VD

Do wysokich pomieszczeń, z regulowanymi kierownicami powietrza

Kwadratowe, wirowe nawiewniki sufitowe, z kierownicami powietrza regulowanymi ręcznie lub za pomocą siłownika, umożliwiającymi uzyskanie warunków komfortu w strefie przebywania ludzi zaówno w trybie ogrzewania jak i chłodzenia

 • Wielkości nominalne 425, 600, 775, 1050
 • Zakres strumieni objętości powietrza 95 – 1490 l/s lub 342 – 5364 m³/h
 • Płyta czołowa nawiewnika z aluminium, powierzchnia anodowana
 • Do nawiewu powietrza
 • Do stałych i zmiennych strumieni objętości powietrza
 • Wynikiem wysokiej indukcji jest gwałtowny spadek różnicy temperatury i prędkości powietrza
 • Kierunek wypływu może być ustawiany ręcznie lub za pomocą siłownika
 • Doskonały do wysokich pomieszczeń


Opcjonalne wyposażenie i akcesoria

 • Płyta czołowa nawiewnika dostępna w kolorze z palety RAL CLASSIC
 • Poziome lub pionowe podłączenie przewodu
 • Rozszerzony profil optymalizuje poziomy rozpływ powietrza w trybie chłodzenia
 • Siatka ochronna do zastosowania w salach gimnastycznych
 • Siłownik elektryczny do zmiany kierunku wypływu powietrza

Zastosowanie

Zastosowanie

 • Sufitowe nawiewniki wirowe typu VD stosowane są do nawiewu powietrza w wysokich pomieszczeniach, w pomieszczeniach komfortu i obszarach przemysłowych
 • Do hal produkcyjnych, sal gimnastycznych, teatrów, sal konferencyjnych, a także dużych pomieszczeń takich jak lotniska, dworce kolejowe i centra handlowe.
 • Do wentylacji mieszającej z różnymi modelami wypływu powietrza, w trybie chłodzenia i ogrzewania
 • W trybie chłodzenia poziomy, wirowy nawiew powietrza
 • Efektywne zawirowanie generuje wysoki poziom indukcji, tym samym szybką redukcję różnicy temperatury i prędkości powietrza (nawiew powietrza)
 • Nawiew pionowy lub pod kątem w trybie ogrzewania
 • Do stałych i zmiennych strumieni objętości powietrza
 • Różnica temperatury pomiędzy powietrzem nawiewanym, a powietrzem w pomieszczeniu: –12 do +15 K
 • Do pomieszczeń o wysokości powyżej 3.8 m
 • Przy montażu swobodnie podwieszonym rozszerzony profil optymalizuje poziomy rozpływ powietrza w trybie chłodzenia

Cechy charakterystyczne

 • Z regulowanymi kierownicami powietrza, do wysokich pomieszczeń
 • Kierunek wypływu może być regulowany ręcznie lub za pomocą siłownika
 • Poziome lub pionowe podłączenie przewodu

Wielkości nominalne

 • 425, 600, 775, 1050

Zastosowanie

 • Sufitowe nawiewniki wirowe typu VD stosowane są do nawiewu powietrza w wysokich pomieszczeniach, w pomieszczeniach komfortu i obszarach przemysłowych
 • Do hal produkcyjnych, sal gimnastycznych, teatrów, sal konferencyjnych, a także dużych pomieszczeń takich jak lotniska, dworce kolejowe i centra handlowe.
 • Do wentylacji mieszającej z różnymi modelami wypływu powietrza, w trybie chłodzenia i ogrzewania
 • W trybie chłodzenia poziomy, wirowy nawiew powietrza
 • Efektywne zawirowanie generuje wysoki poziom indukcji, tym samym szybką redukcję różnicy temperatury i prędkości powietrza (nawiew powietrza)
 • Nawiew pionowy lub pod kątem w trybie ogrzewania
 • Do stałych i zmiennych strumieni objętości powietrza
 • Różnica temperatury pomiędzy powietrzem nawiewanym, a powietrzem w pomieszczeniu: –12 do +15 K
 • Do pomieszczeń o wysokości powyżej 3.8 m
 • Przy montażu swobodnie podwieszonym rozszerzony profil optymalizuje poziomy rozpływ powietrza w trybie chłodzenia

