 5135

Konserwacja

 • Elementy bezobsługowe, konstrukcja i materiały nie podlegają zużyciu
 • Inspekcja i czyszczenie zgodnie z VDI 6022

Informacje techniczne

Funkcja, Dane techniczne, Szybki dobór, Tekst do specyfikacji

 • Funkcja
 • Dane techniczne
 • Szybki dobór
 • Tekst do specyfikacji

Zasada działania

Sufitowe nawiewniki wirowe w systemach klimatyzacji tworzą wirowy strumień powietrza nawiewanego do pomieszczenia. Na skutek wysokiej indukcji powietrza prędkość strumienia oraz różnica temperatury pomiędzy nawiewanym powietrzem, a powietrzem w pomieszczeniu gwałtownie maleje. Wirowe nawiewniki sufitowe pozwalają na realizację dużych strumieni objętości powietrza. Wynikiem jest wentylacja mieszająca w obszarach komfortu, dobre wymieszanie powietrza w pomieszczeniu, z bardzo małą turbulencją w strefie przebywania ludzi.

Nawiewniki wirowe VDL mają regulowane kierownice powietrza. Zmiana kierunku nawiewu powietrza pozwala na dostosowanie sposobu wypływu do zmiennych obciążeń cieplnych, trybu chłodzenia lub ogrzewania. Poziomy, wielokierunkowy wypływ powietrza. Nawiew pionowy możliwy jest w trybie ogrzewania. Różnica temperatury pomiędzy powietrzem nawiewanym, a powietrzem w pomieszczeniu: –12 do +15 K

Siłownik (opcjonalny) reguluje położenie kierownic w zależności od zapotrzebowania.

Zasada działania

Sufitowe nawiewniki wirowe w systemach klimatyzacji tworzą wirowy strumień powietrza nawiewanego do pomieszczenia. Na skutek wysokiej indukcji powietrza prędkość strumienia oraz różnica temperatury pomiędzy nawiewanym powietrzem, a powietrzem w pomieszczeniu gwałtownie maleje. Wirowe nawiewniki sufitowe pozwalają na realizację dużych strumieni objętości powietrza. Wynikiem jest wentylacja mieszająca w obszarach komfortu, dobre wymieszanie powietrza w pomieszczeniu, z bardzo małą turbulencją w strefie przebywania ludzi.

Nawiewniki wirowe VDL mają regulowane kierownice powietrza. Zmiana kierunku nawiewu powietrza pozwala na dostosowanie sposobu wypływu do zmiennych obciążeń cieplnych, trybu chłodzenia lub ogrzewania. Poziomy, wielokierunkowy wypływ powietrza. Nawiew pionowy możliwy jest w trybie ogrzewania. Różnica temperatury pomiędzy powietrzem nawiewanym, a powietrzem w pomieszczeniu: –12 do +15 K

Siłownik (opcjonalny) reguluje położenie kierownic w zależności od zapotrzebowania.


Wielkości nominalne

315, 400, 630, 800 mm

Minimalny strumień objętości powietrza

65 – 320 l/s lub 234 – 1152 m³/h

Maksymalny strumień objętości powietrza, przy LWA ≅ 50 dB(A)

170 – 1080 l/s lub 612 – 3888 m³/h

Różnica temperatury pomiędzy nawiewem powietrza, a powietrzem w pomieszczeniu

–12 do +15 K


Tabele szybkiego doboru zawierają poziomy mocy akustycznej oraz strat ciśnienia dla różnych strumieni objętości powietrza.

Maksymalny strumień objętości powietrza, przy którym poziom mocy akustycznej wynosi ok. 50 dB (A), przy przepustnicy ustawionej w położeniu 0°.

Dobór urządzeń dla innych parametrów może być szybko i precyzyjnie przeprowadzony w programie Easy Product Finder.

Tabele szybkiego doboru zawierają poziomy mocy akustycznej oraz strat ciśnienia dla różnych strumieni objętości powietrza.

Maksymalny strumień objętości powietrza, przy którym poziom mocy akustycznej wynosi ok. 50 dB (A), przy przepustnicy ustawionej w położeniu 0°.

Dobór urządzeń dla innych parametrów może być szybko i precyzyjnie przeprowadzony w programie Easy Product Finder.


