00258902_0
RFD-SIRIUS


00258917_0
RFD-SIRIUS, volume flow controller


00258907_0
RFD-SIRIUS, integral measuring tubes


00134479_0
Circular diffuser face


00144729_0
Horizontal swirling air discharge


00272446_0
RFD-Sirius, cross bar


00258902_0
00258917_0
00258907_0
00134479_0
00144729_0
00272446_0

RFD-SIRIUS

RFD-SIRIUS jest urządzeniem stanowiącym połączenie nawiewnika z regulatorem przepływu VAV

RFD-SIRIUS stosowane są w systemach wentylacji i klimatyzacji do regulacji strumienia objętości powietrza wynikającego z chwilowego zapotrzebowania oraz do nawiewu powietrza do pomieszczenia

 • RFD wielkości nominalne: 160, 200, 250, 315 i 400
 • SIRIUS wielkości nominalne: 125, 160, 200 i 250
 • Zakres strumieni objętości powietrza: 4,7 do 171,3 l/s lub 17 do 617 m³/h
 • Do nawiewu powietrza
 • Montaż zlicowany z sufitem, wariant z profilowaną dyszą także do montażu swobodnie podwieszonego
 • Sygnał sterujący MP bus, LonWorks FTT-10A, Modbus RTU, lub sygnał analogowy
 • Zintegrowany element tłumiący hałas
 • Wynikiem wysokiej indukcji jest gwałtowny spadek różnicy temperatury i prędkości powietrza
 • Zalecany do pomieszczeń komfortu


Opcjonalne wyposażenie i akcesoria

 • Płyta czołowa nawiewnika dostępna w kolorze z palety RAL CLASSIC

Zastosowanie

Zastosowanie

 • Do nawiewu zmiennych strumieni objętości powietrza do pomieszczeń komfortu
 • Wykonanie z profilowaną dyszą doskonale sprawdza się w przypadku montażu swobodnie podwieszonego
 • Efektywne zawirowanie generuje wysoki poziom indukcji, tym samym szybką redukcję różnicy temperatury i prędkości powietrza (nawiew powietrza)
 • Regulacja przepływu powietrza w zamkniętej pętli, z zewnętrznym zasilaniem
 • Zintegrowane rurki pomiarowe do pomiaru różnicy ciśnienia

Cechy charakterystyczne

 • RFD-SIRIUS łączy funkcje regulatora przepływu powietrza, tłumika, skrzynki rozprężnej i nawiewnika.
 • Niski poziom mocy akustycznej, doskonałe do pomieszczeń komfortu
 • Do wszystkich typów sufitów, również do montażu swobodnie podwieszonego
 • Zintegrowane rurki pomiarowe do pomiaru różnicy ciśnienia

Wielkości nominalne

 • RFD: 160, 200, 250, 315 i 400
 • SIRIUS: 125, 160, 200 i 250

Zastosowanie

 • Do nawiewu zmiennych strumieni objętości powietrza do pomieszczeń komfortu
 • Wykonanie z profilowaną dyszą doskonale sprawdza się w przypadku montażu swobodnie podwieszonego
 • Efektywne zawirowanie generuje wysoki poziom indukcji, tym samym szybką redukcję różnicy temperatury i prędkości powietrza (nawiew powietrza)
 • Regulacja przepływu powietrza w zamkniętej pętli, z zewnętrznym zasilaniem
 • Zintegrowane rurki pomiarowe do pomiaru różnicy ciśnienia

Cechy charakterystyczne

 • RFD-SIRIUS łączy funkcje regulatora przepływu powietrza, tłumika, skrzynki rozprężnej i nawiewnika.
 • Niski poziom mocy akustycznej, doskonałe do pomieszczeń komfortu
 • Do wszystkich typów sufitów, również do montażu swobodnie podwieszonego
 • Zintegrowane rurki pomiarowe do pomiaru różnicy ciśnienia

Wielkości nominalne

 • RFD: 160, 200, 250, 315 i 400
 • SIRIUS: 125, 160, 200 i 250

Opis

Warianty wykonania

Płyta czołowa nawiewnika

 • RFD-R: Okrągła płyta czołowa
 • RFD-Q: Kwadratowa płyta czołowa
 • RFD-*-D: Płyta czołowa z profilowaną dyszą


Komponenty automatyki

 • BC0
 • BL0
 • BM0
 • BM0-J6


Informacje o elementach automatyki zawarto w rozdziale Regulatory Compact.

Cechy charakterystyczne

 • Okrągła lub kwadratowa płyta czołowa
 • Płyta czołowa z ułożonymi promieniowo, ustawionymi na stałe kierownicami powietrza
 • Element regulacyjny przesuwany do przodu i do tyłu

Wyposażenie

Regulacja zmiennej ilości powietrza za pomocą regulatora z kompaktowym sterownikiem z zewnętrznym sygnałem wiodącym, i sygnałem wartości rzeczywistej zintegrowanymi z systemem BMS.