Cechy charakterystyczne

 • Z regulowanymi kierownicami powietrza, do wysokich pomieszczeń
 • Kierunek wypływu może być regulowany ręcznie lub za pomocą siłownika
 • Poziome lub pionowe podłączenie przewodu

Wielkości nominalne

 • 425, 600, 775, 1050

Opis

Warianty wykonania

 • Tylko płyta czołowa nawiewnika


Podłączenie

 • H: Poziome podłączenie króćca
 • V: Pionowe podłączenie króćca

Cechy charakterystyczne

 • Kwadratowa płyta czołowa z czterema sekcjami kierownic powietrza
 • Płyta czołowa z płynnie regulowanymi kierownicami, do nawiewu powietrza od poziomego (0°) do pionowego (90°)
 • Skrzynka rozprężna z poziomym lub pionowym podłączeniem króćca

Akcesoria

 • Siłownik elektryczny do zmiany kierunku wypływu powietrza
 • Rozszerzony profil i siatka ochronna

Elementy uzupełniające

 • TDC moduł regulacyjny różnicy temperatury

Cechy konstrukcyjne

 • Króciec przyłączny dopasowany do połączeń z przewodami okrągłymi zgodnymi z wymogami norm PN-EN 1506 lub PN-EN 13180

Materiały

 • Płyta czołowa nawiewnika z wytłoczonych aluminiowych profili
 • Skrzynka rozprężna, poprzeczka i rozszerzony profil z blachy stalowej ocynkowanej
 • Siatka ochronna z drutu stalowego
 • Płyta czołowa nawiewnika z anodowanego aluminium, E6-C-0, kolor naturalnego aluminium
 • Siatka ochronna lakierowana proszkowo RAL 9010, biały
 • Rozszerzony profil lakierowany proszkowo RAL 9006, białe aluminium
 • P1: Lakierowane proszkowo, dowolny kolor RAL CLASSIC

Normy i wytyczne

 • Poziom mocy akustycznej szumu przepływu zmierzono w komorze pogłosowej zgodnie z normą PN-EN ISO 5135

Konserwacja

 • Elementy bezobsługowe, konstrukcja i materiały nie podlegają zużyciu
 • Inspekcja i czyszczenie zgodnie z VDI 6022

Warianty wykonania

 • Tylko płyta czołowa nawiewnika


Podłączenie

 • H: Poziome podłączenie króćca
 • V: Pionowe podłączenie króćca

Cechy charakterystyczne

 • Kwadratowa płyta czołowa z czterema sekcjami kierownic powietrza
 • Płyta czołowa z płynnie regulowanymi kierownicami, do nawiewu powietrza od poziomego (0°) do pionowego (90°)
 • Skrzynka rozprężna z poziomym lub pionowym podłączeniem króćca

Akcesoria

 • Siłownik elektryczny do zmiany kierunku wypływu powietrza
 • Rozszerzony profil i siatka ochronna

Elementy uzupełniające

 • TDC moduł regulacyjny różnicy temperatury

Cechy konstrukcyjne

 • Króciec przyłączny dopasowany do połączeń z przewodami okrągłymi zgodnymi z wymogami norm PN-EN 1506 lub PN-EN 13180

Materiały

 • Płyta czołowa nawiewnika z wytłoczonych aluminiowych profili
 • Skrzynka rozprężna, poprzeczka i rozszerzony profil z blachy stalowej ocynkowanej
 • Siatka ochronna z drutu stalowego
 • Płyta czołowa nawiewnika z anodowanego aluminium, E6-C-0, kolor naturalnego aluminium
 • Siatka ochronna lakierowana proszkowo RAL 9010, biały
 • Rozszerzony profil lakierowany proszkowo RAL 9006, białe aluminium
 • P1: Lakierowane proszkowo, dowolny kolor RAL CLASSIC

Normy i wytyczne

 • Poziom mocy akustycznej szumu przepływu zmierzono w komorze pogłosowej zgodnie z normą PN-EN ISO 5135

Konserwacja

 • Elementy bezobsługowe, konstrukcja i materiały nie podlegają zużyciu
 • Inspekcja i czyszczenie zgodnie z VDI 6022