VDL-*-H-...-M, VDL-*-H-...-E*, poziom mocy akustycznej i strata ciśnienia

Wielkość nominalna V Δpt LWA
Wielkość nominalna l/s m³/h Pa dB(A)

315

65

234

9

22

315

100

360

20

34

315

135

486

37

43

315

170

612

59

50

400

95

342

7

18

400

170

612

22

32

400

250

900

49

42

400

325

1170

82

50

630

235

846

8

23

630

365

1314

20

35

630

495

1782

38

44

630

625

2250

60

50

800

320

1152

8

24

800

470

1692

18

35

800

620

2232

31

43

800

765

2754

47

50


VDL-*-V-...-M, VDL-*-V-...-E*, VDL-*-F-M, poziom mocy akustycznej i strata ciśnieniae

Wielkość nominalna V Δpt LWA
Wielkość nominalna l/s m³/h Pa dB(A)

315

65

234

6

19

315

115

414

19

33

315

165

594

39

43

315

215

774

66

50

400

95

342

5

15

400

180

648

19

31

400

265

954

41

41

400

350

1260

71

50

630

235

846

6

16

630

405

1458

18

32

630

575

2070

36

43

630

730

2628

58

50

800

320

1152

7

20

800

500

1800

17

33

800

680

2448

32

43

800

865

3114

52

50


VDL-*-H-...-X, poziom mocy akustycznej i strata ciśnienia

Wielkość nominalna V Δpt LWA
Wielkość nominalna l/s m³/h Pa dB(A)

315

65

234

7

16

315

115

414

23

32

315

165

594

48

43

315

210

756

78

50

400

95

342

7

14

400

180

648

26

32

400

265

954

57

44

400

325

1170

86

50

630

235

846

8

15

630

405

1458

23

33

630

575

2070

47

44

630

685

2466

67

50

800

320

1152

7

19

800

500

1800

17

32

800

930

3348

58

50

800

920

3312

57

50


VDL-*-V-...-X, VDL-*-F-X, poziom mocy akustycznej i strata ciśnienia

Wielkość nominalna V Δpt LWA
Wielkość nominalna l/s m³/h Pa dB(A)

315

65

234

6

17

315

115

414

19

32

315

165

594

39

41

315

225

810

72

50

400

95

342

5

13

400

185

666

20

30

400

275

990

45

41

400

365

1314

79

50

630

235

846

5

15

630

440

1584

17

31

630

650

2700

49

47

630

840

3024

62

50

800

320

1152

4

22

800

570

2052

14

35

800

820

2952

28

43

800

1080

3888

49

50


Nawiewnik sufitowy, wirowy z okrągłą płytą czołową do wysokich pomieszczeń komfortu i przemysłowych. Tylko do nawiewu powietrza. Z ustawionymi na stałe kierownicami powietrza do nawiewu poziomego lub z regulowanymi kierownicami powietrza do nawiewu pod kątem, od (0°) do nawiewu pionowego (90°). Poziomy nawiew powietrza o wysokim stopniu indukcji. Do montażu swobodnie podwieszonego i w sufitach podwieszonych.

Gotowy do montażu element składający się z płyty czołowej nawiewnika, kierownic, kołnierza do połączenia z przewodem lub skrzynki rozprężnej z poziomym lub pionowym podłączeniem i otworami do podwieszenia. Demontowalna lub niedemontowalna płyta czołowa nawiewnika.

Demontowalna płyta czołowa nawiewnika przymocowana jest do poprzeczki za pomocą śruby centralnej zasłoniętej ozdobną zaślepką.

Króciec przyłączny dopasowany do połączeń z przewodami okrągłymi zgodnymi z wymogami norm PN-EN 1506 lub PN-EN 13180

Poziom mocy akustycznej szumu przepływu zmierzono w komorze pogłosowej zgodnie z normą PN-EN ISO 5135.