 • Napięcie zasilania 24 V AC/DC
 • Sygnał sterujący zależy od wybranego elementu regulacyjnego
 • Regulacja stałego lub zmiennego przepływu powietrza
 • Strumień objętości powietrza mierzony jest zgodnie z zasadami pomiaru dynamicznego
 • Zakres regulacji: od około 10 do 100% nominalnego strumienia objętości powietrza


Dokładność regulacji

 • 10 – 20% nominalnego strumienia objętości powietrza: +/- 25%
 • 20 – 40% nominalnego strumienia objętości powietrza: +/- 10%
 • 40 – 100% nominalnego strumienia objętości powietrza: +/- 4%


Podłączenie elektryczne w zależności od typu automatyki za pomocą kabli lub wtyczek.

Cechy konstrukcyjne

 • Króciec przyłączny dopasowany do połączeń z przewodami okrągłymi zgodnymi z wymogami norm PN-EN 1506 lub PN-EN 13180

Materiały

 • Płyta czołowa nawiewnika i skrzynka rozprężna z blachy stalowej ocynkowanej
 • Elment pomiarowy z aluminium
 • Widoczne części płyty czołowej nawiewnika lakierowana na biało RAL 9010
 • P1: Lakierowane proszkowo, dowolny kolor RAL CLASSIC
 • Wykładzina akustyczna w obudowie regulatora

Normy i wytyczne

 • Poziom mocy akustycznej szumu przepływu zmierzono w komorze pogłosowej zgodnie z normą PN-EN ISO 5135
 • Spełnione wymagania higieniczne VDI 6022

Konserwacja

 • Elementy bezobsługowe, konstrukcja i materiały nie podlegają zużyciu
 • Inspekcja i czyszczenie zgodnie z VDI 6022

Warianty wykonania

Płyta czołowa nawiewnika

 • RFD-R: Okrągła płyta czołowa
 • RFD-Q: Kwadratowa płyta czołowa
 • RFD-*-D: Płyta czołowa z profilowaną dyszą


Komponenty automatyki

 • BC0
 • BL0
 • BM0
 • BM0-J6


Informacje o elementach automatyki zawarto w rozdziale Regulatory Compact.

Cechy charakterystyczne

 • Okrągła lub kwadratowa płyta czołowa
 • Płyta czołowa z ułożonymi promieniowo, ustawionymi na stałe kierownicami powietrza
 • Element regulacyjny przesuwany do przodu i do tyłu

Wyposażenie

Regulacja zmiennej ilości powietrza za pomocą regulatora z kompaktowym sterownikiem z zewnętrznym sygnałem wiodącym, i sygnałem wartości rzeczywistej zintegrowanymi z systemem BMS.

 • Napięcie zasilania 24 V AC/DC
 • Sygnał sterujący zależy od wybranego elementu regulacyjnego
 • Regulacja stałego lub zmiennego przepływu powietrza
 • Strumień objętości powietrza mierzony jest zgodnie z zasadami pomiaru dynamicznego
 • Zakres regulacji: od około 10 do 100% nominalnego strumienia objętości powietrza


Dokładność regulacji

 • 10 – 20% nominalnego strumienia objętości powietrza: +/- 25%
 • 20 – 40% nominalnego strumienia objętości powietrza: +/- 10%
 • 40 – 100% nominalnego strumienia objętości powietrza: +/- 4%


Podłączenie elektryczne w zależności od typu automatyki za pomocą kabli lub wtyczek.

Cechy konstrukcyjne

 • Króciec przyłączny dopasowany do połączeń z przewodami okrągłymi zgodnymi z wymogami norm PN-EN 1506 lub PN-EN 13180

Materiały

 • Płyta czołowa nawiewnika i skrzynka rozprężna z blachy stalowej ocynkowanej
 • Elment pomiarowy z aluminium
 • Widoczne części płyty czołowej nawiewnika lakierowana na biało RAL 9010
 • P1: Lakierowane proszkowo, dowolny kolor RAL CLASSIC
 • Wykładzina akustyczna w obudowie regulatora

Normy i wytyczne

 • Poziom mocy akustycznej szumu przepływu zmierzono w komorze pogłosowej zgodnie z normą PN-EN ISO 5135
 • Spełnione wymagania higieniczne VDI 6022

Konserwacja

 • Elementy bezobsługowe, konstrukcja i materiały nie podlegają zużyciu
 • Inspekcja i czyszczenie zgodnie z VDI 6022

Informacje techniczne

Funkcja, Dane techniczne, Szybki dobór, Tekst do specyfikacji

 • Funkcja
 • Dane techniczne
 • Szybki dobór
 • Tekst do specyfikacji

Zasada działania

RFD-SIRIUS łączy funkcje regulatora przepływu powietrza, tłumika, skrzynki rozprężnej i nawiewnika.

Różnica ciśnienia mierzona jest za pomocą rurek pomiarowych i przekazywana do regulatora.

Zintegrowany siłownik ustawia przepustnicę w sposób zapewniający uzyskanie wartości zadanej.

