00132669_0
RFD-Q-D


00134479_0
Circular diffuser face


00128770_0
With discharge nozzle


00128765_0
Without discharge nozzle


00144729_0
Horizontal swirling air discharge


00132669_0
00134479_0
00128770_0
00128765_0
00144729_0

RFD

O niskim poziomie mocy akustycznej do pomieszczeń komfortu i obszarów przemysłowych, z ustawionymi na stałe kierownicami powietrza

Okrągłe i kwadratowe sufitowe nawiewniki wirowe

 • Wielkości nominalne 125, 160, 200, 250, 315, 400
 • Zakres strumieni objętości powietrza 4 – 330 l/s lub 14 – 1188 m³/h
 • Płyta czołowa nawiewnika z blachy stalowej ocynkowanej, lakierowana proszkowo lub z aluminium (w zależności od wariantu)
 • Do nawiewu i wywiewu powietrza
 • Do stałych i zmiennych strumieni objętości powietrza
 • Do wszystkich systemów sufitowych
 • Wykonanie z profilowaną dyszą doskonale sprawdza się w trybie chłodzenia, w przypadku montażu swobodnie podwieszonego
 • Wynikiem wysokiej indukcji jest gwałtowny spadek różnicy temperatury i prędkości powietrza
 • Ilość wymian powietrza do 35 na godzinę może być uzyskana poprzez umieszczenie kilku nawiewników w rzędzie, w minimalnych odstępach co 0.9 m (odległość pomiędzy osiami nawiewników)
 • Zalecany do pomieszczeń komfortu


Opcjonalne wyposażenie i akcesoria

 • Płyta czołowa nawiewnika dostępna w kolorze z palety RAL CLASSIC
 • Poziome lub pionowe podłączenie przewodu
 • Skrzynka rozprężna z przepustnicą ustawianą cięgnami oraz końcówką do pomiaru ciśnienia
 • Niska skrzynka rozprężna

Zastosowanie

Zastosowanie

 • Sufitowe nawiewniki wirowe typu RFD stosowane są do nawiewu lub wywiewu powietrza w pomieszczeniach komfortu
 • Atrakcyjny element wystroju wnętrz dla właścicieli budynków i architektów o wysokich wymaganiach estetycznych
 • Poziomy, wirowy nawiew powietrza w systemach wentylacji mieszającej
 • Efektywne zawirowanie generuje wysoki poziom indukcji, tym samym szybką redukcję różnicy temperatury i prędkości powietrza (nawiew powietrza)
 • Do stałych i zmiennych strumieni objętości powietrza
 • Różnica temperatury pomiędzy powietrzem nawiewanym, a powietrzem w pomieszczeniu: –12 do +10 K
 • Do pomieszczeń o wysokości do 4 m (niższa krawędź sufitu podwieszonego)
 • Do wszystkich systemów sufitowych
 • Wariant z dodatkową ramką okalającą płytę czołową i profilowaną dyszą, do montażu swobodnie podwieszonego (do nawiewu)

Cechy charakterystyczne

 • Niski poziom mocy akustycznej, doskonałe do pomieszczeń komfortu
 • Kierownice ustawione na stałe
 • Do wszystkich systemów sufitowych
 • Poziome lub pionowe podłączenie przewodu
 • Ilość wymian powietrza do 35 na godzinę może być uzyskana poprzez umieszczenie kilku nawiewników w rzędzie, w minimalnych odstępach co 0.9 m (odległość pomiędzy osiami nawiewników)

Wielkości nominalne

 • 125, 160, 200, 250, 315, 400

Zastosowanie

 • Sufitowe nawiewniki wirowe typu RFD stosowane są do nawiewu lub wywiewu powietrza w pomieszczeniach komfortu
 • Atrakcyjny element wystroju wnętrz dla właścicieli budynków i architektów o wysokich wymaganiach estetycznych
 • Poziomy, wirowy nawiew powietrza w systemach wentylacji mieszającej
 • Efektywne zawirowanie generuje wysoki poziom indukcji, tym samym szybką redukcję różnicy temperatury i prędkości powietrza (nawiew powietrza)
 • Do stałych i zmiennych strumieni objętości powietrza
 • Różnica temperatury pomiędzy powietrzem nawiewanym, a powietrzem w pomieszczeniu: –12 do +10 K
 • Do pomieszczeń o wysokości do 4 m (niższa krawędź sufitu podwieszonego)
 • Do wszystkich systemów sufitowych
 • Wariant z dodatkową ramką okalającą płytę czołową i profilowaną dyszą, do montażu swobodnie podwieszonego (do nawiewu)

Cechy charakterystyczne

 • Niski poziom mocy akustycznej, doskonałe do pomieszczeń komfortu
 • Kierownice ustawione na stałe
 • Do wszystkich systemów sufitowych
 • Poziome lub pionowe podłączenie przewodu
 • Ilość wymian powietrza do 35 na godzinę może być uzyskana poprzez umieszczenie kilku nawiewników w rzędzie, w minimalnych odstępach co 0.9 m (odległość pomiędzy osiami nawiewników)

Wielkości nominalne

 • 125, 160, 200, 250, 315, 400

Opis

Warianty wykonania

 • RFD-Q: Kwadratowa płyta czołowa
 • RFD-R: Okrągła płyta czołowa
 • RFD-*-D: Płyta czołowa z profilowaną dyszą


Podłączenie

 • K: Podłączenie pionowe, z kołnierzem
 • US: Podłączenie pionowe, kielichowe
 • A: Ze skrzynką rozprężną, z poziomym podłączeniem króćca


Tylko RFD-R

 • UO: Podłączenie pionowe, kielichowe, z poprzeczką


Tylko RFD-R-D

 • UD: Podłączenie pionowe, kielichowe, z poprzeczką i profilowaną dyszą
 • N: Z niską skrzynką rozprężną, z poziomym podłączeniem króćca, do montażu ponad sufitami rastrowymi

Cechy charakterystyczne

 • Okrągła lub kwadratowa płyta czołowa
 • Płyta czołowa z ułożonymi promieniowo, ustawionymi na stałe kierownicami powietrza

Wyposażenie

 • M: Przepustnica regulacyjna do bilansowania strumienia objętości powietrza
 • MN: Opcjonalne króćce do pomiaru ciśnienia i przepustnica regulacyjna z cięgnami do bilansowania strumienia objętości powietrza

Akcesoria

 • Uszczelka wargowa

Cechy konstrukcyjne

 • Króciec przyłączny dopasowany do połączeń z przewodami okrągłymi zgodnymi z wymogami norm PN-EN 1506 lub PN-EN 13180
 • Króciec z przetłoczeniem do uszczelki wargowej (jeśli zamówiono z uszczelką)

Materiały

 • Q: Płyta czołowa nawiewnika z aluminium
 • R: Płyta czołowa nawiewnika z blachy stalowej ocynkowanej
 • Skrzynka rozprężna, pierścień przyłączny i poprzeczka z blachy stalowej ocynkowanej
 • Element kielichowy z aluminium
 • Uszczelka wargowa wykonana z gumy
 • Płyta czołowa nawiewnika lakierowana na biało RAL 9010
 • P1: Lakierowane proszkowo, dowolny kolor RAL CLASSIC

Normy i wytyczne

 • Poziom mocy akustycznej szumu przepływu zmierzono w komorze pogłosowej zgodnie z normą PN-EN ISO 5135

Konserwacja

 • Elementy bezobsługowe, konstrukcja i materiały nie podlegają zużyciu
 • Inspekcja i czyszczenie zgodnie z VDI 6022