Informacje techniczne

Funkcja, Dane techniczne, Szybki dobór, Tekst do specyfikacji

 • Funkcja
 • Dane techniczne
 • Szybki dobór
 • Tekst do specyfikacji

Zasada działania

Sufitowe nawiewniki wirowe w systemach klimatyzacji tworzą wirowy strumień powietrza nawiewanego do pomieszczenia. Na skutek wysokiej indukcji powietrza prędkość strumienia oraz różnica temperatury pomiędzy nawiewanym powietrzem, a powietrzem w pomieszczeniu gwałtownie maleje. Wirowe nawiewniki sufitowe pozwalają na realizację dużych strumieni objętości powietrza. Wynikiem jest wentylacja mieszająca w obszarach komfortu, dobre wymieszanie powietrza w pomieszczeniu, z bardzo małą turbulencją w strefie przebywania ludzi.

Nawiewniki wirowe VD mają regulowane kierownice powietrza. Zmiana kierunku nawiewu powietrza pozwala na dostosowanie sposobu wypływu do zmiennych obciążeń cieplnych, trybu chłodzenia lub ogrzewania. Poziomy, wielokierunkowy wypływ powietrza. Nawiew pionowy możliwy jest w trybie ogrzewania. Różnica temperatury pomiędzy powietrzem nawiewanym, a powietrzem w pomieszczeniu: –12 do +15 K

Siłownik (opcjonalny) reguluje położenie kierownic w zależności od zapotrzebowania.

Zasada działania

Sufitowe nawiewniki wirowe w systemach klimatyzacji tworzą wirowy strumień powietrza nawiewanego do pomieszczenia. Na skutek wysokiej indukcji powietrza prędkość strumienia oraz różnica temperatury pomiędzy nawiewanym powietrzem, a powietrzem w pomieszczeniu gwałtownie maleje. Wirowe nawiewniki sufitowe pozwalają na realizację dużych strumieni objętości powietrza. Wynikiem jest wentylacja mieszająca w obszarach komfortu, dobre wymieszanie powietrza w pomieszczeniu, z bardzo małą turbulencją w strefie przebywania ludzi.

Nawiewniki wirowe VD mają regulowane kierownice powietrza. Zmiana kierunku nawiewu powietrza pozwala na dostosowanie sposobu wypływu do zmiennych obciążeń cieplnych, trybu chłodzenia lub ogrzewania. Poziomy, wielokierunkowy wypływ powietrza. Nawiew pionowy możliwy jest w trybie ogrzewania. Różnica temperatury pomiędzy powietrzem nawiewanym, a powietrzem w pomieszczeniu: –12 do +15 K

Siłownik (opcjonalny) reguluje położenie kierownic w zależności od zapotrzebowania.

trox_blau20

Wielkości nominalne

425, 600, 775, 1050 mm

trox_blau20

Minimalny strumień objętości powietrza

95 – 675 l/s lub 342 – 2430 m³/h

trox_blau20

Maksymalny strumień objętości powietrza, przy LWA ≅ 50 dB(A)

280 – 1490 l/s lub 1008 – 5364 m³/h

trox_blau20

Różnica temperatury pomiędzy nawiewem powietrza, a powietrzem w pomieszczeniu

–12 do +15 K

Wielkości nominalne

425, 600, 775, 1050 mm

Minimalny strumień objętości powietrza

95 – 675 l/s lub 342 – 2430 m³/h

Maksymalny strumień objętości powietrza, przy LWA ≅ 50 dB(A)

280 – 1490 l/s lub 1008 – 5364 m³/h

Różnica temperatury pomiędzy nawiewem powietrza, a powietrzem w pomieszczeniu

–12 do +15 K


Tabele szybkiego doboru zawierają poziomy mocy akustycznej oraz strat ciśnienia dla różnych strumieni objętości powietrza.

Maksymalny strumień objętości powietrza, przy którym poziom mocy akustycznej wynosi ok. 50 dB (A), przy przepustnicy ustawionej w położeniu 0°.

Dobór urządzeń dla innych parametrów może być szybko i precyzyjnie przeprowadzony w programie Easy Product Finder.

Tabele szybkiego doboru zawierają poziomy mocy akustycznej oraz strat ciśnienia dla różnych strumieni objętości powietrza.

Maksymalny strumień objętości powietrza, przy którym poziom mocy akustycznej wynosi ok. 50 dB (A), przy przepustnicy ustawionej w położeniu 0°.