Konstrukcja nawiewnika zapewnia efektywne tłumienie dźwięku, skutkiem czego jest niski poziom mocy akustycznej.

Zasada działania

RFD-SIRIUS łączy funkcje regulatora przepływu powietrza, tłumika, skrzynki rozprężnej i nawiewnika.

Różnica ciśnienia mierzona jest za pomocą rurek pomiarowych i przekazywana do regulatora.

Zintegrowany siłownik ustawia przepustnicę w sposób zapewniający uzyskanie wartości zadanej.

Konstrukcja nawiewnika zapewnia efektywne tłumienie dźwięku, skutkiem czego jest niski poziom mocy akustycznej.


RFD wielkości nominalne

160, 200, 250, 315, 400 mm

SIRIUS wielkości nominalne

125, 160, 200, 250 mm

Strumień objętości powietrza

4,7 – 171,4 l/s lub 17 – 617 m³/h

Różnica temperatury pomiędzy nawiewem powietrza, a powietrzem w pomieszczeniu

–12 do +10 K


Tabele szybkiego doboru zawierają poziomy mocy akustycznej oraz strat ciśnienia dla różnych strumieni objętości powietrza.

Minimalny strumień objętości powietrza dotyczy nawiewu powietrza do pomieszczenia przy różnicy temperatury -6 K.

Maksymalny strumień objętości powietrza, przy którym poziom mocy akustycznej wynosi ok. 50 dB (A).

Tabele szybkiego doboru zawierają poziomy mocy akustycznej oraz strat ciśnienia dla różnych strumieni objętości powietrza.

Minimalny strumień objętości powietrza dotyczy nawiewu powietrza do pomieszczenia przy różnicy temperatury -6 K.

Maksymalny strumień objętości powietrza, przy którym poziom mocy akustycznej wynosi ok. 50 dB (A).