Warianty wykonania

 • RFD-Q: Kwadratowa płyta czołowa
 • RFD-R: Okrągła płyta czołowa
 • RFD-*-D: Płyta czołowa z profilowaną dyszą


Podłączenie

 • K: Podłączenie pionowe, z kołnierzem
 • US: Podłączenie pionowe, kielichowe
 • A: Ze skrzynką rozprężną, z poziomym podłączeniem króćca


Tylko RFD-R

 • UO: Podłączenie pionowe, kielichowe, z poprzeczką


Tylko RFD-R-D

 • UD: Podłączenie pionowe, kielichowe, z poprzeczką i profilowaną dyszą
 • N: Z niską skrzynką rozprężną, z poziomym podłączeniem króćca, do montażu ponad sufitami rastrowymi

Cechy charakterystyczne

 • Okrągła lub kwadratowa płyta czołowa
 • Płyta czołowa z ułożonymi promieniowo, ustawionymi na stałe kierownicami powietrza

Wyposażenie

 • M: Przepustnica regulacyjna do bilansowania strumienia objętości powietrza
 • MN: Opcjonalne króćce do pomiaru ciśnienia i przepustnica regulacyjna z cięgnami do bilansowania strumienia objętości powietrza

Akcesoria

 • Uszczelka wargowa

Cechy konstrukcyjne

 • Króciec przyłączny dopasowany do połączeń z przewodami okrągłymi zgodnymi z wymogami norm PN-EN 1506 lub PN-EN 13180
 • Króciec z przetłoczeniem do uszczelki wargowej (jeśli zamówiono z uszczelką)

Materiały

 • Q: Płyta czołowa nawiewnika z aluminium
 • R: Płyta czołowa nawiewnika z blachy stalowej ocynkowanej
 • Skrzynka rozprężna, pierścień przyłączny i poprzeczka z blachy stalowej ocynkowanej
 • Element kielichowy z aluminium
 • Uszczelka wargowa wykonana z gumy
 • Płyta czołowa nawiewnika lakierowana na biało RAL 9010
 • P1: Lakierowane proszkowo, dowolny kolor RAL CLASSIC

Normy i wytyczne

 • Poziom mocy akustycznej szumu przepływu zmierzono w komorze pogłosowej zgodnie z normą PN-EN ISO 5135

Konserwacja

 • Elementy bezobsługowe, konstrukcja i materiały nie podlegają zużyciu
 • Inspekcja i czyszczenie zgodnie z VDI 6022

Informacje techniczne

Funkcja, Dane techniczne, Szybki dobór, Tekst do specyfikacji

 • Funkcja
 • Dane techniczne
 • Szybki dobór
 • Tekst do specyfikacji

Zasada działania

Sufitowe nawiewniki wirowe w systemach klimatyzacji tworzą wirowy strumień powietrza nawiewanego do pomieszczenia. Na skutek wysokiej indukcji powietrza prędkość strumienia oraz różnica temperatury pomiędzy nawiewanym powietrzem, a powietrzem w pomieszczeniu gwałtownie maleje. Wirowe nawiewniki sufitowe pozwalają na realizację dużych strumieni objętości powietrza. Wynikiem jest wentylacja mieszająca w obszarach komfortu, dobre wymieszanie powietrza w pomieszczeniu, z bardzo małą turbulencją w strefie przebywania ludzi.

Nawiewniki wirowe RFD mają ustawione na stałe kierownice powietrza. Poziomy, wielokierunkowy wypływ powietrza Różnica temperatury pomiędzy powietrzem nawiewanym, a powietrzem w pomieszczeniu: –12 do +10 K.

Opcjonalna przepustnica regulacyjna do bilansowania strumienia objętości powietrza ułatwia proces uruchomienia. Końcówka do pomiaru ciśnienia i przepustnica regulacyjna z cięgnami (opcjonalnie) umożliwiają bilansowanie strumieni objętości powietrza po zamontowaniu.

W celu uzyskania estetycznego, jednolitego wyglądu pomieszczenia nawiewniki RFD mogą być również stosowane do wywiewu.

Zasada działania

Sufitowe nawiewniki wirowe w systemach klimatyzacji tworzą wirowy strumień powietrza nawiewanego do pomieszczenia. Na skutek wysokiej indukcji powietrza prędkość strumienia oraz różnica temperatury pomiędzy nawiewanym powietrzem, a powietrzem w pomieszczeniu gwałtownie maleje. Wirowe nawiewniki sufitowe pozwalają na realizację dużych strumieni objętości powietrza. Wynikiem jest wentylacja mieszająca w obszarach komfortu, dobre wymieszanie powietrza w pomieszczeniu, z bardzo małą turbulencją w strefie przebywania ludzi.

Nawiewniki wirowe RFD mają ustawione na stałe kierownice powietrza. Poziomy, wielokierunkowy wypływ powietrza Różnica temperatury pomiędzy powietrzem nawiewanym, a powietrzem w pomieszczeniu: –12 do +10 K.

Opcjonalna przepustnica regulacyjna do bilansowania strumienia objętości powietrza ułatwia proces uruchomienia. Końcówka do pomiaru ciśnienia i przepustnica regulacyjna z cięgnami (opcjonalnie) umożliwiają bilansowanie strumieni objętości powietrza po zamontowaniu.

W celu uzyskania estetycznego, jednolitego wyglądu pomieszczenia nawiewniki RFD mogą być również stosowane do wywiewu.


Wielkości nominalne

125, 160, 200, 250, 315, 400 mm

Minimalny strumień objętości powietrza, przy ΔtZ = –6 K 

4 – 36 l/s lub 14 – 130 m³/h

Maksymalny strumień objętości powietrza, przy LWA ≅ 50 dB(A)

22 – 330 l/s lub 79 – 1188 m³/h

Różnica temperatury pomiędzy nawiewem powietrza, a powietrzem w pomieszczeniu

–12 do +10 K


Tabele szybkiego doboru zawierają poziomy mocy akustycznej oraz strat ciśnienia dla różnych strumieni objętości powietrza.

Minimalny strumień objętości powietrza dotyczy nawiewu powietrza do pomieszczenia przy różnicy temperatury -6 K.

Maksymalny strumień objętości powietrza, przy którym poziom mocy akustycznej wynosi ok. 50 dB (A), przy przepustnicy ustawionej w położeniu 0°.

Dobór urządzeń dla innych parametrów może być szybko i precyzyjnie przeprowadzony w programie Easy Product Finder.

Tabele szybkiego doboru zawierają poziomy mocy akustycznej oraz strat ciśnienia dla różnych strumieni objętości powietrza.

Minimalny strumień objętości powietrza dotyczy nawiewu powietrza do pomieszczenia przy różnicy temperatury -6 K.

Maksymalny strumień objętości powietrza, przy którym poziom mocy akustycznej wynosi ok. 50 dB (A), przy przepustnicy ustawionej w położeniu 0°.

Dobór urządzeń dla innych parametrów może być szybko i precyzyjnie przeprowadzony w programie Easy Product Finder.