Dobór urządzeń dla innych parametrów może być szybko i precyzyjnie przeprowadzony w programie Easy Product Finder.

VD-H, poziom mocy akustycznej i strata ciśnienia trox_blau20 Wielkość nominalna V V Δpt LWA trox_blau20 Wielkość nominalna l/s m³/h Pa dB(A) trox_blau20

425

95

342

6

21

trox_blau20

425

150

540

15

32

trox_blau20

425

215

774

31

42

trox_blau20

425

280

1008

52

50

trox_blau20

600

210

756

9

28

trox_blau20

600

310

1116

20

37

trox_blau20

600

410

1476

35

44

trox_blau20

600

510

1836

54

50

trox_blau20

775

375

1350

8

26

trox_blau20

775

510

1836

14

34

trox_blau20

775

660

2376

23

41

trox_blau20

775

885

3186

42

50

trox_blau20

1050

675

2430

13

36

trox_blau20

1050

825

2970

19

41

trox_blau20

1050

975

3510

27

46

trox_blau20

1050

1120

4032

35

50

VD-V, poziom mocy akustycznej i strata ciśnienia trox_blau20 Wielkość nominalna V V Δpt LWA trox_blau20 Wielkość nominalna l/s m³/h Pa dB(A) trox_blau20

425

95

342

6

17

trox_blau20

425

175

630

19

31

trox_blau20

425

260

936

41

41

trox_blau20

425

340

1224

70

50

trox_blau20

600

210

756

7

19

trox_blau20

600

355

1278

21

32

trox_blau20

600

410

1476

28

36

trox_blau20

600

660

2376

75

50

trox_blau20

775

375

1350

6

22

trox_blau20

775

545

1962

14

32

trox_blau20

775

715

2574

24

42

trox_blau20

775

885

3186

38

50

trox_blau20

1050

675

2430

11

30

trox_blau20

1050

950

3420

22

38

trox_blau20

1050

1225

4410

37

44

trox_blau20

1050

1490

5364

55

50

VD-H, poziom mocy akustycznej i strata ciśnienia

Wielkość nominalna V Δpt LWA
Wielkość nominalna l/s m³/h Pa dB(A)

425

95

342

6

21

425

150

540

15

32

425

215

774

31

42

425

280

1008

52

50

600

210

756

9

28

600

310

1116

20

37

600

410

1476

35

44

600

510

1836

54

50

775

375

1350

8

26

775

510

1836

14

34

775

660

2376

23

41

775

885

3186

42

50

1050

675

2430

13

36

1050

825

2970

19

41

1050

975

3510

27

46

1050

1120

4032

35

50


VD-V, poziom mocy akustycznej i strata ciśnienia

Wielkość nominalna V Δpt LWA
Wielkość nominalna l/s m³/h Pa dB(A)

425

95

342

6

17

425

175

630

19

31

425

260

936

41

41

425

340

1224

70

50

600

210

756

7

19

600

355

1278

21

32

600

410

1476

28

36

600

660

2376

75

50

775

375

1350

6

22

775

545

1962

14

32

775

715

2574

24

42

775

885

3186

38

50

1050

675

2430

11

30

1050

950

3420

22

38

1050

1225

4410

37

44

1050

1490

5364

55

50


Nawiewniki sufitowe, wirowe z kwadratową płytą czołową do wysokich pomieszczeń komfortu i obszarów przemysłowych. Tylko do nawiewu powietrza. Kąt nachylenia kierownic ułożonych w sekacjach po przekątnej może być regulowany w zakresie od poziomego (0°) do pionowego (90°). Poziomy nawiew powietrza o wysokim stopniu indukcji. Do montażu swobodnie podwieszonego i we wszystkich typach sufitów podwieszonych.

Gotowy do montażu element składający się z płyty czołowej nawiewnika z czterema sekcjami kierownic o tej samej wielkości, poprzeczki do montażu siłownika, skrzynki rozprężnej z poziomym podłączeniem lub króćcem do montażu pionowego i otworami do podwieszenia.

Płyta czołowa nawiewnika przymocowana jest do skrzynki rozprężnej za pomocą śruby centralnej.

Króciec przyłączny dopasowany do połączeń z przewodami okrągłymi zgodnymi z wymogami norm PN-EN 1506 lub PN-EN 13180

Poziom mocy akustycznej szumu przepływu zmierzono w komorze pogłosowej zgodnie z normą PN-EN ISO 5135.