Poziom mocy akustycznej [dB (A)] – RFD-SIRIUS

Wariant V Δpt
Wariant l/s m³/h Pa
Wariant l/s m³/h 50 100 200 300

RFD-160 SIRIUS 125

5

17

≤15

≤15

≤15

15

RFD-160 SIRIUS 125

14

52

25

27

29

30

RFD-160 SIRIUS 125

24

87

32

34

36

37

RFD-160 SIRIUS 125

34

123

36

38

40

42

RFD-200 SIRIUS 125

7

25

15

17

20

22

RFD-200 SIRIUS 125

22

80

25

28

31

33

RFD-200 SIRIUS 125

37

134

30

33

36

38

RFD-200 SIRIUS 125

53

189

33

36

39

41

RFD-200 SIRIUS 160

7

25

≤15

15

18

20

RFD-200 SIRIUS 160

25

90

25

29

32

33

RFD-200 SIRIUS 160

43

155

31

34

37

39

RFD-200 SIRIUS 160

61

219

38

41

43

RFD-250 SIRIUS 160

10

37

≤15

15

18

20

RFD-250 SIRIUS 160

34

121

23

26

29

31

RFD-250 SIRIUS 160

57

204

27

31

34

35

RFD-250 SIRIUS 160

80

288

31

34

37

39

RFD-250 SIRIUS 200

10

37

20

24

28

30

RFD-250 SIRIUS 200

39

141

28

32

36

38

RFD-250 SIRIUS 200

68

245

31

35

39

41

RFD-250 SIRIUS 200

97

349

37

41

43

RFD-315 SIRIUS 200

19

68

27

31

36

39

RFD-315 SIRIUS 200

50

180

29

34

39

42

RFD-315 SIRIUS 200

81

292

31

35

40

43

RFD-315 SIRIUS 200

112

404

32

36

41

44

RFD-315 SIRIUS 250

19

68

18

22

26

28

RFD-315 SIRIUS 250

52

187

26

30

34

36

RFD-315 SIRIUS 250

85

305

30

34

38

40

RFD-315 SIRIUS 250

118

424

32

36

40

42

RFD-400 SIRIUS 250

27

96

24

29

33

36

RFD-400 SIRIUS 250

73

263

29

33

38

40

RFD-400 SIRIUS 250

119

429

31

35

40

42

RFD-400 SIRIUS 250

166

596

32

36

41

44


Poziom mocy akustycznej [dB (A)] – RFD-SIRIUS-D

Wariant V Δpt
Wariant l/s m³/h Pa
Wariant l/s m³/h 50 100 200 300

RFD-D-160 SIRIUS 125

6

23

22

24

27

28

RFD-D-160 SIRIUS 125

20

72

29

31

34

35

RFD-D-160 SIRIUS 125

34

122

32

35

37

38

RFD-D-160 SIRIUS 125

48

171

34

37

39

40

RFD-D-200 SIRIUS 125

9

32

15

18

21

23

RFD-D-200 SIRIUS 125

27

97

23

27

30

32

RFD-D-200 SIRIUS 125

45

161

27

31

34

36

RFD-D-200 SIRIUS 125

63

226

30

33

36

38

RFD-D-200 SIRIUS 160

9

32

20

23

26

28

RFD-D-200 SIRIUS 160

34

121

28

31

34

36

RFD-D-200 SIRIUS 160

58

210

32

35

37

39

RFD-D-200 SIRIUS 160

83

299

34

37

40

41

RFD-D-250 SIRIUS 160

14

50

≤15

15

19

22

RFD-D-250 SIRIUS 160

37

134

19

24

28

31

RFD-D-250 SIRIUS 160

61

218

24

28

33

35

RFD-D-250 SIRIUS 160

84

303

27

31

36

38

RFD-D-250 SIRIUS 200

14

50

20

25

30

32

RFD-D-250 SIRIUS 200

47

170

27

32

37

40

RFD-D-250 SIRIUS 200

81

290

30

35

40

43

RFD-D-250 SIRIUS 200

114

410

32

37

42

45

RFD-D-315 SIRIUS 200

25

90

23

29

35

39

RFD-D-315 SIRIUS 200

59

214

26

32

38

42

RFD-D-315 SIRIUS 200

94

339

27

34

40

44

RFD-D-315 SIRIUS 200

129

463

28

35

41

45

RFD-D-315 SIRIUS 250

25

90

22

26

29

31

RFD-D-315 SIRIUS 250

68

245

28

31

35

37

RFD-D-315 SIRIUS 250

111

401

30

34

37

39

RFD-D-315 SIRIUS 250

154

556

32

36

39

41

RFD-D-400 SIRIUS 250

36

128

25

28

31

34

RFD-D-400 SIRIUS 250

81

291

29

32

34

38

RFD-D-400 SIRIUS 250

126

454

31

34

37

40

RFD-D-400 SIRIUS 250

171

617

32

36

38

41


RFD-SIRIUS jest urządzeniem stanowiącym połączenie nawiewnika z regulatorem przepływu VAV.

Nawiewnik sufitowy z kwadratową lub okrągłą płytą czołową zalecany jest jako element nawiewny do pomieszczeń komfortu.

Ustawione na stałe kierownice powietrza umożliwiają poziomy, wirowy nawiew powietrza wywołujący wysoką indukcję.

Nawiewnik jest przystosowany do montażu we wszystkich typach sufitów podwieszonych.

Nawiewnik zamocowany jest śrubą centralną do poprzeczki (bez użycia dodatkowych narzędzi); poprzeczka umieszczona jest w skrzynce rozprężnej SIRIUS (bez użycia dodatkowych narzędzi) i zamocowana za pomocą magnesów.

Skrzynka rozprężna SIRIUS posiada dwa króćce jeden do połączenia z przewodem, drugi do montażu płyty czołowej nawiewnika.

W skrzynce rozprężnej SIRIUS znajdują się dwa cylindry, jeden wewnątrz drugiego, jeden z nich jest perforowany.

Perforowany cylinder przesuwa się wzdłuż szyny w zależności od sygnału sterującego regulatora, w konsekwencji zmienia się powierzchnia czynna nawiewu.

Wykładzina pokrywająca perforowany cylinder pełni funkcję elementu wyrównującego przepływ powietrza.

Specjalna konstrukcja pozwala na pominięcie dodatkowego tłumika hałasu.

Cechy charakterystyczne

 • RFD-SIRIUS łączy funkcje regulatora przepływu powietrza, tłumika, skrzynki rozprężnej i nawiewnika.
 • Niski poziom mocy akustycznej, doskonałe do pomieszczeń komfortu
 • Do wszystkich typów sufitów, również do montażu swobodnie podwieszonego
 • Zintegrowane rurki pomiarowe do pomiaru różnicy ciśnienia

Materiały

 • Płyta czołowa nawiewnika i skrzynka rozprężna z blachy stalowej ocynkowanej
 • Elment pomiarowy z aluminium
 • Widoczne części płyty czołowej nawiewnika lakierowana na biało RAL 9010
 • P1: Lakierowane proszkowo, dowolny kolor RAL CLASSIC
 • Wykładzina akustyczna w obudowie regulatora

Wyposażenie

Regulacja zmiennej ilości powietrza za pomocą regulatora z kompaktowym sterownikiem z zewnętrznym sygnałem wiodącym, i sygnałem wartości rzeczywistej zintegrowanymi z systemem BMS.

 • Napięcie zasilania 24 V AC/DC
 • Sygnał sterujący zależy od wybranego elementu regulacyjnego
 • Regulacja stałego lub zmiennego przepływu powietrza
 • Strumień objętości powietrza mierzony jest zgodnie z zasadami pomiaru dynamicznego
 • Zakres regulacji: od około 10 do 100% nominalnego strumienia objętości powietrza


Dokładność regulacji

 • 10 – 20% nominalnego strumienia objętości powietrza: +/- 25%
 • 20 – 40% nominalnego strumienia objętości powietrza: +/- 10%
 • 40 – 100% nominalnego strumienia objętości powietrza: +/- 4%


Podłączenie elektryczne w zależności od typu automatyki za pomocą kabli lub kabli zakończonych wtyczkami.