Cechy charakterystyczne

 • Do wysokich pomieszczeń, z regulowanymi kierownicami powietrza
 • Płyta czołowa o aerodynamicznie zoptymalizowanym kształcie
 • Kierunek wypływu może być regulowany ręcznie lub za pomocą siłownika
 • Poziome lub pionowe podłączenie przewodu

Materiały

 • Kierownice, obudowa, kołnierz przyłączny, rozszerzony profil, skrzynka rozprężna i poprzeczka ze stali ocynkowanej
 • Płyta czołowa i zaślepka nawiewnika z aluminium
 • Siatka ochronna z drutu stalowego
 • Kierownice, kołnierz przyłączny, rozszerzony profil, skrzynka rozprężna, płyta czołowa nawiewnika, zaślepka lakierowane proszkowo RAL 9010, biały
 • P1: Lakierowane proszkowo, dowolny kolor RAL CLASSIC

Dane techniczne

 • Wielkości nominalne: 315, 400, 630, 800 mm
 • Minimalny strumień objętości powietrza: 65 – 320 l/s lub 234 – 1152 m³/h
 • Maksymalny strumień objętości powietrza, przy LWA ≅ 50 dB(A): 170 – 1080 l/s lub 612 – 3888 m³/h
 • Różnica temperatury pomiędzy powietrzem nawiewanym, a powietrzem w pomieszczeniu: –12 do +15 K

Parametry

 • V _______________________ [m³/h]
 • Δpt _______________________ [Pa]

Poziom mocy akustycznej

 • LWA _______________________ [dB(A)]

Nawiewnik sufitowy, wirowy z okrągłą płytą czołową do wysokich pomieszczeń komfortu i przemysłowych. Tylko do nawiewu powietrza. Z ustawionymi na stałe kierownicami powietrza do nawiewu poziomego lub z regulowanymi kierownicami powietrza do nawiewu pod kątem, od (0°) do nawiewu pionowego (90°). Poziomy nawiew powietrza o wysokim stopniu indukcji. Do montażu swobodnie podwieszonego i w sufitach podwieszonych.

Gotowy do montażu element składający się z płyty czołowej nawiewnika, kierownic, kołnierza do połączenia z przewodem lub skrzynki rozprężnej z poziomym lub pionowym podłączeniem i otworami do podwieszenia. Demontowalna lub niedemontowalna płyta czołowa nawiewnika.

Demontowalna płyta czołowa nawiewnika przymocowana jest do poprzeczki za pomocą śruby centralnej zasłoniętej ozdobną zaślepką.

Króciec przyłączny dopasowany do połączeń z przewodami okrągłymi zgodnymi z wymogami norm PN-EN 1506 lub PN-EN 13180

Poziom mocy akustycznej szumu przepływu zmierzono w komorze pogłosowej zgodnie z normą PN-EN ISO 5135.

Cechy charakterystyczne

 • Do wysokich pomieszczeń, z regulowanymi kierownicami powietrza
 • Płyta czołowa o aerodynamicznie zoptymalizowanym kształcie
 • Kierunek wypływu może być regulowany ręcznie lub za pomocą siłownika
 • Poziome lub pionowe podłączenie przewodu

Materiały

 • Kierownice, obudowa, kołnierz przyłączny, rozszerzony profil, skrzynka rozprężna i poprzeczka ze stali ocynkowanej
 • Płyta czołowa i zaślepka nawiewnika z aluminium
 • Siatka ochronna z drutu stalowego
 • Kierownice, kołnierz przyłączny, rozszerzony profil, skrzynka rozprężna, płyta czołowa nawiewnika, zaślepka lakierowane proszkowo RAL 9010, biały
 • P1: Lakierowane proszkowo, dowolny kolor RAL CLASSIC

Dane techniczne

 • Wielkości nominalne: 315, 400, 630, 800 mm
 • Minimalny strumień objętości powietrza: 65 – 320 l/s lub 234 – 1152 m³/h
 • Maksymalny strumień objętości powietrza, przy LWA ≅ 50 dB(A): 170 – 1080 l/s lub 612 – 3888 m³/h
 • Różnica temperatury pomiędzy powietrzem nawiewanym, a powietrzem w pomieszczeniu: –12 do +15 K

Parametry

 • V _______________________ [m³/h]
 • Δpt _______________________ [Pa]

Poziom mocy akustycznej

 • LWA _______________________ [dB(A)]

Tekst ten dotyczy podstawowego wariantu wykonania urządzenia. Tekst dla innych wariantów wykonania może być wygenerowany w języku angielskim w programie Easy Product Finder.