Cechy charakterystyczne

 • Z regulowanymi kierownicami powietrza, do wysokich pomieszczeń
 • Kierunek wypływu może być regulowany ręcznie lub za pomocą siłownika
 • Poziome lub pionowe podłączenie przewodu

Materiały

 • Płyta czołowa nawiewnika z wytłoczonych aluminiowych profili
 • Skrzynka rozprężna, poprzeczka i rozszerzony profil z blachy stalowej ocynkowanej
 • Siatka ochronna z drutu stalowego
 • Płyta czołowa nawiewnika z anodowanego aluminium, E6-C-0, kolor naturalnego aluminium
 • Siatka ochronna lakierowana proszkowo RAL 9010, biały
 • Rozszerzony profil lakierowany proszkowo RAL 9006, białe aluminium
 • P1: Lakierowane proszkowo, dowolny kolor RAL CLASSIC

Dane techniczne

 • Wielkości nominalne: 425, 600, 775, 1050 mm
 • Minimalny strumień objętości powietrza: 95 – 675 l/s lub 342 – 2430 m³/h
 • Maksymalny strumień objętości powietrza, przy LWA ≅ 50 dB(A): 280 – 1490 l/s lub 1008 – 5364 m³/h
 • Różnica temperatury pomiędzy powietrzem nawiewanym, a powietrzem w pomieszczeniu: –12 do +15 K

Parametry

 • V _______________________ [m³/h]
 • Δpt _______________________ [Pa]

Poziom mocy akustycznej

 • LWA _______________________ [dB(A)]

Nawiewniki sufitowe, wirowe z kwadratową płytą czołową do wysokich pomieszczeń komfortu i obszarów przemysłowych. Tylko do nawiewu powietrza. Kąt nachylenia kierownic ułożonych w sekacjach po przekątnej może być regulowany w zakresie od poziomego (0°) do pionowego (90°). Poziomy nawiew powietrza o wysokim stopniu indukcji. Do montażu swobodnie podwieszonego i we wszystkich typach sufitów podwieszonych.

Gotowy do montażu element składający się z płyty czołowej nawiewnika z czterema sekcjami kierownic o tej samej wielkości, poprzeczki do montażu siłownika, skrzynki rozprężnej z poziomym podłączeniem lub króćcem do montażu pionowego i otworami do podwieszenia.

Płyta czołowa nawiewnika przymocowana jest do skrzynki rozprężnej za pomocą śruby centralnej.

Króciec przyłączny dopasowany do połączeń z przewodami okrągłymi zgodnymi z wymogami norm PN-EN 1506 lub PN-EN 13180

Poziom mocy akustycznej szumu przepływu zmierzono w komorze pogłosowej zgodnie z normą PN-EN ISO 5135.

Cechy charakterystyczne

 • Z regulowanymi kierownicami powietrza, do wysokich pomieszczeń
 • Kierunek wypływu może być regulowany ręcznie lub za pomocą siłownika
 • Poziome lub pionowe podłączenie przewodu

Materiały

 • Płyta czołowa nawiewnika z wytłoczonych aluminiowych profili
 • Skrzynka rozprężna, poprzeczka i rozszerzony profil z blachy stalowej ocynkowanej
 • Siatka ochronna z drutu stalowego
 • Płyta czołowa nawiewnika z anodowanego aluminium, E6-C-0, kolor naturalnego aluminium
 • Siatka ochronna lakierowana proszkowo RAL 9010, biały
 • Rozszerzony profil lakierowany proszkowo RAL 9006, białe aluminium
 • P1: Lakierowane proszkowo, dowolny kolor RAL CLASSIC

Dane techniczne

 • Wielkości nominalne: 425, 600, 775, 1050 mm
 • Minimalny strumień objętości powietrza: 95 – 675 l/s lub 342 – 2430 m³/h
 • Maksymalny strumień objętości powietrza, przy LWA ≅ 50 dB(A): 280 – 1490 l/s lub 1008 – 5364 m³/h
 • Różnica temperatury pomiędzy powietrzem nawiewanym, a powietrzem w pomieszczeniu: –12 do +15 K

Parametry

 • V _______________________ [m³/h]
 • Δpt _______________________ [Pa]