Dane techniczne

 • RFD wielkości nominalne: 160, 200, 250, 315, 400 mm
 • SIRIUS wielkości nominalne: 125, 160, 200, 250 mm
 • Strumień objętości powietrza: 4.7 – 171.4 l/s lub 17 – 617 m³/h
 • Różnica temperatury pomiędzy powietrzem nawiewanym, a powietrzem w pomieszczeniu: –12 do +10 K

Parametry

 • V _______________________ [m³/h]
 • Δpt _______________________ [Pa]

Poziom mocy akustycznej

 • LWA _______________________ [dB(A)]

RFD-SIRIUS jest urządzeniem stanowiącym połączenie nawiewnika z regulatorem przepływu VAV.

Nawiewnik sufitowy z kwadratową lub okrągłą płytą czołową zalecany jest jako element nawiewny do pomieszczeń komfortu.

Ustawione na stałe kierownice powietrza umożliwiają poziomy, wirowy nawiew powietrza wywołujący wysoką indukcję.

Nawiewnik jest przystosowany do montażu we wszystkich typach sufitów podwieszonych.

Nawiewnik zamocowany jest śrubą centralną do poprzeczki (bez użycia dodatkowych narzędzi); poprzeczka umieszczona jest w skrzynce rozprężnej SIRIUS (bez użycia dodatkowych narzędzi) i zamocowana za pomocą magnesów.

Skrzynka rozprężna SIRIUS posiada dwa króćce jeden do połączenia z przewodem, drugi do montażu płyty czołowej nawiewnika.

W skrzynce rozprężnej SIRIUS znajdują się dwa cylindry, jeden wewnątrz drugiego, jeden z nich jest perforowany.

Perforowany cylinder przesuwa się wzdłuż szyny w zależności od sygnału sterującego regulatora, w konsekwencji zmienia się powierzchnia czynna nawiewu.

Wykładzina pokrywająca perforowany cylinder pełni funkcję elementu wyrównującego przepływ powietrza.

Specjalna konstrukcja pozwala na pominięcie dodatkowego tłumika hałasu.

Cechy charakterystyczne

 • RFD-SIRIUS łączy funkcje regulatora przepływu powietrza, tłumika, skrzynki rozprężnej i nawiewnika.
 • Niski poziom mocy akustycznej, doskonałe do pomieszczeń komfortu
 • Do wszystkich typów sufitów, również do montażu swobodnie podwieszonego
 • Zintegrowane rurki pomiarowe do pomiaru różnicy ciśnienia

Materiały

 • Płyta czołowa nawiewnika i skrzynka rozprężna z blachy stalowej ocynkowanej
 • Elment pomiarowy z aluminium
 • Widoczne części płyty czołowej nawiewnika lakierowana na biało RAL 9010
 • P1: Lakierowane proszkowo, dowolny kolor RAL CLASSIC
 • Wykładzina akustyczna w obudowie regulatora

Wyposażenie

Regulacja zmiennej ilości powietrza za pomocą regulatora z kompaktowym sterownikiem z zewnętrznym sygnałem wiodącym, i sygnałem wartości rzeczywistej zintegrowanymi z systemem BMS.

 • Napięcie zasilania 24 V AC/DC
 • Sygnał sterujący zależy od wybranego elementu regulacyjnego
 • Regulacja stałego lub zmiennego przepływu powietrza
 • Strumień objętości powietrza mierzony jest zgodnie z zasadami pomiaru dynamicznego
 • Zakres regulacji: od około 10 do 100% nominalnego strumienia objętości powietrza


Dokładność regulacji

 • 10 – 20% nominalnego strumienia objętości powietrza: +/- 25%
 • 20 – 40% nominalnego strumienia objętości powietrza: +/- 10%
 • 40 – 100% nominalnego strumienia objętości powietrza: +/- 4%


Podłączenie elektryczne w zależności od typu automatyki za pomocą kabli lub kabli zakończonych wtyczkami.

Dane techniczne

 • RFD wielkości nominalne: 160, 200, 250, 315, 400 mm
 • SIRIUS wielkości nominalne: 125, 160, 200, 250 mm
 • Strumień objętości powietrza: 4.7 – 171.4 l/s lub 17 – 617 m³/h
 • Różnica temperatury pomiędzy powietrzem nawiewanym, a powietrzem w pomieszczeniu: –12 do +10 K

Parametry

 • V _______________________ [m³/h]
 • Δpt _______________________ [Pa]

Poziom mocy akustycznej

 • LWA _______________________ [dB(A)]

00244595_0

                                                                              Type
                                                                                                                                                                  RFD-SIRIUS       Ceiling diffuser
                                                                      

                                                                              Construction style
                                                                                                                                                                  R       Circular
                                                                                                                                                                  Q       Square
                                                                      

                                                                              Construction
                                                                                    No entry: without discharge nozzle
                                                                                                                                                                  D       With discharge nozzle
                                                                      