00133909_0

 Type
VDL       Swirl diffuser

 Construction style – diffuser face
A       Diffuser face without flange
B       Diffuser face with flange

 Connection
F       Diffuser face only
H       Horizontal, with plenum box
V       Vertical, with spigot

 Accessories 1
       No entry: none
L       With lip seal (only for connection types V and H)

 Diffuser face
       Only in combination with connection H or V
N       Non-removable
D       Removable

 

 Accessories 2
       Only in combination with diffuser face construction style B, supplied separately
K       Extended border
S       Protective cage

 Adjustment
M       Manual
X       Without (fixed blades, only horizontal air discharge)
       Electric actuator
E1       230 V AC, 3-point
E2       24 V AC/DC, 3-point
E3       24 V AC/DC, modulating 2 – 10 V DC

 Nominal size [mm]
315
400
630
800

 Exposed surface of diffuser face
       No entry: powder-coated RAL 9010, pure white
P1       Powder-coated, specify RAL CLASSIC colour

       Gloss level
       RAL 9010 50 %
       RAL 9006 30 %
       All other RAL colours 70 %

Warianty wykonania, Akcesoria, Wymiary i ciężary, Szczegóły produktu

 • Warianty wykonania
 • Akcesoria
 • Wymiary i ciężary
 • Szczegóły produktu

VDL-A

Płyta czołowa VDL-A

 • Płyta czołowa bez kołnierza

Wielkości nominalne

 • 315, 400, 630, 800

VDL-B

Płyta czołowa VDL-B

 • Płyta czołowa z kołnierzem

Wielkości nominalne

 • 315, 400, 630, 800

VDL-*-F-X

Wariant

 • Płyta czołowa z ustawionymi na stałe kierownicami powietrza

Wielkości nominalne

 • 315, 400, 630, 800

Cechy charakterystyczne

 • Okrągły kołnierz do połączenia z pionowym przewodem

Cechy konstrukcyjne

 • Króciec przyłączny dopasowany do połączeń z przewodami okrągłymi zgodnymi z wymogami norm PN-EN 1506 lub PN-EN 13180

VDL-*-F-M

Wariant

 • Płyta czołowa z kierownicami powietrza ustawionymi na stałe lub regulowanymi, w zakresie od wypływu poziomego (0°) do pionowego (90°)

Wielkości nominalne

 • 315, 400, 630, 800

Cechy charakterystyczne

 • Okrągły kołnierz do połączenia z pionowym przewodem

Cechy konstrukcyjne

 • Króciec przyłączny dopasowany do połączeń z przewodami okrągłymi zgodnymi z wymogami norm PN-EN 1506 lub PN-EN 13180

VDL-*-H-N

Wariant

 • Ze skrzynką rozprężną z poziomym podłączeniem króćca
 • Niedemontowalna płyta czołowa

Wielkości nominalne

 • 315, 400, 630, 800

Cechy charakterystyczne

 • Skrzynka rozprężna z poziomym podłączeniem króćca
 • Uszczelka wargowa (opcjonalnie)

Cechy konstrukcyjne

 • Króciec przyłączny dopasowany do połączeń z przewodami okrągłymi zgodnymi z wymogami norm PN-EN 1506 lub PN-EN 13180
 • Króciec z przetłoczeniem do uszczelki wargowej (jeśli zamówiono z uszczelką)

VDL-*-H-D

Wariant

 • Ze skrzynką rozprężną z poziomym podłączeniem króćca
 • Demontowalna płyta czołowa nawiewnika
 • Siłownik do regulacji kierownic, opcjonalnie

Wielkości nominalne

 • 315, 400, 630, 800

Cechy charakterystyczne

 • Skrzynka rozprężna z poziomym podłączeniem króćca
 • Uszczelka wargowa (opcjonalnie)

Cechy konstrukcyjne

 • Króciec przyłączny dopasowany do połączeń z przewodami okrągłymi zgodnymi z wymogami norm PN-EN 1506 lub PN-EN 13180
 • Króciec z przetłoczeniem do uszczelki wargowej (jeśli zamówiono z uszczelką)

VDL-*-V-N

Wariant

 • Ze skrzynką rozprężną z pionowym podłączeniem króćca
 • Niedemontowalna płyta czołowa

Wielkości nominalne

 • 630, 800

Cechy charakterystyczne

 • Skrzynka rozprężna z pionowym podłączeniem króćca
 • Uszczelka wargowa (opcjonalnie)

Cechy konstrukcyjne

 • Króciec przyłączny dopasowany do połączeń z przewodami okrągłymi zgodnymi z wymogami norm PN-EN 1506 lub PN-EN 13180
 • Króciec z przetłoczeniem do uszczelki wargowej (jeśli zamówiono z uszczelką)