RFD-*-K, poziom mocy akustycznej i strata ciśnienia

Wielkość nominalna V Δpt LWA
Wielkość nominalna l/s m³/h Pa dB(A)

125

4,4

16

2

<15

125

10

36

16

29

125

15

54

36

38

125

24

86

92

50

160

5

18

1

<15

160

15

54

8

16

160

30

108

34

34

160

47

169

83

50

200

7

25

1

<15

200

30

108

15

26

200

50

180

43

38

200

75

270

96

50

250

10

36

1

<15

250

45

162

14

27

250

80

288

43

41

250

114

410

87

50

315

19

68

1

<15

315

75

270

12

25

315

130

468

37

40

315

185

666

75

50

400

27

97

1

<15

400

95

342

12

26

400

165

594

35

40

400

230

828

69

50


RFD-*-D-K, poziom mocy akustycznej i strata ciśnienia

Wielkość nominalna V Δpt LWA
Wielkość nominalna l/s m³/h Pa dB(A)

125

4,4

16

1

<15

125

15

54

8

18

125

30

108

33

36

125

46

166

79

50

160

6,4

23

1

<15

160

25

90

8

16

160

45

162

26

33

160

76

274

74

50

200

9

32

0

<15

200

45

162

11

23

200

75

270

31

37

200

110

396

66

50

250

14

50

0

<15

250

65

234

10

21

250

115

414

33

38

250

164

590

66

50

315

25

90

1

<15

315

95

342

11

23

315

165

594

32

38

315

240

864

67

50

400

36

130

1

<15

400

135

486

12

24

400

235

846

36

40

400

330

1188

71

50


RFD-*-US, poziom mocy akustycznej i strata ciśnienia

Wielkość nominalna V Δpt LWA
Wielkość nominalna l/s m³/h Pa dB(A)

125

4

14

2

<15

125

10

36

17

28

125

15

54

37

39

125

22

79

80

50

160

5

18

1

<15

160

20

72

15

24

160

30

108

35

37

160

42

151

68

50

200

7

25

1

<15

200

30

108

22

23

200

50

180

60

39

200

70

252

117

50

250

10

36

1

<15

250

45

162

19

25

250

80

288

61

40

250

114

410

123

50

315

19

68

1

<15

315

70

252

17

25

315

130

468

59

42

315

170

612

101

50

400

27

97

1

<15

400

90

324

15

24

400

155

558

44

39

400

220

792

88

50


RFD-*-D-USRFD-*-D-US, poziom mocy akustycznej i strata ciśnienia, poziom mocy akustycznej i strata ciśnienia

Wielkość nominalna V Δpt LWA
Wielkość nominalna l/s m³/h Pa dB(A)

125

4,4

16

1

<15

125

15

54

10

17

125

25

90

28

34

125

38

137

64

50

160

6

22

1

<15

160

25

90

9

16

160

45

162

29

35

160

66

238

62

50

200

9

32

1

<15

200

40

144

22

20

200

70

252

66

37

200

102

367

140

50

250

14

50

1

<15

250

60

216

21

22

250

105

378

63

39

250

145

522

120

50

315

25

90

2

<15

315

90

324

21

22

315

155

558

62

38

315

220

792

125

50

400

36

130

1

<15

400

120

432

17

22

400

205

738

49

38

400

285

1026

95

50


RFD-*-A, poziom mocy akustycznej i strata ciśnienia

Wielkość nominalna V Położenie przepustnicy
Wielkość nominalna V 45° 90°
Wielkość nominalna V Δpt LWA Δpt LWA Δpt LWA
Wielkość nominalna l/s m³/h Pa dB(A) Pa dB(A) Pa dB(A)

125

4

14

2

<15

3

<15

4

<15

125

10

36

17

28

19

28

26

28

125

15

54

38

38

43

39

58

38

125

22

79

82

50

93

49

124

50

160

5

18

1

<15

1

<15

1

<15

160

15

54

9

16

11

17

15

15

160

30

108

35

34

43

36

60

34

160

47

169

86

50

105

51

147

51

200

7

25

1

<15

1

<15

1

<15

200

25

90

12

21

15

21

20

21

200

44

158

36

35

45

36

61

35

200

70

252

91

50

114

52

156

51

250

10

36

1

<15

1

<15

1

<15

250

45

162

14

25

19

26

25

25

250

75

270

40

38

52

40

70

39

250

110

396

86

50

113

52

151

52

315

19

68

1

<15

1

<15

2

<15

315

70

252

12

24

17

26

22

24

315

120

432

35

39

49

40

63

38

315

175

630

75

50

103

52

135

50

400

27

97

1

<15

1

<15

1

<15

400

90

324

10

24

13

25

17

24

400

160

576

33

40

40

41

53

39

400

220

792

63

50

75

52

100

49


RFD-*-D-A, poziom mocy akustycznej i strata ciśnienia

Wielkość nominalna V Położenie przepustnicy
Wielkość nominalna V 45° 90°
Wielkość nominalna V Δpt LWA Δpt LWA Δpt LWA
Wielkość nominalna l/s m³/h Pa dB(A) Pa dB(A) Pa dB(A)

125

4,4

16

1

<15

1

<15

3

<15

125

15

54

12

19

17

20

33

23

125

30

108

48

37

68

40

132

41

125

43

155

98

50

139

52

271

53

160

6,4

23

1

<15

1

<15

2

<15

160

30

108

16

22

24

22

44

25

160

50

180

45

37

68

38

123

41

160

71

256

91

50

138

53

250

54

200

9

32

1

<15

1

<15

2

<15

200

40

144

13

21

19

22

34

24

200

70

252

39

37

59

38

104

40

200

105

378

89

50

133

53

234

54

250

14

50

1

<15

1

<15

2

<15

250

60

216

12

20

18

23

32

23

250

108

389

39

37

58

39

103

40

250

153

551

79

50

116

53

207

52

315

25

90

1

<15

2

<15

2

<15

315

90

324

13

23

20

25

29

25

315

150

540

35

38

55

40

82

40

315

215

774

72

50

114

52

168

52

400

36

130

1

<15

1

<15

2

<15

400

120

432

11

23

15

23

22

23

400

205

738

33

38

44

39

65

39

400

290

1044

65

50

87

50

131

51


Wirowy nawiewnik sufitowy z kwadratową lub okrągłą płytą czołową. Wariant nawiewny i wywiewny, do pomieszczeń komfortu i obszarów przemysłowych. Płyta czołowa z ustawionymi na stałe kierownicami do poziomego, wirowego wypływu powietrza, wywołującego wysoką indukcję. Do montażu we wszystkich typach sufitów podwieszonych.

Gotowy do montażu element składający się z płyty czołowej nawiewnika z ułożonymi promieniowo, ustawionymi na stałe kierownicami powietrza a także króćca przyłącznego lub skrzynki rozprężnej z poziomym lub pionowym podłączeniem, otworami lub uchwytami do podwieszenia.

Płyta czołowa nawiewnika przymocowana jest za pomocą śruby centralnej do poprzeczki w skrzynce rozprężnej.

Króciec przyłączny dopasowany do połączeń z przewodami okrągłymi zgodnymi z wymogami norm PN-EN 1506 lub PN-EN 13180

Poziom mocy akustycznej szumu przepływu zmierzono w komorze pogłosowej zgodnie z normą PN-EN ISO 5135.