                                                                              Connection
                                                                                                                                                                  T       Cross bar with magnets and quick fixing kit
                                                                      

                                                                              Nominal size [mm]
                                                                             ∅ spigot for duct connection
                                                                                                                                                                                                                                                              125                                                                                            For diffuser faces 160 and 200
                                                                                                                                                                                                                                                              160                                                                                            For diffuser faces 200 and 250
                                                                                                                                                                                                                                                              200                                                                                            For diffuser faces 250 and 315
                                                                                                                                                                                                                                                              250                                                                                            For diffuser faces 315 and 400
                                                                             
                                                                             ∅ spigot for diffuser face connection (nominal size of diffuser face)
                                                                                                                                                                                                                                                              160                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                              200                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                              250                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                              315                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                              400                                                                                                                                                                   
                                                                      

 

                                                                              Attachment (control component)
                                                                                                                                                                  BC0       Volume flow controller with MP bus interface and analogue interface 0 – 10 V / 2 – 10 V
                                                                                                                                                                  BL0       Volume flow controller with LonWorks FTT-10A interface
                                                                                                                                                                  BM0       Volume flow controller with Modbus RTU interface
                                                                                                                                                                  BM0-J6       Volume flow controller with Modbus RTU interface and RJ12 socket for connecting an X-AIRCONTROL zone module
                                                                      

                                                                              Signalling (can be selected only for BC0)
                                                                                                                                                                  E0       0 – 10 V DC (variable volume flow rate)
                                                                                                                                                                  F0       0 – 10 V DC (constant volume flow rate)
                                                                                                                                                                  E2       2 – 10 V DC (variable volume flow rate)
                                                                                                                                                                  F2       2 – 10 V DC (constant volume flow rate)
                                                                      

                                                                              Volume flow rate
                                                                                                                                                                  Variable:       Vmin, Vmax                                                                              
                                                                                                                                                                  Constant:       Vconst                                                                              
                                                                      

                                                                              Exposed surface of diffuser face
                                                                                    No entry: powder-coated RAL 9010, pure white
                                                                                                                                                                  P1       Powder-coated, specify RAL CLASSIC colour
                                                                      

                                                                                                                                                                  Gloss level
                                                                                    RAL 9010 50 %
                                                                                    RAL 9006 30 %
                                                                                    All other RAL colours 70 %
                                                                      

Warianty wykonania, Wymiary i ciężary

 • Warianty wykonania
 • Wymiary i ciężary

RFD-SIRIUS-Q


Wielkość nominalna ØDA □Q₁ ØD2 B L₁ H H₂ Aeff m SIRIUS ciężar RFD ciężar
Wielkość nominalna mm m2 kg

RFD 160 SIRIUS 125

158

198

123

325

386

175

60

0,0037

9,2

8,5

0,7

RFD 200 SIRIUS 125

198

248

123

325

386

175

60

0,0066

9,0

8,0

1,0

RFD 200 SIRIUS 160

198

248

158

360

402

210

60

0,0066

10,5

9,5

1,0

RFD 250 SIRIUS 160

248

298

158

360

402

210

60

0,0110

10,5

9,0

1,5

RFD 250 SIRIUS 200

248

298

198

400

435

240

60

0,0110

12,5

11,0

1,5

RFD 315 SIRIUS 200

313

398

198

400

435

240

60

0,0205

12,9

10,5

2,4

RFD 315 SIRIUS 250

313

398

248

450

392

290

60

0,0205

14,9

12,5

2,4

RFD 400 SIRIUS 250

398

498

248

450

392

290

60

0,0280

15,6

12,0

3,6

□Q1 dostępne jako opcja dla wszystkich średnic ØDA dla wielkości 593, 598, 618 i 623


RFD-SIRIUS-Q-D

Wielkość nominalna ØDA □Q₁ ØD2 B L₁ H H2 Aeff m SIRIUS ciężar RFD ciężar
Wielkość nominalna mm kg

RFD 160 SIRIUS 125

158

248

123

325

386

175

80

0,0060

9,4

8,5

0,9

RFD 200 SIRIUS 125

198

248

123

325

386

175

80

0,0092

9,2

8,0

1,2

RFD 200 SIRIUS 160

198

248

158

360

402

210

80

0,0092

10,7

9,5

1,2

RFD 250 SIRIUS 160

248

298

158

360

402

210

80

0,0150

10,7

9,0

1,7

RFD 250 SIRIUS 200

248

298

198

400

435

240

80

0,0150

12,7

11,0

1,7

RFD 315 SIRIUS 200

313

398

198

400

435

240

90

0,0265

13,4

10,5

2,9

RFD 315 SIRIUS 250

313

398

248

450

392

290

90

0,0265

15,4

12,5

2,9

RFD 400 SIRIUS 250

398

498

248

450

392

290

90

0,0355

16,3

12,0

4,3

□Q1 dostępne jako opcja dla wszystkich średnic ØDA dla wielkości 593, 598, 618 i 623