VDL-*-V-D

Wariant

 • Ze skrzynką rozprężną z pionowym podłączeniem króćca
 • Demontowalna płyta czołowa nawiewnika
 • Siłownik do regulacji kierownic, opcjonalnie

Wielkości nominalne

 • 315, 400, 630, 800

Cechy charakterystyczne

 • Skrzynka rozprężna z pionowym podłączeniem króćca
 • Uszczelka wargowa (opcjonalnie)

Cechy konstrukcyjne

 • Króciec przyłączny dopasowany do połączeń z przewodami okrągłymi zgodnymi z wymogami norm PN-EN 1506 lub PN-EN 13180
 • Króciec z przetłoczeniem do uszczelki wargowej (jeśli zamówiono z uszczelką)

VDL-A

Płyta czołowa VDL-A

 • Płyta czołowa bez kołnierza

Wielkości nominalne

 • 315, 400, 630, 800

VDL-B

Płyta czołowa VDL-B

 • Płyta czołowa z kołnierzem

Wielkości nominalne

 • 315, 400, 630, 800

VDL-*-F-X

Wariant

 • Płyta czołowa z ustawionymi na stałe kierownicami powietrza

Wielkości nominalne

 • 315, 400, 630, 800

Cechy charakterystyczne

 • Okrągły kołnierz do połączenia z pionowym przewodem

Cechy konstrukcyjne

 • Króciec przyłączny dopasowany do połączeń z przewodami okrągłymi zgodnymi z wymogami norm PN-EN 1506 lub PN-EN 13180

VDL-*-F-M

Wariant

 • Płyta czołowa z kierownicami powietrza ustawionymi na stałe lub regulowanymi, w zakresie od wypływu poziomego (0°) do pionowego (90°)

Wielkości nominalne

 • 315, 400, 630, 800

Cechy charakterystyczne

 • Okrągły kołnierz do połączenia z pionowym przewodem

Cechy konstrukcyjne

 • Króciec przyłączny dopasowany do połączeń z przewodami okrągłymi zgodnymi z wymogami norm PN-EN 1506 lub PN-EN 13180

VDL-*-H-N

Wariant

 • Ze skrzynką rozprężną z poziomym podłączeniem króćca
 • Niedemontowalna płyta czołowa

Wielkości nominalne

 • 315, 400, 630, 800

Cechy charakterystyczne

 • Skrzynka rozprężna z poziomym podłączeniem króćca
 • Uszczelka wargowa (opcjonalnie)

Cechy konstrukcyjne

 • Króciec przyłączny dopasowany do połączeń z przewodami okrągłymi zgodnymi z wymogami norm PN-EN 1506 lub PN-EN 13180
 • Króciec z przetłoczeniem do uszczelki wargowej (jeśli zamówiono z uszczelką)

VDL-*-H-D

Wariant

 • Ze skrzynką rozprężną z poziomym podłączeniem króćca
 • Demontowalna płyta czołowa nawiewnika
 • Siłownik do regulacji kierownic, opcjonalnie

Wielkości nominalne

 • 315, 400, 630, 800

Cechy charakterystyczne

 • Skrzynka rozprężna z poziomym podłączeniem króćca
 • Uszczelka wargowa (opcjonalnie)

Cechy konstrukcyjne

 • Króciec przyłączny dopasowany do połączeń z przewodami okrągłymi zgodnymi z wymogami norm PN-EN 1506 lub PN-EN 13180
 • Króciec z przetłoczeniem do uszczelki wargowej (jeśli zamówiono z uszczelką)

VDL-*-V-N

Wariant

 • Ze skrzynką rozprężną z pionowym podłączeniem króćca
 • Niedemontowalna płyta czołowa

Wielkości nominalne

 • 630, 800

Cechy charakterystyczne

 • Skrzynka rozprężna z pionowym podłączeniem króćca
 • Uszczelka wargowa (opcjonalnie)

Cechy konstrukcyjne

 • Króciec przyłączny dopasowany do połączeń z przewodami okrągłymi zgodnymi z wymogami norm PN-EN 1506 lub PN-EN 13180
 • Króciec z przetłoczeniem do uszczelki wargowej (jeśli zamówiono z uszczelką)