Cechy charakterystyczne

 • Niski poziom mocy akustycznej, doskonałe do pomieszczeń komfortu
 • Kierownice ustawione na stałe
 • Do wszystkich systemów sufitowych
 • Poziome lub pionowe podłączenie przewodu
 • Ilość wymian powietrza do 35 na godzinę może być uzyskana poprzez umieszczenie kilku nawiewników w rzędzie, w minimalnych odstępach co 0.9 m (odległość pomiędzy osiami nawiewników)

Materiały

 • Q: Płyta czołowa nawiewnika z aluminium
 • R: Płyta czołowa nawiewnika z blachy stalowej ocynkowanej
 • Skrzynka rozprężna, pierścień przyłączny i poprzeczka z blachy stalowej ocynkowanej
 • Element kielichowy z aluminium
 • Uszczelka wargowa wykonana z gumy
 • Płyta czołowa nawiewnika lakierowana na biało RAL 9010
 • P1: Lakierowane proszkowo, dowolny kolor RAL CLASSIC

Dane techniczne

 • Wielkości nominalne: 125, 160, 200, 250, 315, 400 mm
 • Minimalny strumień objętości powietrza, przy ΔtZ = –6 K: 4 – 36 l/s lub 14 – 130 m³/h
 • Maksymalny strumień objętości powietrza, przy LWA ≅ 50 dB(A): 22 – 330 l/s lub 79 – 1188 m³/h
 • Różnica temperatury pomiędzy powietrzem nawiewanym, a powietrzem w pomieszczeniu: –12 do +10 K

Parametry

 • V _______________________ [m³/h]
 • Δpt _______________________ [Pa]

Poziom mocy akustycznej

 • LWA _______________________ [dB(A)]

Wirowy nawiewnik sufitowy z kwadratową lub okrągłą płytą czołową. Wariant nawiewny i wywiewny, do pomieszczeń komfortu i obszarów przemysłowych. Płyta czołowa z ustawionymi na stałe kierownicami do poziomego, wirowego wypływu powietrza, wywołującego wysoką indukcję. Do montażu we wszystkich typach sufitów podwieszonych.

Gotowy do montażu element składający się z płyty czołowej nawiewnika z ułożonymi promieniowo, ustawionymi na stałe kierownicami powietrza a także króćca przyłącznego lub skrzynki rozprężnej z poziomym lub pionowym podłączeniem, otworami lub uchwytami do podwieszenia.

Płyta czołowa nawiewnika przymocowana jest za pomocą śruby centralnej do poprzeczki w skrzynce rozprężnej.

Króciec przyłączny dopasowany do połączeń z przewodami okrągłymi zgodnymi z wymogami norm PN-EN 1506 lub PN-EN 13180

Poziom mocy akustycznej szumu przepływu zmierzono w komorze pogłosowej zgodnie z normą PN-EN ISO 5135.

Cechy charakterystyczne

 • Niski poziom mocy akustycznej, doskonałe do pomieszczeń komfortu
 • Kierownice ustawione na stałe
 • Do wszystkich systemów sufitowych
 • Poziome lub pionowe podłączenie przewodu
 • Ilość wymian powietrza do 35 na godzinę może być uzyskana poprzez umieszczenie kilku nawiewników w rzędzie, w minimalnych odstępach co 0.9 m (odległość pomiędzy osiami nawiewników)

Materiały

 • Q: Płyta czołowa nawiewnika z aluminium
 • R: Płyta czołowa nawiewnika z blachy stalowej ocynkowanej
 • Skrzynka rozprężna, pierścień przyłączny i poprzeczka z blachy stalowej ocynkowanej
 • Element kielichowy z aluminium
 • Uszczelka wargowa wykonana z gumy
 • Płyta czołowa nawiewnika lakierowana na biało RAL 9010
 • P1: Lakierowane proszkowo, dowolny kolor RAL CLASSIC

Dane techniczne

 • Wielkości nominalne: 125, 160, 200, 250, 315, 400 mm
 • Minimalny strumień objętości powietrza, przy ΔtZ = –6 K: 4 – 36 l/s lub 14 – 130 m³/h
 • Maksymalny strumień objętości powietrza, przy LWA ≅ 50 dB(A): 22 – 330 l/s lub 79 – 1188 m³/h
 • Różnica temperatury pomiędzy powietrzem nawiewanym, a powietrzem w pomieszczeniu: –12 do +10 K

Parametry

 • V _______________________ [m³/h]
 • Δpt _______________________ [Pa]

Poziom mocy akustycznej

 • LWA _______________________ [dB(A)]

00133897_0

 Type
RFD       Swirl diffuser

 Construction style
R       Circular
Q       Square

 Construction
       No entry: without discharge nozzle
D       With discharge nozzle

 Connection
K       Vertical, with duct collar
US       Vertical, with transition piece
A       Horizontal, with plenum box
               Only RFD-R
UO       Vertical, with transition piece and cross bar
               Only RFD-R-D
UD       Vertical, with transition piece, cross bar and discharge nozzle
N       Horizontal, with shallow plenum box

 

 Damper blade for volume flow rate balancing
       No entry: none
M       With (only for connection types A and N)
MN       With cords and pressure tap (only for connection type A)

 Accessories
       No entry: none
L       With lip seal (only for connection types A and N)

 Nominal size [mm]
125
160
200
250
315
400

 Exposed surface
       No entry required
              Powder-coated RAL 9010, pure white

       Gloss level
       RAL 9010 50 %
       RAL 9006 30 %
       All other RAL colours 70 %

Warianty wykonania, Wymiary i ciężary, Szczegóły produktu

 • Warianty wykonania
 • Wymiary i ciężary
 • Szczegóły produktu

RFD-Q-K

Wariant

 • Nawiewnik sufitowy, wirowy z kwadratową płytą czołową

Wielkości nominalne

 • 125, 160, 200, 250, 315, 400

Cechy charakterystyczne

 • Kwadratowa płyta czołowa
 • Okrągły kołnierz do połączenia z pionowym przewodem

Cechy konstrukcyjne

 • Króciec przyłączny dopasowany do połączeń z przewodami okrągłymi zgodnymi z wymogami norm PN-EN 1506 lub PN-EN 13180

RFD-Q-D-K

Wariant

 • Nawiewnik sufitowy, wirowy z profilowaną dyszą i kwadratową płytą czołową

Wielkości nominalne

 • 125, 160, 200, 250, 315, 400

Cechy charakterystyczne

 • Kwadratowa płyta czołowa
 • Profilowana dysza optymalizuje charakterystyki aerodynamiczne i akustyczne
 • Okrągły kołnierz do połączenia z pionowym przewodem

Cechy konstrukcyjne

 • Króciec przyłączny dopasowany do połączeń z przewodami okrągłymi zgodnymi z wymogami norm PN-EN 1506 lub PN-EN 13180

RFD-Q-US

Wariant

 • Nawiewnik sufitowy, wirowy z kwadratową płytą czołową

Wielkości nominalne

 • 125, 160, 200, 250, 315, 400

Cechy charakterystyczne

 • Kwadratowa płyta czołowa
 • Element przejściowy do połączenia z pionowym przewodem

Cechy konstrukcyjne

 • Króciec przyłączny dopasowany do połączeń z przewodami okrągłymi zgodnymi z wymogami norm PN-EN 1506 lub PN-EN 13180

RFD-Q-D-US

Wariant

 • Nawiewnik sufitowy, wirowy z profilowaną dyszą i kwadratową płytą czołową

Wielkości nominalne

 • 125, 160, 200, 250, 315, 400

Cechy charakterystyczne

 • Kwadratowa płyta czołowa
 • Profilowana dysza optymalizuje charakterystyki aerodynamiczne i akustyczne
 • Element przejściowy do połączenia z pionowym przewodem

Cechy konstrukcyjne

 • Króciec przyłączny dopasowany do połączeń z przewodami okrągłymi zgodnymi z wymogami norm PN-EN 1506 lub PN-EN 13180

RFD-Q-A

Wariant

 • Nawiewnik sufitowy, wirowy z kwadratową płytą czołową

Wielkości nominalne

 • 125, 160, 200, 250, 315, 400

Cechy charakterystyczne

 • Kwadratowa płyta czołowa
 • Skrzynka rozprężna z poziomym podłączeniem króćca
 • Okrągły otwór do montażu płyty czołowej nawiewnika
 • Łatwy montaż płyty czołowej nawiewnika śrubą centralną z ozdobną zaślepką
 • Opcjonalna przepustnica regulacyjna do bilansowania strumienia objętości powietrza
 • Opcjonalne króćce do pomiaru ciśnienia i przepustnica regulacyjna z cięgnami do bilansowania strumienia objętości powietrza
 • Uszczelka wargowa (opcjonalnie)