RFD-SIRIUS-R

Wielkość nominalna ØDA ØD₁ ØD2 B L₁ H H₂ Aeff m SIRIUS ciężar RFD ciężar
Wielkość nominalna mm m2 kg

RFD 160 SIRIUS 125

158

197

123

325

386

175

55

0,0037

9,1

8,5

0,6

RFD 200 SIRIUS 125

198

241

123

325

386

175

55

0,0066

8,9

8,0

0,9

RFD 200 SIRIUS 160

198

241

158

360

402

210

55

0,0066

10,4

9,5

0,9

RFD 250 SIRIUS 160

248

295

158

360

402

210

55

0,0110

10,3

9,0

1,3

RFD 250 SIRIUS 200

248

295

198

400

435

240

55

0,0110

12,3

11,0

1,3

RFD 315 SIRIUS 200

313

364

198

400

435

240

55

0,0205

12,4

10,5

1,9

RFD 315 SIRIUS 250

313

364

248

450

392

290

55

0,0205

14,4

12,5

1,9

RFD 400 SIRIUS 250

398

450

248

450

392

290

55

0,0280

14,9

12,0

2,9


RFD-SIRIUS-R-D

Wielkość nominalna ØDA ØD1 ØD2 B L₁ H H2 Aeff m SIRIUS ciężar RFD ciężar
Wielkość nominalna mm kg

RFD 160 SIRIUS 125

158

250

123

325

386

175

80

0,0060

9,5

8,5

1,0

RFD 200 SIRIUS 125

198

300

123

325

386

175

80

0,0092

9,3

8,0

1,3

RFD 200 SIRIUS 160

198

300

158

360

402

210

80

0,0092

10,8

9,5

1,3

RFD 250 SIRIUS 160

248

350

158

360

402

210

80

0,0150

10,8

9,0

1,8

RFD 250 SIRIUS 200

248

350

198

400

435

240

80

0,0150

12,8

11,0

1,8

RFD 315 SIRIUS 200

313

450

198

400

435

240

80

0,0265

13,3

10,5

2,8

RFD 315 SIRIUS 250

313

450

248

450

392

290

80

0,0265

15,3

12,5

2,8

RFD 400 SIRIUS 250

398

580

248

450

392

290

80

0,0355

16,1

12,0

4,1


Przykłady zastosowania, Szczegóły montażu, Podstawowe informacje i oznaczenia

 • Przykłady zastosowania
 • Szczegóły montażu
 • Podstawowe informacje i oznaczenia

Montaż i uruchomienie

 • Zalecane do montażu w pomieszczeniach o wysokości do 4.00 m
 • Montaż zlicowany z sufitem; wariant RFD-*-D odpowiedni do montażu swobodnie podwieszonego

Warunki napływu powietrza

Określona dokładność regulacji przepływu ΔV dotyczy warunków z zachowanym prostym odcinkiem napływu. Kolana, trójniki oraz zmiany przekroju przewodu powodują turbulencje, mogące wpływać na dokładność pomiaru. Połączenia przewodów, np. odgałęzienia głównego odcinka przewodu, muszą spełniać wymagania PN-EN 1505. Niektóre warunki montażowe wymagają zastosowania prostego odcinka napływu.

Montaż i uruchomienie

 • Zalecane do montażu w pomieszczeniach o wysokości do 4.00 m
 • Montaż zlicowany z sufitem; wariant RFD-*-D odpowiedni do montażu swobodnie podwieszonego

Warunki napływu powietrza

Określona dokładność regulacji przepływu ΔV dotyczy warunków z zachowanym prostym odcinkiem napływu. Kolana, trójniki oraz zmiany przekroju przewodu powodują turbulencje, mogące wpływać na dokładność pomiaru. Połączenia przewodów, np. odgałęzienia głównego odcinka przewodu, muszą spełniać wymagania PN-EN 1505. Niektóre warunki montażowe wymagają zastosowania prostego odcinka napływu.

Otwór montażowy

Wielkość nominalna ØDA Ød
Wielkość nominalna Bez dyszy Z dyszą
Wielkość nominalna mm

RFD 160

158

175

205

RFD 200

198

215

245

RFD 250

248

265

295

RFD 315

313

330

380

RFD 400

398

415

480


Główne wymiary

ØD [mm]

Zewnętrzna średnica króćca

ØD₁ [mm]

Zewnętrzna średnica płyty czołowej nawiewnika

ØD₂ [mm]

Średnica okrągłej aktywnej części nawiewnika

ØD₃ [mm]

Średnica okrągłej skrzynki rozprężnej

□Q₁ [mm]

Zewnętrzny wymiar kwadratowej płyty czołowej nawiewnika

□Q₂ [mm]

Wymiary kwadratowej aktywnej części nawiewnika

□Q₃ [mm]

Wymiary kwadratowej skrzynki rozprężnej

H₁ [mm]

Odległość (wysokość) od dolnej krawędzi sufitu podwieszonego do dolnej krawędzi płyty czołowej nawiewnika

H₂ [mm]