VDL-*-V-D

Wariant

 • Ze skrzynką rozprężną z pionowym podłączeniem króćca
 • Demontowalna płyta czołowa nawiewnika
 • Siłownik do regulacji kierownic, opcjonalnie

Wielkości nominalne

 • 315, 400, 630, 800

Cechy charakterystyczne

 • Skrzynka rozprężna z pionowym podłączeniem króćca
 • Uszczelka wargowa (opcjonalnie)

Cechy konstrukcyjne

 • Króciec przyłączny dopasowany do połączeń z przewodami okrągłymi zgodnymi z wymogami norm PN-EN 1506 lub PN-EN 13180
 • Króciec z przetłoczeniem do uszczelki wargowej (jeśli zamówiono z uszczelką)


VDL-...-X, stałe kierownice

Wariant Wielkość nominalna Wariant
Wariant mm
Wariant 315 400 630 800 -L- -K- -S-

VDL-A-F-X

+

+

+

+

VDL-A-H-*-D-X

+

+

+

+

+

VDL-A-H-*-N-X

+

+

+

+

+

VDL-B-F-*-X

+

+

+

+

+

+

VDL-B-H-*-D-*-X

+

+

+

+

+

+

+

VDL-B-H-*-N-*-X

+

+

+

+

+

+

+

① Uszczelka wargowa

② Poszerzona płyta

③ Siatka ochronna

+ Możliwe

 Brak wykonania


VDL-...-M, kierownice nastawiane ręcznie

Wariant Wielkość nominalna Wariant
Wariant mm
Wariant 315 400 630 800 -L- -K- -S-

VDL-A-F-M

+

+

VDL-A-V-*-D-M

+

+

+

+

+

VDL-A-V-*-N-M

+

+

+

VDL-A-H-*-D-M

+

+

+

+

+

VDL-A-H-*-N-M

+

+

+

+

+

VDL-B-F-*-M

+

+

+

+

VDL-B-V-*-D-*-M

+

+

+

+

+

+

+

VDL-B-V-*-N-*-M

+

+

+

+

+

VDL-B-H-*-D-*-M

+

+

+

+

+

+

+

VDL-B-H-*-N-*-M

+

+

+

+

+

+

+

① Uszczelka wargowa

② Poszerzona płyta

③ Siatka ochronna

+ Możliwe

 Brak wykonania


VDL-...-E*, z siłownikiem

Wariant Wielkość nominalna Wariant
Wariant mm
Wariant 315 400 630 800 -L- -K- -S-

VDL-A-V-*-D-E*

+

+

+

+

+

VDL-A-H-*-D-E*

+

+

+

+

+

VDL-B-V-*-D-*-E*

+

+

+

+

+

+

+

VDL-B-H-*-D-*-E*

+

+

+

+

+

+

+

① Uszczelka wargowa

② Poszerzona płyta

③ Siatka ochronna

+ Możliwe

 Brak wykonania


VDL-B-...-K

Akcesoria

 • Rozszerzony profil
 • Tylko dla nawiewników z kołnierzem (VDL-B)

Wielkości nominalne

 • 315, 400, 630, 800

Cechy charakterystyczne

 • Rozszerzony profil optymalizuje poziomy rozpływ powietrza w trybie chłodzenia

VDL-B-...-S

Akcesoria

 • Siatka ochronna
 • Tylko dla nawiewników z kołnierzem (VDL-B)

Wielkości nominalne

 • 315, 400, 630, 800

Cechy charakterystyczne

 • Siatka ochronna osłaniająca kierownice na przykład w salach gimnastycznych

VDL-B-...-KVDL-B-...-S

VDL-B-...-K

Akcesoria

 • Rozszerzony profil
 • Tylko dla nawiewników z kołnierzem (VDL-B)

Wielkości nominalne

 • 315, 400, 630, 800

Cechy charakterystyczne

 • Rozszerzony profil optymalizuje poziomy rozpływ powietrza w trybie chłodzenia

VDL-B-...-S

Akcesoria

 • Siatka ochronna
 • Tylko dla nawiewników z kołnierzem (VDL-B)

Wielkości nominalne

 • 315, 400, 630, 800

Cechy charakterystyczne

 • Siatka ochronna osłaniająca kierownice na przykład w salach gimnastycznychVDL-A, VDL-BVDL-*-F-X, VDL-*-F-M