Cechy konstrukcyjne

 • Króciec przyłączny dopasowany do połączeń z przewodami okrągłymi zgodnymi z wymogami norm PN-EN 1506 lub PN-EN 13180
 • Króciec z przetłoczeniem do uszczelki wargowej (jeśli zamówiono z uszczelką)

RFD-Q-D-A

Wariant

 • Nawiewnik sufitowy, wirowy z profilowaną dyszą i kwadratową płytą czołową

Wielkości nominalne

 • 125, 160, 200, 250, 315, 400

Cechy charakterystyczne

 • Kwadratowa płyta czołowa
 • Profilowana dysza optymalizuje charakterystyki aerodynamiczne i akustyczne
 • Skrzynka rozprężna z poziomym podłączeniem króćca
 • Okrągły otwór do montażu płyty czołowej nawiewnika
 • Łatwy montaż płyty czołowej nawiewnika śrubą centralną z ozdobną zaślepką
 • Opcjonalna przepustnica regulacyjna do bilansowania strumienia objętości powietrza
 • Opcjonalne króćce do pomiaru ciśnienia i przepustnica regulacyjna z cięgnami do bilansowania strumienia objętości powietrza
 • Uszczelka wargowa (opcjonalnie)

Cechy konstrukcyjne

 • Króciec przyłączny dopasowany do połączeń z przewodami okrągłymi zgodnymi z wymogami norm PN-EN 1506 lub PN-EN 13180
 • Króciec z przetłoczeniem do uszczelki wargowej (jeśli zamówiono z uszczelką)

RFD-R-K

Wariant

 • Nawiewnik sufitowy, wirowy z okrągłą płytą czołową

Wielkości nominalne

 • 125, 160, 200, 250, 315, 400

Cechy charakterystyczne

 • Okrągła płyta czołowa
 • Okrągły kołnierz do połączenia z pionowym przewodem

Cechy konstrukcyjne

 • Króciec przyłączny dopasowany do połączeń z przewodami okrągłymi zgodnymi z wymogami norm PN-EN 1506 lub PN-EN 13180

RFD-R-D-K

Wariant

 • Nawiewnik sufitowy, wirowy z profilowaną dyszą i okrągłą płytą czołową

Wielkości nominalne

 • 125, 160, 200, 250, 315, 400

Cechy charakterystyczne

 • Okrągła płyta czołowa
 • Profilowana dysza optymalizuje charakterystyki aerodynamiczne i akustyczne
 • Okrągły kołnierz do połączenia z pionowym przewodem

Cechy konstrukcyjne

 • Króciec przyłączny dopasowany do połączeń z przewodami okrągłymi zgodnymi z wymogami norm PN-EN 1506 lub PN-EN 13180

RFD-R-US

Wariant

 • Nawiewnik sufitowy, wirowy z okrągłą płytą czołową

Wielkości nominalne

 • 125, 160, 200, 250, 315, 400

Cechy charakterystyczne

 • Okrągła płyta czołowa
 • Element przejściowy do połączenia z pionowym przewodem

Cechy konstrukcyjne

 • Króciec przyłączny dopasowany do połączeń z przewodami okrągłymi zgodnymi z wymogami norm PN-EN 1506 lub PN-EN 13180

RFD-R-D-US

Wariant

 • Nawiewnik sufitowy, wirowy z profilowaną dyszą i okrągłą płytą czołową

Wielkości nominalne

 • 125, 160, 200, 250, 315, 400

Cechy charakterystyczne

 • Okrągła płyta czołowa
 • Profilowana dysza optymalizuje charakterystyki aerodynamiczne i akustyczne
 • Element przejściowy do połączenia z pionowym przewodem

Cechy konstrukcyjne

 • Króciec przyłączny dopasowany do połączeń z przewodami okrągłymi zgodnymi z wymogami norm PN-EN 1506 lub PN-EN 13180

RFD-R-UO

Wariant

 • Nawiewnik sufitowy, wirowy z okrągłą płytą czołową

Wielkości nominalne

 • 125, 160, 200, 250, 315, 400

Cechy charakterystyczne

 • Okrągła płyta czołowa
 • Element przejściowy do połączenia z pionowym przewodem
 • Łatwy montaż płyty czołowej nawiewnika śrubą centralną z ozdobną zaślepką

Cechy konstrukcyjne

 • Króciec przyłączny dopasowany do połączeń z przewodami okrągłymi zgodnymi z wymogami norm PN-EN 1506 lub PN-EN 13180

RFD-R-D-UD

Wariant

 • Nawiewnik sufitowy, wirowy z profilowaną dyszą i okrągłą płytą czołową

Wielkości nominalne

 • 125, 160, 200, 250, 315, 400

Cechy charakterystyczne

 • Okrągła płyta czołowa
 • Profilowana dysza optymalizuje charakterystyki aerodynamiczne i akustyczne
 • Element przejściowy do połączenia z pionowym przewodem
 • Łatwy montaż płyty czołowej nawiewnika śrubą centralną z ozdobną zaślepką

Cechy konstrukcyjne

 • Króciec przyłączny dopasowany do połączeń z przewodami okrągłymi zgodnymi z wymogami norm PN-EN 1506 lub PN-EN 13180

RFD-R-A

Wariant

 • Nawiewnik sufitowy, wirowy z okrągłą płytą czołową

Wielkości nominalne

 • 125, 160, 200, 250, 315, 400

Cechy charakterystyczne

 • Okrągła płyta czołowa
 • Skrzynka rozprężna z poziomym podłączeniem króćca
 • Okrągły otwór do montażu płyty czołowej nawiewnika
 • Łatwy montaż płyty czołowej nawiewnika śrubą centralną z ozdobną zaślepką
 • Opcjonalna przepustnica regulacyjna do bilansowania strumienia objętości powietrza
 • Opcjonalne króćce do pomiaru ciśnienia i przepustnica regulacyjna z cięgnami do bilansowania strumienia objętości powietrza
 • Uszczelka wargowa (opcjonalnie)

Cechy konstrukcyjne

 • Króciec przyłączny dopasowany do połączeń z przewodami okrągłymi zgodnymi z wymogami norm PN-EN 1506 lub PN-EN 13180
 • Króciec z przetłoczeniem do uszczelki wargowej (jeśli zamówiono z uszczelką)

RFD-R-D-A

Wariant

 • Nawiewnik sufitowy, wirowy z profilowaną dyszą i okrągłą płytą czołową

Wielkości nominalne

 • 125, 160, 200, 250, 315, 400

Cechy charakterystyczne

 • Okrągła płyta czołowa
 • Profilowana dysza optymalizuje charakterystyki aerodynamiczne i akustyczne
 • Skrzynka rozprężna z poziomym podłączeniem króćca
 • Okrągły otwór do montażu płyty czołowej nawiewnika
 • Łatwy montaż płyty czołowej nawiewnika śrubą centralną z ozdobną zaślepką
 • Opcjonalna przepustnica regulacyjna do bilansowania strumienia objętości powietrza
 • Opcjonalne króćce do pomiaru ciśnienia i przepustnica regulacyjna z cięgnami do bilansowania strumienia objętości powietrza
 • Uszczelka wargowa (opcjonalnie)

Cechy konstrukcyjne

 • Króciec przyłączny dopasowany do połączeń z przewodami okrągłymi zgodnymi z wymogami norm PN-EN 1506 lub PN-EN 13180
 • Króciec z przetłoczeniem do uszczelki wargowej (jeśli zamówiono z uszczelką)