Wysokość nawiewnika sufitowego ze skrzynką rozprężną, od dolnej krawędzi sufitu podwieszonego do górnej krawędzi króćca

H₃ [mm]

Wysokość nawiewnika sufitowego ze skrzynką rozprężną, od dolnej krawędzi sufitu podwieszonego do górnej krawędzi skrzynki rozprężnej lub króćca

A [mm]

Położenie króćca, zdefiniowane jako odległość od osi króćca do dolnej krawędzi sufitu podwieszonego

C [mm]

Długość króćca

m [kg]

Ciężar

Oznaczenia

LWA [dB(A)]

Poziom mocy akustycznej szumów przepływu w skali A

V [m³/h] i [l/s]

Strumień objętości powietrza

Δtz [K]

Różnica temperatury pomiędzy powietrzem nawiewanym a pomieszczeniem, tzn. temperatura powietrza nawiewanego minus temperatura powietrza w pomieszczeniu

Δpt [Pa]

Strata ciśnienia

Aeff [m²]

Efektywna powierzchnia wypływu


Wszystkie poziomy mocy akustycznej odniesione do 1 pW.

Główne wymiary

ØD [mm]

Zewnętrzna średnica króćca

ØD₁ [mm]

Zewnętrzna średnica płyty czołowej nawiewnika

ØD₂ [mm]

Średnica okrągłej aktywnej części nawiewnika

ØD₃ [mm]

Średnica okrągłej skrzynki rozprężnej

□Q₁ [mm]

Zewnętrzny wymiar kwadratowej płyty czołowej nawiewnika

□Q₂ [mm]

Wymiary kwadratowej aktywnej części nawiewnika

□Q₃ [mm]

Wymiary kwadratowej skrzynki rozprężnej

H₁ [mm]

Odległość (wysokość) od dolnej krawędzi sufitu podwieszonego do dolnej krawędzi płyty czołowej nawiewnika

H₂ [mm]

Wysokość nawiewnika sufitowego ze skrzynką rozprężną, od dolnej krawędzi sufitu podwieszonego do górnej krawędzi króćca

H₃ [mm]

Wysokość nawiewnika sufitowego ze skrzynką rozprężną, od dolnej krawędzi sufitu podwieszonego do górnej krawędzi skrzynki rozprężnej lub króćca

A [mm]

Położenie króćca, zdefiniowane jako odległość od osi króćca do dolnej krawędzi sufitu podwieszonego

C [mm]

Długość króćca

m [kg]

Ciężar

Oznaczenia

LWA [dB(A)]

Poziom mocy akustycznej szumów przepływu w skali A

V [m³/h] i [l/s]

Strumień objętości powietrza

Δtz [K]

Różnica temperatury pomiędzy powietrzem nawiewanym a pomieszczeniem, tzn. temperatura powietrza nawiewanego minus temperatura powietrza w pomieszczeniu

Δpt [Pa]

Strata ciśnienia

Aeff [m²]

Efektywna powierzchnia wypływu


Wszystkie poziomy mocy akustycznej odniesione do 1 pW.

Pobranie

informacje o produkcie

production {"X-Frame-Options"=>"SAMEORIGIN", "X-XSS-Protection"=>"1; mode=block", "X-Content-Type-Options"=>"nosniff", "X-Download-Options"=>"noopen", "X-Permitted-Cross-Domain-Policies"=>"none", "Referrer-Policy"=>"strict-origin-when-cross-origin", "Content-Security-Policy"=>"frame-ancestors 'self' https://api.scrivito.com https://punchoutcommerce.com https://www.trox.de https://trox-extern.com https://psp40.onventis.com https://psp22.onventis.com https://trox4u.troxgroup.com", "Strict-Transport-Security"=>"max-age=31536000; includeSubDomains", "Content-Type"=>"text/html; charset=utf-8"}

podziel stronę

Poleć stronę

Poleć stronę przesyłając link e-mailem.

Pola oznaczone (*) są wymagane.

podziel stronę

Dziękujemy za polecenie strony!

Twoje polecenie strony zostało wysłane.


Kontakt

We are here for you

Proszę wpisać treść wiadomości i określić typ prośby
Tel.: +48 22 737 18 58

Pola oznaczone (*) są wymagane.

Kontakt

Dziękujemy za przesłanie wiadomości!

Twoja wiadomość została przesłana. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe.
Skontaktujemy się z Państwem najszybciej jak to będzie możliwe.
W przypadku pytań dotyczących produktów lub usług prosimy o kontakt:
Tel.: +48 22 737 18 58

Kontakt

We are here for you

Proszę wpisać treść wiadomości i określić typ prośby
Tel.: +48 22 737 18 58

Attachment (max. 10MB)

Pola oznaczone (*) są wymagane.

Kontakt

Dziękujemy za przesłanie wiadomości!

Twoja wiadomość została przesłana. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe.
Skontaktujemy się z Państwem najszybciej jak to będzie możliwe.
W przypadku pytań dotyczących produktów lub usług prosimy o kontakt:
Tel.: +48 22 737 18 58