VDL-*-F-M tylko wielkości nominalne 315, 400

VDL-*-H-N, VDL-*-H-D

Ciężary podano dla wariantu z siłownikiem

VDL-*-V-N, VDL-*-V-D

Ciężary podano dla wariantu z siłownikiem

VDL-*-F-M tylko wielkości nominalne 315, 400

Ciężary podano dla wariantu z siłownikiem

Ciężary podano dla wariantu z siłownikiem

VDL

Przykłady zastosowania, Szczegóły montażu, Podstawowe informacje i oznaczenia

 • Przykłady zastosowania
 • Szczegóły montażu
 • Podstawowe informacje i oznaczenia

Montaż i uruchomienie

 • Zalecane do montażu w pomieszczeniach o wysokości powyżej 3.8 m
 • Montaż zlicowany z sufitem
 • VDL-...-K: Także montaż swobodnie podwieszony
 • Zachowanie odległości 300 mm od sufitu umożliwia płynną zmianę kierunku strumienia nawiewanego powietrza
 • Poziome lub pionowe podłączenie przewodu

Ogólne informacje dotyczące montażu

 • Montaż zlicowany z sufitem lub swobodnie podwieszony
 • Montaż zlicowany nawiewnika VDL w suficie rastrowym pozwala uzyskać wypływ strumienia jak dla nawiewnika swobodnie podwieszonego
 • Płynna regulacja kierunku nawiewu powietrza za pomocą siłownika jest możliwa tylko przy montażu swobodnie podwieszonym, montażu zlicowanym ze stropem rastrowym lub montażu nawiewnika poniżej stropu
 • Montaż i wykonanie podłączenia po stronie Klienta

Rysunki schematyczne przedstawiające sposoby montażu

Otwór w suficie

Montaż i uruchomienie

 • Zalecane do montażu w pomieszczeniach o wysokości powyżej 3.8 m
 • Montaż zlicowany z sufitem
 • VDL-...-K: Także montaż swobodnie podwieszony
 • Zachowanie odległości 300 mm od sufitu umożliwia płynną zmianę kierunku strumienia nawiewanego powietrza
 • Poziome lub pionowe podłączenie przewodu

Ogólne informacje dotyczące montażu

 • Montaż zlicowany z sufitem lub swobodnie podwieszony
 • Montaż zlicowany nawiewnika VDL w suficie rastrowym pozwala uzyskać wypływ strumienia jak dla nawiewnika swobodnie podwieszonego
 • Płynna regulacja kierunku nawiewu powietrza za pomocą siłownika jest możliwa tylko przy montażu swobodnie podwieszonym, montażu zlicowanym ze stropem rastrowym lub montażu nawiewnika poniżej stropu
 • Montaż i wykonanie podłączenia po stronie Klienta

Rysunki schematyczne przedstawiające sposoby montażu

Główne wymiary

ØD [mm]

Zewnętrzna średnica króćca

ØD₁ [mm]

Zewnętrzna średnica płyty czołowej nawiewnika

ØD₂ [mm]

Średnica okrągłej aktywnej części nawiewnika

ØD₃ [mm]

Średnica okrągłej skrzynki rozprężnej

□Q₁ [mm]

Zewnętrzny wymiar kwadratowej płyty czołowej nawiewnika

□Q₂ [mm]

Wymiary kwadratowej aktywnej części nawiewnika

□Q₃ [mm]

Wymiary kwadratowej skrzynki rozprężnej

H₁ [mm]

Odległość (wysokość) od dolnej krawędzi sufitu podwieszonego do dolnej krawędzi płyty czołowej nawiewnika

H₂ [mm]

Wysokość nawiewnika sufitowego ze skrzynką rozprężną, od dolnej krawędzi sufitu podwieszonego do górnej krawędzi króćca

H₃ [mm]

Wysokość nawiewnika sufitowego ze skrzynką rozprężną, od dolnej krawędzi sufitu podwieszonego do górnej krawędzi skrzynki rozprężnej lub króćca

A [mm]

Położenie króćca, zdefiniowane jako odległość od osi króćca do dolnej krawędzi sufitu podwieszonego

C [mm]

Długość króćca

m [kg]

Ciężar

Oznaczenia

LWA [dB(A)]

Poziom mocy akustycznej szumów przepływu w skali A

V [m³/h] i [l/s]

Strumień objętości powietrza

Δtz [K]

Różnica temperatury pomiędzy powietrzem nawiewanym a pomieszczeniem, tzn. temperatura powietrza nawiewanego minus temperatura powietrza w pomieszczeniu

Δpt [Pa]

Strata ciśnienia

Aeff [m²]

Efektywna powierzchnia wypływu


Wszystkie poziomy mocy akustycznej odniesione do 1 pW.