RFD-R-D-N

Wariant

 • Nawiewnik sufitowy, wirowy z profilowaną dyszą i okrągłą płytą czołową

Wielkości nominalne

 • 125, 160, 200, 250, 315, 400

Cechy charakterystyczne

 • Okrągła płyta czołowa
 • Profilowana dysza optymalizuje charakterystyki aerodynamiczne i akustyczne
 • Skrzynka rozprężna z poziomym podłączeniem króćca
 • Kompaktowy element składający się z nawiewnika i skrzynki rozprężnej o małej wysokości do montażu ponad stropami rastrowymi
 • Opcjonalna przepustnica regulacyjna do bilansowania strumienia objętości powietrza
 • Uszczelka wargowa (opcjonalnie)

Cechy konstrukcyjne

 • Króciec przyłączny dopasowany do połączeń z przewodami okrągłymi zgodnymi z wymogami norm PN-EN 1506 lub PN-EN 13180
 • Króciec z przetłoczeniem do uszczelki wargowej (jeśli zamówiono z uszczelką)

RFD-Q-K

Wariant

 • Nawiewnik sufitowy, wirowy z kwadratową płytą czołową

Wielkości nominalne

 • 125, 160, 200, 250, 315, 400

Cechy charakterystyczne

 • Kwadratowa płyta czołowa
 • Okrągły kołnierz do połączenia z pionowym przewodem

Cechy konstrukcyjne

 • Króciec przyłączny dopasowany do połączeń z przewodami okrągłymi zgodnymi z wymogami norm PN-EN 1506 lub PN-EN 13180

RFD-Q-D-K

Wariant

 • Nawiewnik sufitowy, wirowy z profilowaną dyszą i kwadratową płytą czołową

Wielkości nominalne

 • 125, 160, 200, 250, 315, 400

Cechy charakterystyczne

 • Kwadratowa płyta czołowa
 • Profilowana dysza optymalizuje charakterystyki aerodynamiczne i akustyczne
 • Okrągły kołnierz do połączenia z pionowym przewodem

Cechy konstrukcyjne

 • Króciec przyłączny dopasowany do połączeń z przewodami okrągłymi zgodnymi z wymogami norm PN-EN 1506 lub PN-EN 13180

RFD-Q-US

Wariant

 • Nawiewnik sufitowy, wirowy z kwadratową płytą czołową

Wielkości nominalne

 • 125, 160, 200, 250, 315, 400

Cechy charakterystyczne

 • Kwadratowa płyta czołowa
 • Element przejściowy do połączenia z pionowym przewodem

Cechy konstrukcyjne

 • Króciec przyłączny dopasowany do połączeń z przewodami okrągłymi zgodnymi z wymogami norm PN-EN 1506 lub PN-EN 13180

RFD-Q-D-US

Wariant

 • Nawiewnik sufitowy, wirowy z profilowaną dyszą i kwadratową płytą czołową

Wielkości nominalne

 • 125, 160, 200, 250, 315, 400

Cechy charakterystyczne

 • Kwadratowa płyta czołowa
 • Profilowana dysza optymalizuje charakterystyki aerodynamiczne i akustyczne
 • Element przejściowy do połączenia z pionowym przewodem

Cechy konstrukcyjne

 • Króciec przyłączny dopasowany do połączeń z przewodami okrągłymi zgodnymi z wymogami norm PN-EN 1506 lub PN-EN 13180

RFD-Q-A

Wariant

 • Nawiewnik sufitowy, wirowy z kwadratową płytą czołową

Wielkości nominalne

 • 125, 160, 200, 250, 315, 400

Cechy charakterystyczne

 • Kwadratowa płyta czołowa
 • Skrzynka rozprężna z poziomym podłączeniem króćca
 • Okrągły otwór do montażu płyty czołowej nawiewnika
 • Łatwy montaż płyty czołowej nawiewnika śrubą centralną z ozdobną zaślepką
 • Opcjonalna przepustnica regulacyjna do bilansowania strumienia objętości powietrza
 • Opcjonalne króćce do pomiaru ciśnienia i przepustnica regulacyjna z cięgnami do bilansowania strumienia objętości powietrza
 • Uszczelka wargowa (opcjonalnie)

Cechy konstrukcyjne

 • Króciec przyłączny dopasowany do połączeń z przewodami okrągłymi zgodnymi z wymogami norm PN-EN 1506 lub PN-EN 13180
 • Króciec z przetłoczeniem do uszczelki wargowej (jeśli zamówiono z uszczelką)

RFD-Q-D-A

Wariant

 • Nawiewnik sufitowy, wirowy z profilowaną dyszą i kwadratową płytą czołową

Wielkości nominalne

 • 125, 160, 200, 250, 315, 400

Cechy charakterystyczne

 • Kwadratowa płyta czołowa
 • Profilowana dysza optymalizuje charakterystyki aerodynamiczne i akustyczne
 • Skrzynka rozprężna z poziomym podłączeniem króćca
 • Okrągły otwór do montażu płyty czołowej nawiewnika
 • Łatwy montaż płyty czołowej nawiewnika śrubą centralną z ozdobną zaślepką
 • Opcjonalna przepustnica regulacyjna do bilansowania strumienia objętości powietrza
 • Opcjonalne króćce do pomiaru ciśnienia i przepustnica regulacyjna z cięgnami do bilansowania strumienia objętości powietrza
 • Uszczelka wargowa (opcjonalnie)

Cechy konstrukcyjne

 • Króciec przyłączny dopasowany do połączeń z przewodami okrągłymi zgodnymi z wymogami norm PN-EN 1506 lub PN-EN 13180
 • Króciec z przetłoczeniem do uszczelki wargowej (jeśli zamówiono z uszczelką)

RFD-R-K

Wariant

 • Nawiewnik sufitowy, wirowy z okrągłą płytą czołową

Wielkości nominalne

 • 125, 160, 200, 250, 315, 400

Cechy charakterystyczne

 • Okrągła płyta czołowa
 • Okrągły kołnierz do połączenia z pionowym przewodem

Cechy konstrukcyjne

 • Króciec przyłączny dopasowany do połączeń z przewodami okrągłymi zgodnymi z wymogami norm PN-EN 1506 lub PN-EN 13180

RFD-R-D-K

Wariant

 • Nawiewnik sufitowy, wirowy z profilowaną dyszą i okrągłą płytą czołową

Wielkości nominalne

 • 125, 160, 200, 250, 315, 400

Cechy charakterystyczne

 • Okrągła płyta czołowa
 • Profilowana dysza optymalizuje charakterystyki aerodynamiczne i akustyczne
 • Okrągły kołnierz do połączenia z pionowym przewodem

Cechy konstrukcyjne

 • Króciec przyłączny dopasowany do połączeń z przewodami okrągłymi zgodnymi z wymogami norm PN-EN 1506 lub PN-EN 13180

RFD-R-US

Wariant

 • Nawiewnik sufitowy, wirowy z okrągłą płytą czołową

Wielkości nominalne

 • 125, 160, 200, 250, 315, 400

Cechy charakterystyczne

 • Okrągła płyta czołowa
 • Element przejściowy do połączenia z pionowym przewodem

Cechy konstrukcyjne

 • Króciec przyłączny dopasowany do połączeń z przewodami okrągłymi zgodnymi z wymogami norm PN-EN 1506 lub PN-EN 13180

RFD-R-D-US

Wariant

 • Nawiewnik sufitowy, wirowy z profilowaną dyszą i okrągłą płytą czołową

Wielkości nominalne

 • 125, 160, 200, 250, 315, 400

Cechy charakterystyczne

 • Okrągła płyta czołowa
 • Profilowana dysza optymalizuje charakterystyki aerodynamiczne i akustyczne
 • Element przejściowy do połączenia z pionowym przewodem