Poziom mocy akustycznej

 • LWA _______________________ [dB(A)]

Warianty wykonania, Akcesoria, Wymiary i ciężary, Szczegóły produktu

 • Warianty wykonania
 • Akcesoria
 • Wymiary i ciężary
 • Szczegóły produktu

VD-H

Wariant

 • Nawiewnik sufitowy, wirowy z kwadratową płytą czołową
 • Ze skrzynką rozprężną z poziomym podłączeniem króćca

Wielkości nominalne

 • 425, 600, 775, 1050

Cechy charakterystyczne

 • Kwadratowa płyta czołowa z czterema sekcjami kierownic powietrza
 • Płyta czołowa z płynnie regulowanymi kierownicami, do nawiewu powietrza od poziomego (0°) do pionowego (90°)
 • Skrzynka rozprężna z poziomym podłączeniem króćca

Cechy konstrukcyjne

 • Króciec przyłączny dopasowany do połączeń z przewodami okrągłymi zgodnymi z wymogami norm PN-EN 1506 lub PN-EN 13180

VD-V

Wariant

 • Nawiewnik sufitowy, wirowy z kwadratową płytą czołową
 • Ze skrzynką rozprężną z pionowym podłączeniem króćca

Wielkości nominalne

 • 425, 600, 775, 1050

Cechy charakterystyczne

 • Kwadratowa płyta czołowa z czterema sekcjami kierownic powietrza
 • Płyta czołowa z płynnie regulowanymi kierownicami, do nawiewu powietrza od poziomego (0°) do pionowego (90°)
 • Skrzynka rozprężna z pionowym podłączeniem króćca

Cechy konstrukcyjne

 • Króciec przyłączny dopasowany do połączeń z przewodami okrągłymi zgodnymi z wymogami norm PN-EN 1506 lub PN-EN 13180

VD-H

Wariant

 • Nawiewnik sufitowy, wirowy z kwadratową płytą czołową
 • Ze skrzynką rozprężną z poziomym podłączeniem króćca

Wielkości nominalne

 • 425, 600, 775, 1050

Cechy charakterystyczne

 • Kwadratowa płyta czołowa z czterema sekcjami kierownic powietrza
 • Płyta czołowa z płynnie regulowanymi kierownicami, do nawiewu powietrza od poziomego (0°) do pionowego (90°)
 • Skrzynka rozprężna z poziomym podłączeniem króćca

Cechy konstrukcyjne

 • Króciec przyłączny dopasowany do połączeń z przewodami okrągłymi zgodnymi z wymogami norm PN-EN 1506 lub PN-EN 13180

VD-V

Wariant

 • Nawiewnik sufitowy, wirowy z kwadratową płytą czołową
 • Ze skrzynką rozprężną z pionowym podłączeniem króćca

Wielkości nominalne

 • 425, 600, 775, 1050

Cechy charakterystyczne

 • Kwadratowa płyta czołowa z czterema sekcjami kierownic powietrza
 • Płyta czołowa z płynnie regulowanymi kierownicami, do nawiewu powietrza od poziomego (0°) do pionowego (90°)
 • Skrzynka rozprężna z pionowym podłączeniem króćca

Cechy konstrukcyjne

 • Króciec przyłączny dopasowany do połączeń z przewodami okrągłymi zgodnymi z wymogami norm PN-EN 1506 lub PN-EN 13180