Główne wymiary

ØD [mm]

Zewnętrzna średnica króćca

ØD₁ [mm]

Zewnętrzna średnica płyty czołowej nawiewnika

ØD₂ [mm]

Średnica okrągłej aktywnej części nawiewnika

ØD₃ [mm]

Średnica okrągłej skrzynki rozprężnej

□Q₁ [mm]

Zewnętrzny wymiar kwadratowej płyty czołowej nawiewnika

□Q₂ [mm]

Wymiary kwadratowej aktywnej części nawiewnika

□Q₃ [mm]

Wymiary kwadratowej skrzynki rozprężnej

H₁ [mm]

Odległość (wysokość) od dolnej krawędzi sufitu podwieszonego do dolnej krawędzi płyty czołowej nawiewnika

H₂ [mm]

Wysokość nawiewnika sufitowego ze skrzynką rozprężną, od dolnej krawędzi sufitu podwieszonego do górnej krawędzi króćca

H₃ [mm]

Wysokość nawiewnika sufitowego ze skrzynką rozprężną, od dolnej krawędzi sufitu podwieszonego do górnej krawędzi skrzynki rozprężnej lub króćca

A [mm]

Położenie króćca, zdefiniowane jako odległość od osi króćca do dolnej krawędzi sufitu podwieszonego

C [mm]

Długość króćca

m [kg]

Ciężar

Oznaczenia

LWA [dB(A)]

Poziom mocy akustycznej szumów przepływu w skali A

V [m³/h] i [l/s]

Strumień objętości powietrza

Δtz [K]

Różnica temperatury pomiędzy powietrzem nawiewanym a pomieszczeniem, tzn. temperatura powietrza nawiewanego minus temperatura powietrza w pomieszczeniu

Δpt [Pa]

Strata ciśnienia

Aeff [m²]

Efektywna powierzchnia wypływu


Wszystkie poziomy mocy akustycznej odniesione do 1 pW.

Pobranie

informacje o produkcie

production {"X-Frame-Options"=>"SAMEORIGIN", "X-XSS-Protection"=>"1; mode=block", "X-Content-Type-Options"=>"nosniff", "X-Download-Options"=>"noopen", "X-Permitted-Cross-Domain-Policies"=>"none", "Referrer-Policy"=>"strict-origin-when-cross-origin", "Content-Security-Policy"=>"frame-ancestors 'self' https://api.scrivito.com https://punchoutcommerce.com https://www.trox.de https://trox-extern.com https://psp40.onventis.com https://psp22.onventis.com https://trox4u.troxgroup.com", "Strict-Transport-Security"=>"max-age=31536000; includeSubDomains", "Content-Type"=>"text/html; charset=utf-8"}

podziel stronę

Poleć stronę

Poleć stronę przesyłając link e-mailem.

Pola oznaczone (*) są wymagane.

podziel stronę

Dziękujemy za polecenie strony!

Twoje polecenie strony zostało wysłane.


Kontakt

We are here for you

Proszę wpisać treść wiadomości i określić typ prośby
Tel.: +48 22 737 18 58

Pola oznaczone (*) są wymagane.

Kontakt

Dziękujemy za przesłanie wiadomości!

Twoja wiadomość została przesłana. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe.
Skontaktujemy się z Państwem najszybciej jak to będzie możliwe.
W przypadku pytań dotyczących produktów lub usług prosimy o kontakt:
Tel.: +48 22 737 18 58

Kontakt

We are here for you

Proszę wpisać treść wiadomości i określić typ prośby
Tel.: +48 22 737 18 58

Attachment (max. 10MB)

Pola oznaczone (*) są wymagane.

Kontakt

Dziękujemy za przesłanie wiadomości!

Twoja wiadomość została przesłana. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe.
Skontaktujemy się z Państwem najszybciej jak to będzie możliwe.
W przypadku pytań dotyczących produktów lub usług prosimy o kontakt:
Tel.: +48 22 737 18 58