Cechy konstrukcyjne

 • Króciec przyłączny dopasowany do połączeń z przewodami okrągłymi zgodnymi z wymogami norm PN-EN 1506 lub PN-EN 13180

RFD-R-UO

Wariant

 • Nawiewnik sufitowy, wirowy z okrągłą płytą czołową

Wielkości nominalne

 • 125, 160, 200, 250, 315, 400

Cechy charakterystyczne

 • Okrągła płyta czołowa
 • Element przejściowy do połączenia z pionowym przewodem
 • Łatwy montaż płyty czołowej nawiewnika śrubą centralną z ozdobną zaślepką

Cechy konstrukcyjne

 • Króciec przyłączny dopasowany do połączeń z przewodami okrągłymi zgodnymi z wymogami norm PN-EN 1506 lub PN-EN 13180

RFD-R-D-UD

Wariant

 • Nawiewnik sufitowy, wirowy z profilowaną dyszą i okrągłą płytą czołową

Wielkości nominalne

 • 125, 160, 200, 250, 315, 400

Cechy charakterystyczne

 • Okrągła płyta czołowa
 • Profilowana dysza optymalizuje charakterystyki aerodynamiczne i akustyczne
 • Element przejściowy do połączenia z pionowym przewodem
 • Łatwy montaż płyty czołowej nawiewnika śrubą centralną z ozdobną zaślepką

Cechy konstrukcyjne

 • Króciec przyłączny dopasowany do połączeń z przewodami okrągłymi zgodnymi z wymogami norm PN-EN 1506 lub PN-EN 13180

RFD-R-A

Wariant

 • Nawiewnik sufitowy, wirowy z okrągłą płytą czołową

Wielkości nominalne

 • 125, 160, 200, 250, 315, 400

Cechy charakterystyczne

 • Okrągła płyta czołowa
 • Skrzynka rozprężna z poziomym podłączeniem króćca
 • Okrągły otwór do montażu płyty czołowej nawiewnika
 • Łatwy montaż płyty czołowej nawiewnika śrubą centralną z ozdobną zaślepką
 • Opcjonalna przepustnica regulacyjna do bilansowania strumienia objętości powietrza
 • Opcjonalne króćce do pomiaru ciśnienia i przepustnica regulacyjna z cięgnami do bilansowania strumienia objętości powietrza
 • Uszczelka wargowa (opcjonalnie)

Cechy konstrukcyjne

 • Króciec przyłączny dopasowany do połączeń z przewodami okrągłymi zgodnymi z wymogami norm PN-EN 1506 lub PN-EN 13180
 • Króciec z przetłoczeniem do uszczelki wargowej (jeśli zamówiono z uszczelką)

RFD-R-D-A

Wariant

 • Nawiewnik sufitowy, wirowy z profilowaną dyszą i okrągłą płytą czołową

Wielkości nominalne

 • 125, 160, 200, 250, 315, 400

Cechy charakterystyczne

 • Okrągła płyta czołowa
 • Profilowana dysza optymalizuje charakterystyki aerodynamiczne i akustyczne
 • Skrzynka rozprężna z poziomym podłączeniem króćca
 • Okrągły otwór do montażu płyty czołowej nawiewnika
 • Łatwy montaż płyty czołowej nawiewnika śrubą centralną z ozdobną zaślepką
 • Opcjonalna przepustnica regulacyjna do bilansowania strumienia objętości powietrza
 • Opcjonalne króćce do pomiaru ciśnienia i przepustnica regulacyjna z cięgnami do bilansowania strumienia objętości powietrza
 • Uszczelka wargowa (opcjonalnie)

Cechy konstrukcyjne

 • Króciec przyłączny dopasowany do połączeń z przewodami okrągłymi zgodnymi z wymogami norm PN-EN 1506 lub PN-EN 13180
 • Króciec z przetłoczeniem do uszczelki wargowej (jeśli zamówiono z uszczelką)

RFD-R-D-N

Wariant

 • Nawiewnik sufitowy, wirowy z profilowaną dyszą i okrągłą płytą czołową

Wielkości nominalne

 • 125, 160, 200, 250, 315, 400

Cechy charakterystyczne

 • Okrągła płyta czołowa
 • Profilowana dysza optymalizuje charakterystyki aerodynamiczne i akustyczne
 • Skrzynka rozprężna z poziomym podłączeniem króćca
 • Kompaktowy element składający się z nawiewnika i skrzynki rozprężnej o małej wysokości do montażu ponad stropami rastrowymi
 • Opcjonalna przepustnica regulacyjna do bilansowania strumienia objętości powietrza
 • Uszczelka wargowa (opcjonalnie)

Cechy konstrukcyjne

 • Króciec przyłączny dopasowany do połączeń z przewodami okrągłymi zgodnymi z wymogami norm PN-EN 1506 lub PN-EN 13180
 • Króciec z przetłoczeniem do uszczelki wargowej (jeśli zamówiono z uszczelką)

RFD-Q-K, RFD-Q-D-KRFD-Q-US, RFD-Q-D-USRFD-Q-A, RFD-Q-D-ARFD-R-K, RFD-R-D-KRFD-R-US, RFD-R-D-USRFD-R-UO, RFD-R-D-UDRFD-R-A, RFD-R-D-ARFD-R-D-N
RFD-QRFD-R

Przykłady zastosowania, Szczegóły montażu, Uruchomienie, Podstawowe informacje i oznaczenia

 • Przykłady zastosowania
 • Szczegóły montażu
 • Uruchomienie
 • Podstawowe informacje i oznaczenia
Installation in continuous ceilings 00104475_0.


Montaż i uruchomienie

 • Zalecane do montażu w pomieszczeniach o wysokości do 4.00 m
 • Montaż zlicowany z sufitem
 • RFD-*-D: Także do montażu swobodnie podwieszonego
 • RFD-*-UO, RFD-*-UD: Mocowanie zaciskowe do sufitów o grubości do 20 mm
 • Poziome lub pionowe podłączenie przewodu


Rysunki schematyczne przedstawiające sposoby montażu

Otwór w suficie

Montaż i uruchomienie

 • Zalecane do montażu w pomieszczeniach o wysokości do 4.00 m
 • Montaż zlicowany z sufitem
 • RFD-*-D: Także do montażu swobodnie podwieszonego
 • RFD-*-UO, RFD-*-UD: Mocowanie zaciskowe do sufitów o grubości do 20 mm
 • Poziome lub pionowe podłączenie przewodu


Rysunki schematyczne przedstawiające sposoby montażu

Utrzymywanie zbilansowanych strumieni objętości powietrza

Gdy regulator przepływu zamontowany jest na wspólnym przewodzie zasilającym kilka nawiewników może okazać się niezbędne zrównoważenie ich przepływów.

 • Nawiewnik sufitowy z uniwersalną skrzynką rozprężną i przepustnicą regulacyjną (wariant -M): płytę czołową nawiewnika można zdemontować i ustawić przepustnicę w dowolnym położeniu od 0 do 90°
 • Nawiewnik sufitowy z uniwersalną skrzynką rozprężną, króćcami do pomiaru ciśnienia i przepustnicą regulacyjną (wariant -MN): nie ma konieczności demontażu płyty czołowej nawiewnika, przepustnicę można ustawić za pomocą dwóch cięgien (białe i zielone)

Pomiar strumienia objętości powietrza

Nawiewnik sufitowy z uniwersalną skrzynką rozprężną i końcówką do pomiaru ciśnienia (wariant -MN) i przepustnicą regulacyjną z cięgnami do bilansowania strumienia objętości powietrza w miejscu montażu.