VD-*-K

Akcesoria

 • Rozszerzony profil

Wielkości nominalne

 • 425, 600, 775, 1050

Cechy charakterystyczne

 • Rozszerzony profil optymalizuje poziomy rozpływ powietrza w trybie chłodzenia

VD-*-S

Akcesoria

 • Siatka ochronna

Wielkości nominalne

 • 425, 600, 775, 1050

Cechy charakterystyczne

 • Siatka ochronna osłaniająca kierownice na przykład w salach gimnastycznych

VD-*-KVD-*-S

VD-*-K

Akcesoria

 • Rozszerzony profil

Wielkości nominalne

 • 425, 600, 775, 1050

Cechy charakterystyczne

 • Rozszerzony profil optymalizuje poziomy rozpływ powietrza w trybie chłodzenia

VD-*-S

Akcesoria

 • Siatka ochronna

Wielkości nominalne

 • 425, 600, 775, 1050

Cechy charakterystyczne

 • Siatka ochronna osłaniająca kierownice na przykład w salach gimnastycznychVD-H

Ciężary podano dla wariantu z siłownikiem

VD-V

Ciężary podano dla wariantu z siłownikiem

Ciężary podano dla wariantu z siłownikiem

Ciężary podano dla wariantu z siłownikiem

VD

Przykłady zastosowania, Szczegóły montażu, Podstawowe informacje i oznaczenia

 • Szczegóły montażu
 • Podstawowe informacje i oznaczenia

Montaż i uruchomienie

 • Zalecane do montażu w pomieszczeniach o wysokości powyżej 3.8 m
 • Montaż zlicowany z sufitem
 • VD-...-K: Także montaż swobodnie podwieszony
 • VD-V: Zachowanie odległości 300 mm od sufitu umożliwia płynną zmianę kierunku strumienia nawiewanego powietrza
 • Poziome lub pionowe podłączenie przewodu

Ogólne informacje dotyczące montażu

 • Montaż zlicowany z sufitem lub swobodnie podwieszony
 • Montaż zlicowany nawiewnika VD w suficie rastrowym pozwala uzyskać wypływ strumienia jak dla nawiewnika swobodnie podwieszonego
 • Płynna regulacja kierunku nawiewu powietrza za pomocą siłownika jest możliwa tylko przy montażu swobodnie podwieszonym, montażu zlicowanym ze stropem rastrowym lub montażu nawiewnika poniżej stropu
 • Montaż i wykonanie podłączenia po stronie Klienta

Rysunki schematyczne przedstawiające sposoby montażu

Montaż i uruchomienie

 • Zalecane do montażu w pomieszczeniach o wysokości powyżej 3.8 m
 • Montaż zlicowany z sufitem
 • VD-...-K: Także montaż swobodnie podwieszony
 • VD-V: Zachowanie odległości 300 mm od sufitu umożliwia płynną zmianę kierunku strumienia nawiewanego powietrza
 • Poziome lub pionowe podłączenie przewodu

Ogólne informacje dotyczące montażu

 • Montaż zlicowany z sufitem lub swobodnie podwieszony
 • Montaż zlicowany nawiewnika VD w suficie rastrowym pozwala uzyskać wypływ strumienia jak dla nawiewnika swobodnie podwieszonego
 • Płynna regulacja kierunku nawiewu powietrza za pomocą siłownika jest możliwa tylko przy montażu swobodnie podwieszonym, montażu zlicowanym ze stropem rastrowym lub montażu nawiewnika poniżej stropu
 • Montaż i wykonanie podłączenia po stronie Klienta

Rysunki schematyczne przedstawiające sposoby montażu

Główne wymiary

ØD [mm]

Zewnętrzna średnica króćca

ØD₁ [mm]

Zewnętrzna średnica płyty czołowej nawiewnika

ØD₂ [mm]

Średnica okrągłej aktywnej części nawiewnika

ØD₃ [mm]

Średnica okrągłej skrzynki rozprężnej

□Q₁ [mm]

Zewnętrzny wymiar kwadratowej płyty czołowej nawiewnika

□Q₂ [mm]

Wymiary kwadratowej aktywnej części nawiewnika

□Q₃ [mm]

Wymiary kwadratowej skrzynki rozprężnej

H₁ [mm]

Odległość (wysokość) od dolnej krawędzi sufitu podwieszonego do dolnej krawędzi płyty czołowej nawiewnika

H₂ [mm]

Wysokość nawiewnika sufitowego ze skrzynką rozprężną, od dolnej krawędzi sufitu podwieszonego do górnej krawędzi króćca

H₃ [mm]

Wysokość nawiewnika sufitowego ze skrzynką rozprężną, od dolnej krawędzi sufitu podwieszonego do górnej krawędzi skrzynki rozprężnej lub króćca

A [mm]

Położenie króćca, zdefiniowane jako odległość od osi króćca do dolnej krawędzi sufitu podwieszonego

C [mm]

Długość króćca

m [kg]

Ciężar

Oznaczenia

LWA [dB(A)]

Poziom mocy akustycznej szumów przepływu w skali A

V [m³/h] i [l/s]

Strumień objętości powietrza

Δtz [K]

Różnica temperatury pomiędzy powietrzem nawiewanym a pomieszczeniem, tzn. temperatura powietrza nawiewanego minus temperatura powietrza w pomieszczeniu

Δpt [Pa]

Strata ciśnienia

Aeff [m²]

Efektywna powierzchnia wypływu


Wszystkie poziomy mocy akustycznej odniesione do 1 pW.