 • Podłączyć rurkę pomiarową do cyfrowego manometru
 • Odczytać wartość ciśnienia
 • Odczytać strumień objętości powietrza z charakterystyk lub obliczyć
 • Jeżeli to konieczne ustawić przepustnicę za pomocą cięgien


Charakterystyki dołączone są do każdej skrzynki rozprężnej AK-Uni.

Utrzymywanie zbilansowanych strumieni objętości powietrza

Gdy regulator przepływu zamontowany jest na wspólnym przewodzie zasilającym kilka nawiewników może okazać się niezbędne zrównoważenie ich przepływów.

 • Nawiewnik sufitowy z uniwersalną skrzynką rozprężną i przepustnicą regulacyjną (wariant -M): płytę czołową nawiewnika można zdemontować i ustawić przepustnicę w dowolnym położeniu od 0 do 90°
 • Nawiewnik sufitowy z uniwersalną skrzynką rozprężną, króćcami do pomiaru ciśnienia i przepustnicą regulacyjną (wariant -MN): nie ma konieczności demontażu płyty czołowej nawiewnika, przepustnicę można ustawić za pomocą dwóch cięgien (białe i zielone)

Pomiar strumienia objętości powietrza

Nawiewnik sufitowy z uniwersalną skrzynką rozprężną i końcówką do pomiaru ciśnienia (wariant -MN) i przepustnicą regulacyjną z cięgnami do bilansowania strumienia objętości powietrza w miejscu montażu.

 • Podłączyć rurkę pomiarową do cyfrowego manometru
 • Odczytać wartość ciśnienia
 • Odczytać strumień objętości powietrza z charakterystyk lub obliczyć
 • Jeżeli to konieczne ustawić przepustnicę za pomocą cięgien


Charakterystyki dołączone są do każdej skrzynki rozprężnej AK-Uni.

Główne wymiary

ØD [mm]

Zewnętrzna średnica króćca

ØD₁ [mm]

Zewnętrzna średnica płyty czołowej nawiewnika

ØD₂ [mm]

Średnica okrągłej aktywnej części nawiewnika

ØD₃ [mm]

Średnica okrągłej skrzynki rozprężnej

□Q₁ [mm]

Zewnętrzny wymiar kwadratowej płyty czołowej nawiewnika

□Q₂ [mm]

Wymiary kwadratowej aktywnej części nawiewnika

□Q₃ [mm]

Wymiary kwadratowej skrzynki rozprężnej

H₁ [mm]

Odległość (wysokość) od dolnej krawędzi sufitu podwieszonego do dolnej krawędzi płyty czołowej nawiewnika

H₂ [mm]

Wysokość nawiewnika sufitowego ze skrzynką rozprężną, od dolnej krawędzi sufitu podwieszonego do górnej krawędzi króćca

H₃ [mm]

Wysokość nawiewnika sufitowego ze skrzynką rozprężną, od dolnej krawędzi sufitu podwieszonego do górnej krawędzi skrzynki rozprężnej lub króćca

A [mm]

Położenie króćca, zdefiniowane jako odległość od osi króćca do dolnej krawędzi sufitu podwieszonego

C [mm]

Długość króćca

m [kg]

Ciężar

Oznaczenia

LWA [dB(A)]

Poziom mocy akustycznej szumów przepływu w skali A

V [m³/h] i [l/s]

Strumień objętości powietrza

Δtz [K]

Różnica temperatury pomiędzy powietrzem nawiewanym a pomieszczeniem, tzn. temperatura powietrza nawiewanego minus temperatura powietrza w pomieszczeniu

Δpt [Pa]

Strata ciśnienia

Aeff [m²]

Efektywna powierzchnia wypływu


Wszystkie poziomy mocy akustycznej odniesione do 1 pW.

Główne wymiary

ØD [mm]

Zewnętrzna średnica króćca

ØD₁ [mm]

Zewnętrzna średnica płyty czołowej nawiewnika

ØD₂ [mm]

Średnica okrągłej aktywnej części nawiewnika

ØD₃ [mm]

Średnica okrągłej skrzynki rozprężnej

□Q₁ [mm]

Zewnętrzny wymiar kwadratowej płyty czołowej nawiewnika

□Q₂ [mm]

Wymiary kwadratowej aktywnej części nawiewnika

□Q₃ [mm]

Wymiary kwadratowej skrzynki rozprężnej

H₁ [mm]

Odległość (wysokość) od dolnej krawędzi sufitu podwieszonego do dolnej krawędzi płyty czołowej nawiewnika

H₂ [mm]

Wysokość nawiewnika sufitowego ze skrzynką rozprężną, od dolnej krawędzi sufitu podwieszonego do górnej krawędzi króćca

H₃ [mm]

Wysokość nawiewnika sufitowego ze skrzynką rozprężną, od dolnej krawędzi sufitu podwieszonego do górnej krawędzi skrzynki rozprężnej lub króćca

A [mm]

Położenie króćca, zdefiniowane jako odległość od osi króćca do dolnej krawędzi sufitu podwieszonego

C [mm]

Długość króćca

m [kg]

Ciężar

Oznaczenia

LWA [dB(A)]

Poziom mocy akustycznej szumów przepływu w skali A

V [m³/h] i [l/s]

Strumień objętości powietrza

Δtz [K]

Różnica temperatury pomiędzy powietrzem nawiewanym a pomieszczeniem, tzn. temperatura powietrza nawiewanego minus temperatura powietrza w pomieszczeniu

Δpt [Pa]

Strata ciśnienia

Aeff [m²]

Efektywna powierzchnia wypływu


Wszystkie poziomy mocy akustycznej odniesione do 1 pW.

Pobranie

informacje o produkcie

production {"X-Frame-Options"=>"SAMEORIGIN", "X-XSS-Protection"=>"1; mode=block", "X-Content-Type-Options"=>"nosniff", "X-Download-Options"=>"noopen", "X-Permitted-Cross-Domain-Policies"=>"none", "Referrer-Policy"=>"strict-origin-when-cross-origin", "Content-Security-Policy"=>"frame-ancestors 'self' https://api.scrivito.com https://punchoutcommerce.com https://www.trox.de https://trox-extern.com https://psp40.onventis.com https://psp22.onventis.com https://trox4u.troxgroup.com", "Strict-Transport-Security"=>"max-age=31536000; includeSubDomains", "Content-Type"=>"text/html; charset=utf-8"}

podziel stronę

Poleć stronę

Poleć stronę przesyłając link e-mailem.

Pola oznaczone (*) są wymagane.

podziel stronę

Dziękujemy za polecenie strony!

Twoje polecenie strony zostało wysłane.


Kontakt

We are here for you

Proszę wpisać treść wiadomości i określić typ prośby
Tel.: +48 22 737 18 58

Pola oznaczone (*) są wymagane.

Kontakt

Dziękujemy za przesłanie wiadomości!

Twoja wiadomość została przesłana. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe.
Skontaktujemy się z Państwem najszybciej jak to będzie możliwe.
W przypadku pytań dotyczących produktów lub usług prosimy o kontakt:
Tel.: +48 22 737 18 58

Kontakt

We are here for you

Proszę wpisać treść wiadomości i określić typ prośby
Tel.: +48 22 737 18 58

Attachment (max. 10MB)

Pola oznaczone (*) są wymagane.

Kontakt

Dziękujemy za przesłanie wiadomości!

Twoja wiadomość została przesłana. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe.
Skontaktujemy się z Państwem najszybciej jak to będzie możliwe.
W przypadku pytań dotyczących produktów lub usług prosimy o kontakt:
Tel.: +48 22 737 18 58