Główne wymiary

ØD [mm]

Zewnętrzna średnica króćca

ØD₁ [mm]

Zewnętrzna średnica płyty czołowej nawiewnika

ØD₂ [mm]

Średnica okrągłej aktywnej części nawiewnika

ØD₃ [mm]

Średnica okrągłej skrzynki rozprężnej

□Q₁ [mm]

Zewnętrzny wymiar kwadratowej płyty czołowej nawiewnika

□Q₂ [mm]

Wymiary kwadratowej aktywnej części nawiewnika

□Q₃ [mm]

Wymiary kwadratowej skrzynki rozprężnej

H₁ [mm]

Odległość (wysokość) od dolnej krawędzi sufitu podwieszonego do dolnej krawędzi płyty czołowej nawiewnika

H₂ [mm]

Wysokość nawiewnika sufitowego ze skrzynką rozprężną, od dolnej krawędzi sufitu podwieszonego do górnej krawędzi króćca

H₃ [mm]

Wysokość nawiewnika sufitowego ze skrzynką rozprężną, od dolnej krawędzi sufitu podwieszonego do górnej krawędzi skrzynki rozprężnej lub króćca

A [mm]

Położenie króćca, zdefiniowane jako odległość od osi króćca do dolnej krawędzi sufitu podwieszonego

C [mm]

Długość króćca

m [kg]

Ciężar

Oznaczenia

LWA [dB(A)]

Poziom mocy akustycznej szumów przepływu w skali A

V [m³/h] i [l/s]

Strumień objętości powietrza

Δtz [K]

Różnica temperatury pomiędzy powietrzem nawiewanym a pomieszczeniem, tzn. temperatura powietrza nawiewanego minus temperatura powietrza w pomieszczeniu

Δpt [Pa]

Strata ciśnienia

Aeff [m²]

Efektywna powierzchnia wypływu


Wszystkie poziomy mocy akustycznej odniesione do 1 pW.

Pobranie

informacje o produkcie

production {"X-Frame-Options"=>"SAMEORIGIN", "X-XSS-Protection"=>"1; mode=block", "X-Content-Type-Options"=>"nosniff", "X-Download-Options"=>"noopen", "X-Permitted-Cross-Domain-Policies"=>"none", "Referrer-Policy"=>"strict-origin-when-cross-origin", "Content-Security-Policy"=>"frame-ancestors 'self' https://api.scrivito.com https://punchoutcommerce.com https://www.trox.de https://trox-extern.com https://psp40.onventis.com https://psp22.onventis.com https://trox4u.troxgroup.com", "Strict-Transport-Security"=>"max-age=31536000; includeSubDomains", "Content-Type"=>"text/html; charset=utf-8"}

podziel stronę

Poleć stronę

Poleć stronę przesyłając link e-mailem.

Pola oznaczone (*) są wymagane.

podziel stronę

Dziękujemy za polecenie strony!

Twoje polecenie strony zostało wysłane.


Kontakt

We are here for you

Proszę wpisać treść wiadomości i określić typ prośby
Tel.: +48 22 737 18 58

Pola oznaczone (*) są wymagane.

Kontakt

Dziękujemy za przesłanie wiadomości!

Twoja wiadomość została przesłana. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe.
Skontaktujemy się z Państwem najszybciej jak to będzie możliwe.
W przypadku pytań dotyczących produktów lub usług prosimy o kontakt:
Tel.: +48 22 737 18 58

Kontakt

We are here for you

Proszę wpisać treść wiadomości i określić typ prośby
Tel.: +48 22 737 18 58

Attachment (max. 10MB)

Pola oznaczone (*) są wymagane.

Kontakt

Dziękujemy za przesłanie wiadomości!

Twoja wiadomość została przesłana. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe.
Skontaktujemy się z Państwem najszybciej jak to będzie możliwe.
W przypadku pytań dotyczących produktów lub usług prosimy o kontakt:
Tel.: +48 22 737 18 58